Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Quang Hiệu

A. Mở đầu

- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số

- Phổ biến nội dung bài học

B. Cơ bản

I. Mục tiêu :

- Biết được một số kiến thức kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ nâng cao thể lực.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

- Có sự tăng tiến về thể lực thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và khả năng của bản thân về TDTT.

- Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học và nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

II. Nội dung :

1. Lý Thuyết chung

2. Đội hình đội ngũ

3. Bài thể dục phát triển chung

4. Chạy cự li ngắn.

5. Chạy bền

6. Nhảy cao.

7. Nhảy xa

8. Ném bóng.

9. Môn thể thao tự chọn

10. Ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ và cuối năm học.

11. Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT.

III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH

1. Mục đích

- Trang bị cho HS một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyệ phát triển sức nhanh.

2. Yêu cầu

- Có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản.

- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.

A. Nội dung

1. Khái niệm

- Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất

- Sức nhanh coa 3 hình thức : Phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh, thực hiện động tác đơn giản nhanh.

2. một số hình thức biểu hiện

+ Phản ứng nhanh:khi nge tín hiệu dừng,dừng lại ngay.

+ Tần số động tác: Số lần nhảy dây, hoặc tâng cầu trong 30s.

+ Động tác đơn nhanh: Trong đấu võ xuất đòn nhanh

+ Sức mạnh tốc độ:Đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát.

+ Sức bèn tốc độ:Găng sức chạy 10-20m cuối trước khi đến đích.

C. Kết thúc

- Nhận xét giờ học

- Rặn dò BTVN

 

 

 

 

