Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 36 - Năm học 2009-2010

I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU:

1/ MỤC TIÊU:

 - Thể dục nhịp điệu ( TDND )( Nữ ) .Bài thể dục phát triển chung ( Nam )

- Học Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình lớp 12

+ Động tác 1- 2 Nữ

+ Động tác 1 – 6 Nam

2/ YÊU CẦU :

- Học sinh ổn định tổ chức lớp .

- Tích cực tập luyện .

- Đa số học sinh nắm được nội dung bài học.

II/ PHƯƠNG TIỆN:

1/ SÂN BÃI – DỤNG CỤ:

- Sân tập

- Tranh ảnh

2/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh ảnh

- Còi

 

doc86 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 36 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
áo viên hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện 8 phút 33 4phút 4 phút Đội hình nhận lớp: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình khởi động: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình tập luyện. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình củng cố bài: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 hàng ngồi X X X X X X X X X GV X Đội hình kết thúc: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tiết: 30 - 31 ngày 29 tháng 11năm2009 I/ mục tiêu yêu cầu: 1/ mục tiêu: TT Tự chọn: : Ôn: - Di chuyển chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực - Nhảy ném rổ bằng một tay trên vai - Ôn những kĩ thuật chuẩn bị kiểm tra 2/ yêu cầu : Học sinh ổn định tổ chức lớp . Tích cực tập luyện . Đa số học sinh nắm được kĩ thuật bóng rổ II/ phương tiện: 1/ sân bãi – Dụng cụ: - Sân bóng rổ 2/ Đồ dùng dạy học: Bóng 12 quả Còi Nội dung TG Phương pháp A/ Chuẩn bị: - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số - Giáo viên nhận lớp - Giáo viên phổ biến nôi dung giờ học - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không + Động tác tay ngực: Tập 3 lần 8 nhịp + Động tác lườn: Tập 3 lần 8 nhịp + Động tác vặn mình: 3 lần 8 nhịp + Động tác lưng bụng: 3 lần 8 nhịp + Động tác đá chân: 3 lần 8 nhịp + động tác toàn thân: 3 lần 8 nhịp - Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp B/ Cơ bản: a/Bóng rổ: Ôn: - Di chuyển chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực - Nhảy ném rổ bằng một tay trên vai - Đấu tập - Giáo viên làm mẫu các kĩ thuật động tác và phân tích kĩ thuật - Sau đó giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện - Trong khi học sinh tập luyện giáo viên tìm những sai xót và sửa sai cho học sinh. */ Củng cố: - Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện các kĩ thuật đá cầu sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét C/ Kết thúc: * Thả lỏng: - Giáo viên cho lớp dàn hàng để thực hiện các động tác thả lỏng để học sinh hồi phục nhanh chóng - Giáo viên nhận xét giờ học - Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện 8 phút 33 phút 4 phút Đội hình nhận lớp: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình khởi động: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình tập luyện. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình củng cố bài: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 hàng ngồi X X X X X X X X X GV X Đội hình kết thúc: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tiết:32 ngày 2 tháng 12 năm 2009 I/ mục tiêu yêu cầu: 1/ mục tiêu: - Kiểm tra Môn TTTC: Bóng rổ 2/ yêu cầu : Học sinh ổn định tổ chức lớp . Kiểm tra nghiêm túc Đa số học sinh đạt yêu cầu của giáo viên II/ phương tiện: 1/ sân bãi – Dụng cụ: Sân tập còi 2/ Đồ dùng dạy học: - Bóng Nội dung TG Phương pháp A/ Chuẩn bị: - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số - Giáo viên nhận lớp - Giáo viên phổ biến nôi dung giờ kiểm tra - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không + Động tác tay ngực: Tập 2 lần 8 nhịp + Động tác lườn: Tập 2 lần 8 nhịp + Động tác vặn mình: 2 lần 8 nhịp + Động tác lưng bụng: 2 lần 8 nhịp + Động tác đá chân: 2 lần 8 nhịp + động tác toàn thân: 2 lần 8 nhịp - Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp B/ Cơ bản: Giáo viên phổ biến hình thức kiểm tra cho học sinh được biết. Giáo viên nhắc nhỡ học sinh nghiêm túc trong khi kiểm tra, sau đó gọi học sinh theo danh sách sổ cái, nam kiểm tra trước nữ kiểm tra sau C/ Kết thúc: - Giáo viên đọc điểm cho học sinh nếu thấy cần thiết - Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra - Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện nội dung bài chuẩn bị học tiết sau 6 phút 35 phút 4 phút Đội hình nhận lớp: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình khởi động: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình kết thúc: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tiết: 33 ngày 2 tháng 12 năm 2009 I/ mục tiêu yêu cầu: 1/ mục tiêu: - Ôn tập cuối học kì I 2/ yêu cầu : Học sinh ổn định tổ chức lớp . Tích cực tập