Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Năm học 2010-2011 (Chuẩn kiến thức)

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

- Cung cấp cho HS một số hiểu biết cần thiết đê chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT.

2. Yêu cầu:

- Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ kỹ thuật, bài tập phát triển thể lực, trò chơi vận động, kỹ thuật động tác một số môn thể thao đã học ở lớp 6 và tiếp tục học ở lớp 7.

B. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc131 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Năm học 2010-2011 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
á): Tỉ lệ: Điểm 5 - 6 (loại đạt): Tỉ lệ: Điểm 3 - 4 (loại cđ): Tỉ lệ: Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 62: Kiểm tra bóng chuyền I. Mục tiêu: Nhằm đánh giá kết quả quá trình học tập của HS và việc giảng dạy của giáo viên kĩ thuật Bóng chuyền. Nội dung kiểm tra; Kĩ thuật Đệm bóng. II. Yêu cầu: - Thực hiện đúng kĩ thuật động tác. - Biết vận dụng để tự tập hàng ngày. III. Địa điểm – phương tiện: - Vệ sinh sân tập, bàn ghế GV, 15 quả bóng chuyền. IV. Tiến trình dạy học: 1. Nội dung: - Kiểm tra kĩ thuật Đệm bóng. 2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 1 HS - Mỗi học sinh được đệm bóng 5 lần. - Trường hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lần 2, không được quá 8 điểm. - Những HS đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí kiểm tra. 3. Cách cho điểm: - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật động tác của từng học sinh. + Điểm 9 – 10: Thực hiện kĩ thuật động tác cơ bản đúng, + Điểm 7 – 8: Thực hiện kĩ thuật động tác cơ bản đúng, nhưng còn một vài sai sót nhỏ. + Điểm 5 – 6: Thực hiện được các giai đoạn kĩ thuật của động tác, nhưng còn chưa chuẩn xác. + Điểm 3 – 4: Thực hiện được kĩ thuật động tác, nhưng còn nhiều sai sót, lúng túng. V. Kết thúc: - Giáo viên nhận xét ưu khuyết điểm của giờ kiểm tra. - Giáo viên công bố điểm kiểm tra cho học sinh. - Giáo viên hướng dẫn tập luyện ở nhà. Kết quả kiểm tra của học sinh: Điểm 9 – 10 (loại giỏi): Tỉ lệ: Điểm 7 - 8 (loại khá): Tỉ lệ: Điểm 5 - 6 (loại đạt): Tỉ lệ: Điểm 3 - 4 (loại cđ): Tỉ lệ: Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 63: Kiểm tra chạy bền I. Mục tiêu: Nhằm đánh giá kết quả quá trình học tập của HS và việc giảng dạy của giáo viên kĩ thuật Chạy bền. Nội dung kiểm tra; Kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên, cự ly Nam 500m, Nữ 300m. II. Yêu cầu: - Thực hiện đúng kĩ thuật động tác, chạy hết cự ly quy định, đạt được thành tích tốt nhất. - Biết vận dụng để tự tập hàng ngày. III. Địa điểm – phương tiện: - Vệ sinh sân tập, bàn ghế GV, 4 cờ góc, đồng hồ, dây đích. IV. Tiến trình dạy học: 1. Nội dung: - Kiểm tra kĩ thuật chạy và thành tích đạt được của học sinh. 2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 4 HS theo giới tính. - Mỗi học sinh chạy một lần. - Trường hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lần 2, không được quá 8 điểm. - Những HS đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí kiểm tra. 3. Cách cho điểm: - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật động tác của từng học sinh. + Điểm 9 – 10: Thành tích Nam: 105s Nữ: 114s + Điểm 7 – 8: Thành tích Nam: 115s Nữ. 122s + Điểm 5 – 6: Thành tích Nam: 125s Nữ: 136s + Điểm 3 – 4: Thành tích thấp. V. Kết thúc: - Giáo viên nhận xét ưu khuyết điểm của giờ kiểm tra. - Giáo viên công bố điểm kiểm tra cho học sinh. - Giáo viên hướng dẫn tập luyện ở nhà. Kết quả kiểm tra của học sinh: Điểm 9 – 10 (loại giỏi): Tỉ lệ: Điểm 7 - 8 (loại khá): Tỉ lệ: Điểm 5 - 6 (loại đạt): Tỉ lệ: Điểm 3 - 4 (loại cđ): Tỉ lệ: Thứ ngày tháng 5 năm 2008 Tiết 64 – 65: ôn luyện bóng chuyền I. Mục tiêu: - Bóng chuyền: + Ôn Chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, di chuyển ngang, trước sau, di chuyển bước trượt. + Yêu cầu: Thực hiện đúng kỹ thuật các động tác. + Đấu tập. + Yêu cầu: Vận dụng được kỹ thuật các động tác và các điều luật vào thi đấu. II. Địa điểm - Phương tiện: - Sân tập , 30 quả bóng chuyền, trang cát, cọc, xà. