Giáo án Thể dục Khối 6 - Tiết 43 (Bản đẹp)

Yu cầu : Thực hiện đng kĩ thuật ,giậm nhảy bật cng cao cng tốt.Phải kết hợp tốt giữa giậm nhảy,đ lăng v đnh tay đng kĩ thuật.

 

-Yu cầu :Bật thật mạnh,2 chn rời đất v tiếp đất đều nhau.Kết hợp tốt giữa bật mạnh v đnh tay đng,đủ nhịp.

- Chuẩn bị : kẻ 2 vạch vơi cch nhau 5-10m

- Cch chơi :Từng em bật xa từ vạch XP- đích v chạy quay về chạm tay vo em tiếp theo v thực hiện lặp lại như thế cho đến hết.

-TTCB :Đứng chn lăng trước chạm đất cả bn chn.Trọng tm dồn nhiều vo chn trước ,2 tay buơng tự nhin.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/02/2021 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 6 - Tiết 43 (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần số: 22 GIÁO ÁN SỐ : 43 Tiết theo PPCT : 43 Ngày soạn : 1/2/2009 NỘI DUNG :- Bật nhảy : Oân tập bài tập phát triển sức mạnh của chân; Học đà một bước , ba bước giậm nhảy vào (hố cát/ nệm) - Chạy nhanh ; Oân 1 số động tác và bài tập bổ trợ, trò chơi (GV chọn ) ; Học xuất phát cao chạy nhanh 30 m. PHẦN - NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT I/ MỞ ĐẦU 1/Nhận lớp 2.Khởi động 3/Kiểm tra bài cũ - Thực hiện chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy gót chạm mông. - Thực hiện động tác tại chỗ bật cao. - Thực hiện các động tác đá lăng trước,trước – sau,sang ngang. 1/ Thực hiện kĩ thuật đà một bước GN đá lăng ? 2/Thực hiện đi nhanh chuyển sang chạy kết hợp đánh tay? II/ CƠ BẢN 1/Bật nhảy: a/ Oân tập đà một bước giậm nhảy đá lăng. b/Oân bật xa bằng 2 chân c/Trò chơi:Bật xa tiếp sức d/Học đà 1-3 bước GN vào hố cát/nệm. 2/ Chạy nhanh a/ Học xuất phát cao chạy nhanh 30m b/Trò chơi lò cò tiếp sức -Yêu cầu : Thực hiện đúng kĩ thuật ,giậm nhảy bật càng cao càng tốt.Phải kết hợp tốt giữa giậm nhảy,đá lăng và đánh tay đúng kĩ thuật. -Yêu cầu :Bật thật mạnh,2 chân rời đất và tiếp đất đều nhau.Kết hợp tốt giữa bật mạnh và đánh tay đúng,đủ nhịp. - Chuẩn bị : kẻ 2 vạch vôi cách nhau 5-10m - Cách chơi :Từng em bật xa từ vạch XP- đích và chạy quay về chạm tay vào em tiếp theo và thực hiện lặp lại như thế cho đến hết. -TTCB :Đứng chân lăng trước chạm đất cả bàn chân.Trọng tâm dồn nhiều vào chân trước ,2 tay buông tự nhiên. -Động tác : Đi hoăï¨c chạy tăng dần tốc độ 1-3 bước sau đó GN mạnh bằng chân GN đưa người lên cao ra trước. Tiếp theo co chân GN đưa về trước phối hợp với chân lăng chạm cát(nệm) bằng 2 chân.Hai tay phối hợp tự nhiên. -Yêu cầu : Xác định đúng chân GN để thực hiện đúng KT 1-3 bước GN và giậm nhảy một cách tích cực(nhanh , mạnh) -“ Vào chổ “: Đứng thẳng chân khoẻ trước chân yếu sau cách nhau 1 bàn chân. Chân trước đứng ngay sau vạch xuất phát,trọng tâm dồn đều 2 chân,tay buông tự nhiên. -“sẵn sàng “:Khuỵu 2 gối trọng tâm dồn nhiều vào chân trước, 2 tay co đánh trước sau chân nọ tay kia. - “Chạy “ : Đạp mạnh chân sau xuống đất và lăng nhanh về trước ở bước chạy đầu tiên kết hợp với đánh tay đổi bên nhịp nhàng với bước chạy các bước tiếp theo lặp lại như trên . Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật các tư thế,phản xạ nhanh khi có lệnh xuất phát -Cách chơi : Nghe lệnh của GV thì em đầu tiên lò cò từ vạch xuất phát đến vạch đích và quay lại chạm tay vào em tiếp theo ,trò chơi lặp lại như thế cho đến hết ,tổ nào nhanh nhất tổ đó thắng Yêu cầu :Thực hiện đúng luật chơi Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật các tư thế xuất phát III/ KẾT THÚC 1. Thả Lỏng 2 .Củng cố 3 .Nhận xét 4 . BTVN – Dặn dò Chú ý củng cố kỹ cho HS kĩ thuật đà 1- 3 bước GN vào hố cát (nêm)và xuất phát cao chạy nhanh 30m. MỤC TIÊU -Thực hiện tốt các ĐTBTphát triển sức mạnh của chân ; Nắm vững KT và thực hiện đúng đà 1-3bước giậm nhảy vào hố cát/nệm. - Nắm vững kỹ thuật và Thực hiện đúng xuất phát cao chạy nhanh 30m ĐỊA ĐIỂÂåÂM-PHƯƠNG TIÊN; sân tập, còi, cờ,nệm.. Tiết theo PPCT :43 Ngày soạn: 1/2/2009 Ngày dạy: 4/2/2009 6A1.6A2.6A3 TG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP – BIỆN PHÁP 10p 2Lx30m 10-15 lần 10lần/1ĐT -Đội hình hàng ngang ,lớp trưởng điều khiển lớp khởi động các khớp x x x x x x x x -Gọi 2-4 HS lên kiểm tra bài cũ. x x x x x x x x - Từng hàng lần lượt chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,chạy đạp sau. x x x x x x x x - Từng hàng lần lượt thực hiện tại chỗ bật cao. x x x x x x x - Thực hiện các động tác đá lăng trước,trước – sau, ngang. 30p 14p 14p 10-15lần 10-15lần 1lần/15m 10-15lần 5-6lần 5-6lần 6 - 8 L 5 – 6 L 5Lx15m 2Lx30m 6-7L - Phân nhóm tập luyện theo giới tính -Đội hình hàng ngang cách nhau 1 sải tay. ~ -GV nhắc &thị phạm lại KT đà 1 bứơc GN đá lăng x x x x x -Nhóm trưởng điều khiển cả nhóm ôn tập đà 1 bước GN đá lăng x x x x x -Gv quan sát phát hiện và sữa sai cho những em còn sai. -GV nhắc và thị phạm lại kĩ thuật Tại chỗ bật xa. ~ -Nhóm trưởng điều khiển từng cặp 2 em bật xa bằng 2 chân vào nệm. -GV gọi những em thực hiện sai ra ngoài để hướng dẫn sữa sai. -Động tác sai & Biện pháp sữa sai : như ở giáo án số 41 -Đội hình 2 hàng dọc đứng sau vạch xuất phát -GV hướng dẫn thị phạm chơi trò chơi bật xa “tiếp sức”x x x x x -Gv điều khiển cả nhóm chơi trò chơi. -Nhận xét tổng kết trò chơi. x x x x x -GV phân tích,thị phạm,cho hs quan sát tranh vẻ đà3 bước GN. -Đồng loạt cả nhóm tập đi 1-3 bước GN nhẹ 2 chân tiếp đất -Từng cặp 2 em chạy 1-3 bước GN nhẹ vào nệm, 1-3 bước GN thật tích cực vào nệm -Động tác sai : Giậm nhảy sai chân,GN không tích cực. Phối hợp ba bước đà chưa đúng nhịp,không tạo được đà tối ưu khi GN. - Biện pháp sữa sai :Tập đo đà ,xác định chân GN,kẻsẵn các vạch ngang và tập đi-chạy theo vạch kẻ để GN khi đúng mới phối hợp thực hiện vào nệm -Đội hình hàng ngang cách nhau một sải tay x x x x x x -Đồng loạt cả lớp thực hiện các tư thế vào chổ,sẵn sàng x x x x x x -Từng hàng lần lượt thực hiện KT xuất phátù cao không hiệu lệnh x x x x x x - Từng hàng lần lượt thực hiện KT xuất phátù cao có hiệu lệnh -Từng hàng lần lượt thực hiện chạy gót chạm mông di chuyển r Động tác sai : Khi sẵn sàng không dồn trọng tâm vào chân trước , bước đầu tiên tay đánh cùng bên với chân,chân tiếp xúc đất cả bàn chân Biện pháp sữa sai : GV làm mẫu lại,HS tập lặp lại nhiều lần Từng tư thế sau đó mới cho xuất phát có hiệu lệnh ,tập đi nhanh Chuyển sang chạy chân chạm đất bằng nữa bàn chân x x x x Đội hình hàng dọc cách nhau một cánh tay 5p - Đội hình vòng tròn ,GV hướng dẫn HS thả lỏng - Gọi 1 –2 em bất kì thực hiện chạy đà 1-3 bước GN vào nệm,gọi 1-2 em khác thực hiện xuất phát cao chạy 30m.Cả lớp quan sát, nhận xét.GV bổ sungthêm. -Về nhà ôn chạy đà 1-3 bước GN10-20lần /ngày,LT chạy bền vào sáng sớm(400-600m)

File đính kèm:

  • docTHE DUC 6 TRON BO(28).doc