Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Minh

I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1_ Mục tiêu

+ Bật nhảy: Một số động tác bổ trợ (do GV chọn). Học kỹ thuật chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà

+ Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức

+ Chạy bền luyện tập

2_Yêu cầu

a. Kiến thức

+ Bật nhảy: Biết được kỹ thuật chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà

+ Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi

+ Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy

b. Kỹ năng:

+ Bật nhảy: Thực hiện cơ bản kỹ thuật chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà

 

doc32 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, nhảy bước bộ trên không + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy b. Kỹ năng: + Ôn tập HKII: Biết cách thực kỹ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, nhảy bước bộ trên không + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết thực hiện chạy đúng theo địa hình tự nhiên II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang. 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1_Ôn tập HKII: Ôn kỹ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, nhảy bước bộ trên không 2- Trò chơi: Lò cò chọi gà 3- Củng cố : Giáo viên gọi 2-3 học sinh lên thực hiện lại động tác vừa học 4_Chạy bền: Luyện tập C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh 2_ Nhận xét, dặn dò Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp - Xếp đội hình 4 hàng ngang ngồi GV làm mẫu- HS tập GV hướng dẫn cách chơi HS và GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người sọan Nguyễn Văn Minh Tuần GIÁO ÁN SỐ Ngày soạn: Tiết PPCT Ngày dạy: ÔN TẬP HKII- TRÒ CHƠI-CHẠY BỂN I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu + Ôn tập HKII: Bóng chuyền ôn kỹ thuật phát bong thấp tay chính diện, chuyền bong cao tay điệm bóng + Trò chơi: Bóng chuyền 6 + Chạy bền luyện tập 2_Yêu cầu a. Kiến thức + Ôn tập HKII: Biết cách thực hiện kỹ thuật phát bong thấp tay chính diện chuyền bong cao tay, điệm bóng + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy b. Kỹ năng: + Ôn tập HKII: Biết cách thực hiện kỹ thuật phát bong thấp tay chính diện chuyền bong cao tay, điệm bóng + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết thực hiện chạy đúng theo địa hình tự nhiên II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang. 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1_Ôn tập HKII: Bóng chuyền ôn kỹ thuật phát bong thấp tay chính diện, chuyền bong cao tay điệm bóng 2- Trò chơi: Bóng chuyền 6 3- Củng cố : Giáo viên gọi 2-3 học sinh lên thực hiện lại động tác vừa học 4_Chạy bền: Luyện tập C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh 2_ Nhận xét, dặn dò Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp - Xếp đội hình 4 hàng ngang ngồi GV làm mẫu- HS tập GV hướng dẫn cách chơi HS và GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người sọan Nguyễn Văn Minh Tuần GIÁO ÁN SỐ Ngày soạn: Tiết PPCT Ngày dạy: ÔN TẬP HKII- TRÒ CHƠI-CHẠY BỂN I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu + Ôn tập HKII: Bóng chuyền ôn kỹ thuật phát bong thấp tay chính diện, chuyền bong cao tay điệm bóng + Trò chơi: Bóng chuyền 6 + Chạy bền luyện tập 2_Yêu cầu a. Kiến thức + Ôn tập HKII: Biết cách thực hiện kỹ thuật phát bong thấp tay chính diện chuyền bong cao tay, điệm bóng + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy b. Kỹ năng: + Ôn tập HKII: Biết cách thực hiện kỹ thuật phát bong thấp tay chính diện chuyền bong cao tay, điệm bóng + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết thực hiện chạy đúng theo địa hình tự nhiên II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang. 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1_Ôn tập HKII: Bóng chuyền ôn kỹ thuật phát bong thấp tay chính diện, chuyền bong cao tay điệm bóng 2- Trò chơi: Bóng chuyền 6 3- Củng cố : Giáo viên gọi 2-3 học sinh lên thực hiện lại động tác vừa học 4_Chạy bền: Luyện tập C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh 2_ Nhận xét, dặn dò Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp - Xếp đội hình 4 hàng ngang ngồi GV làm mẫu- HS tập GV hướng dẫn cách chơi HS và GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người sọan Nguyễn Văn Minh Tuần GIÁO ÁN SỐ Ngày soạn: Tiết PPCT Ngày dạy: KIỂM TRA HKII I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu + Kiểm tra HKII: chọn 1 trong 3 nội dung đã học trong HKI bài thể du4c 9 động tác, bật nhảy, bóng chuyền + Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức + Chạy bền luyện tập 2_Yêu cầu a. Kiến thức + Kiểm tra HKII: Biết cách thực hiện động tác đã học + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy b. Kỹ năng: + Kiểm tra HKII: Biết cách thực động tác theo yêu cầu + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết thực hiện chạy đúng theo địa hình tự nhiên II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang. 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1_Kiểm tra HKII: chọn 1 trong 3 nội dung đã học trong HKI bài thể du4c 9 động tác, bật nhảy, bóng chuyền 2- Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức 3- Củng cố : Giáo viên nhận xét và công bố kết quả 4_Chạy bền: Luyện tập C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh 2_ Nhận xét, dặn dò Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp - Xếp đội hình 4 hàng ngang ngồi GV làm mẫu- HS tập GV hướng dẫn cách chơi GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người sọan Nguyễn Văn Minh Tuần GIÁO ÁN SỐ Ngày soạn: Tiết PPCT Ngày dạy: KIỂM TRA RLTT- TRÒ CHƠI-CHẠY BỀN I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu + Kiểm tra RLTT: Bật xa, ném bóng trúng đích + Trò chơi: Lò còtiếp sức + Chạy bền luyện tập 2_Yêu cầu a. Kiến thức + Kiểm tra HKII: Biết cách thực hiện động tác đã học + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy b. Kỹ năng: + Kiểm tra HKII: Biết cách thực động tác theo yêu cầu + Trò chơi :Biết cách thực hiện trò chơi + Chạy bền: Biết thực hiện chạy đúng theo địa hình tự nhiên II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang. 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1_Kiểm tra RLTT: Bật xa, ném bóng trúng đích 2- Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức 3- Củng cố : Giáo viên nhận xét và công bố kết quả 4_Chạy bền: Luyện tập C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh 2_ Nhận xét, dặn dò Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp - Xếp đội hình 4 hàng ngang ngồi GV làm mẫu- HS tập GV hướng dẫn cách chơi GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người sọan Nguyễn Văn Minh

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 7(10).doc