Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013 - Trần Hữu Sự

I / Mục tiêu :

- Kiến thức: - Biết ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương, khi hoạt động TDTT- Biết nguyên nhân cơ bản để phòng tránh chấn thương, mục tiêu chương trình td 7

- Kỹ năng: - Vận dụng để phòng tránh chấn thương khi tập luyện , thi đấu

II/ Sân tập, dụng cụ: Sân trường

III/ Nội dung tiến hành:

 

doc66 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013 - Trần Hữu Sự, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
động: Chạy khởi động 2 vòng sân trường. Thực hiện các động tác khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, xoay vai, xoay hông, xoay đầu gối, ép ngang, ép dọc,chạy bước nhỏ, nâng cao đùi - Thực hiện các động tác đá lăng. B/ PHẦN CƠ BẢN: 1. Bật nhảy -Kiểm tra Nội dung: Chạy đà chính diện- giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Cách cho điểm: 9-10đ: 2 lần nhảy đúng động tác, thành tích đạt mức Giỏi 7-8đ: 2 lần nhảy, có 1 lần tương đối đúng, thành tích đạt mức Khá 5-6đ: 2 lần chỉ thực hiện động tác tương đối đúng thành tích đạt mức Đạt 3-4đ: cả 2 lần nhảy đều không thực hiện được 2.Bóng đá ( Mini ): - Thực hiện các động tác di chuyển - Ôn: Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Đá bóng bằng mu bàn chân 3. Chạy bền Các động tác bổ trợ chạy bền : - Nhảy dây bền, tâng cầu bền Chạy bền theo địa hình quy định C/ PHẦN KẾT THÚC Tập trung lớp. Thả lỏng, rũ tay, chân, hít thở sâu Nhận xét, đánh giá buổi học - Dặn dò: về ôn lại các kỹ thuật đã học. 7ph 1L 2v 4lx8n 78ph 38ph 4-6l 30ph 10ph 5 ph ĐH tập trung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lớp trưởng điểu khiển khởi động. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV cho hs thực hiện 2 lần.mỗi đợt 5-6hs X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV quan sát sửa sai cho học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV phân tích kỹ thuật và làm mẫu – gọi 1-2hs lên thực hiện GV cho tập theo nhóm 4-5 hs X X X X X X X X X X X X GV phân tích kỹ thuật và làm mẫu – gọi 1-2hs lên thực hiện GV cho tập theo nhóm 4-5 hs GV chia nhóm 5-7 hs tập luyện GV chia nhóm 5-7 hs theo nam nữ riêng, theo nhóm sức khỏe thực hiện Chạy xong đi bộ một vòng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Phương pháp đồng loạt Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 10 / 03 / 2013 Tuần: 30 Tiết : 55 - 56 Ngàydạy : 27 / 03 / 2013 TÊN BÀI DẠY BÓNG ĐÁ- CHẠY BỀN I / Mục tiêu: - Học sinh biết cách thực hiện: Đá bóng bằng mu bàn chân, Dừng bóng bằng má trong bàn chân .Chạy bền: Nhảy dây bền, tâng cầu bền, chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện được kỹ thuật: Đá bóng bằng mu bàn chân. Dừng bóng bằng má trong bàn chân - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật : Chạy bền: Các động tác bổ trợ chạy bền : Nhảy dây bền, tâng cầu bền.Chạy bền theo địa hình tự nhiên. - Thái độ: Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính tích cực, tự giác , vận dụng để luyện tập hằng ngày II/ Địa điểm – phương tiện: Sân trường, cầu lông gà, dây nhảy, bóng đá. III/ Nội dung tiến hành: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH A/ PHẦN MỞ ĐẦU: Tập trung lớp. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nhiệm vụ buổi học Khởi động: Chạy khởi động 2 vòng sân trường. Thực hiện các động tác khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, xoay vai, xoay hông, xoay đầu gối, ép ngang, ép dọc,chạy bước nhỏ, nâng cao đùi B/ PHẦN CƠ BẢN: 1.Bóng đá ( Mini ): - Thực hiện các động tác di chuyển - Ôn: Đá bóng bằng mu bàn chân - Dừng bóng bắng má trong bàn chân. 2. Chạy bền Các động tác bổ trợ chạy bền : - Nhảy dây bền, tâng cầu bền Chạy bền theo địa hình quy định C/ PHẦN KẾT THÚC Tập trung lớp. Thả lỏng, rũ tay, chân, hít thở sâu Nhận xét, đánh giá buổi học - Dặn dò: về ôn lại các kỹ thuật đã học. 7ph 1L 2v 4lx8n 78ph 38ph 4-6l 10ph 5 ph ĐH tập trung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lớp trưởng điểu khiển khởi động. