Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010

I. Mơc tiờu – Yờu cầu

- Cung cp cho HS ý ngha cđa viƯc phũng trỏnh chn thơng khi hoạt đng thĨ dơc thĨ thao.

- Bit cỏch phũng trỏnh trn thơng khi hoạt đng thĨ dơc thĨ thao.

 - Hc sinh xỏc định đĩng đắn tinh thần thỏi đ hc tp với rốn luyƯn TDTT.

II. Địa điĨm – phơng tiƯn

- Địa điĨm: Lớp hc

- Phơng tiƯn:

 + Thầy: Sỏch GV, tranh ảnh minh hoạ.

 + Trũ: V ghi

III. Ni dung – Phơng phỏp

 

doc55 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
úc - Tập trung lớp thả lỏng, rũ chân tay điều hoà thả lỏng - Nhận xét, đánh giá giờ học - BTVN: + ễn chạy nhanh, chạy bền. + Học sinh chuẩn bị TTTC: quả cầu 28’-30’ 15’ 30m 30m 30m 30m 2L 15’ 10L 5L 5L 5L 5L 5L 5’-7’ 3’ 2’ 2’ - Học sinh tập - GV quan sát nhắc nhở học sinh - GV thi phạm động tác - Học sinh tập - GV quan sát sát và sửa sai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Dồn hàng nghe giáo viên nhận xét, đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà Ghi chỳ Dạy: 7/11/09 Tiết 23 chạy nhanh - thể thao tự chọn I. Mục tiêu – Yêu cầu - Chạy nhanh: Luyện tập nõng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nõng cao đựi, chạy đạp sau. Chạy XP cao, chạy nhanh 30m – 60m * HS cú kĩ năng chạy thành thạo - Thể thao tự chọn: Một số động tác phát triển thể lực và sự khéo léo.Tâng cầu bằng đùi hoặc bằng má trong bàn chân (cá nhân) * Thực hiện tương đồi đỳng kĩ thuật bổ trợ và đỏ cầu II. Địa điểm – Phương tiện - Địa điểm: Sõn trường - Phương tiện: + Thầy: Cũi + Trò: Giày TD, quả cầu III. Nội dung – Phương pháp Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Ổn định: Nắm sĩ số; Sức khỏe HS; Cơ sở vật chất - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 3. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - Tập bài TD tay khụng. - Xoay khớp: tay, chân, vai, hông,gối - ẫp dây chằng: ngang, dọc - Tại chỗ chạy bớc nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. 4. KTBC: - Tâng cầu bằng đùi hoặc bằng má trong bàn chân 6’ - 8' 2' 4' 1 vòng 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 2’ Lớp trưởng tập trung lớp, bỏo cỏo GV phổ biến ngắn gọn giờ học x x x x x x x x x x x x x x x x x x D - Cho học sinh thực hiện - GV HS nhận xột II. Cơ bản 1, Chạy nhanh: - Chạy bước nhỏ, - Chạy nõng cao đựi, - Chạy đạp sau, - Chạy XP cao, - Chạy nhanh 30m – 50m 2, Thể thao tự chọn: + Một số động tác phát triển thể lực và sự khéo léo - Đứng lên ngồi xuống bằng 2 chân (tay chống hông hoặc bám bám vào vật trên cao) - Bật xa -Bật cao - Tại chỗ đá lăng chân trước sau + Tầng cầu bằng đùi hoặc bằng má trong bàn chân -Tư thế chuẩn bị và di chuyển + Ghi chú: Mỗi lần chạm cầu không quá 1/3s. III. Kết thúc - Tập trung lớp thả lỏng, rũ chân tay điều hoà thả lỏng - Nhận xét, đánh giá giờ học - BTVN: + ễn chạy nhanh, chạy bền. + Học sinh chuẩn bị TTTC: quả cầu 28’-30’ 15’ 30m 30m 30m 30m 2L 15’ 10L 5L 5L 5L 5L 5L 5’-7’ 3’ 2’ 2’ - Học sinh tập - GV quan sát nhắc nhở học sinh - GV thi phạm động tác - Học sinh tập - GV quan sát sát và sửa sai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Dồn hàng nghe giáo viên nhận xét, đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà Ghi chỳ Dạy: 7/11/09 Tiết 24 chạy nhanh : Kiểm tra I. Mục tiêu – Yêu cầu - Kiểm tra chạy nhanh: Xuất phát cao chạy nhanh 60 m (kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn TDTT) Yêu cầu các em thực hiện đúng kỹ thuật và đạt thành tích cao. Giỏo dục học sinh ý thức tự giỏc, nghiờm tỳc trong kiểm tra, thi đấu. II. Địa điểm – Phương tiện - Địa điểm: Sõn trường - Phương tiện: + Đường chạy. dõy đớch. + Thầy: Cũi + Trò: Giày TD III. Nội dung – Phương pháp Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Ổn định: Nắm sĩ số; Sức khỏe HS; Cơ sở vật chất - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 3. