Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 1 đến 24 (Chuẩn kiến thức)

I/MỤC TIÊU:

 1. Mục đích :

- Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT.

2. Yêu cầu:học sinh phải biết được lợi ích, tác dụng của TDTT đến cơ xương, tuần hoàn, hô hấp, và quá trình trao đổi chất.

- Có thái độ, hành vi đúng trong ứng xử với bạn và tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học TD , tự học, tự tập.

II/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Nội dung:(tiết 1)

 a. Lợi ích góp phần giáo dục hình thành nhân cách học sinh.

- Cái quý nhất của mỗi con người là sức khoẻ và trí tuệ có sức khoẻ tốt sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển tốt hơn và ngược lại, TDTT giúp học sinh có được sức khoẻ tốt, từ đó học tập các môn học và tham gia các hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả cao hơn. Chính là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, để các em trở thành những con người có ích cho xã hội.

- Khi tham gia các hoạt động TDTT đòi hỏi học sinh phải có tính kỷ luật cao, tinh thần và trách nhiệm trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà, trung thực.chính là tác dụng góp phần giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách học sinh.

- Tập luyện TDTT thường xuyên, có kế hoạch giúp cho các em có một nếp sống lành mạnh, vui tươi, học tập và làm việc khoa học.

-Tập luyện TDTTcó tác dụng phòng chống, chữa bệnh và phát triển các tố chất thể lực của cơ thể như sức nhanh, sức bền, sự khéo léo chính xác

 b. Tác dụng của TDTT đến cơ thể.(tiết2)

 

