Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Bài thể dục - Năm học 2011-2012

I.MỤC TIấU:

1.Kiến thức:

-ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đứng nghiêm nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra- vào lớp.

 -Bài TD: Biết tên và cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, ngực.

2. Kĩ năng.

-ĐHĐN: Thực hiện được cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp .

 -Bài TD: Thực hiện được các động tác: Vươn thở, tay, ngực.

3.Thái độ:

-Học sinh thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.

-Đảm bảo an toàn trong tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM -PHƯƠNG TIỆN:

- Sân trường THCS số 2 Gia phú

- Đồ dùng GV: Cũi .

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/02/2021 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Bài thể dục - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15 /8/2011 TIẾT 2 Ngày giảng: 17/8/2011 ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC I.MỤC TIấU: 1.Kiến thức: -ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đứng nghiêm nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra- vào lớp. -Bài TD: Biết tên và cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, ngực. 2. Kĩ năng. -ĐHĐN: Thực hiện được cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp . -Bài TD: Thực hiện được các động tác: Vươn thở, tay, ngực. 3.Thỏi độ: -Học sinh thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra. -Đảm bảo an toàn trong tập luyện. II. ĐỊA ĐIỂM -PHƯƠNG TIỆN: Sõn trường THCS số 2 Gia phú Đồ dựng GV: Cũi . III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A.PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: Giỏo viờn nhận lớp và phổ biến nội dung bài học. 2.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vũng sân. - Xoay cỏc khớp cổ chõn cổ tay, hụng ,gối. -ép dọc- ép ngang -Đứng lờn ngồi xuống theo nhịp vỗ tay . 3.Kiểm tra bài cũ. Tập TDTT cú tỏc dụng gỡ? B.PHầN CƠ BẢN: 1. Đội hỡnh đội ngũ: - Tõp hợp hàng dọc, dúng hàng. - Điếm số từ 1 đến hết. - Đứng nghiờm ,Đứng nghỉ,quay phải ,quay trỏi,quay sau. - Chào, bỏo cỏo, xin phộp ra ngoài. *Hệ thống bài: Phần ĐHĐN. 2.Bài thể dục: *Học 3 động tỏc mới. -Động tỏc vươn thở. -Động tỏc tay. -Động tỏc ngực. *Hệ thống: Tập 3 động tỏc bài thể dục tay khụng C. PHẦN KẾT THÚC: 1.Hồi tĩnh. -Thả lỏng các khớp nhẹ nhàng. 2.Dặn dò: Giao BTVN(ôn bài cũ) - GV nhận xét giờ và kết thúc giờ. 8-10p 2Lx8n 2Lx8N 10L 28-30p (14-15p) (14-15p) - Đội hình nhận lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Học sinh lên trả lời. GVcho điểm - ĐH tập luyện do GV điều khiển. - GV giới thiệu kĩ thuât và làm mẫu cho học sinh quan sỏt . - GVhô cho HS thực hiên và quan sỏt sửa sai cho HS. - GV chia tổ cho học sinh lần lượt thay nhau điều khiển *Gọi 1 nhóm lên thực hiện. HS khác quan sát nhận xét -GV nhận xột hệ thống. GV thị phạm động tác sau đó hô cho HS tập 2-3L ( 3động tác). ĐHTL x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV HS thực hiện theo nhóm. GV đi lại quan sát và sửa sai. Gọi 1 nhúm lờn tập, lớp nhận xét GV nhận xét hệ thống. x x x x x x ĐHKT x x x x x x x x x x x x GV

File đính kèm:

  • doctiet 2.doc