Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 7 đến 31

I.MỤC TIÊU : Hoàn thiện kỹ năng ĐHĐN , Chạy nhanh , luyện tập chạy bền

 - Yêu cầu nắm vững và thực hiện đúng các kỹ thuật , kỹ năng .

 - Nhằm rèn luyện tư thế , tác phong , kỷ luật , phát triển sức nhanh mạnh bền cho các em.

II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

Học tại sân trường trường .

III. PHƯƠNG PHÁP:

 Làm Mẩu ,Giảng giải

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

 

 

doc75 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 7 đến 31, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p chân chính diện bằng mu bàn chân, thi đấu tập. 2.Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Trò chơi: Bật xa tiếp sức 4. Củng cố : Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật đã học . 30 – 33 PHÚT III. PHẦN KẾT THÚC : Thả lỏng : Các khớp của cơ thể Nhận xét – đánh giá tiết học Dặn dò các em về nhà tập luyện các kỹ thuật , động tác đã học. 5 – 7 PHÚT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € € ĐH Thả lỏng ĐH NX - DD TUẦN : 29 TỰ CHỌN + CHẠY BỀN TIẾT : 58 LỚP – NGÀY VẮNG I.MỤC TIÊU : Hoàn thiện chạy bền, luyện tập kĩ năng kĩ thuật đá cầu. - Yêu cầu nắm vững và thực hiện đúng các kỹ thuật , kỹ năng . - Nhằm rèn luyện phát triển sức nhanh mạnh bền chân , khéo léo chính xác cho các em. II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Học tại sân trường. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I .PHẦN MỞ ĐẦU : Nhận lớp – Kiểm tra sĩ số – phổ biến . Khởi động : Cổ tay , chân , đầu , khớp vai , khuỷu tay , khớp hông , khớp gối , chạy bước nhỏ, nâng cao đùi , gót chạm mông . 5 – 8 PHÚT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € € ĐH NL – PB ĐH Khởi động x x x x x x x € x x x x x x x ĐHTL Đá cầu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x å€ á x x x x x x x x x x x x x x x ĐHTL chạy bền € ĐH Củng cố x x x x x x x x x½® x x x x x x x x½® x x x x x x x x½® ĐH trò chơi x x x x x x x x½® € II. PHẦN CƠ BẢN 1. Tự chọn: Ôn Phối hợp phát cầu, tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân và bằng má trong bàn chân, phát cầu thấp, cao chân chính diện bằng mu bàn chân, thi đấu tập, giới thiệu nhóm tuổi thi đấu. 2.Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Trò chơi: Bật xa tiếp sức 4. Củng cố : Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật đã học . 30 – 33 PHÚT III. PHẦN KẾT THÚC : Thả lỏng : Các khớp của cơ thể Nhận xét – đánh giá tiết học Dặn dò các em về nhà tập luyện các kỹ thuật , động tác đã học. 5 – 7 PHÚT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € € ĐH Thả lỏng ĐH NX - DD TUẦN : 30 TỰ CHỌN + CHẠY BỀN TIẾT : 59 LỚP – NGÀY VẮNG I.MỤC TIÊU : Hoàn thiện chạy bền, luyện tập kĩ năng kĩ thuật đá cầu. - Yêu cầu nắm vững và thực hiện đúng các kỹ thuật , kỹ năng . - Nhằm rèn luyện phát triển sức nhanh mạnh bền chân , khéo léo chính xác cho các em. II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Học tại sân trường. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I .PHẦN MỞ ĐẦU : Nhận lớp – Kiểm tra sĩ số – phổ biến . Khởi động : Cổ tay , chân , đầu , khớp vai , khuỷu tay , khớp hông , khớp gối , chạy bước nhỏ, nâng cao đùi , gót chạm mông . 5 – 8 PHÚT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € € ĐH NL – PB ĐH Khởi động x x x x x x x € x x x x x x x ĐHTL Đá cầu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x å€ á x x x x x x x x x x x x x x x ĐHTL chạy bền € ĐH Củng cố x x x x x x x x x½® x x x x x x x x½® x x x x x x x x½® ĐH trò chơi x x x x x x x x½® € II. PHẦN CƠ BẢN 1. Tự chọn: Ôn Phối hợp phát cầu, tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân và bằng má trong bàn chân, phát cầu thấp, cao chân chính diện bằng mu bàn chân, thi đấu tập, giới thiệu Thời gian cho cuộc thi 2.Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Trò chơi: Bật xa tiếp sức 4. Củng cố : Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật đã học . 30 – 33 PHÚT III. PHẦN KẾT THÚC : Thả lỏng : Các khớp của cơ thể Nhận xét – đánh giá tiết học Dặn dò các em về nhà tập luyện các kỹ thuật , động tác đã học. 5 – 7 PHÚT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € € ĐH Thả lỏng ĐH NX - DD TUẦN : 30 TỰ CHỌN + CHẠY BỀN TIẾT : 60 LỚP – NGÀY VẮNG I.MỤC TIÊU : Hoàn thiện chạy bền, luyện tập kĩ năng kĩ thuật đá cầu. - Yêu cầu nắm vững và thực hiện đúng các kỹ thuật , kỹ năng . - Nhằm rèn luyện phát triển sức nhanh mạnh bền chân , khéo léo chính xác cho các em. II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Học tại sân trường. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I .PHẦN MỞ ĐẦU : Nhận lớp – Kiểm tra sĩ số – phổ biến . Khởi động : Cổ tay , chân , đầu , khớp vai , khuỷu tay , khớp hông , khớp gối , chạy bước nhỏ, nâng cao đùi , gót chạm mông . 5 – 8 PHÚT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € € ĐH NL – PB ĐH Khởi động x x x x x x x € x x x x x x x ĐHTL Đá cầu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x å€ á x x x x x x x x x x x x x x x ĐHTL chạy bền € ĐH Củng cố x x x x x x x x x½® x x x x x x x x½® x x x x x x x x½® ĐH trò chơi x x x x x x x x½® € II. PHẦN CƠ BẢN 1. Tự chọn: Ôn Phối hợp phát cầu, tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân và bằng má trong bàn chân, phát cầu thấp, cao chân chính diện bằng mu bàn chân, thi đấu tập, giới thiệu số trận đấu, số hiệp đấu. 2.Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Trò chơi: Bật xa tiếp sức 4. Củng cố : Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật đã học . 30 – 33 PHÚT III. PHẦN KẾT THÚC : Thả lỏng : Các khớp của cơ thể Nhận xét – đánh giá tiết học Dặn dò các em về nhà tập luyện các kỹ thuật , động tác đã học. 5 – 7 PHÚT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € € ĐH Thả lỏng ĐH NX - DD TUẦN : 31 TỰ CHỌN + CHẠY BỀN TIẾT : 61 LỚP – NGÀY VẮNG I.MỤC TIÊU : Hoàn thiện chạy bền, luyện tập kĩ năng kĩ thuật đá cầu. - Yêu cầu nắm vững và thực hiện đúng các kỹ thuật , kỹ năng . - Nhằm rèn luyện phát triển sức nhanh mạnh bền chân , khéo léo chính xác cho các em. II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Học tại sân trường. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I .PHẦN MỞ ĐẦU : Nhận lớp – Kiểm tra sĩ số – phổ biến . Khởi động : Cổ tay , chân , đầu , khớp vai , khuỷu tay , khớp hông , khớp gối , chạy bước nhỏ, nâng cao đùi , gót chạm mông . 5 – 8 PHÚT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € € ĐH NL – PB ĐH Khởi động x x x x x x x € x x x x x x x ĐHTL Đá cầu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x å€ á x x x x x x x x x x x x x x x ĐHTL chạy bền € ĐH Củng cố x x x x x x x x x½® x x x x x x x x½® x x x x x x x x½® ĐH trò chơi x x x x x x x x½® € II. PHẦN CƠ BẢN 1. Tự chọn: Ôn Phối hợp phát cầu, tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân và bằng má trong bàn chân, phát cầu thấp, cao chân chính diện bằng mu bàn chân, thi đấu tập, 2.Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Trò chơi: Bật xa tiếp sức 4. Củng cố : Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật đã học . 30 – 33 PHÚT III. PHẦN KẾT THÚC : Thả lỏng : Các khớp của cơ thể Nhận xét – đánh giá tiết học Dặn dò các em về nhà tập luyện các kỹ thuật , động tác đã học. 5 – 7 PHÚT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € € ĐH Thả lỏng ĐH NX - DD TUẦN : 31 TỰ CHỌN + CHẠY BỀN TIẾT : 62 LỚP – NGÀY VẮNG I.MỤC TIÊU : Hoàn thiện chạy bền, luyện tập kĩ năng kĩ thuật đá cầu. - Yêu cầu nắm vững và thực hiện đúng các kỹ thuật , kỹ năng . - Nhằm rèn luyện phát triển sức nhanh mạnh bền chân , khéo léo chính xác cho các em. II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Học tại sân trường. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I .PHẦN MỞ ĐẦU : Nhận lớp – Kiểm tra sĩ số – phổ biến . Khởi động : Cổ tay , chân , đầu , khớp vai , khuỷu tay , khớp hông , khớp gối , chạy bước nhỏ, nâng cao đùi , gót chạm mông . 5 – 8 PHÚT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € € ĐH NL – PB ĐH Khởi động x x x x x x x € x x x x x x x ĐHTL Đá cầu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x å€ á x x x x x x x x x x x x x x x ĐHTL chạy bền € ĐH Củng cố x x x x x x x x x½® x x x x x x x x½® x x x x x x x x½® ĐH trò chơi x x x x x x x x½® € II. PHẦN CƠ BẢN 1. Tự chọn: Ôn Phối hợp phát cầu, tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân và bằng má trong bàn chân, phát cầu thấp, cao chân chính diện bằng mu bàn chân, thi đấu tập, 2.Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Trò chơi: Bật xa tiếp sức 4. Củng cố : Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật đã học . 30 – 33 PHÚT III. PHẦN KẾT THÚC : Thả lỏng : Các khớp của cơ thể Nhận xét – đánh giá tiết học Dặn dò các em về nhà tập luyện các kỹ thuật , động tác đã học. 5 – 7 PHÚT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € € ĐH Thả lỏng ĐH NX - DD

File đính kèm:

  • docgiao an dep nhat.doc