doc38 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/02/2021 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 1 đến 24 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, bỏo cỏo sĩ số. - Giỏo viờn giới thiệu nội dung, yờu cầu bài học. - Khởi động theo đội hỡnh hàng ngang, do cỏn sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nờu yờu cầu thực hiện kỹ năng, động tỏc. - GV gọi một nhúm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, cỏc nhúm cũn lại quan sỏt. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - GV nhắc lại yờu cầu và chia nhúm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sỏt hướng dẫn thờm - GV đưa ra bài tập và giảng giải và phõn tớch động tỏc - GV nờu yờu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. ‚‚‚‚‚‚‚‚ 30m ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * Tập hợp - GV giới thiệu và hướng dẫn trũ chơi - GV điều khiển – HS tham gia trũ chơi - HS tập củng cố lại bài. €€€€* €€€€ €* €€€€€€€ €€€€€* €€€ €* €€€€€€€ € ‚ƒ‚ƒ - Cho hs luyện tập chạy bền. - HS thực hiện động tỏc thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xột tiết học. - GV dặn dũ HS luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € Tuần 11: TTTC : ĐÁ CẦU Tiết 22: CHẠY NHANH – CHẠY BỀN Ngày soạn10/10 Ngày dạy:26/10 I/ Mục đớch: 1. Chạy nhanh : ễn một số động tỏc và bài tập bổ trợ: Trũ chơi (do GV chọn); Học : Xuất phỏt cao – chạy nhanh 30 – 40m. 2. Đỏ cầu: ễn, học một số động tỏc bổ trợ, tập thể lực ,động tỏc kĩ thuật chuyờn mụn. 3. Chạy bền : Luyện tập chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. Kiến thức : Biết tờn và cỏch thực hiện cỏc nội dung trờn. Kỹ năng: thực hiện cơ bản đỳng cỏc yờu cầu trờn ,để rốn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thỏi độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiờm tỳc,khụng đựa giỡn, đảm bảo an toàn. II/ Chuẩn bị: + Sõn trường. + Học sinh vợ̀ sinh sõn bãi.cầu và trang phục tập luyện. + Giáo viờn chuõ̉n bị còi, cờvụi III/ Tiến trỡnh lờn lớp: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Ổn định tổ chức: a. Nhọ̃n lớp: + Nhận lớp + Phụ̉ biờ́n nhiợ̀m vụ yờu cõ̀u tiờ́t học. b. Khởi đụ̣ng + Xoay các khớp : Cụ̉ tay, cụ̉ chõn, gụ́i, hụng, vai... + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nõng cao đựi tại chỗ 2. Kiểm tra bài cũ: Tõng cầu bằng đựi 20 lần. 3. Bài mới: a . Đỏ cầu : -Một số bài tập bổ trợ trũ chơi : tõng cầu luõn phiờn bằng một hoặc hai chõn tự do.Tõng cầu bằng đựi,bằng mỏ trong bàn chõn. Học:chuyền cầu theo nhúm hai người. b. Chạy ngắn: ễn - Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – Xuất phỏt; - Trũ chơi : “ chạy nhanh theo hiệu lệnh” Học : Xuất phỏt cao – chạy nhanh 30 – 40m. c. Chạy bền : - Chạy hai lần hớt vào hai lần thở ra. * Thả lỏng, hụ̀i tĩnh: Thả lỏng chõn, tay, toàn thõn. 4. Củng cố: - GV cựng HS củng cố lại một số kỹ năng tõng cầu và xuất phỏt. Nhọ̃n xét tiờ́t học. 5.Hướng dẫn - Dặn dũ: Tập tõng cầu bằng nhiều tư thế. ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cỏn sự tập hợp lớp, bỏo cỏo sĩ số. - Giỏo viờn giới thiệu nội dung, yờu cầu bài học. - Khởi động theo đội hỡnh hàng ngang, do cỏn sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nờu yờu cầu thực hiện kỹ năng, động tỏc. - GV gọi một nhúm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, cỏc nhúm cũn lại quan sỏt. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - GV nhắc lại yờu cầu và chia nhúm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sỏt hướng dẫn thờm GV đưa ra bài tập và giảng giải và phõn tớch động tỏc - GV nờu yờu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. ‚‚‚‚‚‚‚‚ 40m ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * Tập hợp - GV giới thiệu và hướng dẫn trũ chơi - GV điều khiển – HS tham gia trũ chơi - HS tập củng cố lại bài. €€€€* €€€€ €* €€€€€€€ €€€€€* €€€ €* €€€€€€€ € ‚ƒ‚ƒ - Cho hs luyện tập chạy bền. - HS thực hiện động tỏc thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xột tiết học. - GV dặn dũ HS luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € Rỳt kinh nghiệm: Thầy:................................................................................................................................................. Trũ:........................................................................................................................................... Duyệt : Nhận xột bài sọan: Tuần 12: TTTC : ĐÁ CẦU Tiết 23: CHẠY NHANH – CHẠY BỀN Ngày soạn10/10 Ngày dạy: 2/11 I/ Mục đớch: 1. Chạy nhanh : ễn một số động tỏc và bài tập bổ trợ: Trũ chơi (do GV chọn); Học : Xuất phỏt cao – chạy nhanh 40m – 50m 2. Đỏ cầu: Tiếp tục ụn, tập thể lực; Học : Một số động tỏc bổ trợ, trũ chơi và kĩ thuật. 