Giáo án Thể dục Lớp 3A

I. MỤC TIÊU.

- Học sinh nắm được chương trình môn học và một số quy định khi luyện tập từ đó có thái độ đúng và tinh thần tập luyện tích cực.

- Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.

II, CHUẨN BỊ:

- Địa điểm: Sân bãi tập

- Phương tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.

 

doc80 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 3A, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p trưởng tập hợp, điểm số, báo cáo GV. - HS tập bài TD phát triển chung (1 lần liên hoàn 2x8 nhịp) và chạy chậm 1 vòng sân . - Từng nhóm đứng theo hình tam giác, thực hiện động tác tung và bắt bóng qua lại cho nhau. Động tác nhanh, khéo léo, tránh vội vàng. - HS tự ôn tập động tác nhảy dây theo các khu vực đã quy định cho tổ của mình. - HS tham gia trò chơi. Chú ý không đùa nghịch, phải đảm bảo an toàn trong tập luyện. - HS đứng thành vòng tròn, cúi người thả lỏng. - HS chú ý lắng nghe GV hệ thống bài và nhận xét giờ học. Thứ ngày tháng năm 200 Thể dục tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người I, Mục tiêu: - Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II, Chuẩn bị: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị cho 3 em 1 quả bóng, 2 em một dây nhảy . III, Hoạt động dạy-học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học 12' 13' 11 1. Phần mở đầu. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - GV cho HS khởi động và chơi trò chơi mà HS ưa thích. 2-Phần cơ bản. - Ôn tung và bắt bóng cá nhân theo nhóm 2-3 người: GV cho từng HS tự tập luyện, sau đó chia lớp thành từng nhóm, mỗi nhóm 2-3 người để tập luyện. - Di chuyển tung và bắt bóng theo nhóm 2 người: GV cho từng đôi di chuyển ngang cách nhau 2-4 m và tung bóng qua lại cho nhau. - Nhảy dây kiểu chụm 2 chân: - Trò chơi “Chuyển đồ vật”. + GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho HS chơi. + GV làm trọng tài , tăng dần độ khó . 3-Phần kết thúc - GV cho HS đứng thành vòng tròn, thả lỏng toàn thân, hít thở sâu. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học. - GV giao bài tập về nhà: Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân. - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, báo cáo GV. - HS tập bài TD phát triển chung (1 lần liên hoàn 2x8 nhịp), chơi trò chơi và chạy chậm 1 vòng sân (200-300m). - HS thực hiện động tác tung và bắt bóng cá nhân tại chỗ 1 số lần, sau đó tập di chuyển. - HS thực hiện động tác tung và bắt bóng qua lại cho nhau trong nhóm 2-3 người. - HS từng đôi tự ôn tập. - HS tự ôn tập động tác nhảy dây theo các khu vực đã quy định cho tổ của mình. - HS tham gia trò chơi. Chú ý không đùa nghịch, phải đảm bảo an toàn trong tập luyện. - HS đứng thành vòng tròn, thả lỏng toàn thân, hít thở sâu. - HS chú ý lắng nghe GV hệ thống bài và nhận xét giờ học. Tuần 34 Thứ ngày tháng năm 200 Thể dục tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người. I, Mục tiêu: - Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người. Yêu cầu biết cách thực hiện động tác tương đối chính xác. - Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật ”. Yêu cầu biết cách chơi tương đối chủ động. II, Chuẩn bị: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị cho 3 em 1 quả bóng, 2 em một dây nhảy . III, Hoạt động dạy-học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học 12' 13' 11 1. Phần mở đầu. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - GV cho HS khởi động và chơi trò chơi “Chim bay cò bay”. 2-Phần cơ bản. - Ôn động tác tung, bắt bóng tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2-3 người: + GV chia lớp thành từng nhóm, mỗi nhóm 2-3 người để tập luyện. + Khi HS tập đã tương đối thành thạo, GV cho từng đôi di chuyển ngang cách nhau 2-4 m và tung bóng qua lại cho nhau. - Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân: - Trò chơi “Chuyển đồ vật”. + GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho HS chơi. + GV chia lớp thành các đội đều nhau để HS thi với nhau, GV làm trọng tài và tăng dần độ khó để đòi hỏi các em phải khéo léo hơn. 3-Phần kết thúc - GV cho HS đứng thành vòng tròn, cúi người thả lỏng toàn thân, hít thở sâu. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học. - GV giao bài tập về nhà: Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân. - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, báo cáo GV. - HS tập bài TD phát triển chung (1 lần liên hoàn 2x8 nhịp), chạy chậm xung quanh sân và chơi trò chơi. - HS thực hiện động tác tung và bắt bóng qua lại cho nhau theo nhóm 2-3 người, chú ý tung khéo léo, đúng hướng. - HS tự ôn tập động tác nhảy dây theo các khu vực đã quy định cho tổ của mình. - HS tham gia trò chơi, thi đua giữa các tổ với nhau. Chú ý không đùa nghịch, phải đảm bảo an toàn trong tập luyện. - HS đứng thành vòng tròn, cúi người thả lỏng toàn thân, hít thở sâu. - HS chú ý lắng nghe GV hệ thống bài và nhận xét giờ học. Tuần 34 Thứ ngày tháng năm 200 Thể dục tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người. I, Mục tiêu: - Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người. Yêu cầu biết cách thực hiện động tác tương đối chính xác. - Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật ”. Yêu cầu biết cách chơi tương đối chủ động. II, Chuẩn bị: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị cho 3 em 1 quả bóng, 2 em một dây nhảy . III, Hoạt động dạy-học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học 12' 13' 11 1. Phần mở đầu. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - GV cho HS khởi động và chơi trò chơi “Chim bay cò bay”. 2-Phần cơ bản. - Ôn động tác tung, bắt bóng tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2-3 người: + GV chia lớp thành từng nhóm, mỗi nhóm 2-3 người để tập luyện. + Khi HS tập đã tương đối thành thạo, GV cho từng đôi di chuyển ngang cách nhau 2-4 m và tung bóng qua lại cho nhau. - Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân: - Trò chơi “Chuyển đồ vật”. + GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho HS chơi. + GV chia lớp thành các đội đều nhau để HS thi với nhau, GV làm trọng tài và tăng dần độ khó để đòi hỏi các em phải khéo léo hơn. 3-Phần kết thúc - GV cho HS đứng thành vòng tròn, cúi người thả lỏng toàn thân, hít thở sâu. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học. - GV giao bài tập về nhà: Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân. - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, báo cáo GV. - HS tập bài TD phát triển chung (1 lần liên hoàn 2x8 nhịp), chạy chậm xung quanh sân và chơi trò chơi. - HS thực hiện động tác tung và bắt bóng qua lại cho nhau theo nhóm 2-3 người, chú ý tung khéo léo, đúng hướng. - HS tự ôn tập động tác nhảy dây theo các khu vực đã quy định cho tổ của mình. - HS tham gia trò chơi, thi đua giữa các tổ với nhau. Chú ý không đùa nghịch, phải đảm bảo an toàn trong tập luyện. - HS đứng thành vòng tròn, cúi người thả lỏng toàn thân, hít thở sâu. - HS chú ý lắng nghe GV hệ thống bài và nhận xét giờ học. Tuần 35 Thứ ngày tháng năm 200 Thể dục nhảy dây- tung và bắt bóng cá nhân và theo nhóm 2 - 3 người trò chơi “chuyển đồ vật” I, Mục tiêu: - Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II, Chuẩn bị: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị cho 3 em 1 quả bóng, 2 em 1 dây nhảy III, Hoạt động dạy-học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học 12' 13' 11 1. Phần mở đầu. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra. - GV cho HS khởi động và chơi trò chơi mà HS ưa thích. 2-Phần cơ bản. - Kiểm tra lại cho những HS chưa hoàn thành các động tác đã học trong năm: + GV gọi những HS chưa hoàn thành các nội dung kiểm tra trong năm lên kiểm tra. - Ôn tung, bắt bóng theo nhóm 2-3 người và nhảy dây kiểu chụm chân. GV khuyến khích các em nữ nhảy dây. - Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật”: + GV nêu tên trò chơi, chia lớp thành các đội đều nhau để HS thi với nhau, GV làm trọng tài. 3-Phần kết thúc - GV cho HS chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu. - GV nhận xét kiểm tra, biểu dương và nhắc nhở HS. - GV giao bài tập về nhà. - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, báo cáo GV. - HS tập bài TD phát triển chung (1 lần liên hoàn 2x8 nhịp), chạy chậm xung quanh sân (200-300m) và chơi trò chơi. - Những HS chưa hoàn thành phục vụ kiểm tra theo yêu cầu của GV. - Những HS không phải kiểm tra lại sẽ ôn luyện tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người hoặc nhảy dây. - HS tham gia trò chơi, thi đua giữa các tổ với nhau. Chú ý đảm bảo an toàn trong tập luyện. - HS chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu. - HS chú ý lắng nghe GV nhận xét. Thứ ngày tháng năm 200 Bài 70 Tổng kết năm học I, Mục tiêu: - Tổng kết đánh giá kết quả học tập môn học Thể dục. Yêu cầu biết được khát quát những kiến thức, kĩ năng đã học và kết quả học tập của HS trong lớp. - Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức ” hoặc trò chơi dân gian ở địa phương (do GV chọn). Yêu cầu chơi chủ động, tích cực. II, Chuẩn bị: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị sân cho trò chơi. III, Hoạt động dạy-học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học 12' 13' 11 1. Phần mở đầu. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra. - GV cho HS khởi động và chơi trò chơi mà HS ưa thích. 2-Phần cơ bản. - Tổng kết đánh giá kết quả học tập môn Thể dục: + GV cùng HS hệ thống tóm tắt các kiến thức, kĩ năng đã học trong các phần + GV nhận xét đánh giá. + GV công bố kết quả học tập của HS. + Biểu dương những học sinh có kết quả học tập tốt, nhắc nhở những em còn hạn chế. * Cho HS chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc trò chơi dân gian. 3-Phần kết thúc - GV cho HS chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu. - GV nhắc nhở HS tiếp tục tập luyện trong dịp hè, vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học để tham gia vào phong trào TDTT ở địa phương. - GV nhận xét và kết thúc buổi học. - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, báo cáo GV. - HS đứng tại chỗ, vỗ tay, hát, chạy chậm theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên xung quanh sân trường và tập bài TD phát triển chung. - HS chú ý lắng nghe để củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong năm. - Những HS có kết quả học tập còn hạn chế cần chú ý thêm. - HS tham gia trò chơi. Chú ý đảm bảo an toàn trong tập luyện. - HS chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu. - HS chú ý lắng nghe GV nhắc nhở, nhận xét.

File đính kèm:

  • docThe duc lop 3 moi 2009.doc
Giáo án liên quan