Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 42 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Đăng Hoà

I – MỞ ĐẦU:

 1> Nhận lớp:

 2> Khởi động:

 3> Ktra bi cũ:

 - GV v HS lm thủ tục nhận lớp.

 - Xoay cc khớp, p dọc – p ngang, chạy bước nhỏ – nng cao đi – gĩt chạm mơng.

 - Thực hiện 4 ĐT bi TD với cờ đ học ? Đ 1 bước giậm nhảy đ lăng?.

II – CƠ BẢN:

1. Bi TD:

Ơn 4 động tc: Vươn thở, Tay, Chn, Lườn:

- Học 2 ĐT: Bụng, Phối Hợp:

2. Bật nhảy:

 

* Ơn 4 động tc: Vươn thở, Tay, Chn, Lườn:

 ->

-> ->

* Học: 2 ĐT: Bụng, Phối hợp:

* Ơn:

- động tc Đ 1 bước giậm nhảy đ lăng;

- đ 3 bước giậm nhảy vo hố ct; Trị chơi: “Nhảy cừu”.

=> Yu cầu HS thực hiện đ lăng tích cực, tương đối đng về KT động tc v cĩ ý thức tổ chức kỷ luật.

III – KẾT THC:

1>Củng cố, thả lỏng:

2> Dặn dị, bi tập:

- GV củng cố trọng tm bi học (GV mời HS thực hiện động tc, GV lm mẫu, )

- HS thả lỏng tay chn, tồn thn;

- Tập ở nh: 6 động tc với cờ: Vươn thở, Tay, Chn, Lườn. Đ lăng trước – sau, đ lăng sang ngang mỗi ngy 3 đến 5 pht. Chạy bền mỗi ngy từ 5 - 8 pht.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 42 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Đăng Hoà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 30/01/2012 Giáo Aùn Số: 42 Tuần: 21 Tiết PPCT: 42 NỘI DUNG BÀI DẠY: BÀI THỂ DỤC – BẬT NHẢY BÀI TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn. Học 2 ĐT: Bụng, Phối hợp. BẬT NHẢY: Ôn động tác Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng, đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát. Trò chơi (do GV chọn). Phần và nội dung YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT I – MỞ ĐẦU: 1> Nhận lớp: 2> Khởi động: 3> K’tra bài cũ: - GV và HS làm thủ tục nhận lớp. - Xoay các khớp, ép dọc – ép ngang, chạy bước nhỏ – nâng cao đùi – gót chạm mông. - Thực hiện 4 ĐT bài TD với cờ đã học ? Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng?. II – CƠ BẢN: Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn: - Học 2 ĐT: Bụng, Phối Hợp: 2. Bật nhảy: * Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn: -> -> -> * Học: 2 ĐT: Bụng, Phối hợp: * Ôn: - động tác Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng; - đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát; Trò chơi: “Nhảy cừu”. => Yêu cầu HS thực hiện đá lăng tích cực, tương đối đúng về KT động tác và có ý thức tổ chức kỷ luật. III – KẾT THÚC: 1>Củng cố, thả lỏng: 2> Dặn dò, bài tập: - GV củng cố trọng tâm bài học (GV mời HS thực hiện động tác, GV làm mẫu,) - HS thả lỏng tay chân, toàn thân; - Tập ở nhà: 6 động tác với cờ: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn. Đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang mỗi ngày 3 đến 5 phút. Chạy bền mỗi ngày từ 5 - 8 phút. Giáo Aùn Số: 42 Ngày soạn: 30/01/2012 Tuần: 21. Tiết PPCT: 42 Ngày dạy: 01/02/2012 MỤC TIÊU : *KT: -Biết tên và cách thực hiện các đt: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn; -Biết cách thực hiện động tác đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát, Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. *KN: -Thực hiện được các đt Vươn thở, Tay, Chân, Lườn. – HS thực hiện được Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng; Thực hiện cơ bản đúng đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát và trò chơi. SÂN BÃI DỤNG CỤ: Tập tại SVĐ (hoặc sân trường), Còi, 2-4 cờ góc, ĐL PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY 8-10p 2l x 8n - HS Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang – dóng hàng – điểm số – báo cáo với Gv - Thực hiện khởi động theo hiệu lệnh của GV hoặc CSTD. - 2 -3 HS thực hiện 6 động tác của bài TD với cờ đã học? 28-30p 12-14p 3L 3 – 5L 5 – 7L 12-14p 5 – 7L 5 – 7L 3L * GV phổ biến ND và yêu cầu tiết học, chia lớp thành 2 nhóm tập Bài TD và Bật nhảy, sau 14 – 15 phút đổi ND và địa điểm tập luyện: - Nhóm 1: Tập luyện Bài TD với cờ: - Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn: x x x x x x x x - Học 2 động tác: Bụng, Phối hợp: x x x x x x x => Ôn 6 ĐT đã học. GV à CSTD - Nhóm 2: Tập Bật nhảy: -Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng x x x x x x => -Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát: x x x x x x => -Trò chơi “Nhảy cừu”. CSTDàGV 5-7p - GV nhắc nhở 1 số điểm cơ bản xảy ra trong tập luyện, củng cố ND cơ bản, - HS thả lỏng: Rũ tay, chân + hít thở sâu. GV ra bài tập về nhà: Tập 6 ĐT của bài TD với cờ hàng ngày; Tập đá lăng chân 3 – 5p/ngày. Chạy bền thường xuyên mỗi ngày 5 – 8p. Mỗi HS mang 2 cờ theo quy định của bài TD.

File đính kèm:

  • docT42.doc