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV cho hs ôn 2 nội dung bên X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV cho tập theo nhóm 4-5 hs, nam, nữ riêng. X X X X X X X X X X X X GV quan sát sửa sai cho học sinh GV chia nhóm 5-7 hs tập luyện GV chia nhóm 5-7 hs theo nam nữ riêng, theo nhóm sức khỏe thực hiện Chạy xong đi bộ một vòng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Phương pháp đồng loạt Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 17 / 03 / 2013 Tuần: 31 Tiết : 57 - 58 Ngàydạy : 3 / 04 / 2013 TÊN BÀI DẠY BÓNG ĐÁ- CHẠY BỀN I / Mục tiêu: - Học sinh biết cách thực hiện: Đá bóng bằng mu bàn chân, Dừng bóng bằng má trong bàn chân .Chạy bền: Nhảy dây bền, tâng cầu bền, chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện được kỹ thuật: Đá bóng bằng mu bàn chân. Dừng bóng bằng má trong bàn chân - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật : Chạy bền: Các động tác bổ trợ chạy bền : Nhảy dây bền, tâng cầu bền.Chạy bền theo địa hình tự nhiên. - Thái độ: Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính tích cực, tự giác , vận dụng để luyện tập hằng ngày II/ Địa điểm – phương tiện: Sân trường, cầu lông gà, dây nhảy, bóng đá. III/ Nội dung tiến hành: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH A/ PHẦN MỞ ĐẦU: Tập trung lớp. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nhiệm vụ buổi học Khởi động: Chạy khởi động 2 vòng sân trường. Thực hiện các động tác khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, xoay vai, xoay hông, xoay đầu gối, ép ngang, ép dọc,chạy bước nhỏ, nâng cao đùi B/ PHẦN CƠ BẢN: 1.Bóng đá ( Mini ): - Thực hiện các động tác di chuyển - Ôn: Đá bóng bằng mu bàn chân - Dừng bóng bắng má trong bàn chân. 2. Chạy bền Các động tác bổ trợ chạy bền : - Nhảy dây bền, tâng cầu bền Chạy bền theo địa hình quy định C/ PHẦN KẾT THÚC Tập trung lớp. Thả lỏng, rũ tay, chân, hít thở sâu Nhận xét, đánh giá buổi học - Dặn dò: về ôn lại các kỹ thuật đã học. 7ph 1L 2v 4lx8n 78ph 68ph 4-6l 10ph 5 ph ĐH tập trung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lớp trưởng điểu khiển khởi động. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV cho hs ôn 2 nội dung bên X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV cho tập theo nhóm 4-5 hs, nam, nữ riêng. X X X X X X X X X X X X GV quan sát sửa sai cho học sinh GV chia nhóm 5-7 hs tập luyện GV chia nhóm 5-7 hs theo nam nữ riêng, theo nhóm sức khỏe thực hiện Chạy xong đi bộ một vòng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Phương pháp đồng loạt Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 24 / 03 / 2013 Tuần: 32 Tiết : 59 -60 Ngàydạy : 10 / 04 / 2013 TÊN BÀI DẠY BÓNG ĐÁ- CHẠY BỀN I / Mục tiêu: - Học sinh biết cách thực hiện: Đá bóng bằng mu bàn chân, Dừng bóng bằng má trong bàn chân .Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện được kỹ thuật: . Dừng bóng bằng má trong bàn chân - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật : Đá bóng bằng mu bàn chân.Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. - Thái độ: Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính tích cực, tự giác , vận dụng để luyện tập hằng ngày II/ Địa điểm – phương tiện: Sân trường, bóng đá. III/ Nội dung tiến hành: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH A/ PHẦN MỞ ĐẦU: Tập trung lớp. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nhiệm vụ buổi học Khởi động: Chạy khởi động 2 vòng sân trường. Thực hiện các động tác khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, xoay vai, xoay hông, xoay đầu gối, ép ngang, ép dọc,chạy bước nhỏ, nâng cao đùi B/ PHẦN CƠ BẢN: 1.Bóng đá ( Mini ): - Thực hiện các động tác di chuyển - Ôn: Đá bóng bằng mu bàn chân - Dừng bóng bắng má trong bàn chân. 2. Chạy bền Chạy bền theo địa hình quy định. - Nội dung: Chạy 500m tính thời gian và không tính thời gian C/ PHẦN KẾT THÚC Tập trung lớp. Thả lỏng, rũ tay, chân, hít thở sâu Nhận xét, đánh giá buổi học - Dặn dò: về ôn lại các kỹ thuật đã học. 7ph 1L 2v 4lx8n 78ph 38ph 4-6l 40ph 5 ph ĐH tập trung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lớp trưởng điểu khiển khởi động. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV cho hs ôn 2 nội dung bên X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV cho tập theo nhóm 4-5 hs, nam, nữ riêng. X X X X X X X X X X X X GV quan sát sửa sai cho học sinh GV luyện tập theo nhóm 5-7 hs GV nam nữ riêng, theo nhóm sức khỏe thực hiện Chạy xong đi bộ một vòng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Phương pháp đồng loạt Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 02 / 04 / 2013 Tuần: 33 Tiết : 61 -62 Ngàydạy : 17 / 04 / 2013 TÊN BÀI DẠY BÓNG ĐÁ- CHẠY BỀN I / Mục tiêu: - Học sinh biết cách thực hiện: Đá bóng bằng mu bàn chân, Dừng bóng bằng má trong bàn chân .Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện được kỹ thuật: . Dừng bóng bằng má trong bàn chân - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật : Đá bóng bằng mu bàn chân.Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. - Thái độ: Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính tích cực, tự giác , vận dụng để luyện tập hằng ngày II/ Địa điểm – phương tiện: Sân trường, bóng đá. III/ Nội dung tiến hành: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH A/ PHẦN MỞ ĐẦU: Tập trung lớp. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nhiệm vụ buổi học Khởi động: Chạy khởi động 2 vòng sân trường. Thực hiện các động tác khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, xoay vai, xoay hông, xoay đầu gối, ép ngang, ép dọc,chạy bước nhỏ, nâng cao đùi B/ PHẦN CƠ BẢN: 1.Bóng đá ( Mini ): - Thực hiện các động tác di chuyển - Ôn: Đá bóng bằng mu bàn chân - Dừng bóng bắng má trong bàn chân. 2. Chạy bền Chạy bền theo địa hình quy định. - Nội dung: Chạy 500m tính thời gian và không tính thời gian - Cách cho điểm: 9-10đ: đạt thành tích mức Giỏi theo TCRLTT 7-8đ: đạt thành tích mức Khá theo TCRLTT 5-6đ: chạy hết cự li qui định không tính thời gian. - lưu ý: hs không đủ thể lực không tính thành tích, hs bị bệnh tim mạch không chạy C/ PHẦN KẾT THÚC Tập trung lớp. Thả lỏng, rũ tay, chân, hít thở sâu Nhận xét, đánh giá buổi học - Dặn dò: về ôn lại các kỹ thuật đã học. 7ph 1L 2v 4lx8n 78ph 38ph 4-6l 40ph 5 ph ĐH tập trung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lớp trưởng điểu khiển khởi động. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV cho hs ôn 2 nội dung bên X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV cho tập theo nhóm 4-5 hs, nam, nữ riêng. X X X X X X X X X X X X GV quan sát sửa sai cho học sinh GV kiểm tra theo nhóm 5-7 hs GV nam nữ riêng, theo nhóm sức khỏe thực hiện Chạy xong đi bộ một vòng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Phương pháp đồng loạt Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docgiao an td7.doc