Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình học kì 1 - Lê Văn Hiếu

I/ NHIỆM VỤ:

a/ Kiến thức:

- HS biết một số lợi ích của việc tham gia và thường xuyên tập luyện TDTT

b/ Kĩ năng:

- HS vận dụng trong các giờ học thể dục và tự tập hằng ngày.

c/ Thái độ:

- GDHS ý thức giữ gìn và nâng cao sức khỏe, góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kĩ luật.

II/YÊU CẦU:

- Gv chuẩn bị tư liệu, giáo án

- Hs chuẩn bị vở ghi.

III/ THỜI GIAN:

 1 tiết 45 phút

IV/ ĐỊA ĐIỂM:

 Sân trường

V/ DỤNG CỤ:

 Tranh ảnh

 

doc55 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/02/2021 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình học kì 1 - Lê Văn Hiếu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Chia nhóm chạy theo từng đợt nam riêng, nữ riêng. €€€ € € €€ € 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lên thực hiện lại nội dung đã học, các em còn lại nhận xét. - Nhận xét, đánh giá buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 2010 Người soạn Lê Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 15 MÔN: TTTC - CHẠY BỀN _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 29 -30 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: TTTC : Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu, chuyền cầu.Thi đấu giao lưu CHẠY BỀN: Trò chơi “Bật ô tiếp sức” II/YÊU CẦU: TTTC : + Biết cách thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu, chuyền cầu. CHẠY BỀN: + Biết cách chơi trò chơi III/ THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi - còi NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 7 ph 3’ 4’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản a/ TTTC: - Tâng cầu bằng mu bàn chân -Phát cầu - Chuyền cầu Thi đấu giao lưu b/ Chạy bền: - Trò chơi “Bật ô tiếp sức” 75ph 50’ 25’ Thực hiện cơ bản đúng động tác. Khi thi đấu phải đúng luật,GV quang sát và làm trọng tài GV hướng dẫn luật chơi cho HS hiểu rỏ GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện HS thực hiện thi đấu giao lưu Khi chơi trò chơi phải an toàn vui tươi € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lên thực hiện lại nội dung đã học, các em còn lại nhận xét. - Nhận xét, đánh giá buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 2010 Người soạn Lê Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 16 MÔN: TTTC - CHẠY BỀN _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 31 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: TTTC : Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu, chuyền cầu.Thi đấu giao lưu CHẠY BỀN: Chạy Trên Địa Hình Tự Nhiên II/YÊU CẦU: TTTC : + Biết cách thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu, chuyền cầu. CHẠY BỀN: ++ Biết cách thực hiện các bài tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. + Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên III/ THỜI GIAN: 1tiết45 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi - còi NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 4 ph 1’ 3’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản a/ TTTC: - Tâng cầu bằng mu bàn chân -Phát cầu - Chuyền cầu Thi đấu giao lưu b/ Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. 36ph 22’ 14’ Thực hiện cơ bản đúng động tác. Khi thi đấu phải đúng luật,GV quang sát và làm trọng tài Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện HS thực hiện thi đấu giao lưu Chia nhóm chạy theo từng đợt nam riêng, nữ riêng. €€€ € € €€ € 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 5” 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lên thực hiện lại nội dung đã học, các em còn lại nhận xét. - Nhận xét, đánh giá buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 2010 Người soạn Lê Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 16 MÔN: TTTC _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 32 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: + TTTC Kiểm tra kết thúc môn II/YÊU CẦU: + TTTC: + Thực hiện đúng động tâng cầu bằng mu bàng chân III/ THỜI GIAN: 1 tiết 45 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi - còi Ä TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 7’ 3’ 4’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản Nội dung: Kiểm tra kỹ năng tâng cầu băng mu bàng chân + Điểm 9 - 10: + Điểm 