Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Thị Tính

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Mục đích: Giới thiệu cho học sinh hiểu được nội dung, yêu cầu chương trình học tập, biên chế tổ học tập và cử cán sự lớp.

- Yêu cầu: Học sinh nghiêm túc chú ý lắng nghe tình hình hoạt động TDTT để từ đó các em say sưa luyện tập.

II. NỘI DUNG.

1. Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 8.

Chương trình môn thể dục lớp 8 nhằm giúp cho học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở các lớp 6,7. Chuẩn bị học có hiệu quả chương trình lớp 9.

 Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

 Góp phân rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

 Có sự tăng tiên về thể lực, đạt tiêu chuẩn rèn luyện TT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

 Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nề nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

2. Yêu cầu.

a. Kiến thức.

 Có một số hiểu biết về sức mạnh và phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh, biết cách thực hiện một số trò chơi vận động, động tác bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực, biết cách thực hiện những kỹ năng ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung cho nam nữ, chạy bền trên địa hình tự nhiên và làm quen với kỹ thuật chạy cự ly ngắn ( 60m), nhảy xa “kiểu ngồi”, nhảy qua kiểu “ Bước qua”, ném bóng xa có đà, tiếp tục họckỹ thuật, chiến thuật, luật thi đấu môn TTTC.

b. Kỹ năng.

 Thực hiện được tương đối chính xác, đều những kỹ năng ĐHĐN và bài thể dục phát triển chung.

 Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua” ở mức tương đối chính xác kỹ thuật chạy cự ly ngắn ( 60 m), chạy bền, nhảy xa kiểu ngồi, ném bóng xa có đà và TTTC và đạt tiêu chuẩn RLTT

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực học môn thể dục ở trên lớp và tự học thêm ngoài giờ.

- Có tinh thần tập thể giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện thi đấu TDTT.

 

