Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 54 đến 59

1. Mục tiêu

1.1. Kiến thức

 - Bật nhảy : + Ôn chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi.

 + Học chạy đà chính diện giậm nhảy co chõn qua xà.

 - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân.

 - Chạy bền: Luyện tập chạy bên trên địa hỡnh tự nhiờn.

1.2. Kỹ năng

- HS thực hiện được tương đối đúng các động tác bổ trợ, và chơi được trũ chơi một cỏch hào hứng.

- Thực hiện được gần đúng kĩ thuật chạy đà - nhảy xa vào hố cát.

- Thực hiện được ở mức cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát cao.

1.3. Thái độ

- Có ý thức tự giác, kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn trong tập luyện.

2. Chuẩn bị

 - GV: Giáo án, đệm nhảy.

 - HS : Trang phục, giầy, vệ sinh sân tập.

3. Phương pháp

 - Trực quan

 - Phân nhóm, tổ

4. Tiến trình dạy học

4.1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số

4.2. Kiểm tra bài cũ:

4.3. Bài mới

 

doc14 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 03/03/2021 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 54 đến 59, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng dẫn về nhà - Bài tập về nhà: Ôn cỏc kĩ thuật bật nhảy, chạy nhanh, chạy bền. 5. Rỳt kinh nghiệm *********************************************************************** Ngày soạn: . Ngày giảng: ... Tiết 56 BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU 1. Mục tiờu 1.1. Kiến thức - HS nắm cỏc động tỏc thể dục. - Nắm được ý nghĩa của cỏc trũ chơi rốn luyện phản ứng nhanh. 1.2. Kỹ năng - HS thực hiện được tương đối đỳng cỏc động tỏc bổ trợ, và chơi được trũ chơi một cỏch hào hứng. - Thực hiện được gần đỳng kĩ thuật chạy đà – bật nhảy. - Thực hiện được ở mức cơ bản đỳng kĩ thuật đỏ cầu. 1.3. Thái độ - Qua giờ học giỳp HS cú tinh thần thoải mỏi và tớch cực hơn trong cỏc giờ học khỏc. 2. Chuõ̉n bị - GV: Giáo án, Sõn tập rộng. - HS : Trang phục, giầy. 3. Phương pháp - Trực quan - Phân nhóm, tổ 4. Tiờ́n trình dạy học 4.1. ổn định lớp: kiểm tra sĩ số 4.2. Kiểm tra bài cũ: 4.3. Bài mới Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập chung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông II. Phần cơ bản 1. Bật nhảy - ễn chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. 2. đỏ cầu - Đỏ cầu: ễn tõng cầu bằng đựi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn. 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 3-7/L 8 -10 Phút 28-30 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ, chính xác. GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x Gv phổ biến nội dung và dặn dũ hs trước lỳc kiểm tra. ĐHKT € € € € € € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ 4.4. Củng cố Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng . + Duỗi chân thả lỏng . + Rũ vai thả lỏng. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. 4.5. Hướng dẫn về nhà - Bài tập về nhà: Ôn các kĩ thuật bật nhảy, đỏ cầu. - Kết thúc giờ học. 5. Rỳt kinh nghiệm ************************************************************************ Ngày soạn: . Ngày giảng: ... Tiết 57 BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN 1. Mục tiờu 1.1. Kiến thức - Bật nhảy : + ễn chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. + Học chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. - Đỏ cầu: ễn tõng cầu bằng đựi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn. - Chạy bền: Luyện tập chạy bờn trờn địa hỡnh tự nhiờn. 1.2. Kỹ năng - HS thực hiện được tương đối đỳng cỏc động tỏc bổ trợ, và chơi được trũ chơi một cỏch hào hứng. - Thực hiện được gần đỳng kĩ thuật chạy đà - nhảy xa vào hố cỏt. - Thực hiện được ở mức cơ bản đỳng kĩ thuật xuất phỏt cao. 1.3. Thái độ - Có ý thức tự giác, kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn trong tập luyện. 2. Chuõ̉n bị - GV: Giáo án, đệm nhảy. - HS : Trang phục, giầy, vệ sinh sân tập. 3. Phương pháp - Trực quan - Phân nhóm, tổ 4. Tiờ́n trình dạy học 4.1. ổn định lớp: kiểm tra sĩ số 4.2. Kiểm tra bài cũ: 4.3. Bài mới Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập chung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông II. Phần cơ bản 1. Bật nhảy. - ễn chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. * Học chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. 2. Đỏ cầu - Đỏ cầu: ễn tõng cầu bằng đựi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn. 3. chạy bền: -Luyện tập chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. - Nam chạy 7 vũng sõn. - Nữ chạy 5 vũng sõn. 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 3-7/L 8 -10 Phút 28-30 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ, chính xác. GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ gv cho hs ụn lại động tỏc chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. gv làm mẫu và phõn tớch động tỏc hs quan sỏt sau đú. Gv gọi lần lượt từng em lờn thực hiện động tỏc chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. €€€€€€€€€ € €GV Gv quan sỏt nhắc nhở sữa sai nếu cú. ĐH TL € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ Gv phổ biến và phõn tớch động tỏc . Hs quan sỏt và thực hiện động tỏc tõng cầu bằng mu bàn chõn. Gv chia nhúm thực hiện động tỏc. ĐHTL €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ € €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ Gv quan sỏt và sữa sai nếu cú. ĐHLT chạy bền gv 4.4. Củng cố Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng . + Duỗi chân thả lỏng . + Rũ vai thả lỏng. