Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 19 đến Tiết 36 - Đăng Hồng Thuận

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

- Mục tiêu: Luyện tập các bài tập bổ trợ chạy nhanh, rèn luyện xuất phát cao chạy nhanh, tập luyện kỹ thuật bóng chuyền. Rèn luyện sức bền.

- Yêu cầu: Học sinh thực hiện tốt chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, thực hiện được xuất phát cao chạy nhanh. Thực hiện được các động tác bổ trợ kỹ thuật, tư thế chuẩn bị cơ bản của bóng chuyền và cách di chuyển. Rèn luyện sức bền.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Sân tập, còi, bóng chuyền, đồng hồ, thước dây, cờ đuôi nheo, vôi bột.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc34 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 19 đến Tiết 36 - Đăng Hồng Thuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n xét cho điểm em thực hiện tốt. - Yêu cầu nam chạy 4 phút, nữ chạy 3 phút không tình quãng đường. - Tổ chức cho tập theo tổ. - Quan sát, nhắc nhở - Nhận xét. - Chia lớp thành 2 nhóm nhóm trưởng điều khiển tập luyện theo yêu cầu của giáo viên. ‚         - Thực hiện, sửa sai. ‚           - Thực hiện, nhận xét. - Nghe yêu cầu của giáo viên. - Tập luyện theo tổ.   - Nghe giáo viên nhận xét. 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ thể. - Nhận xét giờ học - Dặn dò: Về nhà luyện tập các kỹ thuật bóng chuyền đã học. 5 phút - Hướng dẫn - Giáo viên nhận xét giờ học. - Dặn dò học sinh - Thả lỏng cơ thể theo giáo viên. - Nghe nhận xét giờ học. ‚ €€ €€€€ €€ €€€€      Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 31: Thể thao tự chọn – chạy bền I. Mục tiêu, yêu cầu: - Mục tiêu: Luyện tập hoàn thiện các kỹ thuật bóng chuyền đã học, rèn luyện sức bền. - Yêu cầu: Học sinh thực hiện tốt kỹ thuật đệm bóng, phát bóng thấp tay, chuyền bóng cao tay bằng 2 tay. Rèn luyện sức bền. II. Địa điểm - phương tiện: - Sân tập, còi, bóng chuyền, đồng hồ, thước dây, cờ đuôi nheo, vôi bột. III. Tiến trình dạy học: Nội dung Thời Gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp. - Khởi động:Chạy nhẹ nhàng, xoay các khớp, ép dây trằng, bước nhỏ, bật nâng cao đùi. - Kiểm tra bài cũ: Thực hiện chuyền bóng cao tay bằng 2 tay. 7 phút - Kiểm tra sĩ số: 7A: - Phổ biến nhiệm vụ giờ học. - Hô khẩu lệnh - Giáo viên gọi học sinh kiểm tra? Nhận xét, cho điểm. - Tập chung, báo cáo sĩ số, nghe nhiệm vụ giờ. - Tập theo khẩu lệnh €€ €€€€ €€ €€€€      ‚ 2. Phần cơ bản: a. Thể thao TC: - Ôn kỹ thuật phát bóng thấp tay. - Tập đệm bóng - Tập chuyền bóng cao tay bằng 2 tay. - Củng cố: Thực hiện phát bóng thấp tay và đệm bóng. b. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. 12 phút - Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm nam – nữ riêng. - Quan sát, sửa sai. - Yêu cầu học sinh thực hiện. - Quan sát, nhận xét. - Yêu cầu học sinh thực hiện. - Quan sát, nhận xét. - Gọi học sinh thực hiện , quan sát, nhận xét cho điểm em thực hiện tốt. - Yêu cầu nam chạy 350 m phút, nữ chạy 300m. Đảm bảo an toàn trong luyện tập. - Tổ chức cho tập theo tổ. - Quan sát, nhắc nhở - Nhận xét. - Nhóm trưởng điều khiển nhóm tập luyện ‚         - Thực hiện, sửa sai. ‚         - Thực hiện, nhận xét. - Nghe yêu cầu của giáo viên. - Tập luyện theo tổ.   - Nghe giáo viên nhận xét. 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ thể. - Nhận xét giờ học - Dặn dò: Về nhà luyện tập các kỹ thuật bóng chuyền đã học chuẩn bị giờ sau kiểm tra, bàn trực nhật chuẩn bị bàn, ghế, dụng cụ, sân bãi để kiểm tra. 5 phút - Hướng dẫn - Giáo viên nhận xét giờ học. - Dặn dò học sinh - Thả lỏng cơ thể theo giáo viên. - Nghe nhận xét giờ học. ‚ €€ €€€€ €€ €€€€      Ngày soạn:3/12/2008. Ngày giảng: 6/12/2008 Tiết 32: Thể thao tự chọn : Kiểm tra I. Mục tiêu, yêu cầu: - Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá lại quá trình học tập của học sinh sau khi học xong phần TTTC: Bóng chuyền. Từ đó có kế hoạch điều chỉnh trong dạy học phát huy khả năng học sinh trong học kỳ sau. - Yêu cầu: Thực hiện tốt kỹ thuật phát bóng. II. Địa điểm - phương tiện: - Sân tập, còi, bóng chuyền, lưới... III. Tiến trình dạy học: 1. Phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp. - Khởi động: Xoay các khớp, ép dây trằng, bật nâng cao đùi, bước nhỏ 4 phút - Kiểm tra sĩ số: 7A: - Phổ biến nhiệm vụ giờ - Hô khẩu lệnh - Tập chung, báo cáo sĩ số, nghe nhiệm vụ giờ. ‚ €€ €€€€ €€ €€€€      2. Phần cơ bản: - Kiểm tra kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện. * Cách cho điểm: - Điểm 9 - 10: Thực hiện động tác cơ bản đúng. -Điểm 7 - 8: Thực hiện động tác cơ bản đúng nhưng còn một vài sai sót nhỏ. - Điểm 5 - 6: Thực hiện được các giai đoạn kỹ thuật của động tác, nhưng còn chưa chuẩn xác. - Điểm 3 - 4 : Thực hiện được kỹ thuật động tác, nhưng còn nhiều sai xót lúng túng. - Điểm 1- 2: Chưa thực hiện được kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện. 30 phút - Yêu cầu học sinh tự ôn 5 phút theo nhóm. - Tiến hành kiểm tra 2 học sinh/ lượt. - Kiểm tra Nam trước, nữ sau - Đánh giá cho điểm. - Học sinh tự ôn tập      ‚ - Thực hiện bài kiểm tra. ‚ 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ thể - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra, đọc điểm, tuyên dương học sinh thực hiện tốt. - Giao bài tập về nhà. 4 phút - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên nhận xét - Dặn dò học sinh - Thả lỏng cơ thể - Nghe nhận xét giờ học. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày soạn:4/12/2008. Ngày giảng:10/12/2008 Tiết 33: Ôn tập học kỳ I: Chạy nhanh. I. Mục tiêu, yêu cầu: - Mục tiêu: Ôn tập lại kỹ thuật xuất phát thấp chạy nhanh chuẩn bị kiểm tra. - Yêu cầu: Học sinh thực hiện tốt kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh. - Giáo dục ý thức tự giác trong luyện tập. II. Địa điểm - phương tiện: - Sân tập, còi, đồng hồ, thước dây, cờ đuôi nheo, vôi bột. III. Tiến trình dạy học: Nội dung Thời Gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp. - Khởi động: Xoay các khớp, ép dây trằng. Tập bài thể dục tay không. - Kiểm tra bài cũ: Thực hiện KT xuất phát thấp chạy nhanh. 7 phút - Kiểm tra sĩ số: 7A: - Phổ biến nhiệm vụ giờ học. - Hô khẩu lệnh - Giáo viên gọi học sinh kiểm tra? - Tập chung, báo cáo sĩ số, nghe nhiệm vụ giờ. - Tập theo khẩu lệnh €€ €€€€ €€ €€€€      ‚ 2. Phần cơ bản: a. Chạy nhanh: - Luyện tập xuất phát cao chạy nhanh 60 m. - Kiểm tra thử xuất phát cao chạy nhanh 60 m. Củng cố: Thực hiện kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m. 30 phút Yêu cầu học sinh chia nhóm thực hiện. - Quan sát, sửa sai - Yêu cầu 2 học sinh/lượt thực hiện. - Quan sát sửa sai - Gọi học sinh thực hiện. - Quan sát, nhận xét, cho điểm em thực hiện tốt. - Chia lớp 4 nhóm tập luyện. - Nhóm trưởng điều khiển.        ‚ - Thực hiện theo yêu cầu. 