Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 37 đến Tiết 66 - Năm học 2012-2013

 

A. MỤC TIấU

1. Kiến thức:

 - Học sinh nắm được những điểm cơ bản của nguyên tắc vừa sức.

 2. Kỹ năng: - Vận dụng những nguyên tắc trên vào tập luyện, thi đấu.

 3.Thái độ: Học sinh tích cực, tự giác trong học tập , nắm vững được kiến thức.

B. PHƯƠNG PHÁP

 - Thuyết trỡnh

 - Vấn đáp

 - Trực quan

C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS

 1. Chuẩn bịcủa GV: Giỏo ỏn, tranh ảnh minh họa.

 2. Chuẩn bị của HS: sách, vở đồ dùng học tập.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 I. Ổn định. (2 phỳt)

 II.Kiểm tra bài cũ. (khụng kiểm tra )

 III. Bài mới:

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 37 đến Tiết 66 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n tập tớch cực theo sự hướng dẫn của giỏo viờn Tập theo đội hình cơ bản: Tâng cầu tại chỗ, phát cầu theo nhóm 4 người, 2 ngời di chuyển 1 lợt trên sân. x x x x x x 5GV x x x x x x - Đội hỡnh ụn luyện ‚‚‚ ----- ------------- ‚‚‚ 5GV - GV lam trọng tài hướng dẫn hs thi đấu Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV E. RÚT KINH NGHIỆM Tiết 64 Ngày soạn: 14/4/2013 Ngày giảng: 17-18-20/4/2013 Lớp: 11A - 11S - 11A1. TTTC (ĐÁ CẦU) A. MỤC TIấU 1. Kiến thức  Ôn tập, nắm vững cỏc KT đó học: tâng cầu bằng đùi, đá tấn công bằng mu bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, di chuyển tiến lùi khi đỡ cầu, di chuyển chéo đỡ cầu, di chuyển phối hợp tấn công. 2. Kỹ năng: HS thực hiện được các động tác đã học, biết vận dụng kiến thức trong tập luyện và thi đấu 3. Thỏi độ: HS luyện tập tự giác, tích cực đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập. B. PHƯƠNG PHÁP. - Hướng dẫn tập luyện lặp lại nhiều lần. C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS 1. Chuẩn bịcủa GV: Cầu đỏ, cũi, phim, ảnh minh họa. 2. Chuẩn bị của HS : Mỗi HS mang 1 quả cầu đỏ , vệ sinh sõn tập. D. Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp - Tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức,kiểm tra sĩ số, chỉnh đốn trang phục, hỏi thăm tình hình sức khoẻ học sinh. - Giới thiệu nội dung yêu cầu bài học. giáo viên dự giờ nếu có. 2.Khởi động: 2.1. khởi động chung. - Bài TD tay khụng. + Động tác tay ngực + Động tác lườn + Động tác vặn mình + Động tác lưng bụng + Động tác đá lăng chân + động tỏc toàn thõn - Khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, xoay hông , xoay khớp khối . - ẫp dây chằng: dọc, ngang. 2.2 Khởi động chuyên môn: - Xoay vợt, ộp cỏnh tay - Khởi động má trong, má ngoài, mu chính diện bàn chân. 3. Kiểm tra bài cũ : Thực hiện KT di chuyển chộo đỡ cầu. II. PHẦN CƠ BẢN: Ôn tập các kĩ thuật đá cầu, di chuyển khi đỡ cầu - Kĩ thuật tâng cầu bằng đùi - Kĩ thuật đá tấn công bằng mu bàn chân. - Kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân - Di chuyển tiến lùi khi đỡ cầu - Di chuyển chéo đỡ cầu - Di chuyển phối hợp tấn công * Đấu tập: Chia đội tổ chức đấu tập trờn sõn III. Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: 2. Tập trung lớp – Nhận xét - Đánh giá buổi tập. - Ưu, nhược điểm. 3. Bài tập về nhà cho học sinh - Học sinh tự ôn các bài tập đã học và tập luyện các BT phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn 7-8p 2x 8 nhịp 2-3 lần 28-30p 15p 7 - 8p - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học Đội hìmh nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV Đội hình khởi động chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV - Học sinh khởi động chung theo hiệu lệnh của cán sự lớp. - GV giỏm sỏt và hối thỳc HS khởi động tớch cực. - GV: hướng dẫn khởi động CM. - HS: Khởi động tích cực theo hiệu lệnh của giáo viên. Kiểm tra 1-3 hoc sinh, đỏnh giỏ cho điểm. - GV hướng dẫn học sinh ụn tập từng nội dung - Học sinh luyện tập tớch cực theo sự hướng dẫn của giỏo viờn Tập theo đội hình cơ bản: Tâng cầu tại chỗ, phát cầu theo nhóm 4 người, 2 ngời di chuyển 1 lợt trên sân. x x x x x x 5GV x x x x x x - Đội hỡnh ụn luyện ‚‚‚ ----- ------------- ‚‚‚ 5GV - GV lam trọng tài hướng dẫn hs thi đấu Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV E. RÚT KINH NGHIỆM ... Tiết 65 Ngày soạn: 19/4/2013 Ngày giảng: 22-23-24/4/2013 Lớp: 11A1 - 11A - 11S. TTTC (ĐÁ CẦU) A. MỤC TIấU 1. Kiến thức  Ôn tập, nắm vững cỏc KT đó học: tâng cầu bằng đùi, đá tấn công bằng mu bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, di chuyển tiến lùi khi đỡ cầu, di chuyển chéo đỡ cầu, di chuyển phối hợp tấn công. 2. Kỹ năng: HS thực hiện được các động tác đã học, biết vận dụng kiến thức trong tập luyện và thi đấu 3. Thỏi độ: HS luyện tập tự giác, tích cực đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập. B. PHƯƠNG PHÁP. - Hướng dẫn tập luyện lặp lại nhiều lần. C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS 1. Chuẩn bịcủa GV: Cầu đỏ, cũi, phim, ảnh minh họa. 2. Chuẩn bị của HS : Mỗi HS mang 1 quả cầu đỏ , vệ sinh sõn tập. D. Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp - Tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức,kiểm tra sĩ số, chỉnh đốn trang phục, hỏi thăm tình hình sức khoẻ học sinh. - Giới thiệu nội dung yêu cầu bài học. giáo viên dự giờ nếu có. 2.Khởi động: 2.1. khởi động chung. - Bài TD tay khụng. + Động tác tay ngực + Động tác lườn + Động tác vặn mình + Động tác lưng bụng + Động tác đá lăng chân + động tỏc toàn thõn - Khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, xoay hông , xoay khớp khối . - ẫp dây chằng: dọc, ngang. 2.2 Khởi động chuyên môn: - Xoay vợt, ộp cỏnh tay - Khởi động má trong, má ngoài, mu chính diện bàn chân. 3. Kiểm tra bài cũ : Thực hiện KT đỏ tấn cụng bằng mu bàn chõn. II. PHẦN CƠ BẢN: Ôn tập các kĩ thuật đá cầu, di chuyển khi đỡ cầu - Kĩ thuật tâng cầu bằng đùi - Kĩ thuật đá tấn công bằng mu bàn chân. - Kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân - Di chuyển tiến lùi khi đỡ cầu - Di chuyển chéo đỡ cầu - Di chuyển phối hợp tấn công * Đấu tập: Chia đội tổ chức đấu tập trờn sõn III. Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: 2. Tập trung lớp – Nhận xét - Đánh giá buổi tập. - Ưu, nhược điểm. 3. Bài tập về nhà cho học sinh - Học sinh tự ôn các bài tập đã học và tập luyện các BT phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn 7-8p 2x 8 nhịp 2-3 lần 28-30p 15p 7 - 8p - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học Đội hìmh nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV Đội hình khởi động chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV - Học sinh khởi động chung theo hiệu lệnh của cán sự lớp. - GV giỏm sỏt và hối thỳc HS khởi động tớch cực. - GV: hướng dẫn khởi động CM. - HS: Khởi động tích cực theo hiệu lệnh của giáo viên. Kiểm tra 1-3 hoc sinh, đỏnh giỏ cho điểm. - GV hướng dẫn học sinh ụn tập từng nội dung - Học sinh luyện tập tớch cực theo sự hướng dẫn của giỏo viờn Tập theo đội hình cơ bản: Tâng cầu tại chỗ, phát cầu theo