Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 5: Thể dục; Chạy tiếp sức; Chạy bền - Hạ Chí Trường

I-Mục tiêu :

- Ôn tập TDND từ động tác 4 đến 5 , học bài TDPTC từ động tác 21 đến 30

-Taïi choã trao tín gaäy, chaïy chaäm trao tín gaäy, chaïy laäp laïi 30m

Chạy bền

-Kiến thức

Học sinh biết định hình được động tác

-Kỹ năng

Học sinh thực hiện được các động tác

-Yêu cầu học sinh tích cực tự giác tập luyện, giữ gìn vệ sinh và an toàn nơi tập luyện

II-Địa điểm-Phương tiện

-Địa điểm

Tại sân thể dục Trường THPT Phan Thanh Gỉan

-Phương tiện

Học sinh đồng phục thể dục

May,băng đĩa, tín gậy và một số dụng cụ phục vụ cho giảng dạy như tranh,ảnh . . .

III. Tiến trình lên lớp:

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 26/03/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 5: Thể dục; Chạy tiếp sức; Chạy bền - Hạ Chí Trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN DẠY :3 TIẾT DẠY : 5 NGƯỜI DẠY :HẠ CHÍ TRƯỜNG GIÁO ÁN SỐ :5 THỂ DỤC-CHẠY TIẾP SỨC-CHẠY BỀN I-Mục tiêu : - Ôn tập TDND từ động tác 4 đến 5 , học bài TDPTC từ động tác 21 đến 30 -Taïi choã trao tín gaäy, chaïy chaäm trao tín gaäy, chaïy laäp laïi 30m Chạy bền -Kiến thức Học sinh biết định hình được động tác -Kỹ năng Học sinh thực hiện được các động tác -Yêu cầu học sinh tích cực tự giác tập luyện, giữ gìn vệ sinh và an toàn nơi tập luyện II-Địa điểm-Phương tiện -Địa điểm Tại sân thể dục Trường THPT Phan Thanh Gỉan -Phương tiện Học sinh đồng phục thể dục May,băng đĩa, tín gậy và một số dụng cụ phục vụ cho giảng dạy như tranh,ảnh . . . III. Tiến trình lên lớp: Phần và nội dung Hời gian Hướng dẫn kĩ thuật Phương pháp lên lớp I-Phần mở đầu Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học Khởi động chung Khởi động chuyên môn Tình hình sức khỏe của học sinh 6-8 phút CS tập hợp lớp báo cáo sĩ số Yêu cầu khẩn trương nhanh Nữ học bài TDND từ động tác 4-5, Nam hoïc môùi bài TDPTC từ động tác21-30 trao trao tín gaäy taïi choã , chaïy laäp laïi và chạy bền Yêu cầu học sinh khởi động tích cực theo trình tự các động tác của bài khởi động Học sinh báo báo tình hình sức khỏe cho Gv xxxxxxx Tập hợp lớp thành 4 hàng xxxxxxx ngangCS đứng bên phải xxxxxxx cho lớp nghiêm lên báo xxxxxxx cáo cho Gv, hô khẩu hiệu GV cả lớp chúc Gv “ khỏe “. Sau khi chúc lại học sinh, Gv cho học sinh ngồi xuống Gv nói lớn, rõ ràng, dứt khoát,Hs chú ý lắng nghe . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CS Gv ĐH giản cách 1 dang tay CS điều động, Gv theo dỏi, nhắc nhỡ học sinh II-Phần cơ bản 1- Oân kĩ thuật trao và nhận tín gậy taïi choã, chaïy chaäm trao nhaän tín gaäy Chaïy laäp laïi 3 laàn 30 m 2-Nữ ôn bài TDNĐ từ động tác 4-5 3-Nam hoïc môùi bài TDPTC từ động tác 21-30 4-Củng cố bài học 5-Chạy bền 28-30 p 10 p 2x30 10 p 10 p 3 p 5 p Yêu cầu người nhận tín gậy lệch tay với người nhận tín gậy Yeâu caàu HS tích cöïc chaïy toác ñoä 2/3 söùc Gv thi phạm động tác lại và höôùng daãn cho học sinh taäp Yêu cầu thực hiện được động tác Gv thi phạm và hướng dẫn cho HS nam hoïc môùi động tác 21-30 bài TDPTC Yêu cầu HS thực hiện được động tác. Gọi 1,2 HS nam, nữ thực hiện các động tác TDND , TDPTC Yêu cầu chạy chậm kết hợp với hít thở sâu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Gv hướng dẫn cho HS tại chỗ trao tín gậy x x x x x x x x Gv cho HS chaïy laäp laïi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Gv chia nhóm cho HS nữ tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Gv chia nhóm cho HS nam tập luyện HS nhận xét , Gv nhận xét đánh giá Nam chạy 2 vòng, nữ chạy 1 vòng III-Phần kết thúc Hồi tỉnh Đành giá nhận xét Bài tập về nhà Giới thiệu giờ học sau Xuống lớp 5-7 phúc CS lớp dẫn lớp thực hiện tích cực các động tác hồi tỉnh Tuyên dương những Hs tập luyện tích cực và phê bình Hs tập luyện chưa tốt Ôn luyện các động tác bài TDND, TDPTC Thể dục-chạy tiếp sức-chạy bền Gv “ TD “ Hs “ Khỏe “ Gv và Hs chào nhau xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Hs Gv ĐH thực hiện các động tác hồi tỉnh x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv ĐH nhận xét –xuống lớp Duyeät Ngaøy 222-08 -2010 .

File đính kèm:

  • docga 5.12sua.doc
Giáo án liên quan