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội Dung Định lượng Tổ chức – Phương pháp A. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: b.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân: - Tập 4 động tác TD tay không: - Xoay cổ tay, cổ chân, xoay đầu gối, xoay hông. - ép dọc, ép ngang. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đá gót vào mông. - Tại chỗ bật cao 10 lần . Phần cơ bản: 2. Bóng chuyền: - Ôn luyện. + Ôn tư thế cơ bản và di chuyển. + Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. + Đệm bóng - Thi đấu. + Mỗi trận thi đấu trong 3 hiệp đội nào thua phải lò cò 1 vòng sân bóng chuyền. + Nam thi đấu 1 sân, Nữ thi đấu 1 sân. C. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: + Cúi người thả lỏng. + Duỗi chân tay thả lỏng: + Nhảy nhẹ nhàng thả lỏng - Gv nhận xét giờ học. - Hướng dẫn tập luyện ở nhà. + Ôn luyện đệm bóng. 8-10phút 200m 4Lx 8N 2L x 8N 2L x 8N 28-30phút 5 phút 4L x 8N 4L x 8N 4L x 8N 1phút - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Chạy vòng sân, theo hàng dọc - Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớp khởi động. - Gv nhắc học sinh các động tác có biên độ lớn. - Tập theo đội hình 4 hàng ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV nhắc lại yêu cầu kỹ thuật các động tác. - HS tập luyện theo nhóm 2 em. - GV theo dõi để sửa sai cho từng nhóm, - GV chia lớp thành 4 đội, 2 đội nam, 2 đội nữ. - GV cử mỗi trận đấu 2 em làm trọng tài ở mỗi sân. - GV theo dõi chung cả hai sân thi đấu. - Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện. - GV nhắc HS thả lỏng cơ thể € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV hướng dẫn cho học sinh tập luyện các động tác kỹ thuật Thứ ngày tháng 5 năm 2008 Tiết 66 - 67: ôn luyện bóng chuyền I. Mục tiêu: - Bóng chuyền: + Ôn Chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, di chuyển ngang, trước sau, di chuyển bước trượt. + Yêu cầu: Thực hiện đúng kỹ thuật các động tác. + Đấu tập. + Yêu cầu: Vận dụng được kỹ thuật các động tác và các điều luật vào thi đấu. II. Địa điểm - Phương tiện: - Sân tập , 30 quả bóng chuyền, trang cát, cọc, xà. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội Dung Định lượng Tổ chức – Phương pháp A. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: b.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân: - Tập 4 động tác TD tay không: - Xoay cổ tay, cổ chân, xoay đầu gối, xoay hông. - ép dọc, ép ngang. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đá gót vào mông. - Tại chỗ bật cao 10 lần . Phần cơ bản: 2. Bóng chuyền: - Ôn luyện. + Ôn tư thế cơ bản và di chuyển. + Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. + Đệm bóng - Thi đấu. + Mỗi trận thi đấu trong 3 hiệp đội nào thua phải lò cò 1 vòng sân bóng chuyền. + Nam thi đấu 1 sân, Nữ thi đấu 1 sân. C. