Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 7+8 (Chuẩn kiến thức)

A. mục tiêu

 - Kiến thức : Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khoẻ, phòng tránh chấn thương, kĩ thuật cần thiết để phát triển sức bền, và biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu.

 - Kĩ năng : học sinh thực hiện đúng đều đẹp trong TD, biết thực hiện tương đối đúng , chính xác một số trò chơi, và bổ trợ kĩ thuật.

 - ý thức tư tưởng : Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể.

B . Địa điểm phương tiện

 - Tài liệu : Giáo án, tranh minh hoạ

 - Địa điểm : Tập trên sân tập của trường THCS Thống Nhất

 - Dụng cụ :

 C . Tiến trình lên lớp

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 7+8 (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch khắc phục A. mục tiêu - Kiến thức : Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khoẻ, phòng tránh chấn thương, kĩ thuật cần thiết để phát triển sức bền, và biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu. - Kĩ năng : học sinh thực hiện đúng đều đẹp trong bài thể dục, biết thực hiện tương đối đúng , chính xác một số trò chơi, và bổ trợ kĩ thuật. - ý thức tư tưởng : Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể. B . Địa điểm phương tiện - Tài liệu : Giáo án, tranh minh hoạ - Địa điểm : Tập trên sân tập của trường THCS Thống Nhất - Dụng cụ : C . Tiến trình lên lớp Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập trung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông 3. Kiểm tra bài cũ. - GV gọi 1-4 hs kiểm tra tư thế nghiêm, nghỉ. quay phải , trái đằng sau quay II. Phần cơ bản 1. Học mới - Học từ nhịp 1-10 Bài TD phát triển chung ( nam và nữ riêng) + Nội dung SGV/15, 16, 19 2. Ôn nội dung bài trước - Nội dung 1 - Chạy ngắn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Xuất phát cao – chạy nhanh - Nội dung 2 - Chạy bền, Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục. 3. Bài tập thể lực. 4. Hệ thống bài : Học sinh chú ý phối hợp với người chỉ trong bài TD, Chú ý hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục, trong chạy bền. III. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh. thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét giờ học: ................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... 3. Giao bài tập về nhà - Bài tập 1 : Các em tự tập : Bài TD từ nhịp 1-10 - Bài tập 2: Luyện tập chạy bền nam 500m, nữ 300m. 4. Xuống lớp 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 1/L 2x8n 1/L 1/L 8 -10 Phút 28-30 phút 5-7 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ - GV đánh giá nhận xét và cho điểm - Gv làm mẫu toàm bộ kĩ thuạt động tác, từ nhịp 1-10 Bài TD phát triển chung ( nam và nữ riêng) - Gv làm mẫu chậm và phân tích cho HS , hô cho lớp tập theo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nam Nữ ▲ - GV điều khiển tập và sửa sai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x XP Đ ▲ x - Gv giới thiệu cho HS theo hình thức kể truyện x x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV gọi 1-4 em nhắc lại hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục, trong chạy bền. - GV nhận xét, hs nhận xét x x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV điều khiển lớp thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV nhận xét buổi học - GV giao bài tập về nhà cho HS - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “nghiêm” – cả lớp đồng thanh hô “khoẻ” V. rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -----------------------------†------------------------------- Ngày soạn: ...../......./2008 Tiết : 8 Tuần: 4 - Bài TD: + Ôn từ nhịp 1-10 Bài thể dục phát triển chung ( nam và nữ riêng). Học từ nhịp 11-18 (nữ) - Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh, Ngồi vai hướng chạy- xuất phát, Ngồi lưng hướng chạy - xuất phát. A. mục tiêu - Kiến thức : Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khoẻ, phòng tránh chấn thương, kĩ thuật cần thiết để phát triển sức bền, và biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu. - Kĩ năng : học sinh thực hiện đúng đều đẹp trong TD, biết thực hiện tương đối đúng , chính xác một số trò chơi, và bổ trợ kĩ thuật. - ý thức tư tưởng : Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể. B . Địa điểm phương tiện - Tài liệu : Giáo án, tranh minh hoạ - Địa điểm : Tập trên sân tập của trường THCS Thống Nhất - Dụng cụ : C . Tiến trình lên lớp Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập trung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông 3. Kiểm tra bài cũ. - GV gọi 1-4 hs kiểm tra bài TD từ nhịp 1-10 ( nam và nữ riêng) II. Phần cơ bản 1. Ôn nội dung bài trước - Nội dung 1 - TD: Ôn từ nhịp 1-10 (nam) Ôn từ nhịp 1-10 (nữ) 2. Học mới - Học: từ nhịp 11- 18(nữ) + Nội dung SGV/15, 16, 19 - Nội dung 2 - Chạy ngắn : + Ôn chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Xuất phát cao – chạy nhanh + Ngồi vai hướng chạy – xuất phát + ngồi lưng hướng chạy - XP 3. Bài tập thể lực. 4. Hệ thống bài : Học sinh chú ý phối hợp với người chỉ trong XP cao, bài TD. III. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh. thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét giờ học: ................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... 3. Giao bài tập về nhà - Bài tập 1 : Các em tự tập bài TD nam từ nhịp 1-10, nữ từ nhịp 1-18. - Bài tập 2: Luyện tập chạy bền nam 500m, nữ 300m. 4. Xuống lớp 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 3-5/L 3/L 3/L 3/L 3/L 3/L 3/L 1/L 1/L 2x8/n 1/L 1/L 1/L 8 -10 Phút 28-30 phút 5-7 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ - GV đánh giá nhận xét và cho điểm - GV điều khiển lớp tập và sửa sai - Gv làm mẫu toàm bộ kĩ thuạt động tác, từ nhịp 1-10 Bài TD phát triển chung ( nam và nữ riêng) - Gv làm mẫu chậm và phân tích cho HS , hô cho lớp tập theo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nam Nữ ▲ - GV điều khiển tập và sửa sai xxxxx xxxxx x x x x x x x x x CB XP Đ ▲ x - GV nhắc lại những kiến thức cơ bản cho học sinh. - HS nhận xét, GV nhận xét x x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV điều khiển lớp thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV nhận xét buổi học - GV giao bài tập về nhà cho HS - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “nghiêm” – cả lớp đồng thanh hô “khoẻ” V. rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -----------------------------†-------------------------------

File đính kèm:

  • doctheduc9 cuc moi tuan 2 20092010.doc