Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì 1 - Lê Kim Tuyến

I. Mục đích yêu cầu.

- Mục đích: Giới thiệu cho học sinh hiểu được nội dung, yêu cầu chương trình học tập, biên chế tổ học tập và cử cán sự lớp.

- Yêu cầu: Học sinh nghiêm túc chú ý lắng nghe tình hình hoạt động TDTT để từ đó các em say sưa luyện tập.

II. Nội dung.

1. Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 8.

Chương trình môn thể dục lớp 8 nhằm giúp cho học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở các lớp 6,7. Chuẩn bị học có hiệu quả chương trình lớp 9.

 Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

 Góp phân rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

 Có sự tăng tiên về thể lực, đạt tiêu chuẩn rèn luyện TT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

 Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nề nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

2. Yêu cầu.

a. Kiến thức.

 Có một số hiểu biết về sức mạnh và phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh, biết cách thực hiện một số trò chơi vận động, động tác bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực, biết cách thực hiện những kỹ năng ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung cho nam nữ, chạy bền trên địa hình tự nhiên và làm quen với kỹ thuật chạy cự ly ngắn ( 60m), nhảy xa “kiểu ngồi”, nhảy qua kiểu “ Bước qua”, ném bóng xa có đà, tiếp tục họckỹ thuật, chiến thuật, luật thi đấu môn TTTC.

 

