Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 53 đến Tiết 70 - Năm học 2013-2014

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Nhận lớp:

- Gíao viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập

- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

2. Khởi động:

- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, ép dây chằng trước

- Nâng cao đùi.

II. PHẦN CƠ BẢN

 

1.Giới thiệu môn học ,mục đích tác dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Tung va băt bóng cá nhân bằng hai tay.

* Y/ cầu h/s nắm và thưc hiện tương đối được.

 

 

3.Tung và bắt bóng theo nhóm hai ngưới.

 

* Y/ cầu h/s nắm và thưc hiện tương đối được.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tư thế đứng chuẩn bị.

 

 

 

5. Trò chơi: chuyền và bắt bóng tiếp sức.

 

 

6. Chạy bền:Nam chạy 400m, nữ chạy 350m.

- Y/cầu h/s tập luyện tích cực tự giác.

 

III. PHẦN KẾT THÚC

 

1.Thả lỏng.

2.GV Nhận xét kết quả giờ học.

3. Hướng dẫn bài tập cho giờ sau

Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:

 

 

doc35 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 53 đến Tiết 70 - Năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2.GV Nhận xét kết quả giờ học. 3. Hướng dẫn bài tập cho giờ sau Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: 8 phút 32 phút 5 phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho giáo viên . ĐHNL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động theo đội hình ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Gv tổ chức kiểm tra mổi nhóm 5-7 h/s. gv sữa chửa và nhận xét theo nhóm. Gv tổ chức học sinh thực hiện theo. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv tổ chức h/s tập luyện: 2 bạn chuyền bóng qua lạ 10 lần rồi đổi 2 bạn khác. Gv quan sát sửa chửa kt học sinh yếu. - Gv tổ chức thực hiện có bóng . 1bạn tung bóng 1 bạn thưch hiện 5-7 lần rồi đổi bạn thực hiện. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv quan sát sữa chũa kt dần. Gv tổ chưc h/s chạy bền trên sân vđ. ĐHXL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Ký duyệt, ngày : 19 / 4 /2013 Ngày soạn: 20 / 4 /2013 Ngày dạy: / 4 /2013 Tiết 65 Kiêm tra T t t c : bóng chuyền A. Chuẩn bị I. Mục đích - yêu cầu :Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. - H/s nắm và thực hiện tốt kĩ Thuật cơ bản. II.Phương tiện : sân tập ,bóng chuyền 6-10 quả. B. Quá trình lên lớp Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Gíao viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, ép dây chằng trước - Nâng cao đùi. II. Phần cơ bản 1.Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. * Y/ cầu h/s nắm và thưc hiện tương đối tốt. 2.Đánh giá xếp loại: Loại Đ:Tư thế đứng chuẩn bị đúng. Thực hiện được động tác cơ bản đúng. Loại CĐ:Thực hiện không đúng kỹ thuật. III. Phần kết thúc 1.Thả lỏng. 2.GV Nhận xét kết quả giờ kt. 3. Hướng dẫn bài tập cho giờ sau Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: 8 phút 32 phút 5 phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho giáo viên . ĐHNL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động theo đội hình ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Gv tổ chức kiểm tra mổi nhóm 2 h/s. gv nhận xét theo nhóm. * GV * * ĐHXL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Ký