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. 4.5. Hướng dẫn về nhà - Bài tập về nhà: Ôn cỏc kĩ thuật bật nhảy, chạy nhanh, chạy bền. 5. Rỳt kinh nghiệm ************************************************************************ Ngày soạn: . Ngày giảng: ... Tiết 58 BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU 1. Mục tiờu 1.1. Kiến thức - HS nắm cỏc động tỏc thể dục. - Nắm được ý nghĩa của cỏc trũ chơi rốn luyện phản ứng nhanh. 1.2. Kỹ năng - HS thực hiện được tương đối đỳng cỏc động tỏc bổ trợ, và chơi được trũ chơi một cỏch hào hứng. - Thực hiện được gần đỳng kĩ thuật chạy đà – bật nhảy. - Thực hiện được ở mức cơ bản đỳng kĩ thuật đỏ cầu. 1.3. Thái độ - Qua giờ học giỳp HS cú tinh thần thoải mỏi và tớch cực hơn trong cỏc giờ học khỏc. 2. Chuõ̉n bị - GV: Giáo án, Sõn tập rộng. - HS : Trang phục, giầy. 3. Phương pháp - Trực quan - Phân nhóm, tổ 4. Tiờ́n trình dạy học 4.1. ổn định lớp: kiểm tra sĩ số 4.2. Kiểm tra bài cũ: 4.3. Bài mới Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập chung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông II. Phần cơ bản 1. Bật nhảy - ễn chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. 2. đỏ cầu - Đỏ cầu: ễn tõng cầu bằng đựi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn. 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 3-7/L 8 -10 Phút 28-30 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ, chính xác. GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x Gv phổ biến nội dung và dặn dũ hs trước lỳc kiểm tra. ĐHKT € € € € € € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ 4.4. Củng cố Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng . + Duỗi chân thả lỏng . + Rũ vai thả lỏng. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. 4.5. Hướng dẫn về nhà - Bài tập về nhà: Ôn các kĩ thuật bật nhảy, đỏ cầu. - Kết thúc giờ học. 5. Rỳt kinh nghiệm *********************************************************************** Ngày soạn: . Ngày giảng: ... Tiết 59 BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN 1. Mục tiờu 1.1. Kiến thức - Bật nhảy : + ễn chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. + Học chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. - Đỏ cầu: ễn tõng cầu bằng đựi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn. - Chạy bền: Luyện tập chạy bờn trờn địa hỡnh tự nhiờn. 1.2. Kỹ năng - HS thực hiện được tương đối đỳng cỏc động tỏc bổ trợ, và chơi được trũ chơi một cỏch hào hứng. - Thực hiện được gần đỳng kĩ thuật chạy đà - nhảy xa vào hố cỏt. - Thực hiện được ở mức cơ bản đỳng kĩ thuật xuất phỏt cao. 1.3. Thái độ - Có ý thức tự giác, kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn trong tập luyện. 2. Chuõ̉n bị - GV: Giáo án, đệm nhảy. - HS : Trang phục, giầy, vệ sinh sân tập. 3. Phương pháp - Trực quan - Phân nhóm, tổ 4. Tiờ́n trình dạy học 4.1. ổn định lớp: kiểm tra sĩ số 4.2. Kiểm tra bài cũ: 4.3. Bài mới Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập chung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông II. Phần cơ bản 1. Bật nhảy. - ễn chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. * Học chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. 2. Đỏ cầu - Đỏ cầu: ễn tõng cầu bằng đựi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn. 3. chạy bền: -Luyện tập chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. - Nam chạy 7 vũng sõn. - Nữ chạy 5 vũng sõn. 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 3-7/L 8 -10 Phút 28-30 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ, chính xác. GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ gv cho hs ụn lại động tỏc chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. gv làm mẫu và phõn tớch động tỏc hs quan sỏt sau đú. Gv gọi lần lượt từng em lờn thực hiện động tỏc chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. €€€€€€€€€ € €GV Gv quan sỏt nhắc nhở sữa sai nếu cú. ĐH TL € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ Gv phổ biến và phõn tớch động tỏc . Hs quan sỏt và thực hiện động tỏc tõng cầu bằng mu bàn chõn. Gv chia nhúm thực hiện động tỏc. ĐHTL €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ € €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ Gv quan sỏt và sữa sai nếu cú. ĐHLT chạy bền gv 4.4. Củng cố Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng . + Duỗi chân thả lỏng . + Rũ vai thả lỏng. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. 4.5. Hướng dẫn về nhà - Bài tập về nhà: Ôn cỏc kĩ thuật bật nhảy, chạy nhanh, chạy bền. 5. Rỳt kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docT54-59.doc