Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 12 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang

I. MỤC TIÊU:

1. Bài thể dục :

 - Biết tn v cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng và nhảy.

 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp ;Thực hiện được các động tác thăng bằng và nhảy.Vận dụng luyện tập hng ngy.

2. Bật nhảy :

 - Biết cách thực hiện đà một bước giậm nhảy- đá lăng, tại chổ bậc xa; trị chơi bậc xa tiếp sức

 - Thực hiện được đà một bước giậm nhảy- đá lăng, tại chổ bậc xa; trị chơi bậc xa tiếp sức.

3. Chạy bền:

- Biết cách chạy trên đĩa hình tự nhin

- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhin

* Nghim tc, tích cực tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

- Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

- Vạch xuất phát, đường chạy, SGV,đồng phục Hs , còi TT , cờ 2 cây/Hs ,ghế GV

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 12 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:12( Từ ngày 24/10 – 29/10/2011) Tiết:23 Ngày soạn:11/10/2011 BÀI THỂ DỤC- BẬT NHẢY - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Bài thể dục : - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng và nhảy. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp ;Thực hiện được các động tác thăng bằng và nhảy.Vận dụng luyện tập hàng ngày. 2. Bật nhảy : - Biết cách thực hiện đà một bước giậm nhảy- đá lăng, tại chổ bậc xa; trị chơi bậc xa tiếp sức - Thực hiện được đà một bước giậm nhảy- đá lăng, tại chổ bậc xa; trị chơi bậc xa tiếp sức. 3. Chạy bền: - Biết cách chạy trên đĩa hình tự nhiên - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên * Nghiêm túc, tích cực tập luyện. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - Vạch xuất phát, đường chạy, SGV,đồng phục Hs , còi TT , cờ 2 cây/Hs ,ghế GV III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức MỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động chung : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang - Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện 2 động tác vươn bụng và phối hợp ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN 1. Bài TD * Ôn 6 động tác : - Động tác vươn thở - Động tác tay - Động tác chân - Động tác lườn - Động tác Bụng - Động tác phối hợp * Học mới : - Động tác thăng bằng ( nội dung SGV TD 7 trang 31) 8 - Động tác nhảy ( nội dung SGV TD 7 trang 32 ) 2.Bật nhảy : * Ôn : + Đà một bước giậm nhảy- đá lăng, + Tại chỗ bậc xa Trò chơi : Bậc xa tiếp sức - Củng cố: Em hãy thực hiện 8 động tác của bài thể dục với cờ? 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Bật nhảy 2/. Bài TD 3/. Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp. 10’ 1’ 1’ 4’ 3’ 1 HS 1’ 30’ 10’ 10’ 3-6l/đt // 5’ 5, Nam 450m Nữ 400m 5, 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: Cán sự ĐK - GV: Quan sát – nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € (r) € € € € € € € € € € € € € € €(cs) - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học - GV:Làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) - HS : Chia ra 2 nhóm ( CSĐK & NT) + Nhóm 1 : Bài thể dục + Nhóm 2 : Bật nhảy - GV: Quan sát, sửa sai Sau 10 phút đổi nhóm € € € € € € € €NT € € € € €€ € €NT - HS: Chia nhóm tập luyện (CSĐK) - GV: Quan sát, sữa sai € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV: Hướng dẫn tổ chức cho HS chơi. - HS : chia ra làm 2 đội (A,B) € € € € € € € € € € € € €gv - HS: Về 4 hàng ngang - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận - HS : Về 4 hàng ngang vịng trịn. (r) - GV : quan sát – nhắc nhở - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - HS : Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện tập luyện, thực hiện bài ở nhà Bật nhảy; Bài TD; Chạy bền - GV: giải tán - HS: khoẻ Tuần:12( Từ ngày 24/10 – 29/10/ 2011 ) Tiết: 24 Ngày soạn: 12/10/ 2011 BÀI THỂ DỤC- BẬT NHẢY - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU 1. Bài thể dục : - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng và nhảy. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng và nhảy.Vận dụng luyện tập hàng ngày. 2. Bật nhảy : - Biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau,trò chơi: lị cị tiếp sức - Thực hiện được đá lăng trước, đá lăng trước sau,trò chơi: lị cị tiếp sức 3. Chạy bền: - Biết cách chạy trên đĩa hình tự nhiên - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên * Nghiêm túc, tích cực tập luyện. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - 4 cờ góc, SGV,đồng phục Hs , còi TT ,cờ 2 cây/1Hs , ghế GV kẻ 2 vxp , 8 vòng tròn . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức AMỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động: Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang, tại chỗ bậc xa. - Kiểm tra bài củ: Em hãy thực hiện 2 động tác thăng bằng và nhảy - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN: 1. Bài Thể dục * Ôn động tác : - Động tác vươn thở - Động tác tay - Động tác chân - Động tác lườn - Động tác bụng - Động tác phối hợp - Động tác thăng bằng - Động tác nhảy 2. Bật nhảy : Ôân lại 1 số động tác phát triển sức mạnh của chân . - Đá lăng trước - Đá lăng sau - Đá lăng trước - sau - Tại chổ bật xa - Trò chơi : Lị cị tiếp sức 3. Chạy bền Luyện tập chạy bền - Củng cố: Em hãy thực hiện 8 động tác của bài TD ? C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Bài TD 2/. Bật nhảy 3/. Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp. 10’ 1’ 1’ 3’ 4’ 1 HS 1’ 30’ 10’ 10’ 5, Nam 450m Nữ 400m 5’ 1 HS 5, 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: Cán sự ĐK - GV: Quan sát – nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € (r) € € € € € € € € € € € € € € €(cs) - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học HS : chia ra 2 nhóm tập luyện ( CS ĐK) + Nhóm 1 : Bài Thể dục + Nhóm 2 : Bật nhảy € € € € € € € €( NT) € € € € € € €(NT) - GV: nhắc lại một số động tác cần thực hiện. - HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng) - GV: Quan sát, sửa sai Sau 10 phút đổi nhóm € € € € € € € € € € € € € € € - HS: Chia nhóm (CSĐK) - GV: Quan sát, sữa sai - GV: Hướng dẫn tổ chức cho HS chơi. - Gv : ĐKhiển - HS : chia ra làm 2 đội (A,B) (€) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: chạy vòng tròn (r) - GV : ĐK – nhắc nhở - HS : Về 4 hàng ngang - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận. - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(cs) - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - HS : Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện tập luyện, thực hiện bài ở nhà Bật nhảy; Bài TD; Chạy bền - GV: giải tán - HS: khoẻ

File đính kèm:

  • docTUAN 12.doc