Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 69+70 - Năm học 2011-2012 - Vũ Trung Quân

I/ Mục tiêu:

Đánh giá khả năng tiếp thu động tác kỹ thuật và thói quen luyện tập nâng cao thành tích chạy bền trên địa hình tự nhiên kết hợp đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của từng học sinh theo thang điểm chuẩn với lứa tuổi. Yêu cầu: nam chạy 500m, nữ chạy 500m. Qua đó giáo dục ý chí và quyết tâm vượt qua khó khăn, nỗ lực để đạt thành tích cao. Đồng thời tạo cho học sinh làm quen quá trình chuẩn bị tâm lý và qua trình tổ chức kiểm tra thi đấu chạy cự ly trung bình và chạy cự ly dài.

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập.

- Phương tiện: Còi, đồng hồ bấm giây, cọc tiêu.

III/ Nội dung – phương pháp:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 69+70 - Năm học 2011-2012 - Vũ Trung Quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: /05/2012 Ngày dạy: /05/2012 Tiết 69: kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể I/ Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu động tác kỹ thuật và thói quen luyện tập nâng cao thành tích chạy bền trên địa hình tự nhiên kết hợp đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của từng học sinh theo thang điểm chuẩn với lứa tuổi. Yêu cầu: nam chạy 500m, nữ chạy 500m. Qua đó giáo dục ý chí và quyết tâm vượt qua khó khăn, nỗ lực để đạt thành tích cao. Đồng thời tạo cho học sinh làm quen quá trình chuẩn bị tâm lý và qua trình tổ chức kiểm tra thi đấu chạy cự ly trung bình và chạy cự ly dài. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập. - Phương tiện: Còi, đồng hồ bấm giây, cọc tiêu. III/ Nội dung – phương pháp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: ổn định, kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung giờ học Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập, tập bài thể dục, xoay các khớp, ép dây chằng, tập các động tác bổ trợ tại chỗ 8’ 1-2v Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Phần cơ bản: 1, Nội dung kiểm tra: Thực hiện kỹ thuật và tính thời gian hoàn thành cự ly chạy với nam là 500m, nữ là 500m 2, Hình thức kiểm tra: Kiểm tra theo nhóm 5 – 6 em/ nhóm nam riêng nữ riêng. Mỗi học sinh chạy kiểm tra 1 lần. Tính thời gian chạy của từng cá nhân học sinh 3, Cách đánh giá cho điểm: - Điểm Giỏi: Thực hiện chạy hết cự ly quy định và thành tích đạt: nam < 1’45”, nữ < 1’54” - Điểm Khá: Thực hiện chạy hết cự ly quy định và thành tích đạt: 1’45” < nam < 1’55”, 1’54” < nữ < 2’02”. - Điểm Đạt: Thực hiện chạy hoàn thành cự ly và thành tích đạt: 1’55” < nam < 2’05’, 2’02” < nữ < 2’16”. * Lưu ý: trường hợp học sinh hạn chế về đặc điểm thể chất có thể miễn kiểm tra hoặc đánh giá ở mức thấp hơn quy định. 32’ G nêu ND và HT kiểm tra H nghe, quan sát chuẩn bị ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° G cử cán sự giúp đỡ tổ chức G và cán sự kiểm tra lần lượt từng nhóm Phần kết thúc: - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Củng cố kỹ thuật động tác chạy bền - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’ G nêu nhận xét, ra bài về nhà với trò chơi Ngày soạn: /05/2012 Ngày dạy: /05/2012 Tiết 70: kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể I/ Mục tiêu: Đánh giá mức độ tiếp thu tư thế động tác và luyện tập nâng cao sự hoàn thiện kỹ thuật ném bóng trúng đích. Yêu cầu: thực hiên đúng kỹ thuật ném bóng trúng đích và kết hợp đo thành tích để đánh giá sự khéo léo của từng học sinh. Qua đó giáo dục thói quen kỷ luật và sự phối hợp nhịp nhàng các bộ phận cơ thể sao cho đạt kết quả kiểm tra thi đấu cao nhất và thói quen nghiêm túc trong qúa trình kiểm tra của mỗi học sinh đảm bảo kết quả và an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: Còi TD, hố cát, bóng cao su 10 quả. III/ Nội dung – phương pháp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: ổn định, kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung giờ học Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập, tập bài thể dục, xoay các khớp, ép dây chằng, tập các động tác bổ trợ tại chỗ 8’ 1-2v Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Phần cơ bản: 1, Nội dung kiểm tra: Thực hiện kỹ thuật ném bóng trúng đích kết hợp đếm số lần để đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của mỗi học sinh 2, Hình thức kiểm tra: Kiểm tra theo lần lượt từng học sinh. Mỗi học sinh được ném 6 lần. Ném thử 1 quả và ném chính thức 5 quả. 3, Cách đánh giá cho điểm: - Loại Giỏi: Thực hiện đúng kỹ thuật ném bóng và thành tích đạt nam 4 quả, nữ 4 quả. - Loại Khá: Thực hiện đúng kỹ thuật ném bóng và thành tích đạt: nam 3 quả, nữ 3 quả. - Loại Đạt: Thực hiện đúng kỹ thuật ném bóng và thành tích đạt: nam 2 quả, nữ 2 quả. * Lưu ý: Trường hợp học sinh hạn chế về đặc điểm thể chất có thể cho ôn tập và kiểm tra lại hoặc đánh giá cho điểm ở mức độ yêu cầu thấp hơn 32’ G nêu nội dung - hình thức kiểm tra H nghe, ôn tập, chuẩn bị Cán sự tổ chức lớp ôn nhóm 1 – 2L ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° G cử cán sự giúp đỡ, phân công nhiệm vụ G kiểm tra lần lượt từng nhóm ° H kiểm tra xong quan sát và nhận xét, đánh giá Phần kết thúc: - Hồi tĩnh, thả lỏng cơ thể - Củng cố nội dung bài học, thông báo kết quả kiểm tra - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °

File đính kèm:

  • docTiet69-70TD7.doc