luyện . Đa số học sinh nắm được nội dung bài học II/ phương tiện: 1/ sân bãi – Dụng cụ: 1 hố nhảy cao Bàn chang cát 2/ Đồ dùng dạy học: - Thước Nội dung TG Phương pháp A/ Chuẩn bị: - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số - Giáo viên nhận lớp và kiểm tra bài cũ - Giáo viên phổ biến nôi dung giờ học - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không + Động tác tay ngực: Tập 3 lần 8 nhịp + Động tác lờn: Tập 3 lần 8 nhịp + Động tác vặn mình: 3 lần 8 nhịp + Động tác lng bụng: 3 lần 8 nhịp + Động tác đá chân: 3 lần 8 nhịp + động tác toàn thân: 3 lần 8 nhịp - Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp B/ Cơ bản: a Nhảy cao: + Luyện tập nhảy cao nâng cao thành tích - Giáo viên làm mẫu các kĩ thuật động tác và phân tích kĩ thuật - Sau đó giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện - Trong khi học sinh tập luyện giáo viên tìm những sai xót và sửa sai cho học sinh. */ Củng cố: - Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện các kĩ thuật sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét C/ Kết thúc: * Thả lỏng: Giáo viên cho lớp dàn hàng để thực hiện các động tác thả lỏng để học sinh hồi phục nhanh chóng - Giáo viên nhận xét giờ học - Gv hướng dẫn hs về nhà tập luyện 8 phút 33 phút 4 phút Đội hình nhận lớp: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình khởi động: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình củng cố bài: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 hàng ngồi X X X X X X X X X GV X Đội hình kết thúc: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tiết:34 ngày 5 tháng 12 năm 2009 I/ mục tiêu yêu cầu: 1/ mục tiêu: - Kiểm tra học kì I 2/ yêu cầu : Học sinh ổn định tổ chức lớp . Kiểm tra nghiêm túc Đa số học sinh đạt yêu cầu của giáo viên II/ phương tiện: 1/ sân bãi – Dụng cụ: Sân tập Bàn chang Cột xào nhảy cao 2/ Đồ dùng dạy học: - thước Nội dung TG Phương pháp A/ Chuẩn bị: - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số - Giáo viên nhận lớp - Giáo viên phổ biến nôi dung giờ kiểm tra - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không + Động tác tay ngực: Tập 2 lần 8 nhịp + Động tác lườn: Tập 2 lần 8 nhịp + Động tác vặn mình: 2 lần 8 nhịp + Động tác lưng bụng: 2 lần 8 nhịp + Động tác đá chân: 2 lần 8 nhịp + động tác toàn thân: 2 lần 8 nhịp - Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp B/ Cơ bản: Giáo viên phổ biến hình thức kiểm tra cho học sinh được biết. Giáo viên nhắc nhỡ học sinh nghiêm túc trong khi kiểm tra, sau đó gọi học sinh theo danh sách sổ cái, nam kiểm tra trước nữ kiểm tra sau C/ Kết thúc: - Giáo viên đọc điểm cho học sinh nếu thấy cần thiết - Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra - Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện nội dung bài chuẩn bị học tiết sau 6 phút 35 phút 4 phút Đội hình nhận lớp: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình khởi động: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình kết thúc: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tiết: 35 -36 ngày 5 tháng 12 năm 2009 I/ mục tiêu yêu cầu: 1/ mục tiêu: Chế độ rèn luyện thân thể Nội dung: Bật xa tậi chổ 2/ yêu cầu : Học sinh ổn định tổ chức lớp . Tích cực tập luyện . Đa số học sinh nắm được nội dung bài học II/ phương tiện: 1/ sân bãi – Dụng cụ: 1 hố nhảy xa Bàn chang cát 2/ Đồ dùng dạy học: Thước Nội dung TG Phương pháp A/ Chuẩn bị: - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số - Giáo viên nhận lớp và kiểm tra bài cũ - Giáo viên phổ biến nôi dung bài - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không + Động tác tay ngực: Tập 3 lần 8 + Động tác lờn: Tập 3 lần 8 nhịp + Động tác vặn mình: 3 lần 8 nhịp + Động tác lng bụng: 3 lần 8 nhịp + Động tác đá chân: 3 lần 8 nhịp + động tác toàn thân: 3 lần 8 nhịp - Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp B/ Cơ bản: Chế độ rèn luyện thân thể nội dung: Bật xa tậi chổ - Giáo viên làm mẫu các kĩ thuật động tác và phân tích kĩ thuật - Sau đó giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện - Trong khi học sinh tập luyện giáo viên tìm những sai xót và sửa sai cho học sinh. */ Củng cố: Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện các kĩ thuật sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét C/ Kết thúc: * Thả lỏng:- Giáo viên cho lớp dàn hàng để thực hiện các động tác thả lỏng để học sinh hồi phục nhanh chóng - Giáo viên nhận xét giờ học - Gv hướng dẫn hs về nhà tậpluyện 8 phút 33 phút 4 phút Đội hình nhận lớp: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình khởi động: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình củng cố bài: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 hàng ngồi X X X X X X X X X GV X Đội hình kết thúc: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 12(2).doc