Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 5 cột

- Tập trung, nhận lớp( sỹ số, HS vắng và kiến tập)

- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học

Khởi động:+ KĐ chung: thực hiện bài TD tay không: Tay, Lườn, Bụng , Vằn mình, Chân, Toàn thân, Xoay các khớp từ cổ đến bàn chân, bước nhỏ, Nâng cao đùi,Gót chạm mông, ép các dây chằng.

+KĐ chuyên môn: Đi bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, đạp sau, bộ trợ chuyên môn

 4x8 nhịp 10p

 12p - -Tập hợp nhanh,ý thức kỷ luật tốt, cán sợ báo cáo trung thực.

- - Khởi động kỹ càng , thực hiện đủ số lần yêu cầu, đảm bảo lượng vận động khởi động.

- _ Thực hiện đúng kỹ thuật của mỗi động tác, theo sự hướng dẫn của chỉ huy

 

 

doc51 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 5 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uống lớp. 4x8 5 p - Thực hiện nghiêm túc, đúng động tác,thả lỏng cơ bắp, thoải mái tinh thần - Chú ý an toàn, tập các động tác mình còn yếu, - Nhận xét ý thức, trang phục kết quả luyện tập Đội hình thả lỏng đi vòng tròn thả lỏng. Và nhận xét X x x x x x X x x x x x X x x x x x X x x x x x X GV Người thực hiện : GV: Hồ Kim Thanh Ngày tháng 5 năm 2009 PPCT Khối: 7 Tiết 66 Bài : Kiểm tra Bật nhảy A .Mục đích yêu cầu: Kiểm tra đánh giá kết quả luyện tập của hs bật nhảy Yêu cầu hs thực hiện tốt nội dung, và đúng đẹp từng động tác B. Phương pháp dạy học : thành nhiều đợt C. Chuẩn bị giáo viên  : Sân bãi đảm bão vệ sinh,bàn ghế GV, thước dây Phần Nội Dung Định lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức SL TG Mở đầu Tập trung, nhận lớp( sỹ số, HS vắng và kiến tập) Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học Khởi động :+ KĐ chung : thực hiện bài TD tay không : Tay, Lườn, Bụng , Vặn mình, Chân, Toàn thân, Xoay các khớp từ cổ đến bàn chân, bước nhỏ, Nâng cao đùi,Gót chạm mông, ép các dây chằng. 4x8 nhịp 10p 12p -Tập hợp nhanh,ý thức kỷ luật tốt, cán sợ báo cáo trung thực. - Khởi động kỹ càng , thực hiện đủ số lần yêu cầu, đảm bảo lượng vận động khởi động. _ Thực hiện đúng kỹ thuật của mỗi động tác, theo sự hướng dẫn của chỉ huy Lớp tập hợp 4 hàng ngang, Nam trước, nữ sau x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình cự ly 1 sải tay thực hiện các động tác khởi động Cơ bản Kiểm tra đá cầu Cách tính điểm: Mỗi học sinh được thực hiện 3 lần lấy lần thành tích cao nhất. - Học sinh có thành tích thấp có thể kiểm tra lại. nhưng điểm không quá điểm tốt (8đ) 25 p 30p * Giáo viên gọi từng hs lên kiểm tra Yêu cầu kỹ thuật Điểm Cả 3 lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức “Giỏi” 9 - 10 Trong 3 lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng v à thành tích đạt mức “Khá” 7 - 8 Cả 3lần nhảy chỉ thực hiện được động tác tương đối đúng và thành tích đạt mức “Đạt” 5 - 6 2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi học sinh thực hiện 3 lần nhảy, được lấy lần thành tích cao nhất Kết thúc Thực hiện các động tác thả lỏng: + Rung đùi, thả lỏng tay, kết hợp hít thở sâu +Nhận xét giờ học + Bài tập về nhà. ôn các động tác bẩt nhảy 4x8 5 p - Thực hiện nghiêm túc, đúng động tác,thả lỏng cơ bắp, thoải mái tinh thần - Chú ý an toàn, tập các động tác mình còn yếu, - Nhận xét ý thức, trang phục kết quả luyện tập Đội hình thả lỏng đi vòng tròn thả lỏng. Và nhận xét X x x x x x X x x x x x X x x x x x X x x x x x X GV Người thực hiện : GV: Hồ Kim Thanh Ngày tháng 5 năm 2009 PPCT Khối: 7 Tiết 67 Bài : Ôn tập Bật nhảy chuẩn bị KT HK II A .Mục đích yêu cầu: Ôn nhảy bước bộ trên không và chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi Trò chơi phát triển