doc63 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/03/2021 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì 1 - Lê Kim Tuyến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ộng ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Bước chân giậm nhảy vè trước một bước và thực hiện như ở bứơc đà cuối cùng sau đó giậm nhảy và thực hiện các động tác qua xà kiểu : “ Bước qua”. Hoặc đi hay chạy ba bước đà - giậm nhảy qua xà. - Giai đoạn trên không bắt đầu khi chân giậm nhảy rời khỏi mặt đất, người đang bay lên cao, chân lăng duỗi thẳng phía trước, chân giậm nhảy duỗi chếch xuống dưới phía sau - Khi qua xà chân lăng chủ động tiếp đất trước bằng nửa trước bàn chân sau đó đến chân giậm nhảy, cả hai chân chùng gối để giảm chấn động ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học Tiết 28 nhảy cao – Chạy bền Ngày dạy: / /2008 Ngày soạn: / /2008 I.Mức độ cần đạt: Mục tiêu: Ôn chạy đà giậm nhảy - đá lăng yêu cầu thực hiện tương đối đúng. Kĩ thuật qua xà(lăng chân qua xà,đà mộtbước lăng chân qua xà) Chạy đà- giậm nhảy- trên không- tiếp đất( kiểu bước qua), yêu cầu tập tương đối chính xác từng động tác. II.Địa điểm - phương tiện: Đường chạy, cột xà nhảy cao B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. + Nhảy cao * Chạy đà giậm nhảy đá lăng: * Học: Kĩ thuật qua xà Lăng chân qua xà Đà một bước lăng chân qua xà -- Kết hợp cả 4 giai đoạn: chạy đà- giậm nhảy- trên không – tiếp đất( kiểu bước qua) +Chạy bền: Luyện tập III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. 2’ 8’ 30’ 5’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Yêu cầu học sinh đo đà 3-5 bước chạy đà giậm nhảy đá thẳng chân lăng với vật trên cao ĐHTL ** ** * * * * * * * * * * * * * * * - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 29 - 30 nhảy cao – Chạy bền Ngày dạy: / /2008 Ngày soạn: / /2008 A.Mức độ cần đạt: I. Mục đích- yêu cầu: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” yêu cầu học sinh thực hiện tốt 4 giai đoạn: chạy đà- giậm nhảy- trên không – tiếp đất. II.Địa điểm - phương tiện: Đường chạy, đệm, cột xà nhảy cao B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. + Nhảy cao: hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua” + Giai đoạn chạy đà: + Giai đoạn giậm nhảy: + Giai đoạn trên không và tiếp đất *kết hợp cả 4 giai đoạn trên + Chạy bền: Luyện tập III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. -trong quá trình tập do chân giậm nhảy co chậm và không khéo léo dễ làm dơi xà. 2’ 8’ 30’ 5’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Yêu cầu khi chạy cần tăng dần độ dài bước chạy và tốc độ bằng cách tích cực đạp sau kết hợp nâng thân sau đó duy trì tốc độ cho đến khi giậm nhảy Động tác giậm nhảy mạnh và nhanh , nhưng phải phối hợp chính xác, ăn nhịp giữa chạy đà và giậm nhảy góc độ hợp lý mới đạt thành tích cao. Yêu cầu khi tiếp đất chân phải trùng gối. - Cho học sinh tập nâng dần mức xà. ĐHTL ** ** * * * * * * * * * * * * * * * - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 31 kiểm tra: nhảy cao kiểu “bước qua” Ngày dạy: Ngày soạn A.Mức độ cần đạt: I. Mục đích- yêu cầu: Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua theo mức xà quy định trọng tâm là kĩ thuật giậm nhảy và qua xà. II.Địa điểm - phương tiện: Đường chạy, đệm, cột xà nhảy cao B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ kiểm tra - GVđọc biểu điểm đẻ học sinh phấn đấu Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. + Nhảy cao: * Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao “bước qua” theo mức xà quy định *Cách cho điểm: - Đ 9-10 thực hiện đúng kĩ thuật cả 4 giai đoạn, thành tích 0,90( nam),0,80( Nữ) -Điểm 7-8 thực hiện đúng kĩ thuật qua xà, các giai đoạn khác còn sai sót nhỏ , thành tích 0,90( nam),0,80( Nữ) - Điểm 5-6 thực hiện được cơ bản đúng kĩ thuật giai đoạn qua xà, các giai đoạn khác có sai sót lớn, , thành tích 0,90( nam),0,80( Nữ) - Điểm 3-4 chưa hình thành được kĩ thuật qua xà, mặcdù chạyđà,giậm nhảy tốt III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra và công bố điểm - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. -Kết quả kiểm tra đạt tươngđối tốt songvẫn còn 3 học sinh còn rất yếu. 2’ 8’ 30’ 5’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ở đội hình cự ly giãn cách một sải tay - Hình thức kiểm tra:mỗi h/s nhảy thử một lần - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 h/s nhảy thử song lần lượt bươc vào kiểm tra lấy điểm ĐHKT ** ** GV * * * * * * * * * * * * * * * - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ kiểm tra ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiêt 32- 34: Ôn tập kiểm tra học kỳ Ngày dạy: Ngày soạn: A.Mức độ cần đạt: I. Mục đích- yêu cầu: * Ôn tập kỹ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua’ yêu cầu tập tương đối chính xác các giai đoạn chạy đà- giậm nhảy- trên không- tiếp đất * Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua theo mức xà quy định trọng tâm là kĩ thuật giậm nhảy và qua xà. II.Địa điểm - phương tiện: Đường chạy, đệm, cột, xà nhảy cao B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ ôn tập và giờ kiểm tra - GVđọc biểu điểm để học sinh phấn đấu Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. + Nhảy cao: ôn tập kĩ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua” + Giai đoạn chạy đà: + Giai đoạn giậm nhảy: + Giai đoạn trên không và tiếp đất *kết hợp cả 4 giai đoạn trên III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ ôn tập, giáo viên củng cố bài - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. 2’ 8’ 30’ 5’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ở đội hình cự ly giãn cách một sải tay - Yêu cầu khi chạy cần tăng dần độ dài bước chạy và tốc độ bằng cách tích cực đạp sau kết hợp nâng thân sau đó duy trì tốc độ cho đến khi giậm nhảy Động tác giậm nhảy mạnh và nhanh , nhưng phải phối hợp chính xác, ăn nhịp giữa chạy đà và giậm nhảy góc độ hợp lý mới đạt thành tích cao. Yêu cầu khi tiếp đất chân phải trùng gối. - Cho học sinh tập nâng dần mức xà. ĐHTL ** ** * * * * * * * * * * - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 35-36: kiểm tra tiêu chuẩn rltt – Môn chạy Ngày dạy: Ngày soạn: A. Mức độ cần đạt: I. Mục đích- yêu cầu: Kiểm tra chạy 500m( nam, nữ) có tính thời gian và không tính thời gian II.Địa điểm - phương tiện: Đường chạy B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ kiểm tra - GVđọc biểu điểm đẻ học sinh phấn đấu Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. + Chạy bền: * Kiểm tra kĩ thuật chạy bền *Cách cho điểm: - Điểm 9-10 chạy đạt mức “ Khá’ theo tiêu chuẩn RLTT -Điểm 7-8 : chạy đạt mức “Đạt”theo tiêu chuẩn RLTT. - Điểm 5-6 :chạy hết cự ly không tính thời gian. - Điểm 3-4 : không chạy hết cự li quy định. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra và công bố điểm - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. - Mức điẻm đề ra còn thấp nên kết quả học sinh đạt rất cao. 2’ 8’ 30’ 5’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ở đội hình cự ly giãn cách một sải tay ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * Hình thức kiểm tra - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 4-5 h/s - Mỗi học sinh chỉ tham gia kiểm tra một lần,những học sinhcó giấy xác nhận của bác sĩ không được tập TDTT thì không phải kiểm tra. Những học sinh có thể lực kém hoặc sức khỏe không bình thường có thể chạy 200m-400m không tính thời gian ĐHKT GV * * * * * * * * * * * * * * * - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ kiểm tra. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV

File đính kèm:

  • docgiao an Td 8 1 doc.doc