Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 25

A. Chuẩn bị.

I. Mục đích yêu cầu.

- Bật nhảy:

Học chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.

- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân .

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

II. Phương tiện: Chuẩn bị cầu đá, đường chạy, hố nhảy xa đệm nhảy, xà cột nhảy cao.

 B. Quá trình lên lớp

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 25, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 25 Ngày soạn:22/02/2009 Ngày dạy: (27/02/2009 ) Tiết 49 bật nhảy - đá cầu - chạy bền A. Chuẩn bị. I. Mục đích yêu cầu. - Bật nhảy: Học chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân . - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II. Phương tiện: Chuẩn bị cầu đá, đường chạy, hố nhảy xa đệm nhảy, xà cột nhảy cao. B. Quá trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số -GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. II. Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. Học chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. 2. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bần chân. 3. Chạy bền: (4 vòng sân đối với nam, 3 vòng sân đối với nữ) III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. 2. Giáo viện nhận xét kết quả giờ học. 3. Giao bài tập về nhà. 10' 2’ 8’ 30’ 3 -5lần 10’ 5‘ - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - ĐHKĐ: Xếp thành 4 hàng ngang cự ly cách nhau 1 sải tay. ĐHTCaàu * * * * * * * * * * * * 5 m GV ẹH Baọt nhaỷy * * * * * * * * * * GV cho HS ôn theo hình thức cá nhân và theo nhóm. Hình thức tập luyện theo phương pháp nhóm quay vòng. - Chạy theo đội hình lớp. - Yêu cầu học sinh thả lỏng tích cực. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - GV nhận xét kết quả bài học và ý thức tập luyện Tuần 25 Tiết 50 Ngày soạn:28/02/2008 Ngày dạy: ( 07/03/2008 ) Bật nhảy - đá cầu A. Chuẩn bị. I. Mục đích yêu cầu. - Bật nhảy: Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân . Học tư thế chuẩn bị và di chuyển (bước trượt ngang, bước trượt chếch) II. Phương tiện: Chuẩn bị cầu đá, đường chạy, hố nhảy xa đệm nhảy, xà cột nhảy cao. B. Quá trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số -GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. 3.KTBC: Tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân. II. Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” Học chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. 2. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bần chân. Học tư thế chuẩn bị và di chuyển. III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. 2. Giáo viện nhận xét kết quả giờ học. 3. Giao bài tập về nhà. 10' 2’ 8’ 30’ 3 hiệp 3 -5lần 10’ 5‘ - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - ĐHKĐ: Xếp thành 4 hàng ngang cự ly cách nhau 1 sải tay. ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV GV cho HS ôn theo hình thức cá nhân và theo nhóm. GV phân tích làm mẫu và tổ chức cho học sinh tập. Hình thức tập luyện theo phương pháp nhóm quay vòng. - Yêu cầu học sinh thả lỏng tích cực. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - GV nhận xét kết quả bài học và ý thức tập luyện

File đính kèm:

  • docTUAN 25.doc