Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 41: Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền

 I – MỤC TIấU:

 1. Kiến thức: - Bật nhảy: Luyện tập: Bật nhảy bằng hai chõn – tay với vật trờn cao. Chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi”.

 - Nộm búng: ễn: Như nội dung tiết 39. Học đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng, đà 1 bước ném bóng xa.

 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền.

 2. Kỹ năng: Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục, kỹ thuật cơ bản nhảy xa, nộm búng, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống.

 3. Thái độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH:

 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng nộm, thước dây, hố nhảy xa, còi thổi, đồng

 hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm quay vòng.

 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, luyện tập ở nhà .

 III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY – NẫM BểNG - CHẠY BỀN.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 41: Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn: 28/01/2007 Baứi daùy : bật nhảy – ném bóng - chạy bền Tuaàn: 21 Tieỏt: 41 I – MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - Bật nhảy: Luyện tập: Bật nhảy bằng hai chõn – tay với vật trờn cao. Chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi”. - Nộm búng: ễn: Như nội dung tiết 39. Học đứng vai hướng nộm, xoay người nộm búng, đà 1 bước nộm búng xa. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. 2. Kỹ năng: Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục, kỹ thuật cơ bản nhảy xa, nộm búng, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống. 3. Thỏi độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng nộm, thước dõy, hố nhảy xa, còi thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm quay vòng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, luyện tập ở nhà . III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY – NẫM BểNG - CHẠY BỀN. Phần và nội dung ĐLVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL I. Mở đầu - Tập hợp, điểm danh - Nội dung tiết học - Khởi động 6’ - Nhanh, điểm danh, lớp trưởng báo cáo sĩ số. Chúc giáo viên khoẻ. - Giáo viên chúc HS khoẻ và phổ biến nội dung bài học, yêu cầu ngắn gọn, đầy đủ. - Tại chỗ xoay các khớp, chạy : bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi. - Gọi 2 - 4 em lờn thực hiện kỹ thuật đà một bước nộm búng xa. €5 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ờ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. Cơ bản 1. Bật nhảy: Luyện tập: Bật nhảy bằng hai chõn – tay với vật trờn cao. - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi”. 2. Nộm búng: ễn: Tung và bắt búng bằng hai tay - Ngồi xổm tung và bắt búng - Tung và bắt búng qua khoeo chõn - Nộm búng trỳng đớch. - ễn: Đứng vai hướng nộm, xoay người nộm búng. - Đà một bước nộm búng xa. 3.Chạy bền : Luyện tập. 34’ 14’ 14’ 6’ 4-6 6-9 5x8 5-8 5-8 1L - Cho các em ôn tập: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi” * Yêu cầu : Tập trung, tích cực, chú ý chạy đỳng số bước chạy đồng thời xỏc định chõn giậm nhảy, cố gắng nắm và thực hiện đúng động tác, nghiêm túc tập luyện, an toàn, cố gắng bật cao, 2 tay phối hợp tự nhiờn, rơi co chõn giảm chấn động. - ễn: Bật nhảy bằng hai chõn – tay với vật trờn cao. * Yêu cầu : Tập trung, tích cực, chú ý dỳng kỹ thuật giậm nhảy bằng 2 chõn, cố gắng nắm và thực hiện đúng động tác, nghiêm túc tập luyện, Khi rơi xuống co 2 chõn giảm chấn động, an toàn. - ễn: Tung và bắt búng bằng hai tay - Ngồi xổm tung và bắt búng - Tung và bắt búng qua khoeo chõn - Nộm búng trỳng đớch. * Yêu cầu : Tích cực cố gắng, khụng đựa nghịch, tớch cực, nghiờm tỳc, thực hiện đỳng kỹ thuật, chỳ ý khụng được đẩy búng quỏ cao, an toàn trong giờ học.Chỳ ý khụng để búng rơi, chỳ ý khụng tung búng vào đớch. - ễn: Đứng vai hướng nộm, xoay người nộm búng: * Yờu cầu: Nghiờm tỳc, tớch cực, đỳng động tỏc, chỳ ý tập từng động tỏc, tư thế, an toàn, chưa yờu cầu nộm búng xa. - ễn: Đà một bước nộm búng xa: * Yờu cầu: Nghiờm tỳc, yờu cầu nộm búng hết sức, tớch cực, đỳng động tỏc, chỳ ý tập từng động tỏc, phải tạo thõn người hỡnh cỏnh cung, đỳng tư thế, an toàn. - Cho các em nam chạy (600m) vòng sân tập rộng, các em nữ chạy (550m) vòng sân TDTT rộng. * Yêu cầu : Tích cực tập luyện, phân phối sức hợp lý, phối hợp nhip nhàng giữa bước chạy và nhịp thở. Khi chạy xong đi bộ thả lỏng tay, chân, hít thở sâu, không nên dừng lại đột ngột. Biết phân phối sức hợp lý. € ☺ đệm ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Giáo viên thị phạm, sau đó cho các em thực hiện. € ☺ đớch ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ Giáo viên thị phạm, sau đó cho các em thực hiện. € ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ Giáo viên phổ biến, sau đó cho các em thực hiện. III. Kết thúc - Tập hợp thả lỏng. - Nhận xét tiết học. 5’ - Cúi người thả lỏng tay, chân hít thở sâu, chạy nhẹ nhàng tại chỗ. - Giáo viên củng cố, nhắc nhở một số điểm cần lưu ý . ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dũ HS chuẩn bị tiết học sau học nội dung: Bật nhảy – nộm búng – chạy bền. - Ra bài tập về nhà: Thực hiện thực hiện kỹ thuật: Đứng vai hướng nộm, xoay người nộm búng, đà 1 bước nộm búng xa. IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG: .. . Trửụứng THCS Caựt Nhụn - giaựo aựn 7 (2007 & 2008) Giaựo vieõn : Bùi Anh Hào.

File đính kèm:

  • doc41 giao an7.41.doc