3. Chạy bền : Trũ chơi “ Nhảy dõy bền” Kiến thức : Biết tờn và cỏch thực hiện cỏc nội dung trờn. Kỹ năng: thực hiện cơ bản đỳng cỏc yờu cầu trờn ,để rốn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thỏi độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiờm tỳc,khụng đựa giỡn, đảm bảo an toàn. II/ Chuẩn bị: + Sõn trường. + Học sinh vợ̀ sinh sõn bãi.cầu ,dõy nhảy và trang phục tập luyện. + Giáo viờn chuõ̉n bị còi, cờvụi III/ Tiến trỡnh lờn lớp: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Ổn định tổ chức: a. Nhọ̃n lớp: + Nhận lớp + Phụ̉ biờ́n nhiợ̀m vụ yờu cõ̀u tiờ́t học. b. Khởi đụ̣ng + Xoay các khớp : Cụ̉ tay, cụ̉ chõn, gụ́i, hụng, vai... + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nõng cao đựi tại chỗ 2. Kiểm tra bài cũ: khụng 3. Bài mới: a . Đỏ cầu : ụn -Một số bài tập bổ trợ trũ chơi : thi tõng cầu luõn phiờn bằng một hoặc hai chõn tự do. Tõng cầu bằng đựi. Tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn. chuyền cầu theo nhúm hai người. - Học:chuyền cầu theo nhúm 2-3 người. b. Chạy ngắn: ễn - Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – Xuất phỏt; - Trũ chơi : “ Chạy tiếp sức” Học : Xuất phỏt cao – chạy nhanh 40m – 50m. c. Chạy bền : - Chơi trũ chơi “ Nhảy dõy bền” * Thả lỏng, hụ̀i tĩnh: Thả lỏng chõn, tay, toàn thõn. 4. Củng cố: - GV cựng HS củng cố lại một số tư thế kỹ thuật chuyền cầu và xuất phỏt. Nhọ̃n xét tiờ́t học. 5.Hướng dẫn - Dặn dũ: Tập tõng cầu bằng nhiều tư thế. ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cỏn sự tập hợp lớp, bỏo cỏo sĩ số. - Giỏo viờn giới thiệu nội dung, yờu cầu bài học. - Khởi động theo đội hỡnh hàng ngang, do cỏn sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nờu yờu cầu thực hiện kỹ năng, động tỏc. - GV gọi một nhúm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, cỏc nhúm cũn lại quan sỏt. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - GV nhắc lại yờu cầu và chia nhúm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sỏt hướng dẫn thờm - GV đưa ra bài tập và giảng giải và phõn tớch động tỏc - GV nờu yờu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. ‚‚‚‚‚‚‚‚ 50m ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * Tập hợp - GV giới thiệu và hướng dẫn trũ chơi - GV điều khiển – HS tham gia trũ chơi - HS thực hiện động tỏc thả lỏng, hồi tĩnh. - HS tập củng cố lại bài. €€€€* €€€€ €* €€€€€€€ €€€€€* €€€ €* €€€€€€€ € ‚ƒ‚ƒ - GV nhận xột tiết học. - GV dặn dũ HS luyện tập ở nhà. Tuần 12: TTTC : ĐÁ CẦU Tiết 24: CHẠY NHANH – CHẠY BỀN Ngày soạn10/10 Ngày dạy: 2/11 I/ Mục đớch: 1. Chạy nhanh : ễn một số động tỏc và bài tập bổ trợ: Trũ chơi (do GV chọn); Học : Xuất phỏt cao – chạy nhanh 50 – 60m. 2. Đỏ cầu: Tiếp tục ụn, tập thể lực; Học : Kĩ thuật chuyờn mụn. 3. Chạy bền : Trũ chơi Chạy vượt chướng ngại vật. Kiến thức : Biết tờn và cỏch thực hiện cỏc nội dung trờn. Kỹ năng: thực hiện cơ bản đỳng cỏc yờu cầu trờn ,để rốn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thỏi độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiờm tỳc,khụng đựa giỡn, đảm bảo an toàn. II/ Chuẩn bị: + Sõn trường. + Học sinh vợ̀ sinh sõn bãi.cầu ,ghế thấp và trang phục tập luyện. + Giáo viờn chuõ̉n bị còi, cờvụi III/ Tiến trỡnh lờn lớp: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Ổn định tổ chức: a. Nhọ̃n lớp: + Nhận lớp + Phụ̉ biờ́n nhiợ̀m vụ yờu cõ̀u tiờ́t học. b. Khởi đụ̣ng + Xoay các khớp : Cụ̉ tay, cụ̉ chõn, gụ́i, hụng, vai... + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nõng cao đựi tại chỗ 2. Kiểm tra bài cũ: Tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn 20 lần. 3. Bài mới: a . Đỏ cầu : -Một số bài tập bổ trợ trũ chơi : tõng cầu luõn phiờn bằng một hoặc hai chõn tự do.Tõng cầu bằng đựi,bằng mỏ trong bàn chõn. chuyền cầu theo nhúm hai - ba người. Học:Đỏ cầu bằng mu Bàn chõn. b. Chạy ngắn: ễn - Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – Xuất phỏt; - Trũ chơi : “ chạy nhanh theo hiệu lệnh” Luyện tập: Xuất phỏt cao – chạy nhanh 50 – 60m. c. Chạy bền : - Chơi trũ chơi “ Chạy vượt chướng ngại vật” * Thả lỏng, hụ̀i tĩnh: Thả lỏng chõn, tay, toàn thõn. 4. Củng cố: - GV cựng HS củng cố lại một số kỹ năng tõng cầu và xuất phỏt. Nhọ̃n xét tiờ́t học. 5.Hướng dẫn - Dặn dũ: Tập tõng cầu bằng nhiều tư thế. ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cỏn sự tập hợp lớp, bỏo cỏo sĩ số. - Giỏo viờn giới thiệu nội dung, yờu cầu bài học. - Khởi động theo đội hỡnh hàng ngang, do cỏn sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nờu yờu cầu thực hiện kỹ năng, động tỏc. - GV gọi một nhúm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, cỏc nhúm cũn lại quan sỏt. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - GV nhắc lại yờu cầu và chia nhúm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sỏt hướng dẫn thờm GV đưa ra bài tập và giảng giải và phõn tớch động tỏc - GV nờu yờu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. ‚‚‚‚‚‚‚‚ 60m ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * Tập hợp - GV giới thiệu và hướng dẫn trũ chơi - GV điều khiển – HS tham gia trũ chơi - HS tập củng cố lại bài. €€€€* €€€€ €* €€€€€€€ €€€€€* €€€ €* €€€€€€€ € ‚ƒ‚ƒ - HS thực hiện động tỏc thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xột tiết học. - GV dặn dũ HS luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € Rỳt kinh nghiệm: Thầy:................................................................................................................................................. Trũ:........................................................................................................................................... Duyệt : Nhận xột bài sọan:

File đính kèm:

  • docGA TD 6 co hinh dep tuyet.doc