Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 36: Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT: ĐHĐN, Quay phải, tría, đằng sau chạy đều, đứng lại - Nguyễn Tạo

 I . Phương pháp kiểm tra.

 - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt từ 3 HS.

 - Những HS đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí chuẩn bị, khoảng cách giữa em đứng trước với em đứng sau khoảng 2m. Chạy và quay theo một hàng dọc dới sự điều khiển của giaựo vieõn.

 II . Cách cho điểm :

 - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng HS.

 - Điểm 9-10.

 - Kĩ thuật bước chạy đúng, đúng nhịp, khi đứng lại đúng số bước, không lao người về trước. Khi quay hai tay không được vung ra mà phải áp sát hai bên đùi.

 - Điểm 7-8.

 - Kĩ thuật bước chạy đúng, đúng nhịp, khi đứng lại có sai sót nhỏ, người bị lao về trước.

 -Điểm 5-6.

 - Khi quay hai tay không được vung ra mà phải áp sát hai bên đùi.

 - Kĩ thuật bước chạy ở mức cơ bản, khi đứng lại quá bước hoặc xô người vào nhau. Khi quay hai tay không được vung ra mà phải áp sát hai bên đùi.

 -Điểm 3-4.

- Chạy và quay sai nhịp, sai hướng.

 - giaựo vieõn : Tập trung lớp thả lỏng.

 - Nhận xét giờ kiểm tra và công bố điểm.

 

 

 

doc1 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 36: Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT: ĐHĐN, Quay phải, tría, đằng sau chạy đều, đứng lại - Nguyễn Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18 Tiết 36 : Ngày soạn: 28/12/2008 Ngày dạy : 30/12/2008 KIểM TRA tiêu chuẩn rltt : ĐHđN, QUAY PHảI, TRáI , đằNG SAu CHạY đềU , đứNG LạI. I . Phương pháp kiểm tra. - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt từ 3 HS. - Những HS đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí chuẩn bị, khoảng cách giữa em đứng trước với em đứng sau khoảng 2m. Chạy và quay theo một hàng dọc dới sự điều khiển của giaựo vieõn. II . Cách cho điểm : - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng HS. - Điểm 9-10. - Kĩ thuật bước chạy đúng, đúng nhịp, khi đứng lại đúng số bước, không lao người về trước. Khi quay hai tay không được vung ra mà phải áp sát hai bên đùi. - Điểm 7-8. - Kĩ thuật bước chạy đúng, đúng nhịp, khi đứng lại có sai sót nhỏ, người bị lao về trước. -Điểm 5-6. - Khi quay hai tay không được vung ra mà phải áp sát hai bên đùi. - Kĩ thuật bước chạy ở mức cơ bản, khi đứng lại quá bước hoặc xô người vào nhau. Khi quay hai tay không được vung ra mà phải áp sát hai bên đùi. -Điểm 3-4. - Chạy và quay sai nhịp, sai hướng. - giaựo vieõn : Tập trung lớp thả lỏng. - Nhận xét giờ kiểm tra và công bố điểm. GIAÙO VIEÂN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

File đính kèm:

  • docTD7(36).doc