Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2009-2010 - Trần Quang Hậu

I. Mục tiêu:

- Chạy nhanh: Tập luyện nâng cao kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau – xuất phát cao- chạy nhanh 30 – 40m. Yêu cầu HS thực hiện chính xác đúng kỹ thuật

- TTTC: Tiếp tục ôn một số động tác cơ bản trong đá cầu. Yêu cầu HS thực hiện chính xác đúng kỹ thuật

- Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS chạy hết cự ly đạt thành tích qui định.

- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác tích cực tập luyện TDTT

II. Địa điểm - phương tiện:

- Giáo viên: Còi, đồng hồ. Cột, lưới, cầu

- Học sinh: Ghế GV, sân bãi sạch sẽ, cầu đá

III. Tiến trình dạy học:

doc148 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2009-2010 - Trần Quang Hậu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trưởng điều khiển nhóm tập. * x x x x x x x x x x C. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ thể - Nhận xét giờ học - Dặn dò: Về nhà tập luyện bài tập bổ trợ cho chạy nhanh, các bà tập kỹ thuật trong đá cầu. Tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 4-5 phút - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên nhận xét - Giao bài tập về nhà - Thả lỏng cơ thể - Nghe nhận xét giờ học. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x III. Nội dung và phơng pháp giảng dạy: Nội dung Định lợng Phơng pháp A. Phần mở đầu : - Nhận lớp . - Khởi động : + Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, gối hông, vai. + Khởi động chuyên môn chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. B. Phần cơ bản : 1. Ôn phát cầu thấp chân, cao chân . 2.Kiểm tra phát cầu cao chân. Biểu điểm : Điểm 9- 10 : Thực hiện đúng kỹ thuật động tác cả 10 lần phát cầu qua lới sang sân đối phơng. Điểm 7 - 8 : Thực hiện đúng kỹ thuật qua lới sang sân đối phương 8 lần. Điểm 5 - 6: Thực hiện tơng đối đúng kỹ thuật cầu qua lới sang sân đối phơng 5 lần. C. Phần kết thúc : Hồi tĩnh Một số động tác thả lỏng cơ thể. Nhận xét giờ kiểm tra Công bố điểm. Bài tập về nhà. 8' 2lần 8 nhịp 2 lần 15m 30-32p 5' - 7' Gv và hs làm thủ tục nhận lớp. Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. Cán sự cho lớp xoay kỹ các khớp theo hàng tại chỗ. Gv cho lớp khởi động theo nhịp vỗ tay tăng dần. hs thực hiện theo dòng nớc chảy. Gv cho 2 hs / nhóm thực hiện phát cầu qua lại. Gv cho hs xếp hàng theo chiều dọc sân cầu. lần lợt gọi hs vào thực hiện 3 quả phát liền. Gv công bố điểm trứơc khi vào kiểm tra để hs phấn đấu. Mỗi hs chỉ kiểm tra một lần và chỉ phát cầu khi có sự đồng ý của giáo viên. Các hs kiểm tra xong về chỗ xếp hàng trật tự. Gv cho lớp thả lỏng tích cực(tay) tại chỗ . Gv nhận xét sự chuẩn bị ý thức trong giờ kiểm tra. Gv công bố điểm, tuyên dơng hs đạt loại giỏi. - Luyện bật nhảy đá lăng.ôn các động tác bổ trợ cho bật nhảy. Tiết 19: Kiểm tra bài thể dục I. Mục tiêu: - Mục tiêu: Kiểm tra bài thể dục gồm 45 nhịp cả nam và nữ giúp cho học sinh có tư thế đúng phát triển bài thể dục chung - Yêu cầu: Biết và thực hiện từng động tác, cả bài tập tương đối chính xác, đúng nhịp, đúng phương pháp và biên độ - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác tích cực tập luyện TDTT II. Địa điểm - phương tiện: - Giáo viên: Giáo án – thang điểm - Học sinh: Ghế GV, sân bãi sạch sẽ III. Tiến trình dạy học: Nội dung Thời Gian Tổ chức HĐ của GV Phương pháp HĐ của HS A- Phần mở đầu: 1. Giáo viên nhận lớp. 2. Phổ biến mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giờ học 3. Khởi động: Chạy nhẹ nhàng, tập hợp, xoay các khớp.Cổ, chân, tay, vai hông, gối - ép ngang, dọc trước sau 4. Kiểm tra bài cũ: Sự chuẩn bị của học sinh 8-10 Phút - Kiểm tra sĩ số: 9A: 9B: 9C: - Phổ biến nhiệm vụ giờ - Hô khẩu lệnh