Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 65+66 - Năm học 2012-2013 - Luyện Văn Dương

I: Mục Tiêu:

- Kiểm tra kiến thức, đánh giá thường kỳ

II: Nội Dung Kiểm Tra:

- Kiểm tra kỹ thuật tâng cầu và thành tích.

III: Phương Pháp - Tổ Chức:

- Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 1 Hs.

- Hs thực hiện theo khẩu lệnh của Gv (tính từ lúc bắt đầu cho tới khi cầu rơi – Gv cử người đếm).

- Mỗi Hs tham gia kiểm tra 3 lần, lấy lần tâng được nhiều nhất, lần 1 đã đạt thì không phải tâng tiếp, Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2,

IV: Cách Cho Điểm:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 65+66 - Năm học 2012-2013 - Luyện Văn Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 16/4/2013 Ngày Dạy: 13/4/2013 Tiết 65: Kiểm tra đá cầu I: Mục Tiêu: - Kiểm tra kiến thức, đánh giá thường kỳ. II: Nội Dung Kiểm Tra: - Kiểm tra kỹ thuật tâng cầu và thành tích. III: Phương Pháp - Tổ Chức: - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 1 Hs. - Hs thực hiện theo khẩu lệnh của Gv (tính từ lúc bắt đầu cho tới khi cầu rơi – Gv cử người đếm). - Mỗi Hs tham gia kiểm tra 3 lần, lấy lần tâng được nhiều nhất, lần 1 đã đạt thì không phải tâng tiếp, Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2, IV: Cách Cho Điểm: - Điểm :Đ: Đạt kỹ thuật, thành tích: Nam = 20 lần tâng Nữ = 10 - Điểm : CĐ: Không đạt kỹ thuật và thành tích : Nam = dưới 20 lần tâng Nữ dưới 10 lần tâng Ngày soạn: 20/4/2013 Ngày dạy: 17/4/2013 Tiết 66: Kiểm tra – chạy bền I: Mục Tiêu: - Kiểm tra kiến thức, đánh giá thường kỳ. II: Nội Dung Kiểm Tra: - Kiểm tra chạy 500m (Nam); 400m (Nữ) (không tính thời gian). III: Phương Pháp - Tổ Chức: - Thực hiện kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 4 – 6 em. - Mỗi Hs tham gia kiểm tra 1 lần. - Chay quanh sân bóng đá * Chú ý: Những em có thể chất kém hoặc có bệnh, có thể miễn kiểm tra hoặc kiểm tra ở mức thấp hơn. IV: Cách Cho Điểm: - Giáo viên thoi rõi từng em trong quá trình thực hiện kiểm tra để đánh giá cho điểm cho phù hợp. - Mức đạt: là các học sinh chạy hết cự ly quy định, không bỏ cuộc và không đI bộ - còn lại là không đạt -----------------------------

File đính kèm:

  • docTD 7 TUAN 34(1).doc