Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 53 đến 63 (Chuẩn kiến thức)

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tập luyện và nâng cao các bài tập phát triển sự nhanh nhẹn khéo léo, biết phối hợp điều khiển bóng trong không gian

- Trang bị cho HS một số kỹ thuật của các bài tập và cách thức tập luyện các bài tập trên.

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

II. Sân bãi dụng cụ

- Vệ sinh sân bãi, 15 quả bóng, còi

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc22 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 53 đến 63 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tiết: 61 bài dạy Ngày Soạn.../.../........ Ngày dạy .../.../........ - Bóng chuyền: - Luyện tập kỹ thuật chuyền bóng cao tay và đệm bóng. - Ôn kỷ thuật phát bóng . - Chạy bền : - Trò chơi I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS thực hiện thuần thục các kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng và phát bóng - Tập luyện và nâng cao các bài tập phát triển sự nhanh nhẹn khéo léo, biết phối hợp điều khiển bóng trong không gian - Trang bị cho HS một số kỹ thuật của các bài tập và cách thức tập luyện các bài tập trên. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Sân bãi dụng cụ - Vệ sinh sân bãi, 15 quả bóng, còi III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Kiểm tra bài củ: Gọi 2 học sinh thực hiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GV gọi 2 hs nhận xét GV đánh giá cho điểm B.Phần cơ bản 1. Bóng chuyền - Ôn một số động tác bổ trợ + Tung bóng cá nhân + Tung bóng qua người ở giữa 32(P) 10 lần 10 lần - Giáo viên phân tích và lamg mẫu cho HS quan sát - GV tổ chức hướng dẫn cho HS thực hiện. - Luyện tập kỹ thuật chuyền bóng cao tay - Luyện tập kỹ thuật chuyền bóng thấp tay. - Luyện tập phát bóng: + Thấp tay chính diện + Thấp tay nghiêng mình - Đấu tập : cho HS chia 2 đội đấu tập kết hợp giới thiệu luật 2.Chạy bền: Trò chơi: Khéo vướng chân 20 lần 20 lần 20 lần - Cho học sinh tập đồng loại Giáo viên quán sát sửa sai cho từng nhóm tổ. Chia theo 4 nhóm tập luyện . - Giáo viên quán sát từng nhóm và sữa sai cho các em thực hiện còn sai GV hướng dẫn tổ chức cho HS chơi C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV. Kết quả giảng dạy: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tiết: 62 bài dạy Ngày Soạn.../.../........ Ngày dạy .../.../........ - Bóng chuyền: - Luyện tập kỹ thuật chuyền bóng cao tay và đệm bóng. - Ôn kỷ thuật phát bóng thấp tay truớc mặt. - Chạy bền : - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. I. Mục đích, yêu cầu: - Trang bị cho HS một số kỹ thuật của các bài tập và cách thức tập luyện các bài tập trên. - Giúp HS thực hiện thuần thục các kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng và phát bóng - Tập luyện và nâng cao các bài tập phát triển sự nhanh nhẹn khéo léo, biết phối hợp điều khiển bóng trong không gian - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Sân bãi dụng cụ - Vệ sinh sân bãi, 15 quả bóng, còi III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Kiểm tra bài củ: Gọi 2 học sinh thực hiện kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GV gọi 2 hs nhận xét GV đánh giá cho điểm B.Phần cơ bản 1. Bóng chuyền - Ôn một số động tác bổ trợ + Tung bóng cá nhân + Tung bóng qua người ở giữa 32(P) 10 lần 10 lần - Giáo viên phân tích và lamg mẫu cho HS quan sát - GV tổ chức hướng dẫn cho HS thực hiện. - Luyện tập kỹ thuật chuyền bóng cao tay - Luyện tập kỹ thuật chuyền bóng thấp tay. - Ôn phát bóng: - Đấu tập: Giới thiệu đội hình trong thi đấu 2.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; Nam 800m Nữ 500m 20 lần 20 lần 20 lần 1x800 1x500 - Cho học sinh tập đồng loại Giáo viên quán sát sửa sai cho từng nhóm tổ. Chia theo 4 nhóm tập luyện . - Giáo viên quán sát từng nhóm và sữa sai cho các em thực hiện còn sai Phân chia HS chạy theo nhóm sức khỏe Những HS không có sức khỏe cho chạy hết cự ly không tính thời gian C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV. Kết quả giảng dạy: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tiết: 63 bài dạy Ngày Soạn.../.../........ Ngày dạy .../.../........ - Bóng chuyền: - Luyện tập nâng cao kỹ thuật chuyền bóng cao tay và đệm bóng. Ôn kỷ thuật phát bóng thấp tay chính diện. - Chạy bền : - Trò chơi I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS thực hiện thuần thục các kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng và phát bóng - Tập luyện và nâng cao các bài tập phát triển sự nhanh nhẹn khéo léo, biết phối hợp điều khiển bóng trong không gian - Trang bị cho HS một số kỹ thuật của các bài tập và cách thức tập luyện các bài tập trên. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Sân bãi dụng cụ - Vệ sinh sân bãi, 15 quả bóng, còi III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Kiểm tra bài củ: Gọi 2 học sinh thực hiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GV gọi 2 hs nhận xét GV đánh giá cho điểm B.Phần cơ bản 1. Bóng chuyền - Ôn một số động tác bổ trợ + Tung bóng cá nhân + Tung bóng qua người ở giữa 32(P) 10 lần 10 lần - Giáo viên phân tích và lamg mẫu cho HS quan sát - GV tổ chức hướng dẫn cho HS thực hiện. - Luyện tập kỹ thuật chuyền bóng cao tay - Luyện tập kỹ thuật chuyền bóng thấp tay. - Luyện tập phát bóng: 2.Chạy bền: Trò chơi: Khéo vướng chân 20 lần 20 lần 20 lần - Cho học sinh tập đồng loại Giáo viên quán sát sửa sai cho từng nhóm tổ. Chia theo 4 nhóm tập luyện . - Giáo viên quán sát từng nhóm và sữa sai cho các em thực hiện còn sai GV hướng dẫn tổ chức cho HS chơi C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV. Kết quả giảng dạy: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTD 8 20082009 phan tu chon Bchuyen tiet 5363.doc