Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 41+42 - Năm học 2012-2013 - Luyện Văn Dương

A. mục tiờu

1. - Bật nhảy: Ôn chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi

- bật nhẩy bằng 2 chõn tay với vật trờn cao

- Kiến thức:

- chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi, bật nhẩy bằng 2 chân tay với vật trên cao

- Kỹ năng: thực hiện tương đối tốt chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi

 2. TTTC : Cờ vua:

*. Kiến thức: ôn cách đI và ăn quân, tập đấu

*. Kỹ năng: HS thực hiện tương đối tốt cách đI và ăn quân, tập đấu

3. TháI độ:

- Rốn luyện ý thức tự giỏc, tớch cực trong học tập rốn luyện để phát triển tố chất sức mạnh đôi chân, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động.

- Biết vận dụng các kiến thức đó học vào thực tiễn.

II. Địa điểm phương tiện:

 - Địa điểm: Sân TD trường,

 - Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học

 HS: Giầy,

III. nội dung – phương pháp:

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 41+42 - Năm học 2012-2013 - Luyện Văn Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 12/1/2013 Ngày dạy: 15/1/2013 Tiết 41 bật nhảy - mụn tự chọn A. mục tiờu 1. - Bật nhảy: ễn chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi - bật nhẩy bằng 2 chõn tay với vật trờn cao - Kiến thức: - chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi, bật nhẩy bằng 2 chõn tay với vật trờn cao - Kỹ năng: thực hiện tương đối tốt chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi 2. TTTC : Cờ vua: *. Kiến thức: ụn cỏch đI và ăn quõn, tập đấu *. Kỹ năng: HS thực hiện tương đối tốt cỏch đI và ăn quõn, tập đấu 3. ThỏI độ: - Rốn luyện ý thức tự giỏc, tớch cực trong học tập rốn luyện để phỏt triển tố chất sức mạnh đụi chõn, sức bền, sự mềm dẽo khộo lộo trong vận động. - Biết vận dụng cỏc kiến thức đó học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm: Sõn TD trường, - Phương tiện: GV: chuẩn bị cỏc thiết bị dạy học HS: Giầy, III. nội dung – phương phỏp: Nội dung Định lượng Phương phỏp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay cỏc khớp cổ, cổ tay, cổ, chõn, vai, cỏnh tay, hụng, đầu gối. - Khởi động chuyờn mụn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nõng cao đựi. - Chạy đạp sau. 2 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng bỏo cỏo số lượng. + Giỏo viờn phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giỏo viờn hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) II. Phần cơ bản. KTBC: gọi 2 em lờn nhẩy bước bộ trờn khụng 1. Bật nhảy. * ễn: chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi GV thị phạm và hưỡng dẫn học sinh tập luyện - chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi - ễn : bật nhẩy bằng 2 chõn tay với vật trờn cao GV thị phạm và hưỡng dẫn học sinh tập luyện 2. Thể thao tự chọn - ụn cỏch đI và ăn quõn, tập đấu 3. Củng cố: gọi 2 em lờn chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồ III. Phần kết thỳc. 1. Thả lỏng. Đi theo vũng trũn thực hiện động tỏc cỳi người thả lỏng. 2. Giỏo viờn nhận xột kết quả giờ học. 3. Hướng dẫn bài tập về nhà. 3 12 15 5’ Hs nhận sột gv cho điểm - GV làm mẫu phõn tớch. - ĐHTL theo đội hỡnh dũng chẩy. * * * * * ****** * GV * * * * * * * * * * * * - Gv quy định vật trờn cao - chia nhom tập luyện - GV quan sỏt hưỡng dẫn sửa sai 2 em một nhúm tập chơi GV quan sỏt hưỡng dẫn HS nhận sột, GV bổ sung ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Ngày soạn: 16/1/2013 Ngày dạy: 19/1/2013 Tiết 42 bật nhảy - mụn tự chọn A. mục tiờu 1. - Bật nhảy: Học: chạy đà chớnh diện giậm nhẩy co chõn qua xà - bật nhẩy bằng 2 chõn, 1 chõn tay với vật trờn cao - Kiến thức: - bật nhẩy bằng 2 chõn tay với vật trờn cao, chạy đà chớnh diện giậm nhẩy co chõn qua xà - Kỹ năng: thực hiện tương đối tốt chạy đà chớnh diện giậm nhẩy co chõn qua xà 2. TTTC : Cờ vua: *. Kiến thức: ụn cỏch đI và ăn quõn, tập đấu *. Kỹ năng: HS thực hiện tương đối tốt cỏch đI và ăn quõn, tập đấu 3. ThỏI độ: - Rốn luyện ý thức tự giỏc, tớch cực trong học tập rốn luyện để phỏt triển tố chất sức mạnh đụi chõn, sức bền, sự mềm dẽo khộo lộo trong vận động. - Biết vận dụng cỏc kiến thức đó học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm: Sõn TD trường, - Phương tiện: GV: chuẩn bị cỏc thiết bị dạy học HS: Giầy, III. nội dung – phương phỏp: Nội dung Định lượng Phương phỏp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay cỏc khớp cổ, cổ tay, cổ, chõn, vai, cỏnh tay, hụng, đầu gối. - Khởi động chuyờn mụn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nõng cao đựi. - Chạy đạp sau. 2 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng bỏo cỏo số lượng. + Giỏo viờn phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giỏo viờn hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) II. Phần cơ bản. KTBC: gọi 2 em lờn bật xa tại chỗ 1. Bật nhảy. * ễn: bật nhẩy bằng 2 chõn, 1 chõn tay với vật trờn cao GV thị phạm và hưỡng dẫn học sinh tập luyện Học: chạy đà chớnh diện giậm nhẩy co chõn qua xà GV thị phạm và hưỡng dẫn học sinh tập luyện 2. Thể thao tự chọn - ụn cỏch đI và ăn quõn, tập đấu 3. Củng cố: gọi 2 em lờn chạy đà chớnh diện giậm nhẩy co chõn qua xà III. Phần kết thỳc. 1. Thả lỏng. Đi theo vũng trũn thực hiện động tỏc cỳi người thả lỏng. 2. Giỏo viờn nhận xột kết quả giờ học. 3. Hướng dẫn bài tập về nhà. 3 12 15 5’ Hs nhận sột gv cho điểm - Gv quy định vật trờn cao - GV làm mẫu phõn tớch. - ĐHTL theo đội hỡnh dũng chẩy. * * * * * * * * * * * - chia nhom tập luyện - GV quan sỏt hưỡng dẫn sửa sai 2 em một nhúm tập chơi GV quan sỏt hưỡng dẫn HS nhận sột, GV bổ sung ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV

File đính kèm:

  • docTD 7 TUAN 22(1).doc
Giáo án liên quan