Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 63: Đá cầu - Chạy bền - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thu Thúy

 I.Mục tiêu:

 1.Kiến thức:

- Đá cầu: Biết cỏch thực hiện tâng cầu bằng đùi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn, chuyền cầu

 tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người.

- Chạy bền: Biết cách chạy bền trên địa hỡnh tự nhiờn.

 2. Kỹ năng:

- Đá cầu: Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn, thực hiện

được chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người.

- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hỡnh tự nhiờn, nõng dần thành tớch.

3.Thái độ:

-Học sinh nghiêm túc tập luyện, tự giác, đảm bảo an toàn.

 II. Địa điểm -phương tiện:

1.Địa điểm: Sân trường THCS số 2 Gia Phú.

2.Đồ dùng giáo viên: Còi, cầu.

 -Đồ dựng học sinh: Mỗi HS /Cầu

III. Nội dung - phương pháp:

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/02/2021 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 63: Đá cầu - Chạy bền - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thu Thúy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 13/ 04/2012 Tiết 63 Ngày giảng: 16/ 04/2012 ĐÁ CẦU –CHẠY BỀN I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Đỏ cầu: Biết cỏch thực hiện tõng cầu bằng đựi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn, chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhúm 2 người. - Chạy bền: Biết cỏch chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. 2. Kỹ năng: - Đỏ cầu: Thực hiện cơ bản đỳng tõng cầu bằng đựi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn, thực hiện được chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhúm 2 người. - Chạy bền: Thực hiện cơ bản đỳng chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn, nõng dần thành tớch. 3.Thái độ: -Học sinh nghiêm túc tập luyện, tự giác, đảm bảo an toàn. II. Địa điểm -phương tiện: 1.Địa điểm: Sân trường THCS số 2 Gia Phú. 2.Đồ dùng giáo viên: Còi, cầu. -Đồ dựng học sinh: Mỗi HS /Cầu III. Nội dung - phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp -tổ chức A.PHẦN MỞ ĐẦU . 1. Nhận lớp: GV nhận lớp và phổ biến mục tiờu yờu cầu bài học. 2.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vũng sõn. - Xoay khớp cổ chõn kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hụng,khớp gối. - ẫp dọc – ộp ngang -Tập cỏc động tỏc bổ trợ: + Chạy bước nhỏ. + Chạy đá cao gót. + Chạy nâng cao đùi. + Đứng tại chỗ đỏnh tay. 3.Kiểm tra bài cũ : Khụng B.PHẦN CƠ BẢN. 1. Đỏ cầu: -ễn tõng cầu bằng đựi. -ễn tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn. -Học chuyền cầu tại chỗ. -Chuyền cầu theo nhúm 2 người. *Hệ thống: Tõng cầu bằng đựi, bằng mỏ trong bàn chõn. -Chuyền cầu tại chỗ. -Chuyền cầu theo nhúm 2 người 2. Chạy bền: -Chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. Nam chạy 3 vũng, nữ chạy 2,5 vũng. C.PHẦN KẾT THÚC: 1.Hồi tĩnh: HS tập trung và thực hiện động tỏc thả lỏng nhẹ nhàng. 2.Dặn dũ: Giao BTVN GV nhận xột giờ học. Kết thỳc giờ học. 8-10p 150m 2Lx8n 2Lx8n 1-2Lần 1-2Lần 1-2Lần 1-2Lần 28-30 p (24p) (4-6p) 4-5p xxxxxx Đội hình nhận lớp xxxxxx xxxxxx GV -Học sinh chạynhẹ nhàng vòng trên sân . -Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x CS GV yờu cầu HS khởi động kỹ cỏc khớp. - GV nờu yờu cầu kĩ thuật và cho HS tập. - HS tõng cầu đồng loạt trờn sõn. GV tớnh giờ cho HS tõng, bao quát nhắc nhở HS tớch cực tập. -GV hướng dẫn làm mẫu chuyền cầu và cỏch tớnh vũng. Cho HS tập đồng loạt trờn sõn, GV bao quỏt nhắc nhở sửa sai. -Lớp tập trung GV gọi 2-3 HS lên thực hiện, HS khỏc quan sỏt nhận xột, GV nhận xét hệ thống . *GV nờu yờu cầu và cho HS chạy, GV bao quỏt nhắc nhở động viờn HS chạy hết cự ly, nõng dần thành tớch. Học sinh xếp 3 hàng ngang thả lỏng nhẹ nhàng. xxxxxx Đội hình kết thúc: xxxxxx xxxxxx GV

File đính kèm:

  • doctiết 63lowps 6.doc