Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 25 đến 36 - Phạm Thị Thu Hằng

I. Mục tiêu:

 - Bài thể dục : Ôn 8 động tác đã học, học động tác điều hòa.

 Yêu cầu: Hs thực hiện đúng các động tác đã học. Bước đầu tập đẹp, nắm được kỹ năng động tác điều hòa.

 - Bật nhảy : Trò chơi "Lò cò chọi gà”, đá lăng trước và đá lăng sau.Đà một bước giậm nhảy đá lăng.

 Yêu cầu: Hs chơi đúng luật nhiệt tình, nắm được kỹ năng động tác bổ trợ, tập đúng và đủ khối lượng.

 - Chạy bền: Luyện tập chạy bền 500m nam, 400m nữ.

 Yêu cầu tập đủ khối lượng cự ly. Biết áp dụng kỹ thuật vào chạy.

 II. Địa điểm - Phương tiện:

 Đường chạy bền, Cờ nhỏ , Tranh, Sân trường khô sạch

 III. Nội dung và phương pháp:

 

 

doc32 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 25 đến 36 - Phạm Thị Thu Hằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và dàn hàng. Hệ thống phần ĐHĐN 2. Chạy nhanh: Tập chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Ôn tại chỗ đánh tay. Ôn xuất phát cao chạy 60m. Hệ thống phần bài chạy nhanh: 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền 500m nam, 400m nữ. C. Phần kết thúc: Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng cơ bắp. Hít thở sâu, Lắc bắp đùi, rung cẳng chân, thả lỏng, rũ tay chân. Nhận xét đánh giá: HDVN: Ôn phần ĐHĐN đã họcvào buổi tối. Ôn xuất phát cao chạy lao 60m. Luyện tập chạy bền vào mỗi sáng. 5-7' 30' - 33' 10' 4-5 lượt 12'- 15' 2lần 2lần 5' - 7' 5'- 7' Cán sự tập trung lớp báo cáo sĩ số. Gv phổ biến, nội dung,yêu cầu giờ học. Cán sự điều khiển cho lớp dàn hàng ngang khởi động. Gv đôn đốc nhắc nhở, hs tập Gv cho lớp tập hợp theo hàng ngang, cán sự hô cho cả lớp tập, gv quan sát sửa sai.Cho lớp điểm số theo chu kỳ. Gv chia tổ (5-6 em một nhóm) tập luyện. Gv bao quát lớp, sửa sai cho hs. Gv gọi 7em một nhóm lên tập lớp quan sát nhận xét rút kinh nghiệm. Gv cho lớp khởi động chuyên môn theo dòng nước chảy, cán sự hô hs tập .Gv bao quát sửa sai. Gv cho lớp tập đánh tay theo nhịp hô theo đội hình hàng ngang. Gv nhấn mạnh lại những điểm kỹ thuật cơ bản. Gv cho nam ,nữ chạy riêng, chạy theo nhóm. Gv quan sát nhắc nhở hs chạy. Cán sự cho lớp thả lỏng Tại chỗ theo hàng. Gv nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Gv giao bài tập về nhà cho hs tập. Gv và hs kết thúc giờ học. IV.Rút kinh nghiệm: ... ... ... ... Ngày soạn: tuần 17 - tiết 33 Ngày dạy: .. Lớp: . Tiết theo TKB: Sĩ số: Ôn tập Bật nhảy- chạy nhanh - chạy bền i. Mục tiêu: - Bật nhảy : Ôn 1->3 bước đà giậm nhảy 1 chân vào hố cát Yêu cầu: Hs thực hiện đúng kỹ thuật, động tác mạnh dứt khoát. - Chạy nhanh: Xuất phát cao chạy nhanh 60m. Yêu cầu : Hs xuất phát nhanh đúng hiệu lệnh,chạy đúng phát huy được sức mạnh toàn thân. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền 500m nam, nữ 400m. Yêu cầu : Hs chạy hết cự ly. áp dụng được kỹ thuật vào chạy. II. Địa điểm - Phương tiện: Sân trường, vạch xuất phát về đích, đường chạy, hố cát. III. Nội dung và phương pháp: Nội Dung Đ/ Lượng Phương Pháp A. Phần mở đầu: 1. Tổ chức lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: Tập bài thể dục tay không. Xoay các khớp. Tập các động tác bổ trợ cho chạy. B. Phần cơ bản: 1. Bật nhảy: -Chạy đà giậm nhảy 1 chân vào hố cát. - Chạy đà 3 bước giậm nhảy 1 chân vào hố cát. * Hệ thống phần bài bật nhảy: 2. Chạy nhanh: Ôn tại chỗ đánh tay. Ôn tại chỗ xuất phát cao chạy nhanh 10m Ôn xuất phát cao chạy 60m. Hệ thống phần bài chạy nhanh: 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền 500m nam, 400m nữ. C. Phần kết thúc: Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng cơ bắp. Hít thở sâu, Lắc bắp đùi, rung cẳng chân, thả lỏng, rũ tay chân. Nhận xét đánh giá: HDVN: Ôn phần ĐHĐN đã họcvào buổi tối. Ôn xuất phát cao chạy lao 60m. Luyện tập chạy bền vào mỗi sáng. 5-7' 30' - 33' 10' 4 lượt 4 lượt 12'- 15' 2lần 2lần 5' - 7' 5'- 7' Cán sự tập trung lớp báo cáo sĩ số. Gv phổ biến, nội dung,yêu cầu giờ học. Cán sự điều khiển cho lớp dàn hàng ngang khởi động. Gv đôn đốc nhắc nhở, hs tập Gv cho hs thực hiện 3 hs/1lần theo dòng nước chảy. Gv hô và sửa sai cho hs. Gv gọi 2-4em lên tập lớp quan sát nhận xét rút kinh nghiệm. Gv cho lớp tập đánh tay theo nhịp hô theo đội hình hàng ngang. Gv cho hs từng nhóm vào thực hiện theo dòng nước chảy. Gv quan sát sửa sai cho hs. Gv Gọi 3 em lên thực hiện kt cho lớp nhận xét và rút kinh nghiệm. Gv cho nam ,nữ chạy riêng, chạy theo nhóm. Gv quan sát nhắc nhở hs chạy. Cán sự cho lớp thả lỏng Tại chỗ theo hàng. Gv nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Gv giao bài tập về nhà cho hs tập. Gv và hs kết thúc giờ học. IV.Rút kinh nghiệm: ... ... ... ... Ngày soạn: tuần 17 - tiết 34 Ngày dạy: .. Lớp: . Tiết theo TKB: Sĩ số: Ôn tập Bật nhảy- chạy nhanh - chạy bền i. Mục tiêu: - Bật nhảy : Ôn 1->3 bước đà giậm nhảy 1 chân vào hố cát Yêu cầu: Hs thực hiện đúng kỹ thuật, động tác mạnh dứt khoát. - Chạy nhanh: Xuất phát cao chạy nhanh 60m. Yêu cầu : Hs xuất phát nhanh đúng hiệu lệnh,chạy đúng phát huy được sức mạnh toàn thân. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền 500m nam, nữ 400m. Yêu cầu : Hs chạy hết cự ly. áp dụng được kỹ thuật vào chạy. II. Địa điểm - Phương tiện: Sân trường, vạch xuất phát về đích, đường chạy, hố cát. III. Nội dung và phương pháp: Nội Dung Đ/ Lượng Phương Pháp A. Phần mở đầu: 1. Tổ chức lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: Tập bài thể dục tay không. Xoay các khớp. Tập các động tác bổ trợ cho chạy. B. Phần cơ bản: 1. Bật nhảy: -Chạy đà giậm nhảy 1 chân vào hố cát. - Chạy đà 3 bước giậm nhảy 1 chân vào hố cát. * Hệ thống phần bài bật nhảy: 2. Chạy nhanh: Ôn tại chỗ đánh tay. Ôn tại chỗ xuất phát cao chạy nhanh 10m Ôn xuất phát cao chạy 60m. Hệ thống phần bài chạy nhanh: 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền 500m nam, 400m nữ. C. Phần kết thúc: Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng cơ bắp. Hít thở sâu, Lắc bắp đùi, rung cẳng chân, thả lỏng, rũ tay chân. Nhận xét đánh giá: HDVN: Ôn xuất phát cao chạy lao 60m. Luyện tập chạy bền vào mỗi sáng. Chuẩn bị thi tiêu chuẩn rèn luyện thân thể môn chạy nhanh 60m. 5-7' 30' - 33' 10' 4 lượt 4 lượt 12'- 15' 2lần 2lần 5' - 7' 5'- 7' Cán sự tập trung lớp báo cáo sĩ số. Gv phổ biến, nội dung,yêu cầu giờ học. Cán sự điều khiển cho lớp dàn hàng ngang khởi động. Gv đôn đốc nhắc nhở, hs tập Gv cho hs thực hiện 3 hs/1lần theo dòng nước chảy. Gv hô và sửa sai cho hs. Gv gọi 2-4em lên tập lớp quan sát nhận xét rút kinh nghiệm. Gv cho lớp tập đánh tay theo nhịp hô theo đội hình hàng ngang. Gv cho hs từng nhóm vào thực hiện theo dòng nước chảy. Gv quan sát sửa sai cho hs. Gv gọi 2 hs lên thực hiện kỹ thuật lớp nhận xét rút kinh nghiệm. Gv cho nam ,nữ chạy riêng, chạy theo nhóm. Gv quan sát nhắc nhở hs chạy. Cán sự cho lớp thả lỏng Tại chỗ theo hàng. Gv nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Gv giao bài tập về nhà cho hs tập. Gv và hs kết thúc giờ học. IV.Rút kinh nghiệm: ... ... ... ... Ngày soạn: tuần 18 - tiết 35 Ngày dạy: .. Lớp: . Tiết theo TKB: Sĩ số: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể môn chạy nhanh 60m. (Đối với nam). i. Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá nam hs theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể môn chạy nhanh 60m. Yêu cầu : Hs chạy hết khả năng, biết áp dụng kỹ thuật vào chạy. II. Địa điểm - Phương tiện: Sân trường, vạch xuất phát, về đích, đường chạy 60m, cờ, đồng hồ bấm giây. III. Nội dung và phương pháp: Nội Dung Đ/ Lượng Phương Pháp A. Phần mở đầu: 1. Tổ chức lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: Tập bài thể dục tay không. Xoay các khớp. Tập các động tác bổ trợ cho chạy. B. Phần cơ bản: 1. Ôn xuất phát cao chạy nhanh 60m. 2. Kiểm tra tiêu chuỉân rèn luyện thân thể môn chạy nhanh 60m. 3. Biểu điểm: -Điểm 9-10 Chạy đạt 10s 00 trở lên. Điểm 7-8 Chạy đạt 10s 50 trở lên. Điểm 5- 6 Chạy đạt 11s 50 trở lên. Điểm dưới 5 Chay hơn 10s 50 trở lên. C. Phần kết thúc: Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng cơ bắp. Hít thở sâu, Lắc bắp đùi, rung cẳng chân, thả lỏng, rũ tay chân. Nhận xét đánh giá: HDVN: Ôn xuất phát cao chạy lao 60m. Luyện tập chạy bền vào mỗi sáng. Chuẩn bị thi tiêu chuẩn rèn luyện thân thể môn chạy nhanh 60m. đối với nữ. 5-7' 30' - 33' 10' 1 lượt 5' - 7' Cán sự tập trung lớp báo cáo sĩ số. Gv phổ biến, nội dung,yêu cầu giờ học. Cán sự điều khiển cho lớp dàn hàng ngang khởi động. Gv đôn đốc nhắc nhở, hs tập Gv cho hs thực hiện 2 hs/1lần theo dòng nước chảy. Chạy cho quen đường chạy. Chạy nhẹ nhàng. Gv công bố biểu điểm trước khi kiểm tra để hs có ý thức phấn đấu. Gv cho 2 em hs vào kiểm tra một lần. Cán sự làm nhiệm vụ phất cờ hiệu cho các nhóm xuất phát. Gv bấm giờ tại vạch đích. Mỗi hs chỉ được kiểm tra một lần theo luật Cán sự cho lớp thả lỏng Tại chỗ theo hàng. Gv nhận xét ưu khuyết điểm giờ kiểm tra. Gv giao bài tập về nhà cho hs tập. Gv và hs kết thúc giờ học. IV.Rút kinh nghiệm: ... ... ... ... Ngày soạn: tuần 18 - tiết 36 Ngày dạy: .. Lớp: . Tiết theo TKB: Sĩ số: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể môn chạy nhanh 60m. (Đối với nữ). i. Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá nam hs theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể môn chạy nhanh 60m. Yêu cầu : Hs chạy hết khả năng, biết áp dụng kỹ thuật vào chạy. II. Địa điểm - Phương tiện: Sân trường, vạch xuất phát, về đích, đường chạy 60m, cờ, đồng hồ bấm giây. III. Nội dung và phương pháp: Nội Dung Đ/ Lượng Phương Pháp A. Phần mở đầu: 1. Tổ chức lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: Tập bài thể dục tay không. Xoay các khớp. Tập các động tác bổ trợ cho chạy. B. Phần cơ bản: 1. Ôn xuất phát cao chạy nhanh 60m. 2. Kiểm tra tiêu chuỉân rèn luyện thân thể môn chạy nhanh 60m. 3. Biểu điểm: -Điểm 9-10 Chạy đạt 10s 60 trở lên. Điểm 7-8 Chạy đạt 11s 40 trở lên. Điểm 5- 6 Chạy đạt 12s 20 trở lên. Điểm dưới 5 Chạy hơn 12s 20 trở lên. C. Phần kết thúc: Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng cơ bắp. Hít thở sâu, Lắc bắp đùi, rung cẳng chân, thả lỏng, rũ tay chân. Nhận xét đánh giá: HDVN: Luyện tập chạy bền vào mỗi sáng. Chuẩn bị thi tiêu chuẩn rèn luyện thân thể môn chạy nhanh 60m. đối với nữ. 5-7' 30' - 33' 10' 1 lượt 5' - 7' Cán sự tập trung lớp báo cáo sĩ số. Gv phổ biến, nội dung,yêu cầu giờ học. Cán sự điều khiển cho lớp dàn hàng ngang khởi động. Gv đôn đốc nhắc nhở, hs tập Gv cho hs thực hiện 2 hs/1lần theo dòng nước chảy. Chạy cho quen đường chạy. Chạy nhẹ nhàng. Gv công bố biểu điểm trước khi kiểm tra để hs có ý thức phấn đấu. Gv cho 2 em hs vào kiểm tra một lần. Cán sự làm nhiệm vụ phất cờ hiệu cho các nhóm xuất phát. Gv bấm giờ tại vạch đích. Mỗi hs chỉ được kiểm tra một lần theo luật Cán sự cho lớp thả lỏng Tại chỗ theo hàng. Gv nhận xét ưu khuyết điểm giờ kiểm tra. Gv giao bài tập về nhà cho hs tập. Gv và hs kết thúc giờ học. IV.Rút kinh nghiệm: ... ... ... ...

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7T2536.doc