Sân bãi tập - Tập chung, báo cáo sĩ số * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx - - Nghe nhiệm vụ giờ. - Thực hiện theo yêu cầu của GV 2. Phần cơ bản: - Kiểm tra bài thể dục liên hoàn 45 động tác Nam - Nữ. * Cách cho điểm: - Điểm 9 - 10: Thuộc toàn bài thực hiện động tác đúng, đẹp. - Điểm 7 - 8: Thuộc toàn bài nhưng còn 2, 3 nhịp sai sót nhỏ - Điểm 5 - 6: Có 5 - 9 nhịp thực hiện sai - Điểm 3 - 4: Có 10 -15 nhịp thực hiện sai - Điểm 1 - 2: Có 16 nhịp trở lên thực hiện 30 phút - Yêu cầu học sinh tự ôn 5 phút theo nhóm. - Tiến hành kiểm tra 2 học sinh/ lượt. - Kiểm tra Nam trước, nữ sau - Học sinh tự ôn tập bài thể dục theo nhóm - Thực hiện bài kiểm tra. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ thể - Nhận xét giờ học - Dặn dò: Về nhà tập luyện bài thể dục, kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng. 4-5 phút - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên nhận xét - Dặn dò học sinh - Thả lỏng cơ thể - Nghe nhận xét giờ học. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày soạn: Ngày giảng: 9A 9B 9C. Tiết 20: Chạy ngắn - Nhảy xa - chạy bền. I. Mục tiêu: - Mục tiêu: Tập luyện kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng, về đích. Kết hợp chạy đà, giậm nhảy bật cao trong nhảy xa, các bài tập bổ trợ phát triển sức nhanh. , sức mạnh của chân. Chạy bền. - Yêu cầu: Thực hiện được kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng, về đích . Phối hợp được chạy đà 3 - 5 bước giậm nhảy, bật cao. Rèn luyện một số bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh, sức bền. - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác tích cực tập luyện TDTT II. Địa điểm - phương tiện: - Giáo viên: Còi, đồng hồ, bàn đạp. - Học sinh: Ghế GV, sân bãi sạch sẽ III. Tiến trình dạy học: Nội dung Thời Gian Tổ chức HĐ của GV Phương pháp HĐ của HS A- Phần mở đầu: 1. Giáo viên nhận lớp. 2. Phổ biến mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giờ học 3. Khởi động: Chạy nhẹ nhàng, tập hợp, xoay các khớp.Cổ, chân, tay, vai hông, gối - ép ngang, dọc trước sau 4. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện bài thể dục nam, nữ. 8-10 Phút - Kiểm tra sĩ số: 9A: 9B: 9C: - Phổ biến nhiệm vụ giờ - Hô khẩu lệnh - Đặt câu hỏi gọi 3- 4 học sinh thực hiện, nhận xét cho điểm. - Tập chung, báo cáo sĩ số * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx - Nghe nhiệm vụ giờ. - Thực hiện theo yêu cầu của GV - Thực hiện theo yêu cầu của GV 2. Phần cơ bản: a.Chạy ngắn: - Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh. + Lò cò tiếp sức. + Xuất phát vai hướng chạy. + Chạy đạp sau - Ôn kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng về đích (60m) - Củng cố: Thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng về đích 60 m. b. Nhảy cao: - Tập 1 số bài tập phát triển sức sức mạnh của chân. + Tại chỗ bật cao. + Nhảy dây đơn. - Chạy đà 3 - 5 bước giậm nhảy - bật cao. - Củng cố: Thực hiện chạy đà 5 bước nhảy xa. c. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. - Yêu cầu cự ly nam 600m, nữ 500 m, yêu cầu đảm bảo an toàn trong tập luyện. 10 phút 10 phút. 6 phút - Yêu cầu lớp thực hiện. - Quan sát, sửa sai. - Yêu cầu học sinh chia lớp thành 2 nhóm, tập luyện 2hs/ lượt. - Quan sát, sửa sai - Đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh thực hiện. - Quan sát, nhận xét. - Làm mẫu. - Yêu cầu học sinh thực hiện, - Quan sát, sửa sai. - Làm mẫu . - Yêu cầu học sinh chia 2 nhóm thực hiện. - Quan sát sửa sai - Tổ chức cho các tổ tập. - Quan sát, nhắc nhở - Lớp trưởng điều khiển * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Tập luyện, sửa sai. - Nhóm trưởng điều khiển nhóm tập, sửa sai. x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x - Thực hiện, nhận xét. - Quan sát, thực hiện. - Nhóm trưởng điều khiển tập luyện, sửa sai x x x x x x x * - Tập luyện theo tổ. * x x x x x 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ thể - Nhận xét giờ học - Dặn dò: Về nhà tập luyện bài thể dục, kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng. 4-5 phút - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên nhận xét - Dặn dò học sinh - Thả lỏng cơ thể - Nghe nhận xét giờ học. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày soạn: Ngày giảng: 9A 9B 9C. Tiết 21: Chạy ngắn - Nhảy xa I. Mục tiêu: - Mục tiêu: Tập luyện kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng, về đích. Kết hợp chạy đà, giậm nhảy, trên không trong nhảy xa, các bài tập bổ trợ phát triển sức nhanh , sức mạnh của chân. - Yêu cầu: Thực hiện được kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng, về đích . Phối hợp được chạy đà 3 - 5 bước giậm nhảy, trên không. Rèn luyện một số bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh và sự phối hợp cơ thể. - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác tích cực tập luyện TDTT II. Địa điểm - phương tiện: - Giáo viên: Còi, bàn đạp. - Học sinh: Ghế GV, sân bãi sạch sẽ III. Tiến trình dạy học: Nội dung Thời Gian Tổ chức HĐ của GV Phương pháp HĐ của HS 1. Phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp. - Khởi động: Xoay các khớp, ép dây trằng, bật nâng cao đùi, bước nhỏ. - Kiểm tra bài cũ: Thực hiện KT xuất phát chạy 60 m. 7 phút - Kiểm tra sĩ số: 9A: 9B: 9C: - Phổ biến nhiệm vụ giờ - Hô khẩu lệnh - Đặt câu hỏi gọi 2 học sinh thực hiện, nhận xét cho điểm. - Tập chung, báo cáo sĩ số, nghe nhiệm vụ giờ. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx - Thực hiện 2. Phần cơ bản: a.Chạy ngắn: - Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh. + Xuất phát lưng hướng chạy. + Chạy đạp sau. + Chạy rích rắc. - Ôn kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng về đích (60m) - Củng cố: Thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng về đích 60 m. b. Nhảy cao: - Tập 1 số bài tập bổ trợ kỹ thuật các giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - bước bộ trên không. ( Giáo viên chọn ) + Tại chỗ bật cao. + Đá lăng. + Chạy đạp sau. - Chạy đà 3 - 5 bước giậm nhảy trên không - Củng cố: Thực hiện chạy đà 5 bước nhảy xa. 15 phút 12 phút. - Yêu cầu lớp thực hiện. - Quan sát, sửa sai. - Yêu cầu học sinh chia lớp thành 2 nhóm, tập luyện 2hs/ lượt. - Quan sát, sửa sai - Đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh thực hiện. - Quan sát, nhận xét. - Yêu cầu học sinh thực hiện, - Quan sát, sửa sai. - Yêu cầu học sinh chia 2 nhóm thực hiện. - Quan sát sửa sai - Gọi học sinh thực hiện. - Quan sát nhận xét. - Lớp trưởng điều khiển * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Tập luyện, sửa sai. - Nhóm trưởng điều khiển nhóm tập, sửa sai. x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x - Thực hiện, nhận xét. - Quan sát, thực hiện. * x x x x x x x x x x x x x - Nhóm trưởng điều khiển tập luyện, sửa sai x x x x x x x x * - Thực hiện, quan sát, nhận xét. 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ thể - Nhận xét giờ học - Dặn dò: Về nhà tập luyện bài thể dục, kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng. 4-5 phút - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên nhận xét - Dặn dò học sinh - Thả lỏng cơ thể - Nghe nhận xét giờ học. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Tập chung, báo cáo sĩ số * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx - Nghe nhiệm vụ giờ. - Thực hiện theo yêu cầu của GV Học sinh thực hiện theo nhóm nam, nữ riêng GV - HS thực hiện bài kiểm tra.

File đính kèm:

  • docTD7 Da chuan.doc