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: + Cúi người thả lỏng. + Duỗi chân tay thả lỏng: + Nhảy nhẹ nhàng thả lỏng - Gv nhận xét giờ học. - Hướng dẫn tập luyện ở nhà. + Ôn luyện đệm bóng. 8-10phút 200m 4Lx 8N 2L x 8N 2L x 8N 28-30phút 5 phút 4L x 8N 4L x 8N 4L x 8N 1phút - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Chạy vòng sân, theo hàng dọc - Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớp khởi động. - Gv nhắc học sinh các động tác có biên độ lớn. - Tập theo đội hình 4 hàng ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV nhắc lại yêu cầu kỹ thuật các động tác. - HS tập luyện theo nhóm 2 em. - GV theo dõi để sửa sai cho từng nhóm, - GV chia lớp thành 4 đội, 2 đội nam, 2 đội nữ. - GV cử mỗi trận đấu 2 em làm trọng tài ở mỗi sân. - GV theo dõi chung cả hai sân thi đấu. - Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện. - GV nhắc HS thả lỏng cơ thể € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV hướng dẫn cho học sinh tập luyện các động tác kỹ thuật Thứ ngày tháng 5 năm 2008 Tiết 68: Kiểm tra học kỳ bóng chuyền I. Mục tiêu: Nhằm đánh giá kết quả quá trình học tập của HS và việc giảng dạy của giáo viên kĩ thuật Bóng chuyền. Nội dung kiểm tra; Kĩ thuật Đệm bóng. II. Yêu cầu: - Thực hiện đúng kĩ thuật động tác. - Biết vận dụng để tự tập hàng ngày. III. Địa điểm – phương tiện: - Vệ sinh sân tập, bàn ghế GV, 15 quả bóng chuyền. IV. Tiến trình dạy học: 1. Nội dung: - Kiểm tra kĩ thuật Đệm bóng. 2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 1 HS - Mỗi học sinh được đệm bóng 5 lần. - Trường hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lần 2, không được quá 8 điểm. - Những HS đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí kiểm tra. 3. Cách cho điểm: - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật động tác của từng học sinh. + Điểm 9 – 10: Thực hiện kĩ thuật động tác cơ bản đúng, + Điểm 7 – 8: Thực hiện kĩ thuật động tác cơ bản đúng, nhưng còn một vài sai sót nhỏ. + Điểm 5 – 6: Thực hiện được các giai đoạn kĩ thuật của động tác, nhưng còn chưa chuẩn xác. + Điểm 3 – 4: Thực hiện được kĩ thuật động tác, nhưng còn nhiều sai sót, lúng túng. V. Kết thúc: - Giáo viên nhận xét ưu khuyết điểm của giờ kiểm tra. - Giáo viên công bố điểm kiểm tra cho học sinh. - Giáo viên hướng dẫn tập luyện ở nhà. Kết quả kiểm tra của học sinh: Điểm 9 – 10 (loại giỏi): Tỉ lệ: Điểm 7 - 8 (loại khá): Tỉ lệ: Điểm 5 - 6 (loại đạt): Tỉ lệ: Điểm 3 - 4 (loại cđ): Tỉ lệ: Thứ ngày tháng 5 năm 2008 Tiết 69 – 70: Kiểm tra tiêu chuẩn rltt bật nhảy I. Mục tiêu: Nhằm kiểm tra về Tiêu chuẩn RLTT của HS và việc giảng dạy của giáo viên về kỹ thuật bật nhảy. II. Yêu cầu: - Thực hiện đúng kĩ thuật bật xa và đạt được thành tích cao nhất. - Biết vận dụng để tự tập hàng ngày. III. Địa điểm – phương tiện: - Vệ sinh hố nhảy, trang cát, thước dây, bàn ghế GV. IV. Tiến trình dạy học: 1. Nội dung: - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích bật xa 2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra theo nhiều đợt, nam, nữ riêng mỗi đợt 3 HS, mỗi HS được bật xa 3 lần, lấy thành tích lần cao nhất. - Nếu ngay lần bật đầu tiên đã đạt mức cao nhất thì không thực hiện lần 2, 3. - Trường hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lần 2, không được quá 8 điểm. 3. Cách cho điểm: - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. + Loại Giỏi: Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích đạt: Nam 1m95, Nữ 1m80 + Loại Khá: Thực hiện đúng đúng kĩ thuật thành tích: Nam 1m80, Nữ 1m70 + Loại Đạt: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật thành tích: Nam 1m70, Nữ 1m60 + Loại cđ: Thực hiện sai kĩ thuật, thành tích thấp - Một số trường hợp khác GV tuỳ tình hình thực tế quyết định. V. Kết thúc: - Giáo viên nhận xét ưu khuyết điểm của giờ kiểm tra. - Giáo viên công bố điểm kiểm tra cho học sinh. - Giáo viên hướng dẫn tập luyện ở nhà. Kết quả kiểm tra của học sinh: Điểm 9 – 10 (loại giỏi): Tỉ lệ: Điểm 7 - 8 (loại khá): Tỉ lệ: Điểm 5 - 6 (loại đạt): Tỉ lệ: Điểm 3 - 4 (loại cđ): Tỉ lệ:

File đính kèm:

  • docTD tron bo 20102011.doc