7 - 8: + Điểm 5 - 6: + Điểm 3 - 4: 30’ 30’ -Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích đạt 20 quả (nam), 15 quả (nữ) -Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích đạt 15 quả (nam), 10 quả (nữ) -Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích đạt 10 quả (nam), 7 quả (nữ) -Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích đạt 5 quả (nam), 5 quả (nữ) GV quan sát HS thực hiện € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài kiểm tra, công bố điểm. - Nhận xét, đánh giá tinh thần kiểm tra của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 2010 Người soạn Lê Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 17 MÔN: ÔN TẬP _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 33-34 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ 1 II/YÊU CẦU: Tập luyện tích cực an toàn III/ THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi – còi- cầu đá Ä TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 7 ph 3’ 4’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ 1 75” 75” GV cho HS ôn tập lại nhưng kỷ năng mà HS còn yếu GV quang sát HS thực hiện € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(TT) 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lên thực hiện lại nội dung đã học, các em còn lại nhận xét. - Nhận xét, đánh giá buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 2010 Người soạn Lê Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 18 MÔN: Kiễm Tra Học Kỳ 1 _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 35-36 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: +Kiểm tra học kỳ 1 II/YÊU CẦU: BÀI TD : + Biết tên và cách thực hiện bài TD phát triển chung 9 động tác. + Thực hiện được cơ bản đúng bài TD phát triển chung 9 động tác. III/ THỜI GIAN: 2 tiết 90phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi - còi Ä TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 7’ 3’ 4’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản a/ Ôn tập b/Nội dung: Kiểm tra toàn bài thể dục phát triển chung. . + Điểm 9 - 10: + Điểm 7 - 8: + Điểm 5 - 6: + Điểm 3 - 4: 75’ 30’ 45’ - Hoàn thiện cả 9 động tác của bài và đẹp. - Hoàn thiện cả 9 động tác, nhưng chưa đẹp. - Có 1 – 2 động tác sai, 7 động tác còn lại thực hiện tương đối chính xác. - Có 3 động tác sai trở lên € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(TT) Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 3 – 5 HS dưới sự điều khiển củ giáo viên. * Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần, mỗi động tác 2x8 nhịp. 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8’ 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài kiểm tra, công bố điểm. - Nhận xét, đánh giá tinh thần kiểm tra của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 2010 Người soạn Lê Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 19 MÔN: BẬT NHẢY – CHẠY NHANH _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 37-38 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: +BẬT NHẢY:-Học một số đông tác bổ trợ.Đá lăng trước- sau, sang ngan.Trò chơi “nhảy ô tiếp sức” +CHẠY NHANH :Đứng (vai ,mặt ,lưng) hướng chạy –xuất phát II/YÊU CẦU: +BẬT NHẢY:Biết cách thực hiện một số đông tác bổ trợ.Đá lăng trước- sau, sang ngan. Biết cách chơi Trò chơi “nhảy ô tiếp sức” +CHẠY NHANH: Biết cách thực hiện Đứng (vai ,mặt ,lưng) hướng chạy –xuất phát III/ THỜI GIAN: 2 tiết 90phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi - còi Ä TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 7’ 3’ 4’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản 1/ BẬT NHẢY:-Học một số đông tác bổ trợ.Đá lăng trước- sau, sang ngan.Trò chơi “nhảy ô tiếp sức” +Trò chơi “nhảy ô tiếp sức” +CHẠY NHANH :Đứng (vai ,mặt ,lưng) hướng chạy –xuất phát 75” 30’ 15” 30” GV hướng dẩn HS thực hiên - GV hướng dẫn luật chơi cho hs - Gv hướng dẫn kỷ thuật cho hs GV quang sát HS thực hiện - Gv quan sát hs chơi trò chơi € - Gv quan sát hs thực hiện 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8’ 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài kiểm tra, công bố điểm. - Nhận xét, đánh giá tinh thần kiểm tra của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 2010 Người soạn Lê Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 6 HKI 4 cot.doc