Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 10 đến 60 - Năm học 2009-2010

+ ĐH ĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu do GV chọn.

+ Bài TD: Tiếp tục và hoàn thiện bài TD 9 động tác

+Chạy bền:Chạy trên địa hình tự nhiên, học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy

I.Mục tiêu:

- Rốn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, rốn luyện tư thế đúng cho HS, và rốn luyện sức bền.

- Biết vận dụng khi tham gia hoạt động trong và ngoài nhà trường.

II.Địa điểm-phương tiện

 - Sân tập.

III.Tiến trình dạy học:

 -Tổ chức: 6A 6B:

 

doc86 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 17/02/2021 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 10 đến 60 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
của tiết kiểm tra. - GV đọc biểu điểm cho các em biết để phấn đấu đạt kết quả tốt nhất. - Cho các em khởi động và chạy trước khi vào kiểm tra. - Động viên khích lệ các em để các em phấn đấu đạt thành tích tôt nhất. . Phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra làm nhiều đợt. - Mỗi đợt 2 học sinh. - Kiểm tra nam riêng, nữ riêng. - Mỗi HS chỉ được kiểm tra 1 lần, trường hợp đặt biệt mới kiểm tra lại nhưng không được điểm tối đa quá 8 - Cử cán sự lớp cho các bạn xuất phát - Cử 2 nhóm mỗi nhóm 2 em cầm dây đích ********** ********** * * * * XP Đích D Cho HS kiểm tra lại nếu còn thời gian đối với những HS chưa đạt yêu cầu. Học sinh kiểm tra song tư thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. * * * * * * * * * * * * * * * (*) Ngày soạn:21.3.2010 Ngày giảng: 29.3(6A)3.4(6B) Tiết:57 bật nhảy – đá cầu – chạy bền - Bật nhẩy : Trò chơi “Nhẩy ô tiếp sức” hoặc (do Gv chọn). - Đá cầu: Học Tâng cầu bằng đùi. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. I. Mục tiêu - Học sinh tham gia chơi đúng luật. - H/s nắm được động tác kĩ thuật, bước đầu thực hiện được kĩ thuật Tâng cầu bằng đùi. - Biết phân phối sức trong khi chạy và chạy hết cự li Gv yêu cầu. II.Địa điểm-phương tiện - Sân tập, cầu đá. III.Tiến trình dạy học: -Tổ chức: 6A : 6B: Nội dung Định lượng Phương pháp SL TG I.Phần mở đầu: Kiểm tra sĩ số,tình hình sức khoẻ học sinh Phổ biến nội dung yêu cầu bài học II.Phần cơ bản: 1.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân Bài thể dục tay khụng - Xoay cỏc khớp cổ tay, chõn, hụng gối, vai, ộp dõy chằng dọc, ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, nâng cao gót 2. Bật nhảy Trò chơi: “Nhẩy ô tiếp sức” 3. Đá cầu: + Học Tâng cầu bằng đùi. 4.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nam 450m, nữ 350m III.Phần kết thúc: Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Tuyên dương - Phê bình Hướng dẫn học HS về nhà tập luyện thêm nội dung đã học. 2.8 2.8 2 2p 8p 10p 10p 5p 5p * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) Cán sự lớp điều khiển * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) GV quan sát sửa sai GV hướng dẫn tổ chức cho H/s chơi. Gv làm trọng tài và nhận xét sau mỗi lần chơi. ***** ***** Gv phân tích động tác kĩ thuật Gv làm mẫu động tác cho H/s quan sát. Gv gọi 1 H/s lên thực hiện thử sau đó Gv nhận xét hướng dẫn cho H/s tập GV chia thành các tổ cho H/s tập luyện GV hướng dẫn cách thức và tổ chức cho HS tập luyện Gv chú ý nhắc nhở các em tâng sai và cách sửa. GV hướng dẫn học sinh cách chạy kết hợp tốt bước chân và nhịp thở trong