doc113 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Quang Hiệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eọn ủoọng taực phaựt boựng thaỏp tay. - Chia lụựp thaứnh nhieàu nhoựm thay nhau vaứo luyeọn taọp phaựt boựng, ủeọm boựng - Giỏo viờn thị phạm động tỏc, học sinh tập luyện. à GV € € € € € € € € € € -Gv quan sỏt, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đỳng từng động tỏc. -Cho hoùc sinh hỡnh thaứnh ủoọng taực tay - Gv quan sát sửa sai. - Gọi 3- 4 học sinh thực hiện, lớp quan sát nhận xét, giáo viên củng cố lại. C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Lớp gập sâu thả lỏng, rũ tay chân. 2. Nhận xét: Ưu khuyết điểm, hướng khác phục. 3. Hướng dẫn về nhà: - Ôn với cầu. - Ôn bóng chuyền 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” 5 ' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ngày soạn: 09/03/2011 Ngày dạy: 12/03/2011 Tiết: 54 Bóng chuyền - đá cầu I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Ôn một số động tác bổ trợ chuyền và đệm bóng (Hai tay đập bóng xuống đất, hai tay trên cao đẩy bóng lên cao và bát bóng trên đầu), ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng bàng hai tay . - Ôn kỹ thuật kỹ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, chuyền cầu bằng mu bàn chân. 2.Kỹ năng: - HS thực hiện tương đối đúng kỹ thuật chuyền và đệm bóng - Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, chuyền cầu bằng mu bàn chân. 3.Thỏi độ: Hăng hái, tích cực tập luyện nâng cao thành tích, biết vận dụng để tự tập hằng ngày, đảm bảo an toàn trong tập luyện. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, bóng chuyền, cầu đá. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung đ l phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1 . Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe Hs. - Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Chạy khởi động nhẹ nhàng +/ Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, khớp vai, hông, đùi gối. +/ ép dọc - ngang - Khởi động chuyên môn: +/ Chạy bước nhỏ. +/ Chạy nâng cao đùi. +/ Chạy gót chân chạm mông +/ Đá lăng trước - sau 3. kiểm tra bài cũ. - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - ĐHKĐ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚Gv - CS lớp điều khiển khởi động. - GV gọi 1->2 HS lên thực hiện (3lần/1hs), phát cầu sang ô phương lớp nhận xét, GV chốt kiến thức. B/ Phần cơ bản: 1. Bóng chuyền - Ôn đệm bóng , chuyền bóng cao tay, phát bóng tháp tay chính diện và cao tay chính diện . +Phát bóng thấp tay chính diện. +Đệm và chuyền bóng . 1. Đá cầu: + Ôn các kỹ thuật: - Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Đỡ cầu bằng ngực - Chuyền cầu: 3. Củng cố: - Kỹ thuật chuyền, đệm bóng. Phát cầu tháp chân. 30 - 32' 5' 2 lần 25' 3 lần 2' - Gv hướng dẫn Hs tổ chức tập luyện -GV phaõn tớch ủoọng taực vaứ hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn ủoọng taực phaựt boựng thaỏp tay. - Chia lụựp thaứnh nhieàu nhoựm thay nhau vaứo luyeọn taọp phaựt boựng, ủeọm boựng - Giỏo viờn thị phạm động tỏc, học sinh tập luyện. à GV € € € € € € € € € € -Gv quan sỏt, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đỳng từng động tỏc. -Cho hoùc sinh hỡnh thaứnh ủoọng taực tay - Gv quan sát sửa sai. - Gọi 3- 4 học sinh thực hiện, lớp quan sát nhận xét, giáo viên củng cố lại. C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Lớp gập sâu thả lỏng, rũ tay chân. 2. Nhận xét: Ưu khuyết điểm, hướng khác phục. 3. Hướng dẫn về nhà: - Ôn với cầu. - Ôn bóng chuyền 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” 5 ' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ngày soạn: 13/03/2011 Ngày dạy: 17/03/2011 Tiết: 55 Bóng chuyền - đá cầu I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Ôn một số động tác bổ trợ chuyền và đệm bóng (Hai tay đập bóng xuống đất, hai tay trên cao đẩy bóng lên cao và bát bóng trên đầu), ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng bàng hai tay . - Một 1 số kỹ thuật tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Học kỹ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân, giới thiệu 1 số điều luật cơ bản trong đá cầu. 2.Kỹ năng: - HS thực hiện tương đối đúng kỹ thuật chuyền và đệm bóng - Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Nắm được kỹ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân, 1 số điều luật cơ bản trong đá cầu 3.Thỏi độ: Hăng hái, tích cực tập luyện nâng cao thành tích, biết vận dụng để tự tập hằng ngày, đảm bảo an toàn trong tập luyện. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, bóng chuyền, cầu đá. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung đ l phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1 . Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe Hs. - Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Chạy khởi động nhẹ nhàng +/ Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, khớp vai, hông, đùi gối. +/ ép dọc - ngang - Khởi động chuyên môn: +/ Chạy bước nhỏ. +/ Chạy nâng cao đùi. +/ Chạy gót chân chạm mông +/ Đá lăng trước - sau 3. kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay, đệm bóng bàng hai tay . 