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ thể. - Nhận xét giờ học - Dặn dò: Về nhà luyện xuất phát cao chạy nhanh, chuẩn bị bàn ghế...giờ sau kiểm tra học kỳ. 5 phút - Hướng dẫn - Giáo viên nhận xét giờ học. - Dặn dò học sinh - Thả lỏng cơ thể theo giáo viên. - Nghe nhận xét giờ học. ‚ €€ €€€€ €€ €€€€      Ngày soạn:5/12/2008 Ngày giảng:13/12/2008 Tiết 34: Kiểm tra học kỳ I: Chạy nhanh. I. Mục tiêu, yêu cầu: - Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá lại quá trình học tập của học sinh sau khi học xong học kỳ I. Từ đó có kế hoạch điều chỉnh trong dạy học phát huy khả năng học sinh trong học kỳ II - Yêu cầu: Thực hiện tốt kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m, thành tích đạt yêu cầu theo TC RLTT. II. Địa điểm - phương tiện: - Còi, sân tập, đồng hồ, vôi bột, thước dây. III. Tiến trình dạy học: Nội dung Thời Gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp. - Khởi động: Xoay các khớp, ép dây trằng, bật nâng cao đùi, bước nhỏ 4 phút - Kiểm tra sĩ số: 7A: - Phổ biến nhiệm vụ giờ - Hô khẩu lệnh - Tập chung, báo cáo sĩ số, nghe nhiệm vụ giờ. ‚ €€ €€€€ €€ €€€€      2. Phần cơ bản: - Kiểm tra kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60 m * Cách cho điểm: - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích nam đạt: 9,5s, nữ đạt: 10,4s - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích nam đạt:10,2s, nữ đạt: 11,2s. - Điểm 5 - 6: Thực hiện được những điểm cơ bản của kỹ thuật và thành tích đạt mức nam: 11s, nữ đạt: 11,9s Hoặc: Kỹ thuật tương đối chính xác, những thành tích không đạt mức nam: 11s, nữ đạt: 11,9s - Điểm 3 - 4: Chạy để gót chạm đất và thành tích chưa đạt. - Điểm 1 - 2: Chưa thực hiện được đúng kỹ thuật và thành tích không đạt mức TCRLTT. 35 phút - Yêu cầu học sinh tự ôn 5 phút theo nhóm. - Tiến hành kiểm tra 2 học sinh/ lượt. - Kiểm tra Nam trước, nữ sau. - Học sinh tự ôn tập - Thực hiện bài kiểm tra.      ‚   3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ thể - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra, đọc điểm, tuyên dương học sinh tập luyện tốt. - Dặn dò: Chuẩn bị giờ sau kiểm tra TCRLTT: Chạy bền. 4 phút - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên nhận xét - Dặn dò học sinh - Thả lỏng cơ thể - Nghe nhận xét giờ học. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày soạn:10/12/2008. Ngày giảng:17, 20/12/2008 Tiết 35, 36: Kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT: Chạy bền I. Mục tiêu, yêu cầu: - Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá lại nền tảng thể lực, khả năng vận động và khả năng tiếp thu kỹ thuật của học sinh sau khi học xong chương trình thể dục học kỳ I. Từ đó có kế hoạch dạy học phù hợp để nâng cao hơn khả năng của học sinh trong học kỳ II. - Yêu cầu: Thực hiện được hết quãng đường yêu cầu , thành tích đạt yêu cầu theo TC RLTT. II. Địa điểm - phương tiện: - Còi, sân tập, đồng hồ, vôi bột, thước dây. III. Tiến trình dạy học: Nội dung Thời Gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp. - Khởi động: Xoay các khớp, ép dây trằng, bật nâng cao đùi, bước nhỏ 4 phút - Kiểm tra sĩ số: 7A: - Phổ biến nhiệm vụ giờ - Hô khẩu lệnh - Tập chung, báo cáo sĩ số, nghe nhiệm vụ giờ. ‚ €€ €€€€ €€ €€€€      2. Phần cơ bản: - Kiểm tra chạy bền 500m. * Cách cho điểm: - Điểm 9 - 10: Chạy thành tích đạt Nam đạt: 105 s, Nữ đạt: 114 s. - Điểm 7 - 8: Chạy thành tích đạt ở mức Nam đạt:115 s, Nữ đạt 122 s. - Điểm 5 - 6: Chạy hết cự ly quy định không tính thời gian - Điểm 3- 4: Có ý thức tốt, cố gắng trong giờ kiểm tra, không tính thành tích - Điểm 1 -2: Có thể lực yếu, chưa hoàn thành yêu cầu bài kiểm tra. 30 phút - Tiến hành kiểm tra 5 học sinh/ lượt. - Kiểm tra Nam trước, nữ sau. - Thực hiện bài kiểm tra.      ‚   3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ thể - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra, đọc điểm, tuyên dương học sinh học tập tốt. 4 phút - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên nhận xét - Thả lỏng cơ thể - Nghe nhận xét giờ học. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7(6).doc