khi chạy,thả lỏng tích cực khi chạy. GV hướng dẫn học sinh thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. * * * * * * * * * * * * * * * (*) Ngày soạn:30.3.2010 Ngày giảng: 3.4(6A)8.4(6B) Tiết:58 bật nhảy – đá cầu – chạy bền - Bật nhẩy : Bật xa, trò chơi “Nhẩy ô tiếp sức” hoặc (do Gv chọn). - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, trò chơi bổ trợ I. Mục tiêu - Học sinh thực hiện tốt các nội dung bật xa, tham gia chơi đúng luật. - H/s nắm được động tác kĩ thuật, thực hiện được kĩ thuật Tâng cầu bằng đùi. II.Địa điểm-phương tiện - Sân tập, cầu đá. III.Tiến trình dạy học: -Tổ chức: 6A : 6B: Nội dung Định lượng Phương pháp SL TG I.Phần mở đầu: Kiểm tra sĩ số,tình hình sức khoẻ học sinh Phổ biến nội dung yêu cầu bài học II.Phần cơ bản: 1.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân Bài thể dục tay khụng - Xoay cỏc khớp cổ tay, chõn, hụng gối, vai, ộp dõy chằng dọc, ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, nâng cao gót 2. Bật nhảy Ôn bật xa Trò chơi: “Nhẩy ô tiếp sức” 3. Đá cầu: +Ôn Tâng cầu bằng đùi. - Ôn tập hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích . - Tâng tính số lần trạm cầu bằng đùi (2 chân) III.Phần kết thúc: Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Tuyên dương - Phê bình Hướng dẫn học HS về nhà tập luyện thêm nội dung đã học. 2.8 2.8 2 2p 8p 10p 15p 5p * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) Cán sự lớp điều khiển * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) GV quan sát sửa sai ******* * Hố nhảy D GV hướng dẫn tổ chức cho H/s chơi. Gv làm trọng tài và nhận xét sau mỗi lần chơi. ***** ***** Gv quan sát và nhận xét, sửa sai cho H/s. GV chia thành các tổ hướng dẫn cách thức và tổ chức cho HS tập luyện Gv chú ý nhắc nhở các em tâng sai và cách sửa. GV hướng dẫn học sinh thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. * * * * * * * * * * * * * * * (*) tuần: 30 Tiết: 59 bật nhảy – đá cầu – chạy bền Ngày soạn : 28 / 3 /2009 Ngày dạy : 3/ 4 /2009 I: Mục tiêu - Bật nhẩy : Bật xa, trò chơi “Nhẩy ô tiếp sức” hoặc (do Gv chọn). Học sinh thực hiện tốt các nội dung bật xa, tham gia chơi đúng luật. - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, trò chơi bổ trợ. H/s nắm được động tác kĩ thuật, thực hiện được kĩ thuật Tâng cầu bằng đùi. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Biết phân phối sức trong khi chạy và chạy hết cự li Gv yêu cầu. II: Địa điểm phương tiện HS vệ sinh sân tập, hố nhẩy, cầu tập 1 quả/ em. GV chuẩn bị còi , đồng hồ bấm giây. III. tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A,Phần mở đầu 1, Nhận lớp GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh Lớp 6A........... Lớp 6B.......... - Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học. 2, Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. 3. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện động tác Tâng cầu bằng đùi. 8-10P 1-2P 4-5P 2x8 2x8 2x8 2-3P Cán sự lớp tập hợp báo cáo Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv gọi 1 -2 h/s lên thực hiện các em khác nhận xét Gv nhận xét cho điểm Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B,Phần cơ bản 1 Bật nhảy Ôn bật xa Trò chơi: “Nhẩy ô tiếp sức” 2. Đá cầu: +Tâng cầu bằng đùi. - Ôn tập hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích . - Tâng tính số lần trạm cầu bằng đùi (2 chân) 