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - Tập bài TD tay khụng. - Xoay khớp: tay, chân, vai, hông,gối - ẫp dây chằng: ngang, dọc - Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. 4. KTBC: - Tâng cầu bằng đùi hoặc bằng má trong bàn chân 6’ - 8' 2' 4' 1 vòng 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 2’ Lớp trưởng tập trung lớp, bỏo cỏo GV phổ biến ngắn gọn giờ học x x x x x x x x x x x x x x x x x x D - Cho học sinh thực hiện - GV HS nhận xột Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức II. Cơ bản 1. Kiểm tra xuất phát cao chạy nhanh 60m kết hợp với tiêu chuẩn RLTT + Cách xếp loại đánh giá: Căn cứ vào mức độ thể hiện kỹ năng động tác và thành tích + Giỏi: Thực hiện đúng kỹ năng thành tích: Nam: 10,2 s Nữ: 11,2 s + Khá: Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích: Nam: 10,2 s Nữ: 11,2 s Hoặc kỹ thuật thực hiện tương đối chính xác, nhưng thành tích không đạt ở mức trên. + Tb: Thực hiện được những điểm cơ bản của kỹ thuật thành tích: Nam 11,5 s Nữ: 11,9 s III. Kết thúc - Thả lỏng: rũ chân tay, cúi thả lỏng, tập điều hoà thả lỏng - Nhận xét, đánh giá giờ kiểm tra tuyên dương những em đạt "Giỏi" công bố điểm - BTVN: Ôn tập tõng cầu. ễn luyện chạy bền vào buổi sáng. 30' 5'-7' 4’ 2’ 1’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Trường hợp đặc biệt mới được kiểm tra thêm. - GV dùng 2 đồng hồ đo thành tích cho từng em trong đợt kiểm tra - Cần chiếu cố những học sinh có thể lực kém nhưng chịu khó học tập. - Nhờ 1 học sinh (hoặc cán sự lớp cho phất cờ xuất phát để giáo viên bấm giờ (thời gian chạy) - Kiểm tra nhiều đợt mỗi đợt 2em. - Mỗi học sinh chỉ kiểm tra 2 lần. - HS nào được gọi tên thì học sinh đó lên kiểm tra nội dung chạy nhanh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D --> Dồn hàng nghe nhận xét đánh giá giờ học. Công bố điểm và nghe BTVN Ghi chỳ Dạy: 24/10/09 Tiết 25 thể thao tự chọn – chạy bền I. Mục tiêu – Yêu cầu - Thể thao tự chọn: + Một số động tác phát triển thể lực và sự khéo léo + Ôn tư thế chuẩn bị và di chuyển + Ôn chuyền bằng mu bàn chân hoặc bằng đùi, bằng mà trong (theo nhóm 4 người) + Học phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân * Thực hiện tương đồi đỳng kĩ thuật bổ trợ và đỏ cầu - Chạy bền: Chạy trờn địa hình tự nhiờn * Học sinh thực hiện hết quãng đường quy định trong chạy bền II. Địa điểm – Phương tiện - Địa điểm: Sõn trường - Phương tiện: + Thầy: Cũi + Trò: Giày TD, quả cầu III. Nội dung – Phương pháp Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Ổn định: Nắm sĩ số; Sức khỏe HS; Cơ sở vật chất - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 3. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - Tập bài TD tay khụng. - Xoay khớp: tay, chân, vai, hông,gối - ẫp dây chằng: ngang, dọc - Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. 