Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 12: Thể dục; Chạy tiếp sức; Chạy bền - Hạ Chí Trường

I-Mục tiêu :

Nöõ oân taäp Bài TDND từ động tác 1 đến 10 , Nam oân taäp bài TDPTC từ động tác 1 đến 50

Phoái hôïp trao nhaän tín gaäy toaøn ñoäi

Chạy bền

-Kiến thức

Học sinh biết thöïc hieän khaù toát động tác

-Kỹ năng

Học sinh thực hiện khaù toát các động tác

-Yêu cầu học sinh tích cực tự giác tập luyện, giữ gìn vệ sinh và an toàn nơi tập luyện

II-Địa điểm-Phương tiện

-Địa điểm

Tại sân thể dục Trường THPT Phan Thanh Giản

-Phương tiện

Học sinh đồng phục thể dục

May,băng đĩa, tín gậy và một số dụng cụ phục vụ cho giảng dạy như tranh,ảnh . . .

III. Tiến trình lên lớp:

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 12: Thể dục; Chạy tiếp sức; Chạy bền - Hạ Chí Trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN DẠY :6 TIẾT DẠY : 12 NGƯỜI DẠY :HẠ CHÍ TRƯỜNG GIÁO ÁN SỐ 12 THỂ DỤC-CHẠY TIẾP SỨC-CHẠY BỀN I-Mục tiêu : Nöõ oân taäp Bài TDND từ động tác 1 đến 10 , Nam oân taäp bài TDPTC từ động tác 1 đến 50 Phoái hôïp trao nhaän tín gaäy toaøn ñoäi Chạy bền -Kiến thức Học sinh biết thöïc hieän khaù toát động tác -Kỹ năng Học sinh thực hiện khaù toát các động tác -Yêu cầu học sinh tích cực tự giác tập luyện, giữ gìn vệ sinh và an toàn nơi tập luyện II-Địa điểm-Phương tiện -Địa điểm Tại sân thể dục Trường THPT Phan Thanh Giản -Phương tiện Học sinh đồng phục thể dục May,băng đĩa, tín gậy và một số dụng cụ phục vụ cho giảng dạy như tranh,ảnh . . . III. Tiến trình lên lớp: Phần và nội dung Hời gian Hướng dẫn kĩ thuật Phương pháp lên lớp I-Phần mở đầu Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học Khởi động chung Khởi động chuyên môn Tình hình sức khỏe của học sinh 6-8 phút CS tập hợp lớp báo cáo sĩ số Yêu cầu khẩn trương nhanh Nữ oân taäp bài TDND töø 1-10, Nam oân taäp bài TDPTC từ động tác 1-50 Phoái hoïp trao nhaän tín gaäy toaøn ñoäi Yêu cầu học sinh khởi động tích cực theo trình tự các động tác của bài khởi động Học sinh báo báo tình hình sức khỏe cho Gv xxxxxxx Tập họp lớp thành 4 hàng xxxxxxx ngangCS đứng bên phải xxxxxxx cho lớp nghiêm lên báo xxxxxxx cáo cho Gv, hô khẩu hiệu GV cả lớp chúc Gv “ khỏe “. Sau khi chúc lại học sinh, Gv cho học sinh ngồi xuống Gv nói lớn, rõ ràng, dứt khoát,Hs chú ý lắng nghe . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CS Gv ĐH giản cách 1 dang tay CS điều động, Gv theo dỏi, nhắc nhỡ học sinh II-Phần cơ bản 1-Phoái hợp trao nhaän tín gaäy toaøn ñoäi 2-Nữ oân bài TDNĐ 3-Nam oân taäp bài TDPTC từ động tác 1- 50 4-Củng cố bài học 5-Chạy bền 28-30 p 10 p 10 p 10 p 03 p 5 p Gv höôùng daãn cho học sinh oân taäp Yêu cầu thực hiện được động tác Gv hướng dẫn cho HS nam oân taäp bài TDPTC Yêu cầu HS thực hiện được động tác. Gọi 1,2 HS nam, nữ thực hiện các động tác TDND , TDPTC Yêu cầu chạy chậm kết họp với hít thở sâu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Gv chia nhóm cho HS nữ tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Gv chia nhóm cho HS nam tập luyện HS nhận xét , Gv nhận xét đánh giá Nam chạy 2 vòng, nữ chạy 1 vòng III-Phần kết thúc Hồi tỉnh Đành giá nhận xét Bài tập về nhà Giới thiệu giờ học sau Xuống lớp 5-7 phúc CS lớp dẫn lớp thực hiện tích cực các động tác hồi tỉnh Tuyên dường những Hs tập luyện tích cực và phê bình Hs tập luyện chưa tốt Ôn luyện các động tác bài TDND, TDPTC Thể dục-chạy tiếp sức-chạy bền Gv “ TD “ Hs “ Khỏe “ Gv và Hs chào nhau xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Hs Gc ĐH thực hiện các động tác hồi tủinh x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv ĐH nhận xét –xuống lớp Duyeät : Ngaøy 05-09 2010 . Rút kinh nghiệm giáo án:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docga 12.12sua.doc