sức bật “Nhảy vượt rào tiếp sức” - Yêu cầu HS có thái độ luyện tập tốt, thực hiện tốt chuẩn bị kiểm tra B. Phương pháp dạy học : luyện tập quang vòng, bắt chước C. Chuẩn bị giáo viên  : Sân bãi đảm bảo vệ sinh, bàn ghế GV, Phần Nội Dung Định lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức SL TG Mở đầu Tập trung, nhận lớp( sỹ số, HS vắng và kiến tập) Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học Khởi động :+ KĐ chung : thực hiện bài TD tay không : Tay, Lườn, Bụng , Vặn mình, Chân, Toàn thân, Xoay các khớp từ cổ đến bàn chân, bước nhỏ, Nâng cao đùi,Gót chạm mông, ép các dây chằng. 4x8 nhịp 10p 12p -Tập hợp nhanh,ý thức kỷ luật tốt, cán sợ báo cáo trung thực. - Khởi động kỹ càng , thực hiện đủ số lần yêu cầu, đảm bảo lượng vận động khởi động. _ Thực hiện đúng kỹ thuật của mỗi động tác, theo sự hướng dẫn của chỉ huy Lớp tập hợp 4 hàng ngang, Nam trước, nữ sau Đội hình cự ly 1 sải tay thực hiện các động tác khởi động Cơ bản Bật nhảy. - Chạy đà tự do nhảy bước bộ trên không vào hố cát - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi, nâng dần yêu cầu kỷ thuật và thành tích Trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” 15l 15l 3l 25 p 30p 500n 300nữ Thực hiện động tác nhanh, mạnh nâng cao gối duỗi thẳng chân lăng thành tư thế bước bộ trên không Động tác chạy đà Giai đoạn trên không kiểu ngồi- Tốc độ chạy đà nhanh dần đều, chạy trên một đường thẳng. Giẩm nhảy mạnh . - Trò chơi: Nhảy vượt rào tiếp sức. Yêu cầu nhiệt tình, phát triển sức mạnh của chân Học sinh tập luyện tập theo lối nước chảy Trò chơi: Nhảy vượt rào tiếp sức. Kết thúc Thực hiện các động tác thả lỏng: + Rung đùi, thả lỏng tay, kết hợp hít thở sâu +Nhận xét giờ học + Bài tập về nhà. + Tập bật cao tại chỗ, chạy bền, thực hiện bước bộ Xuống lớp. 4x8 5 p - Thực hiện nghiêm túc, đúng động tác,thả lỏng cơ bắp, thoải mái tinh thần - Chú ý an toàn, tập các động tác mình còn yếu, - Nhận xét ý thức, trang phục kết quả luyện tập Đội hình thả lỏng đi vòng tròn thả lỏng. Và nhận xét X x x x x x X x x x x x X x x x x x X x x x x x X GV Người thực hiện : GV: Hồ Kim Thanh Ngày tháng 5 năm 2009 PPCT Khối: 7 Tiết 68 Bài : Kiểm tra Học kỳ A .Mục đích yêu cầu: Kiểm tra đánh giá kết quả luyện tập của hsỷơ học kỳ II. Qua môn bật nhảy Yêu cầu hs thực hiện tốt nội dung, và thực hiện tốt hết hết khả năng của bản thân. B. Phương pháp dạy học : thành nhiều đợt C. Chuẩn bị giáo viên  : Sân bãi đảm bão vệ sinh,bàn ghế GV, thước dây Phần Nội Dung Định lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức SL TG Mở đầu Tập trung, nhận lớp( sỹ số, HS vắng và kiến tập) Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học Khởi động :+ KĐ chung : thực hiện bài TD tay không : Tay, Lườn, Bụng , Vặn mình, Chân, Toàn thân, Xoay các khớp từ cổ đến bàn chân, bước nhỏ, Nâng cao đùi,Gót chạm mông, ép các dây chằng. 4x8 nhịp 10p 12p -Tập hợp nhanh,ý thức kỷ luật tốt, cán sợ báo cáo trung thực. - Khởi động kỹ càng , thực hiện đủ số lần yêu cầu, đảm bảo lượng vận động khởi động. _ Thực hiện đúng kỹ thuật của mỗi động tác, theo sự hướng dẫn của chỉ huy Lớp tập hợp 4 hàng ngang, Nam trước, nữ sau x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình cự ly 1 sải tay thực hiện các động tác khởi động Cơ bản Kiểm tra đá cầu Cách tính điểm: Mỗi học sinh được thực hiện 3 lần lấy lần thành tích cao nhất. - Học sinh có thành tích thấp có thể kiểm tra lại. nhưng điểm không quá điểm tốt (8đ) 25 p 30p * Giáo viên gọi từng hs lên kiểm tra Yêu cầu kỹ thuật Điểm Cả 3 lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức “Giỏi” 9 - 10 Trong 3 lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng v à thành tích đạt mức “Khá” 7 - 8 Cả 3lần nhảy chỉ thực hiện được động tác tương đối đúng và thành tích đạt mức “Đạt” 5 - 6 2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi học sinh thực hiện 3 lần nhảy, được lấy lần thành tích cao nhất Kết thúc Thực hiện các động tác thả lỏng: + Rung đùi, thả lỏng tay, kết hợp hít thở sâu +Nhận xét đánh giá kết quả + Bài tập về nhà.tập chạy bền chuẩn bị kiểm tra chạy bền kết hợp kiểm tra RLTT 4x8 5 p - Thực hiện nghiêm túc, đúng động tác,thả lỏng cơ bắp, thoải mái tinh thần - Thái độ, thành tích kết quả. - Nhận xét ý thức, trang phục kết quả kiểm tra Đội hình thả lỏng đi vòng tròn thả lỏng. Và nhận xét X x x x x x X x x x x x X x x x x x X x x x x x X GV Người thực hiện : GV: Hồ Kim Thanh Ngày tháng 5 năm 2009 PPCT Khối: 7 Tiết 69-70 Bài : Kiểm tra Chạy bền và kiểm tra TCRLTT A .Mục đích yêu cầu: Kiểm tra đánh giá kết quả luyện tập sức bền của học sinh đồng thời đánh giá TCRLTT của học sinh Yêu cầu hs thực hiện tốt nội dung, và thực hiện tốt hết hết khả năng của bản thân. B. Phương pháp dạy học : thành nhiều đợt C. Chuẩn bị giáo viên  : Sân bãi đảm bão vệ sinh,bàn ghế GV, đồng hò giây Phần Nội Dung Định lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức SL TG Mở đầu Tập trung, nhận lớp( sỹ số, HS vắng và kiến tập) Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học Khởi động :+ KĐ chung : thực hiện bài TD tay không : Tay, Lườn, Bụng , Vặn mình, Chân, Toàn thân, Xoay các khớp từ cổ đến bàn chân, bước nhỏ, Nâng cao đùi,Gót chạm mông, ép các dây chằng. 4x8 nhịp 10p 12p -Tập hợp nhanh,ý thức kỷ luật tốt, cán sợ báo cáo trung thực. - Khởi động kỹ càng , thực hiện đủ số lần yêu cầu, đảm bảo lượng vận động khởi động. _ Thực hiện đúng kỹ thuật của mỗi động tác, theo sự hướng dẫn của chỉ huy Lớp tập hợp 4 hàng ngang, Nam trước, nữ sau x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình cự ly 1 sải tay thực hiện các động tác khởi động Cơ bản Kiểm tra chạy bền. Kiểm tra chạy bền trên địa hình tự nhiên Cự ly 500m Căn cứ thành tích và cự ly hoàn thành để cho điểm Điểm 9-10 Điểm 7- 8 Điểm 6-7 Điểm 4-5 25 p 30p Chạy trên địa hình tự nhiên. Cự ly 500m. Giáo viên bấm thành tích, cử một học sinh ghi kết quả. Yêu cầu: H/s trong quá trình chạy không chen lấn xô đẩy nhau. Chạy xong đi bộ một đến hai vòng sân kết hợp với hít thở sâu, làm các động tác thư giãn. Tuyệt đối không ngồi hoặc đứng một chỗ sau khi chạy xong biểu điểm : + Điểm Giỏi: Chạy hết cự ly và đạt thành tích 1’45” (nam), 1’54” (nữ). + Điểm Khá: Chạy hết cự ly và đạt thành tích 1’55”(nam), 2’05”(nữ). + Điểm Đạt: Chạy hết cự ly và đạt thành tích 2’05”(nam), 2’16”(nữ). + Điểm Chưa đạt: Chạy chưa hoàn thành cự ly quy định hoặc chưa đạt thành tích 2’06”(nam), 2’17”(nữ). Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt từ 4 - 6 học sinh. Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần. Trường hợp đặc biệt GV có thể cho học sinh kiểm tra lần 2 vào một buổi học khác. Lưu ý: Đối vói những học sinh có giấy của bác sĩ miễn tập TDTT, giáo viên không kiểm tra. . Cự ly 500m tương đương 2 vòng sân lớn của trường Kết thúc Thực hiện các động tác thả lỏng: + Rung đùi, thả lỏng tay, kết hợp hít thở sâu +Nhận xét đánh giá kết quả + 4x8 5 p - Thực hiện nghiêm túc, đúng động tác,thả lỏng cơ bắp, thoải mái tinh thần - Thái độ, thành tích kết quả. - Nhận xét ý thức, trang phục kết quả kiểm tra Đội hình thả lỏng đi vòng tròn thả lỏng. Và nhận xét X x x x x x X x x x x x X x x x x x X x x x x x X GV Người thực hiện : GV: Hồ Kim Thanh

File đính kèm:

  • docgiao an TD 7 5 cot.doc