4. KTBC: - Tâng cầu bằng đùi hoặc bằng má trong bàn chân 6’ - 8' 2' 4' 1 vòng 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 2’ Lớp trưởng tập trung lớp, bỏo cỏo GV phổ biến ngắn gọn giờ học x x x x x x x x x x x x x x x x x x D - Cho học sinh thực hiện - GV HS nhận xột II. Cơ bản Đá cầu *1. Một số động tác phát triển thể lực và sự khéo léo - Đứng lên ngồi xuống bằng 2 chân (tay, chân, hông) - Đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân chân còn lại duỗi thẳng đẳng trước - Thực hiện động tác di chuyển đá má trong và mu bàn chân, bằng đùi *2 Ôn tư thế chuẩn bị và di chuyển *3 Ôn học chuyền cầu bằng mu bàn chân, đùi hoặc má trong theo nhóm 4 người * 4 Học phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân SGK/86+87 2, Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên III. Kết thúc - Thả lỏng: rũ chân tay, cúi thả lỏng, tập điều hoà thả lỏng - Nhận xét, đánh giá giờ học - BTVN: - Ôn tập tõng cầu. - ễn luyện chạy bền vào buổi sáng. 28-30' 20’ 10L 10L 3Lx10m 5Lx10L 8’ 5'-7' 4’ 2’ 1’ - GV giới thiệu * 4 - thi phạm bằng 1 đôi học sinh - Cho học sinh tập - GV quan sát và sửa sai -> Chia lớp 2 nhóm: 1 nhóm tập *1, *2, *3 ngoài sân 1 nhóm tập *4 trong sân đá cầu Sau nửa thời gian đổi lại. Học sinh thực hiện hết quãng đường quy định trong chạy bền D - Về đớch tự thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D --> Dồn hàng nghe nhận xét đánh giá giờ học. Công bố điểm và nghe BTVN Ghi chỳ Dạy: 24/10/09 Tiết 26 thể thao tự chọn – chạy bền I. Mục tiêu – Yêu cầu - Thể thao tự chọn: + Một số động tác phát triển thể lực và sự khéo léo + Ôn tư thế chuẩn bị và di chuyển + Ôn chuyền bằng mu bàn chân hoặc bằng đùi, bằng mà trong (theo nhóm 4 người) + Học phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân * Thực hiện tương đồi đỳng kĩ thuật bổ trợ và đỏ cầu - Chạy bền: Chạy trờn địa hình tự nhiờn * Học sinh thực hiện hết quãng đường quy định trong chạy bền II. Địa điểm – Phương tiện - Địa điểm: Sõn trường - Phương tiện: + Thầy: Cũi + Trò: Giày TD, quả cầu III. Nội dung – Phương pháp Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Ổn định: Nắm sĩ số; Sức khỏe HS; Cơ sở vật chất - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 3. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - Tập bài TD tay khụng. - Xoay khớp: tay, chân, vai, hông,gối - ẫp dây chằng: ngang, dọc - Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. 4. KTBC: - Tâng cầu bằng đùi hoặc bằng má trong bàn chân 6’ - 8' 2' 4' 1 vòng 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 2’ Lớp trưởng tập trung lớp, bỏo cỏo GV phổ biến ngắn gọn giờ học x x x x x x x x x x x x x x x x x x D - Cho học sinh thực hiện - GV HS nhận xột II. Cơ bản Đá cầu *1. Một số động tác phát triển thể lực và sự khéo léo - Đứng lên ngồi xuống bằng 2 chân (tay, chân, hông) - Đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân chân còn lại duỗi thẳng đẳng trước - Thực hiện động tác di chuyển đá má trong và mu bàn chân, bằng đùi *2 Ôn tư thế chuẩn bị và di chuyển *3 Ôn học chuyền cầu bằng mu bàn chân, đùi hoặc má trong theo nhóm 4 người * 4 Học phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân SGK/86+87 2, Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên III. Kết thúc - Thả lỏng: rũ chân tay, cúi thả lỏng, tập điều hoà thả lỏng - Nhận xét, đánh giá giờ học - BTVN: - Ôn tập tõng cầu. - ễn luyện chạy bền vào buổi sáng. 28-30' 20’ 10L 10L 3Lx10m 5Lx10L 8’ 5'-7' 4’ 2’ 1’ - GV giới thiệu * 4 - thi phạm bằng 1 đôi học sinh - Cho học sinh tập - GV quan sát và sửa sai -> Chia lớp 2 nhóm: 1 nhóm tập *1, *2, *3 ngoài sân 1 nhóm tập *4 trong sân đá cầu Sau nửa thời gian đổi lại. Học sinh thực hiện hết quãng đường quy định trong chạy bền D - Về đớch tự thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D --> Dồn hàng nghe nhận xét đánh giá giờ học. Công bố điểm và nghe BTVN

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 7 3cot.doc