Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 48: Bật nhảy - Ném bóng

 I – MỤC TIấU:

 1. Kiến thức: - Bật nhảy: ễn: Nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

 - Nộm búng: ễn đà 2 bước chéo (bước cuối) nộm búng xa, đà 4 bước cuối ném bóng xa (chuẩn bị kiểm tra).

 2. Kỹ năng: Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục, kỹ thuật cơ bản nhảy xa, nộm búng, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống.

 3. Thái độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH:

 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng nộm, thước dây, hố nhảy xa, còi

 thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm quay vòng.

 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, luyện tập ở nhà .

 III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số .

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY – NẫM BểNG.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 48: Bật nhảy - Ném bóng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn:25/02/2007 Baứi daùy : bật nhảy – ném bóng Tuaàn: 24 Tieỏt: 48 I – MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - Bật nhảy: ễn: Nhảy bước bộ trờn khụng, chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. - Nộm búng: ễn đà 2 bước chộo (bước cuối) nộm búng xa, đà 4 bước cuối nộm búng xa (chuẩn bị kiểm tra). 2. Kỹ năng: Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục, kỹ thuật cơ bản nhảy xa, nộm búng, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống. 3. Thỏi độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng nộm, thước dõy, hố nhảy xa, còi thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm quay vòng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, luyện tập ở nhà . III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số . 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY – NẫM BểNG. Phần và nội dung ĐLVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL I. Mở đầu - Tập hợp, điểm danh - Nội dung tiết học - Khởi động 6’ - Nhanh, điểm danh, lớp trưởng báo cáo sĩ số. Chúc giáo viên khoẻ. - GV chúc HS khoẻ và phổ biến nội dung bài học, yêu cầu ngắn gọn, đầy đủ. - Tại chỗ xoay các khớp, chạy : bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi. - Gọi 2 - 4 em lờn thực hiện kỹ thuật Đứng vai hướng nộm, xoay người nộm búng. €5 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ờ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. Cơ bản 1. Bật nhảy: ễn: Nhảy bước bộ trờn khụng, chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Nộm búng: ễn đà hai bước chộo (bước cuối) nộm búng xa, đà 4 bước cuối nộm búng xa. 34’ 14’ 14’ 2x8 2x7 ễn: Nhảy bước bộ trờn khụng, chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. * Yờu cầu: Đỳng động tỏc, tớch cực nghiờm tỳc, giỳp HS xỏc định chõn giậm nhảy, cố gắng bật cao phối hợp tay đỏnh tự nhiờn, chỳ ý xỏc định điểm giậm nhảy sao cho khi giậm nhảy trỏnh đỏ vào xà, an toàn. - ễn: Đà 2 bước chộo (bước cuối) nộm búng xa, đà 4 bước cuối nộm búng xa. * Yờu cầu: Nghiờm tỳc, tớch cực, đỳng động tỏc, chỳ ý tập từng động tỏc, tư thế đỳng kỹ thuật, an toàn, cố gắng thực hiện tư thế ưỡn thõn hỡnh cỏnh cung và nộm búng đi xa. € ☺ đệm ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. III. Kết thúc - Tập hợp thả lỏng. - Nhận xét tiết học. 5’ - Cúi người thả lỏng tay chân hít thở sâu, chạy nhẹ nhàng tại chỗ. - Giáo viên củng cố, nhắc nhở một số điểm cần lưu ý và ra bài tập về nhà. ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dũ HS chuẩn bị tiết học sau học nội dung: Kiểm tra nộm búng. - Ra bài tập về nhà: Thực hiện thực hiện kỹ thuật: Đà 2 bước chộo (bước cuối) nộm búng xa, đà 4 bước cuối nộm búng xa (chuẩn bị kiểm tra). IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG: .. .. Trửụứng THCS Caựt Nhụn - giaựo aựn 7 (2007 & 2008) Giaựo vieõn : Bùi Anh Hào.

File đính kèm:

  • doc48 giao an7.48.doc