Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2012-2013 - Trần Hải Quân

I-Mục tiêu:

-Ôn tập một số ĐT bổ trợ đã học ở lớp 6, 7.

-Thực hiện một số động tác bổ trợ bước đầu cho

-Chơi trò chơi bổ trợ cho chạy bền.

-Qua bài học giúp HS nhớ lại những kiến thức đã học.

II-Địa điểm, phương tiện dạy học

-Sân trường, hố cát

-Còi

III-Tiến trình dạy học

Bài mới:

 

doc60 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2012-2013 - Trần Hải Quân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. - ép dây chằng ngang - dọc - Gập sâu. c, Kiểm tra bài cũ: Một số động tác bổ trợ. 8-12p 3p 5p 2LX8N 2p X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(gv) x x x x x *(gv) x x x -GV điều khiển khởi động. - thực hiện khởi động theo hình thức vòng tròn B/ Phần cơ bản : 1.. Boựng chuyeàn: @ OÂn: + Phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn. + Phaựt boựng thaỏp tay nghieõng mỡnh. + Moọt soỏ baứi taọp phoỏi hụùp Phaựt boựng – ẹụừ boựng Phaựt boựng – ẹụừ boựng vaứo vũ trớ quy ủũnh. + Moọt soỏ ủieồm trong Luaọt boựng chuyeàn Mini. -Yêu cầu:Thực hiện đúng yếu lỉnh kỉ thuật động tác, 2/ Chạy bền: Trò chơi do giáo viên chọn. + Thực hiện được trò chơi, phát triển sức bền. Trao gậy tiếp sức: -Yêu cầu :vui chơi trên tnh thần thê thao rèn luyện phát triển các tố chất thể lực, C/ Phần kết thúc : -Tập trung lớp. - Thả lỏng: đi bộ nhẹ nhàng, rủ tay rủ chân tích cực, động tác thể dục điêu hoà. - Củng cố: gv nhắc nhỏ sửa sai nhửng kỉ thuật sai hs thờng mắc phải. - Ra bài tập về nha: -Nhận xét đánh giá tiết học - Xuống lớp: 28-32p 20P 10p 4-6 p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(GV) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(GV) Tiết 63 môn tự chọn (bóng chuyền)-CHạY BềN ngày soạn: ngày dạy: I : Mục tiêu : 1. Tự chọn : - Trang bũ cho HS moọt soỏ hieồu bieỏt, kú naờng caàn thieỏt veà boọ moõn Boựng Chuyeàn ủeồ reứn luyeọn vaứ phaựt trieồn sửực beàn . 2. Chạy bền: Trò chơi do giáo viên chọn. + Thực hiện được trò chơi, phát triển sức bền. II Phương tiện : - Chuẩn bị sân bãi ,đệm ,cầu ,đồng hồ ..... III : Tiến trình dạy học : Nội dung-yêu cầu ĐL/TG phơng pháp - tổ chức A/ Phần chuẩn bị : . a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung - Tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. - ép dây chằng ngang - dọc - Gập sâu. c, Kiểm tra bài cũ: Một số động tác bổ trợ. 8-12p 3p 5p 2LX8N 2p X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(gv) x x x x x *(gv) x x x -GV điều khiển khởi động. - thực hiện khởi động theo hình thức vòng tròn B/ Phần cơ bản : a/Bật nhảy : 1.. Boựng chuyeàn: @ OÂn: + Phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn. + Phaựt boựng thaỏp tay nghieõng mỡnh. + Moọt soỏ baứi taọp phoỏi hụùp Phaựt boựng – ẹụừ boựng Phaựt boựng – ẹụừ boựng vaứo vũ trớ quy ủũnh. + Moọt soỏ ủieồm trong Luaọt boựng chuyeàn Mini. -Yêu cầu:Thực hiện đúng yếu lỉnh kỉ thuật động tác, c/ Chạy bền: Trò chơi do giáo viên chọn. + Thực hiện được trò chơi, phát triển sức bền. Trao gậy tiếp sức: -Yêu cầu :vui chơi trên tnh thần thê thao rèn luyện phát triển các tố chất thể lực, C/ Phần kết thúc : -Tập trung lớp. - Thả lỏng: đi bộ nhẹ nhàng, rủ tay rủ chân tích cực, động tác thể dục điêu hoà. - Củng cố: gv nhắc nhỏ sửa sai nhửng kỉ thuật sai hs thờng mắc phải. - Ra bài tập về nha: -Nhận xét đánh giá tiết học - Xuống lớp: 30-32p 20P 10P 4-6 p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(GV) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(GV) Tiết 64 KIểM TRA BONG CHUYÊN ngày dạy I : Mục tiêu : 1. Tự chọn : - Trang bũ cho HS moọt soỏ hieồu bieỏt, kú naờng caàn thieỏt veà boọ moõn , Boựng Chuyeàn ủeồ reứn luyeọn vaứ phaựt trieồn sửực maùnh, ủoọ kheựo leựo . II Phương tiện : - Chuẩn bị sân bãi ,.... III : Tiến trình dạy học : Nội dung-yêu cầu ĐL/TG phơng pháp - tổ chức A/ Phần chuẩn bị : . a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung - Tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. - ép dây chằng ngang - dọc - Gập sâu. 8-12p 3p 5p 2LX8N 2p X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(gv) x x x x x *(gv) x x x -GV điều khiển khởi động. - thực hiện khởi động theo hình thức vòng tròn B/ Phần cơ bản : 1. Kieồm tra boựng chuyeàn: +Noọi dung:Choùn moọt trong 3 noọi dung. - ẹeọm boựng. - Chuyeàn boựng cao baống 2 tay. - Phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn. + Caựch cho ủieồm: Kieồm tra cho ủieồm theo mửực ủoọ thửùc hieọn ủoọng taực cuỷa HS - 9 – 10 ủieồm: Thửùc hieọn kú thuaọt ủoọng taực ủuựng, tử theỏ ủeùp. - 7 – 8 ủieồm: Thửùc hieọn kú thuaọt ủoọng taực cụ baỷn ủuựng, nhửng coứn moọt vaứi sai soựt nhoỷ. - 5 – 6 ủieồm: Thửùc hieọn ủửụùc caực giai ủoaùn kú thuaọt cuỷa ủoọng taực, nhửng coứn chửa chuaồn xaực. - Dửụựi 5 ủieồm: Thửùc hieọn ủửụùc kú thuaọt ủoọng taực, nhửng coứn nhieàu sai soựt, luựng tuựng. C/ Phần kết thúc : -Tập trung lớp. - Thả lỏng: đi bộ nhẹ nhàng, rủ tay rủ chân tích cực, động tác thể dục điêu hoà. - Củng cố: gv nhắc nhỏ sửa sai nhửng kỉ thuật sai hs thờng mắc phải. - Ra bài tập về nha: -Nhận xét đánh giá tiết học - Xuống lớp: 28-32p 4-6 p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(GV) tuần 34 - Tiết 68 kiểm tra cuối năm (Nội dung nhảy xa) Ngày soạn: Ngày dạy: I/ Mục tiêu: • HS thực hiện đúng, chính xác kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Giúp cho GV và HS đánh giá kết quả môn học. II/ Địa điểm - phương tiện: Đường chạy đà bằng phẳng, hố cát tơi xốp. GV chuẩn bị một còi, xẻng, thước đo. III/ nội dung và phương pháp kiểm tra: I . Phần mở đầu: (5 - 8 phút) a, Nhận lớp: GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu tiết kiểm tra. b, Khởi động: Từ đội hình nhận lớp HS giãn cách mỗi người một cánh tay thực hiện theo hướng dẫn của cán sự lớp. Xoay các khớp: Cổ tay + Cổ chân Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối, ép dây chằng ngang - dọc, gập sâu. Mỗi động tác 2X8 nhịp. II- phần cơ bản: (30 - 35 phút) a/ Nội dung. Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nội dung nhảy xa kiểu “Ngồi” b/ Tổ chức và phương pháp kiểm tra. Kiểm tra nam nữ riêng, GV gọi tên học sinh lần lượt vào nhảy, mỗi HS được nhảy 3 lần lấy thành tích cao nhất trong 3 lần nhảy. c/ Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của từng HS. Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng, chính xác 4 giai đoạn kỹ thuật thành tích đạt 4,20m (nam); 3,40m (nữ). Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật thành tích đạt 4,0m (nam) và 3,20m (nữ). Điểm 5 - 6: Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn trên không, nhưng chưa đạt thành 3,8m (nam) và 3,0m (nữ) hoặc thành tích đạt mức “Đạt” nhưng kỹ thuật giai đoạn trên không thực hiện ở mức cơ bản đúng. Điểm 3 - 4: Thực hiện không đúng kỹ thuật thành tích kém. III/ Phần kết thúc: (5 - 7 phút) Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết kiểm tra, công bố điểm Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. tuần 35 - Tiết 69 - 70 kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể Nội dung : Kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” Ngày soạn: Ngày dạy: I/ Mục tiêu: HS thực hiện đúng, chính xác kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” . Giúp cho GV và HS đánh giá kết quả môn học cũng như sức khoẻ của học sinh. II/ Địa điểm - phương tiện: Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Hố cát tơi xốp. GV chuẩn bị một còi. Bộ dụng cụ nhảy cao, thước đo. III/ nội dung và phương pháp kiểm tra: I . Phần mở đầu: (5 - 8 phút) a, Nhận lớp: GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu tiết kiểm tra. b, Khởi động: Từ đội hình nhận lớp HS giãn cách mỗi người một cánh tay thực hiện theo hướng dẫn của cán sự lớp. Xoay các khớp: Cổ tay + Cổ chân Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối, ép dây chằng ngang - dọc, gập sâu. Mỗi động tác 2X8 nhịp. II- phần cơ bản: (30 - 35 phút) a/ Nội dung. Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” . b/ Tổ chức và phương pháp kiểm tra. Kiểm tra nam nữ riêng; Mỗi HS được nhảy thử 1 lần, ở mỗi mức xà HS được nhảy tối đa 3 lần, mức xà khởi điểm 0,95m (nữ) ; 1m (nam). c/ Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của từng HS. Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng, chính xác kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”, thành tích đạt được 1,35m (nam); 1,20 (nữ). Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng, kỹ thuật giai đoạn chạy đà và trên không thành tích đạt được 1,25m (nam); 1,15 (nữ). Điểm 5 - 6: Thực hiện có sai sót kỹ thuật giai đoạn chạy đà và trên không thành tích đạt được 1,15m (nam); 1,05m (nữ). Điểm 3 - 4: Kỹ thuật có nhiều sai sót thành tích đạt được 1m (nam); 0,95m (nữ). Điểm 1 - 2: Kỹ thuật có nhiều sai sót thành tích kém. III/ Phần kết thúc: (5 - 7 phút) Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết kiểm tra, công bố điểm Hướng dẫn cho HS tập luyện trong thời gian nghỉ hè. 1. Đội hình đội ngũ: * Kiểm tra, cho điểm. a/ Nội dung. + Đi đều thẳng hướng, đổi chân khi đi sai nhịp. + Đội hình 0 - 3 - 6 - 9. b/ Tổ chức và phương pháp kiểm tra. - Kiểm tra theo đơn vị tổ, mỗi tổ kiểm tra một lần dưới sự điều khiển của GV. Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của HS. - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng cả hại nội dung. - Điểm 7 - 8: Một nội dung thực hiện đúng, một nội dung có sai sót nhỏ. - Điểm 5 - 6: Một nội dung thực hiện đúng, một nội dung thực hiện sai. - Điểm 3 - 4: Cả hai nội dung thực hiện sai. Phòng GD-ĐT Quảng Trạch Trường THCS Quảng Minh Đờ̀ KSCL Học kì 2 Năm học 2012-2013 Mụn Thờ̉ dục Khụ́i 8 Đờ̀ ra ; Em hảy thực hiợ̀n kỉ thuọ̃t và thành tích nhảy xa kiờ̉u ngụ̀i Giáo viờn Trõ̀n Hải Quõn Phòng GD-ĐT Quảng Trạch Trường THCS Qảng Minh Đáp án KSCL Học kì 2 Năm học 2012-2013 Mụn thờ̉ dục Khụ́i 8 Nụ̣i dung; Kỉ thuọ̃t và thành tích nhảy xa kiờ̉u ngụ̀i . Cách chṍm điờ̉m ; Điờ̉m kiờ̉m tra chṍm theo mức đụ̣ kỉ thuọ̃t và thành tích đạt được của từng HS ở lõ̀n nhảy tụ́t nhṍt .

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 8 KI 2.doc