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - ĐHKĐ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚Gv - CS lớp điều khiển khởi động. - GV gọi 1->2 HS lên thực hiện (3lần/1hs), phát cầu sang ô phương lớp nhận xét, GV chốt kiến thức. B/ Phần cơ bản: 1. Bóng chuyền - Ôn đệm bóng , chuyền bóng cao tay, phát bóng tháp tay chính diện và cao tay chính diện . +Phát bóng thấp tay chính diện. +Đệm và chuyền bóng . 1. Đá cầu: + Ôn các kỹ thuật: - Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Chuyền cầu. - Học : kỹ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân. - Giới thiệu 1 số điều luật cơ bản trong đá cầu. 3. Củng cố: - Kỹ thuật chuyền, đệm bóng. Phát cầu tháp chân. 30 - 32' 5' 2 lần 25' 3 lần 2' - Gv hướng dẫn Hs tổ chức tập luyện -GV phaõn tớch ủoọng taực vaứ hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn ủoọng taực phaựt boựng thaỏp tay. - Chia lụựp thaứnh nhieàu nhoựm thay nhau vaứo luyeọn taọp phaựt boựng, ủeọm boựng - GV làm mẫu 1 – 2 lần kết hợp phân tích kỹ thuật. Sau đó cho học sinh tập Quan sát sửa sai. - GV giới thiệu cho học sinh một số điều luật cơ bản năm 2007 à GV € € € € € € € € € € -Gv quan sỏt, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đỳng từng động tỏc. - Gọi 3- 4 học sinh thực hiện, lớp quan sát nhận xét, giáo viên củng cố lại. C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Lớp gập sâu thả lỏng, rũ tay chân. 2. Nhận xét: Ưu khuyết điểm, hướng khác phục. 3. Hướng dẫn về nhà: - Ôn với cầu. - Ôn bóng chuyền 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” 5 ' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ngày soạn: 15/03/2011 Ngày dạy: 18/03/2011 Tiết: 56 Bóng chuyền - đá cầu I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Ôn một số động tác bổ trợ chuyền và đệm bóng (Hai tay đập bóng xuống đất, hai tay trên cao đẩy bóng lên cao và bát bóng trên đầu), ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng bàng hai tay . - Một 1 số kỹ thuật tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Học kỹ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân, giới thiệu 1 số điều luật cơ bản trong đá cầu. 2.Kỹ năng: - HS thực hiện tương đối đúng kỹ thuật chuyền và đệm bóng - Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Nắm được kỹ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân, 1 số điều luật cơ bản trong đá cầu 3.Thỏi độ: Hăng hái, tích cực tập luyện nâng cao thành tích, biết vận dụng để tự tập hằng ngày, đảm bảo an toàn trong tập luyện. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, bóng chuyền, cầu đá. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung đ l phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1 . Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe Hs. - Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Chạy khởi động nhẹ nhàng +/ Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, khớp vai, hông, đùi gối. +/ ép dọc - ngang - Khởi động chuyên môn: +/ Chạy bước nhỏ. +/ Chạy nâng cao đùi. +/ Chạy gót chân chạm mông +/ Đá lăng trước - sau 3. kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay, đệm bóng bàng hai tay . 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - ĐHKĐ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚Gv - CS lớp điều khiển khởi động. - GV gọi 1->2 HS lên thực hiện (3lần/1hs), phát cầu sang ô phương lớp nhận xét, GV chốt kiến thức. B/ Phần cơ bản: 1. Bóng chuyền - Ôn đệm bóng , chuyền bóng cao tay, phát bóng tháp tay chính diện và cao tay chính diện . +Phát bóng thấp tay chính diện. +Đệm và chuyền bóng . 1. Đá cầu: + Ôn các kỹ thuật: - Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Chuyền cầu. - Học : kỹ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân. - Giới thiệu 1 số điều luật cơ bản trong đá cầu. 3. Củng cố: - Kỹ thuật chuyền, đệm bóng. Phát cầu tháp chân. 30 - 32' 5' 2 lần 25' 3 lần 2' - Gv hướng dẫn Hs tổ chức tập luyện -GV phaõn tớch ủoọng taực vaứ hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn ủoọng taực phaựt boựng thaỏp tay. - Chia lụựp thaứnh nhieàu nhoựm thay nhau vaứo luyeọn taọp phaựt boựng, ủeọm boựng - GV làm mẫu 1 – 2 lần kết hợp phân tích kỹ thuật. Sau đó cho học sinh tập Quan sát sửa sai. - GV giới thiệu cho học sinh một số điều luật cơ bản năm 2007 à GV € € € € € € € € € € -Gv quan sỏt, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đỳng từng động tỏc. - Gọi 3- 4 học sinh thực hiện, lớp quan sát nhận xét, giáo viên củng cố lại. C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Lớp gập sâu thả lỏng, rũ tay chân. 2. Nhận xét: Ưu khuyết điểm, hướng khác phục. 3. Hướng dẫn về nhà: - Ôn với cầu. - Ôn bóng chuyền 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” 5 ' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà.

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 bg.doc