3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nam 450m, nữ 350m C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét Kiến thức kĩ năng , ý thức và kết quả giờ học 3.Hướng dẫn về nhà Bật nhẩy – Đá cầu – Chạy bền 30P 12P 2lần 12P 1lần 1lần 1lần 5-6P 5P 2p 2p 1p GV hướng dẫn tổ chức cho H/s luyện tập. G/v quan sát và sửa sai cho HS ******* * Hố nhảy D GV hướng dẫn tổ chức cho H/s chơi. Gv làm trọng tài và nhận xét sau mỗi lần chơi. ***** ***** Gv phân tích động tác kĩ thuật Gv quan sát và nhận xét, sửa sai cho H/s. GV chia thành các tổ cho H/s tập luyện GV hướng dẫn cách thức và tổ chức cho HS tập luyện Gv chú ý nhắc nhở các em tâng sai và cách sửa. GV hướng dẫn học sinh cách chạy kết hợp tốt bước chân và nhịp thở trong khi chạy,thả lỏng tích cực khi chạy. GV hướng dẫn học sinh thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. -Về thành 4 hàng ngang. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Tuyên dương - Phê bình Hướng dẫn học HS về nhà tập luyện thêm nội dung đã học. tuần: 30 Tiết: 60 bật nhảy – đá cầu Ngày soạn : 1 / 4 /2009 Ngày dạy :7 / 4 /2009 I: Mục tiêu - Bật nhẩy :Chạy đà tự do nhẩy xa, trò chơi (do Gv chọn). Học sinh thực hiện tốt các nội dung bật nhẩy, tham gia chơi đúng luật. - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi. H/s nắm được động tác kĩ thuật, thực hiện được kĩ thuật Tâng cầu bằng đùi. II: Địa điểm phương tiện HS vệ sinh sân tập, hố nhẩy, cầu tập 1 quả/ em. GV chuẩn bị còi , đồng hồ bấm giây. III. tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A,Phần mở đầu 1, Nhận lớp GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh Lớp 6A........... Lớp 6B.......... - Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học. 2, Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. 3. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện động tác Tâng cầu bằng đùi. 8-10P 1-2P 4-5P 2x8 2x8 2x8 2-3P Cán sự lớp tập hợp báo cáo Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv gọi 1 -2 h/s lên thực hiện các em khác nhận xét Gv nhận xét cho điểm Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B,Phần cơ bản 1 Bật nhảy * Bật xa vào đệm (hoặc hố cát ) * Đà 1 bước giậm nhảy * Đà 3 bước giậm nhảy * Chạy đà tự do nhảy xa (Vào hố cát , đệm) Trò chơi: “Nhẩy ô tiếp sức” 2. Đá cầu: +Ôn Tâng cầu bằng đùi. - Ôn tập hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích . - Tâng tính số lần trạm cầu bằng đùi (2 chân) C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét Kiến thức kĩ năng , ý thức và kết quả giờ học 3.Hướng dẫn về nhà Bật nhẩy – Đá cầu – Chạy bền 30P 14P 1lần 1lần 1lần 1lần 16P 1lần 1lần 1lần 5P 2p 2p 1p GV hướng dẫn tổ chức cho H/s luyện tập. G/v quan sát và sửa sai cho HS ******* * Hố nhảy D GV hướng dẫn tổ chức cho H/s chơi. Gv làm trọng tài và nhận xét sau mỗi lần chơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gv phân tích động tác kĩ thuật Gv quan sát và nhận xét, sửa sai cho H/s. GV chia thành các tổ cho H/s tập luyện GV hướng dẫn học sinh cách chạy kết hợp tốt bước chân và nhịp thở trong khi chạy,thả lỏng tích cực khi chạy. GV hướng dẫn học sinh thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. -Về thành 4 hàng ngang. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Tuyên dương - Phê bình Hướng dẫn học HS về nhà tập luyện thêm nội dung đã học.

File đính kèm:

  • docthe duc 6(47).doc