Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 31+32

a. TTTC ( bóng chuyền)

 - Một số động tác bổ trợ, ôn đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, phổ biến một số luật của bóng chuyền mini.

 - Biết cách thực hiện đúng động tác bổ trợ, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện,

 - Thực hiện được đệm bóng, nắm được một số luật trong bóng chuyền mini.

 - Vận dụng để tập luyện nâng cao sức khỏe.

b. Chạy bền:- Chạy trên địa hình tự nhiên.

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên

 - Chạy hết cự li, biết phân phối sức, đạt thành tích cao.

 - Vận dụng để tập luyện hằng ngày để nâng cao sức khỏe .

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 11/03/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 31+32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp/ Ngày dạy 73 74 Vắng Tuần: 16 Tiết: 31 TTTC ( BÓNG CHUYỀN)- CHẠY BỀN A.MỤC TIÊU YÊU CẦU a. TTTC ( bóng chuyền) - Một số động tác bổ trợ, ôn đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, phổ biến một số luật của bóng chuyền mini. - Biết cách thực hiện đúng động tác bổ trợ, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, - Thực hiện được đệm bóng, nắm được một số luật trong bóng chuyền mini. - Vận dụng để tập luyện nâng cao sức khỏe. b. Chạy bền:- Chạy trên địa hình tự nhiên. - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên - Chạy hết cự li, biết phân phối sức, đạt thành tích cao. - Vận dụng để tập luyện hằng ngày để nâng cao sức khỏe . B. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN a.Địa điểm: Sân trường THCS Tân Lập b.Phương tiện - GV: Giáo án, đồng hồ, cờ hiệu, bóng chuyền, tranh ảnh. - HS: Vệ sinh sân tập, đường chạy. C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I.PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động: Xoay kỹ các khớp : cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối. Thực hien65ep1 dọc ép ngang. Chạy bước nhỏ nâng cao đùi, gót chạm mông. 3. Kiểm tra bài cũ: - Kiễm tra kỹ thuật đệm bóng II.PHẦN CƠ BẢN : 1. TTTC ( bóng chuyền) - Một số động tác bổ trợ, - Ôn đệm bóng, - Phát bóng thấp tay chính diện. - Giáo viên phổ biến một số luật bóng chuyền mini. * Củng cố Kỹ thuật đệm bóng. 2. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. - Cự li: 450 - 500m nữ, nam. III. PHẦN KẾT THÚC: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện một số động tác thả lỏng, thư duỗi cơ bắp v.v. 2. Nhận xét: - Đánh giá kết quả tiết học, tuyên dương và phê bình. 3. Dặn dò - Ôn chạy bền vào buổi sáng. - Dặn dò học sinh tiết sau kiễm tra bóng chuyền. 4. Xếp loại 8-10P 4Lx8N 2Lx8N 30 – 32P 25-27P Số lần không xác định 2-3 lần 2lần 4-5P * Cán sự tập trung báo cáo sĩ số. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x 5 GV gọi 2 học sinh thực hiện đệm bóng. Gọi hs nhận xét. GV cho điểm. Đội hình tập luyện X X X X X X X X X X X X X X X X *GV củng cố lại nội dung ôn tập. – Lớp theo dõi, chia tổ tập luyện nam, nữ riêng. Giáo viên gọi 2 học sinh lên thực hiện lại kỹ thuật đệm bóng. - Gọi hs nhận xét -> GV nhận xét 5 Giáo viên quan sát lớp chạy. * GV hướng dẫn học sinh thả lỏng tích cực. *Hướng dẫn về nhà. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x 5 Lớp/ Ngày dạy 73 74 Vắng Tuần: 16 Tiết: 32 KIỄM TRA TTTC ( BÓNG CHUYỀN) A.MỤC TIÊU YÊU CẦU TTTC ( bóng chuyền) - Kiễm tra kỹ thuật đệm bóng. ( trọng tâm tư thế chuẩn bị, điểm tiếp xúc bóng) - Biết cách thực hiện đệm bóng. - Thực hiện tốt kỹ thuật đệm bóng, đạt thành tích cao. - Đạt TCRLTT B. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN a.Địa điểm: Sân trường THCS Tân Lập b.Phương tiện - GV: Giáo án, đồng hồ, cờ hiệu, bóng chuyền, tranh ảnh. - HS: Vệ sinh sân tập, đường chạy. C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I.PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động: Xoay kỹ các khớp : cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối. Thực hien65ep1 dọc ép ngang. Chạy bước nhỏ nâng cao đùi, gót chạm mông. 3. Kiểm tra bài cũ: - Không II.PHẦN CƠ BẢN : 1. Nội dung kiểm tra: kỹ thuật đệm bóng. ( trọng tâm tư thế chuẩn bị, điểm tiếp xúc bóng). Mỗi em thực hiện 5 lần đệm bóng đối với nam , 6 lần đệm bóng đối với nữ 2. Cách cho điểm: - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích của từng học sinh. Điểm 9-10: - Thực hiện 5 lần đệm bóng đúng giai đoạn KT Điểm 7-8: - Thực hiện 4 lần đệm bóng đúng giai đoạn KT Điểm 5-6: - Thực hiện 3 lần đệm bóng đúng giai đoạn KT III. PHẦN KẾT THÚC: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện một số động tác thả lỏng, thư duỗi cơ bắp v.v. 2. Nhận xét: - Đánh giá kết quả tiết học, tuyên dương và phê bình. 3. Dặn dò - Ôn chạy bền vào buổi sáng. 4. Xếp loại 8-10P 30 – 32P 4-5P * Cán sự tập trung báo cáo sĩ số. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x 5 - GV phổ biến nội dung bài. - Cán sự hướng dẫn lớp khởi động Đội hình kiễm tra xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X X X X 5 Tổ chức và phương pháp kiểm tra. - Tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt - Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp đặc biệt cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lần 2 điểm tối đa không quá 8. * Một số tình huống khác do GV quyết định. VD như: HS có dị tật ảnh hưởng đến chạy GV chọn hình thức kiểm tra cho phù hợp. Chú ý an toàn trong kiểm tra * GV hướng dẫn học sinh thả lỏng tích cực. *Hướng dẫn về nhà. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x 5

File đính kèm:

  • doc31- 32.doc