doc84 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Thị Tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giậm nhảy góc độ hợp lý mới đạt thành tích cao. *Yêu cầu khi tiếp đất chân phải trùng gối. - Cho học sinh tập nâng dần mức xà. - HS nhận xét, GV bổ xung. Ngày soạn: 20/04/2014 Ngày dạy: 23/04/2014 Tiết 65. nhảy cao - chạy bền A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: 1.Nhảy cao: + Mục đích: - Ôn đà 5 – 7 – 9 bước giậm nhảy đá lăng - qua xà và tiếp đất. * Yêu cầu: học sinh thực hiện tương đối chính xác các động tác. 2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. * Yêu cầu: - Cố gắng hết sức đạt thành tích tốt nhất. - Hoàn thành thời gian Gv giao. II.Địa điểm - phương tiện: Sân tập,đồng hồ TT. B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. 1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục tay không gồm 7 động tác: Cổ, tay, tay vai, nghiêng lườn, vặn mình, bụng, chân. - Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay, khuỷu, vai, gối, hông, ép dây chằng trước sau. II. Phần cơ bản. 1.Nhảy cao: là 2 g/đoạn trọng tâm + Giai đoạn chạy đà: + Giai đoạn giậm nhảy: + Giai đoạn trên không. + Giai đoạn tiếp đất. *kết hợp cả 4 giai đoạn trên *Kiểm tra thử 2.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. 8’ 30’ 15’ Mỗi đ/t 2Lx8 5’ 5’ - Đội hình nhận lớp: €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €(H1) - Yêu cầu khi chạy cần tăng dần độ dài bước chạy và tốc độ bằng cách tích cực đạp sau kết hợp nâng thân sau đó duy trì tốc độ cho đến khi giậm nhảy - Động tác giậm nhảy mạnh và nhanh , nhưng phải phối hợp chính xác, ăn nhịp giữa chạy đà và giậm nhảy góc độ hợp lý mới đạt thành tích cao. *Yêu cầu khi tiếp đất chân phải trùng gối. - Cho học sinh tập nâng dần mức xà. - HS nhận xét, GV bổ xung. Ngày soạn: 23/04/2014 Ngày dạy: 26/04/2014 Tiết 66. kiểm tra: nhảy cao kiểu “bước qua” A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua theo mức xà quy định trọng tâm là kĩ thuật giậm nhảy và qua xà. * Yêu cầu: học sinh thực hiện tương đối chính xác các động tác. II.Địa điểm - phương tiện: Đường chạy, đệm, cột xà nhảy cao. B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. 1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục tay không gồm 7 động tác: Cổ, tay, tay vai, nghiêng lườn, vặn mình, bụng, chân. - Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay, khuỷu, vai, gối, hông, ép dây chằng trước sau. II. Phần cơ bản. * Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao “bước qua” theo mức xà quy định *Cách cho điểm: -9-10 thực hiện đúng kĩ thuật cả 4 giai đoạn, thành tích 0,90( nam), 0,80( Nữ) -7-8 thực hiện đúng kĩ thuật qua xà, các giai đoạn khác còn sai sót nhỏ , thành tích 0,90 ( nam),0,80( Nữ) -5-6 thực hiện được cơ bản đúng kĩ thuật giai đoạn qua xà, các giai đoạn khác có sai sót lớn, , thành tích 0,90( nam),0,80( Nữ) -Điểm 3-4 chưa hình thành được kĩ thuật qua xà, mặcdù chạyđà,giậm nhảy tốt III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra và công bố điểm - Giao bài tập về nhà. 8’ 30’ 15’ Mỗi đ/t 2Lx8 5’ 5’ - Đội hình nhận lớp: €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €(H1) - Yêu cầu khi chạy cần tăng dần độ dài bước chạy và tốc độ bằng cách tích cực đạp sau kết hợp nâng thân sau đó duy trì tốc độ cho đến khi giậm nhảy - Động tác giậm nhảy mạnh và nhanh , nhưng phải phối hợp chính xác, ăn nhịp giữa chạy đà và giậm nhảy góc độ hợp lý mới đạt thành tích cao. *Yêu cầu khi tiếp đất chân phải trùng gối. - Hình thức kiểm tra:mỗi h/s nhảy thử một lần. - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 h/s nhảy thử song lần lượt bươc vào kiểm tra lấy điểm Ngày soạn:30 /04/2014 Ngày dạy: 3/05/2014 Tiết 67. KIỂM TRA CHạY BềN A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: Đánh giá việc luyện tập chạy bền của học sinh. Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật cho học sinh. *Yêu cầu: - Các em thực hiện hết cự ly. - Cố gắng đạt thành tích tốt nhất. II.Địa điểm - phương tiện: Sân tập,đồng hồ TT. B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp kt sỉ số, phổ biến nội dung, yờu cầu của bài học. (H1) - Kiểm tra sõn bói và dụng cụ tập luyện. - Khởi động: II. Phần cơ bản. 1) Nội dung: Kiểm tra chạy bền Cự ly: Nam: 800m; Nữ: 500m 2) Cách cho điểm: Điểm cho theo mức độ thực hiện đ/t của từng học sinh và thành tích. - Điểm 9-10: Chạy đạt thành tích mức “giỏi” theo tiêu chuẩn RLTT. - Điểm 7 – 8: Chạy đạt thành tích mức “khá” theo tiêu chuẩn RLTT. - Điểm 5 – 6 : Chạy hết cự ly không tính thời gian. - Điểm 3 – 4 cả hai lần nhảy không thực hiện được động tác. