Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 5+6 - Năm học 2013-2014 - Luyên Văn Dương

I. mục tiêu;

1. ĐHĐN: * Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghĩ, quay các h¬ớng, điểm số, biến đổi đội hình 0-2-4

* Kỹ năng: thực hiện t¬ương đối tốt đứng nghiêm, nghĩ, quay các hướng, điểm số, biến đổi đội hình 0-2-4

 2. Chạy ngắn:

* Kiến thức: Trò chơi phát tiển sức nhanh, động tác bổ trợ phát triển sức nhanh,

 Học tại chỗ đánh tay, đứng mặt hư¬ớng chạy XP

 * Kỹ năng: thực hiện t¬ương đối tốt cách đánh tay tại chổ, đứng mặt hướng chạy Xp

 3. TháI độ: Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động.

II. Địa điểm phư¬ơng tiện:

 - địa điểm: sân tr¬ường

- Phư¬ơng tiện: GV: chuẩn bị thiết bị dạy học

 HS: giầy

III. nội dung – phư¬ơng pháp

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 5+6 - Năm học 2013-2014 - Luyên Văn Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 01/9/2013 Ngày dạy: 03/9/2013 Tiết:05 Đội hình đội ngũ – chạy nhanh I. mục tiêu; 1. ĐHĐN: * Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghĩ, quay các hớng, điểm số, biến đổi đội hình 0-2-4 * Kỹ năng: thực hiện tương đối tốt đứng nghiêm, nghĩ, quay các hướng, điểm số, biến đổi đội hình 0-2-4 2. Chạy ngắn: * Kiến thức: Trò chơi phát tiển sức nhanh, động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, Học tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy XP * Kỹ năng: thực hiện tương đối tốt cách đánh tay tại chổ, đứng mặt hướng chạy Xp 3. TháI độ: Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động. II. Địa điểm phương tiện: - địa điểm: sân trường - Phương tiện: GV: chuẩn bị thiết bị dạy học HS: giầy nội dung – phương pháp Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 2 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động X x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x (GV) B.Phần cơ bản 3. Bài cũ: Gọi 4 HS lên thực hiện biến đổi đội hình 0-2-4 1. ĐHĐN: Ôn các kỹ năng đã học Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số và cách chỉ huy Tư thế nghiêm, nghĩ. Quay phải, quay trái, quay Biến đổi đội hình 0-2-4. 2. Chạy nhanh: - Một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Chạy gót chạm mông. + Học: Tại chổ đánh tay + Đứng mặt hướng chạy XP 3. Củng cố: gọi 2 em lên thực hiện + Tại chổ đánh tay + Đứng mặt hướng chạy XP 15 HS nhận sét Gv cho điểm - GV tổ chức cho lớp thực hiện. - Lớp chia 4 nhóm thực hiện, HS thay nhau lên điều khiển. Giáo viên quan sát và chỉnh sửa KT cho HS Chú ý cách bước của HS. GV tổ chức cho HS tập luyện. Hs quan sát GV làm mẫu, GV hưỡng dẫn cho HS tập Lớp chia nhóm luyện tập. GV quan sát và sửa sai cho HS - HS nhận sét GV bổ sung - giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại 5 Ngày soạn: 03/9/2013 Ngày dạy: 07/9/2013 Tiết:06 Đội hình đội ngũ – chạy nhanh I. Mục tiêu: 1. ĐHĐN: tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, cách điều khiển của ngời chỉ huy * Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, cách điều khiển của ngời chỉ huy * Kỹ năng: Giúp HS nắm lại những kiến thức đã học và thực hiện tốt các nội dung đả học 2. Chạy ngắn:chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, gót chạm mông. đứng vai hướng chạy XP * kiến thức: - Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, gót chạm mông. đứng vai hớng chạy XP * Kỹ năng: thực hiên tốt chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, gót chạm mông. đứng vai hớng chạy XP -3. TháI độ; Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phơng tiện: - địa điểm: sân trờng - Phương tiện: GV: chuẩn bị thiết bị dạy học HS: giầy Nội dung - phương pháp Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 2 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) B.Phần cơ bản 3. Bài cũ: Gọi 2 HS lên thực hiện đứng mặt hớng chạy XP. 1. ĐHĐN: Ôn các kỹ năng đã học Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Cách điều khiển của ngời chỉ huy. Yêu cầu hô to rõ 2. Chạy nhanh: - Một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Chạy gót chạm mông. + Tại chổ đánh tay + Đứng vai hướng chạy XP Trò chơI : “ chạy ziczac” 3. Củng cố: gọi 2 em lên + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. 4 12 14 GV đánh giá và cho điểm HS GV tổ chức cho HS thực hiện x x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x Gv - HS thay nhau lên điều khiển nhóm - Lớp chia thành 4 nhóm thực hiện - GV quan sát và chỉnh sửa KT cho HS GV tổ chức cho HS tập luyện. x x x x x x X x x x x x X x x x x x Gv Lớp chia nhóm luyện tập. GV quan sát và sửa sai cho HS - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P)

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7 TUAN 3.doc