duyệt, ngày : / 4 /2013 Ngày soạn: 20 / 4 /2013 Ngày dạy: / 4 /2013 Tiết 66 Kiêm tra :chạy bền A. Chuẩn bị I. Mục đích - yêu cầu :Chạy 500m nam,nữ. - H/s nắm và thực hiện tốt kĩ Thuật cơ bản. II.Phương tiện : sân tập ,bóng chuyền 6-10 quả. B. Quá trình lên lớp Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Gíao viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, ép dây chằng trước - Nâng cao đùi. II. Phần cơ bản 1.Chạy 500m nam, nữ. * Y/ cầu h/s nắm và thưc hiện tương đối tốt. 2.Đánh giá xếp loại: Loại Đ: Nam (TT 130s ). Nữ (TT140s) Loại CĐ:Thực hiện thành tích thấp hơn mức trên. III. Phần kết thúc 1.Thả lỏng. 2.GV Nhận xét kết quả giờ kt. 3. Hướng dẫn bài tập cho giờ sau Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: 8 phút 32 phút 5 phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho giáo viên . ĐHNL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động theo đội hình ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Gv tổ chức kiểm tra mổi nhóm 6-8 h/s. gv nhận xét theo nhóm. ĐHXL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Ký duyệt, ngày : 25 / 4 /2013 Ngày soạn: 28/ 4 /2013 Ngày dạy: / 5 /2013 Tiết 67 kiểm tra học kỳ II I.Mục tiêu: - Bật Nhảy. II.Chuẩn bị: Sân tập vệ sinh sạch sẽ ; Hố cát, Thước đo. III. Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. 2.Cơ bản. Kiểm Tra Bật Nhảy. Đánh gá xếp loại : Loại Đ Nam (TT 160 cm), Nữ(TT150cm) Loại CĐ Nam chưa đạt (TT 160 cm), Nữ Chưa đạt(TT150cm) 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. VI. Rút kinh nghiệm: 8-2011 phút 1 lần 1 lần 32-35p 2 - 3 L 4-5p Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - GV Phổ biến nội dung kiểm tra sau đó goi từng HS thực hiện . GV * ĐHXL ***************** ***************** ***************** ***************** * GV Ký duyệt, ngày: 02/5/2013 TTCM Ngày soạn: 28/ 4 /2013 Ngày dạy: / 5 /2013 Tiết 68 ÔN TậP chuẩn bị Kiểm tra tc rltl I.Mục tiêu : - Ôn chạy nhanh 30m, Nằm ngữa gập thân,Chạy tùy sức 5’. Yêu cầu tích cực nghiêm túc trong giờ học. II.Chuẩn bị : -Sân tập vệ sinh sạch sẽ – HS trang phục gọn gàng - đường chạy nhanh, đồng hồ bấm giây. III.Tiến trình kiểm tra. Nội dung LVĐ Phơng pháp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu giờ kiểm tra. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -3 động tác bổ trợ: chạy bước nhõ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 2.Cơ bản. a.Ôn xuất phát cao chạy 30m b. Nằm ngữa gập thân 30’’. c. Chạy tùy sức 5’ 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà, hít thở sâu, rũ chân - tay. -Nhận xét - đánh giá giờ ôn. VI. Rút kinh nghiệm: 8 phút 2L*8N 2L*8N 32-35p 2x30m 1L 4-5p Lớp trởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV tổ chức ôn . * * * CB XP Đ GV - GV gọi theo nhóm nhóm (nam nữ riêng). - GV theo giỏi bấm giây và ghi lại thành tích. Yêu cầu thả lỏng tích cực. nhận xét kết quả kiểm tra. ĐHXL ***************** ***************** ***************** ***************** * GV Ký duyệt, ngày:03/5/2013 TTCM Ngày soạn: 6/ 5 /2013 Ngày dạy: / 5 /2013 Tiết 69 Kiểm tra tc rltl I.Mục tiêu : - Kiểm tra chạy nhanh 30m, Nằm ngữa gập thân, . Yêu cầu tích cực nghiêm túc trong giờ kểm tra. II.Chuẩn bị : -Sân tập vệ sinh sạch sẽ – HS trang phục gọn gàng - đường chạy nhanh, đồng hồ bấm giây. III.Tiến trình kiểm tra. Nội dung LVĐ Phơng pháp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu giờ kiểm tra. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -3 động tác bổ trợ: chạy bước nhõ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 2.Cơ bản. a.Nội dung kiểm tra. Kiểm tra kỹ thuật và thành tích chạy nhanh cự ly 30m. b. Cách đánh giá xếp loại. Điểm được đánh giá dựa vào kỹ thuật và thành tích đạt được theo tiêu chuẩn RLTT (chủ yếu dựa vào thành tích). Độ tuổi 12 -Loại Tốt: Thực hiện đúng KT thành tích đạt < 5,40s (nam), < 6,40s (nữ). -Loại Đạt: Đạt thành tích 6,40s(nam), 7,40s (nữ). C. Nằm ngữa gập thân( 30’’). Loại Tốt Nam > 15lần, Nữ > 12 lân. Loại Đạt Nam > 10lần, Nữ > 9 lân. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà, hít thở sâu, rũ chân - tay. -Nhận xét - đánh giá giờ kiểm tra. -Bài tập ôn luyện tiết sau. VI. Rút kinh nghiệm: 8 phút 2L*8N 2L*8N 32-35p 4-5p Lớp trởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - GV quan sát nhắc nhỡ. - GV kiểm tra sơ bộ sức khoẻ HS trước lúc kiểm tra. - GV tập trung lớp nhắc nhở nội dung, yêu cầu cần đạt. - GV gọi theo nhóm mỗi nhóm 2 HS (nam nữ riêng). - GV phân công 1 HS ra hiệu lạnh xuất phát. - GV theo giỏi bấm giây và ghi lại thành tích. ******* ******* * * * CB XP Đ GV Yêu cầu thả lỏng tích cực. GV cho dồn hàng đánh giá nhận xét kết quả kiểm tra. ĐHXL ***************** ***************** ***************** ***************** * GV Ngày soạn: 6/ 5 /2013 Ngày dạy: / 5 /2013 Tiết 70 Kiểm tra tc rltl I.Mục tiêu : - Kiểm tra Bật xa, Kiểm tra chạy tùy sức 5’. . Yêu cầu tích cực nghiêm túc trong giờ kểm tra. II.Chuẩn bị : -Sân tập vệ sinh sạch sẽ – HS trang phục gọn gàng - đường chạy nhanh, đồng hồ bấm giây,hố cát, Thước đo. III.Tiến trình kiểm tra. Nội dung LVĐ Phơng pháp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu giờ kiểm tra. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -3 động tác bổ trợ: chạy bước nhõ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 2.Cơ bản. a.Nội dung kiểm tra. Kiểm tra kỹ thuật và thành Bật xa b. Cách đánh giá xếp loại. Điểm được đánh giá dựa vào kỹ thuật và thành tích đạt được theo tiêu chuẩn RLTT (chủ yếu dựa vào thành tích). Độ tuổi 12 -Loại Tốt: Thực hiện đúng KT thành tích đạt > 181 (nam), > 160 cm (nữ). -Loại Đạt: Đạt thành tích >163(nam), >144cm (nữ). C. Chạy tùy sức 5’. Loại Tốt Nam > 950m, Nữ > 830m. Loại Đạt Nam > 850m, Nữ > 730m. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà, hít thở sâu, rũ chân - tay. -Nhận xét - đánh giá giờ kiểm tra. -Bài tập ôn luyện tiết sau. VI. Rút kinh nghiệm: 8 phút 2L*8N 2L*8N 32-35p 4-5p Lớp trởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - GV quan sát nhắc nhỡ. - GV kiểm tra sơ bộ sức khoẻ HS trước lúc kiểm tra. - GV tập trung lớp nhắc nhở nội dung, yêu cầu cần đạt. - GV gọi theo nhóm mỗi nhóm 2 HS (nam nữ riêng). - GV phân công 1 HS ra hiệu lạnh xuất phát. - GV theo giỏi bấm giây và ghi lại thành tích. Gv tổ chức kiểm tra mổi nhóm 8-18 h/s. gv nhận xét theo nhóm. Mỗi vòng 150m. Yêu cầu thả lỏng tích cực. GV cho dồn hàng đánh giá nhận xét kết quả kiểm tra. ĐHXL ***************** ***************** ***************** ***************** * GV Ký duyệt, ngày:11/5/2013 TTCM

File đính kèm:

  • doctheduc 6.doc
Giáo án liên quan