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng,hồi tĩnh - Củng cố nhận xột bài học. - Đỏnh giỏ tiết học. 8’ 30’ 15’ Mỗi đ/t 2Lx8 5’ 5’ - Đội hình nhận lớp: €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €(H1) - Kiểm tra theo nhóm (4HS/nhóm) - Mỗi học sinh kiểm tra thực hiện 1 lần chạy. *Những học sinh có giấy của bác sĩ miễn tập TDTT (ghi rõ vào sổ). *Trường hợp đặc biệt kiểm tra lại lần 2 vào buổi học khác. Khi kiểm tra lại điểm tối đa chỉ đạt loại khá. - Học sinh đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí đã chuẩn bị. Khi có lệnh của giáo viên mới được thực hiện. - Lớp chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn, giáo viên hướng dẫn học sinh chơi trò chơi. - HS đứng tại chỗ cúi người thả lỏng rũ chân tay. Ngày soạn: /2014 Ngày dạy: /2014 Tiết 68. ôn tập A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: - Chạy Ngắn : Rốn luyện sức nhanh cho học sinh. - Tại chỗ bật xa : Nõng cao hiểu biết và rốn luyện sức mạnh chõn cho học sinh. II.Địa điểm - phương tiện: Đường chạy, đệm, cột xà nhảy cao. B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp kt sỉ số, phổ biến nội dung, yờu cầu của bài học. (H1) - Kiểm tra sõn bói và dụng cụ tập luyện. - Khởi động + Chạy chậm trờn địa hỡnh tự nhiờn theo một hàng dọc + Thành vũng trũn khởi động bài di chuyển. + Xoay cỏc khớp cơ thể + ẫp : dọc, ngang + Chạy : bước nhỏ,gút chạm mụng. II. Phần cơ bản. 1- Chạy ngắn: Xuất phát cao – chạy ngắn 60m. (Thành tích và kỹ thuật chạy 60m theo TCRLTT) 2- Tại chỗ bật xa: Tại chỗ bật xa vào hố cát. (Thành tích và kỹ thuật bât xa theo TCRLTT) III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra và công bố điểm - Giao bài tập về nhà. 8’ 30’ 15’ Mỗi đ/t 2Lx8 5’ 5’ - Đội hình nhận lớp: €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €(H1) * Đội hỡnh thực hiện ảảảảảảả ảảảảảảả ảảảảảảả ảảảảảảả H2 - GV quan sỏt nhắc nhở sửa sai. * Đội hỡnh thực hiện Vỏn giậm H3 hố cỏt €€€ €€€ -GV nhắc lại kỹ thuật động tỏc và làm mẫu. Ngày soạn: /2014 Ngày dạy: /2014 Tiết 69. KIỂM TRA HỌC KỲ II (CHạY ngắn) A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: Đánh giá việc luyện tập chạy bền của học sinh. Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật cho học sinh. *Yêu cầu: - Các em thực hiện hết cự ly. - Cố gắng đạt thành tích tốt nhất. II.Địa điểm - phương tiện: Sân tập,đồng hồ TT. B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp kt sỉ số, phổ biến nội dung, yờu cầu của bài học. (H1) - Kiểm tra sõn bói và dụng cụ tập luyện. - Khởi động: II. Phần cơ bản. 1- Chạy ngắn: Xuất phát cao – chạy ngắn 60m. (Thành tích và kỹ thuật chạy 60m theo TCRLTT) 2) Cách cho điểm: Điểm cho theo mức độ thực hiện đ/t của từng học sinh và thành tích. - Điểm 9-10: Chạy đạt thành tích mức “giỏi” theo tiêu chuẩn RLTT. - Điểm 7 – 8: Chạy đạt thành tích mức “khá” theo tiêu chuẩn RLTT. - Điểm 5 – 6 : Chạy hết cự ly không tính thời gian. - Điểm 3 – 4 cả hai lần nhảy không thực hiện được động tác. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng,hồi tĩnh - Củng cố nhận xột bài học. - Đỏnh giỏ tiết học. 8’ 30’ 15’ Mỗi đ/t 2Lx8 5’ 5’ - Đội hình nhận lớp: €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €(H1) - Kiểm tra theo nhóm (2HS/nhóm) - Mỗi học sinh kiểm tra thực hiện 1 lần chạy. *Những học sinh có giấy của bác sĩ miễn tập TDTT (ghi rõ vào sổ). *Trường hợp đặc biệt kiểm tra lại lần 2 vào buổi học khác. Khi kiểm tra lại điểm tối đa chỉ đạt loại khá. - Học sinh đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí đã chuẩn bị. Khi có lệnh của giáo viên mới được thực hiện. - Lớp chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn, giáo viên hướng dẫn học sinh chơi trò chơi. - HS đứng tại chỗ cúi người thả lỏng rũ chân tay. Ngày soạn: /2014 Ngày dạy: /2014 Tiết 70. KIỂM TRA tc rltt A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: - Đánh giá việc luyện tập chạy bền của học sinh. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật cho học sinh. - Tại chỗ bật xa : Nõng cao hiểu biết và rốn luyện sức mạnh chõn cho học sinh. *Yêu cầu: - Cố gắng đạt thành tích tốt nhất. II.Địa điểm - phương tiện: Bàn ghế để Gv kiểm tra. B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp kt sỉ số, phổ biến nội dung, yờu cầu của bài học. (H1) - Kiểm tra sõn bói và dụng cụ tập luyện. - Khởi động: II. Phần cơ bản. 1) Nội dung: Tại chỗ bật xa vào hố cát. (Thành tích và kỹ thuật bât xa theo TCRLTT) 2) Cách cho điểm: Điểm cho theo mức độ thực hiện đ/t của từng học sinh và thành tích. - Điểm 9-10: thành tích mức “giỏi” theo TC RLTT. (Nam:210cm; Nữ:180cm) - Điểm 7-8: thành tích mức “khá” theo TC RLTT. (Nam:200cm; Nữ:170cm) - Điểm 5-6: thành tích mức “đạt” theo TC RLTT. (Nam:190cm; Nữ:160cm) - Điểm 3 – 4 cả hai lần nhảy không thực hiện được động tác. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra và công bố điểm - Giao bài tập về nhà. 8’ 30’ 15’ Mỗi đ/t 2Lx8 5’ 5’ - Đội hình nhận lớp: €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €(H1) - Kiểm tra theo nhóm (2HS/nhóm) - Mỗi học sinh kiểm tra thực hiện 1 lần chạy. *Những học sinh có giấy của bác sĩ miễn tập TDTT (ghi rõ vào sổ). *Trường hợp đặc biệt kiểm tra lại lần 2 vào buổi học khác. Khi kiểm tra lại điểm tối đa chỉ đạt loại khá. - Học sinh đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí đã chuẩn bị. Khi có lệnh của giáo viên mới được thực hiện.

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8(2).doc