nhóm 4 người, 2 ngời di chuyển 1 lợt trên sân. x x x x x x 5GV x x x x x x - Đội hỡnh ụn luyện ‚‚‚ ----- ------------- ‚‚‚ 5GV - GV lam trọng tài hướng dẫn hs thi đấu Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV E. RÚT KINH NGHIỆM ... Tiết 66 Ngày soạn: 21/4/2013 Ngày giảng: 24-25-26/4/2013 Lớp: 11A - 11S - 11A1. KIỂM TRA TTTC (ĐÁ CẦU) A. MỤC TIấU 1. Kiến thức : - KiểmTra 1 trong 2 nội dung sau: + Tâng cầu nhịp 1và chuyền cầu bằng mu bàn chân. + Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. 2. Kỹ năng: - HS thực hiện thành thạo kĩ thuật tâng cầu nhịp 1và chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân 3. Thỏi độ: Nghiêm túc, tự giác trong kiểm tra và đạt kết quả cao nhất. B. PHƯƠNG PHÁP. - Kiểm tra đỏnh giỏ C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS 1. Chuẩn bịcủa GV: Giỏo ỏn, sổ ghi điểm 2. Chuẩn bị của HS : Vệ sinh sõn đỏ cầu, chuẩn bị cột, lưới. D. Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp - Tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức,kiểm tra sĩ số, chỉnh đốn trang phục, hỏi thăm tình hình sức khoẻ học sinh. - Giới thiệu giáo viên dự giờ nếu có. - Nêu nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động: 2.1. khởi động chung. - Bài TD tay khụng. + Động tác tay ngực + Động tác lườn + Động tác vặn mình + Động tác lưng bụng + Động tác đá lăng chân + động tỏc toàn thõn - Khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, xoay hông , xoay khớp khối . - ẫp dây chằng: dọc, ngang. 2.2 Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc. - Khởi động má trong, má ngoài, mu chính diện bàn chân. II. PHẦN CƠ BẢN: Kiểm tra đá cầu Biểu điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện tốt kĩ thuật tâng và chuyền cầu bằng mu bàn chân chính xác ít nhất được 2 lần. - Điểm 7-8: Thực hiện tốt kĩ thuật tâng và chuyền cầu bằng mu bàn chân được 2 lần qua sân. - Điểm 5-6: Thực hiện tốt kĩ thuật tâng và chuyền cầu bằng mu bàn chân được 1 lần qua sân. - Điểm3-4: Còn sai sót trong thực hiện kĩ thuật tâng và chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Điểm1-2: Còn sai sót , không thực hiện được cả kĩ thuật tâng và chuyền cầu bằng mu bàn chân. III. Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: 2. Tập trung lớp – Nhận xét - Đánh giá buổi tập. - Ưu, nhược điểm. 3. Bài tập về nhà cho học sinh - Học sinh tự ôn các bài tập đã học và tập luyện các BT phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn 7-8p 2x 8 nhịp 2-3 lần 28-30p 7 - 8p - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học Đội hìmh nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV Đội hình khởi động chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV - Học sinh khởi động chung theo hiệu lệnh của cán sự lớp. - GV giỏm sỏt và hối thỳc HS khởi động tớch cực. - GV: hướng dẫn khởi động CM. - HS: Khởi động tích cực theo hiệu lệnh của giáo viên. * Tổ chức kiểm tra: HS vào kiểm tra theo các đợt. Mỗi đợt 4 em, chia làm 2 cặp đứng đối diện nhau qua lưới trong sân đá cầu ( mỗi em cách lưới 3m). Mỗi cặp có 1 em cầm cầu tung tung qua lưới để cho em đối diện đỡ tâng cầu nhịp 1 rồi chuyền cầu bằng mu bần chân trả lại cho người tung ( có thể sử dụng kĩ thuật tâng và chuyền cầu bằng bất kì bộ phận nào đã học như đùi, má trong hoặc mu bàn chân ). Mỗi HS kiểm tra thực hiện 3 lần sau đó tung lại cho người đối diện . Thành tích kiểm tra được đánh giá theo việc thực hiện kĩ thuật tâng cầu và chuyền cầu trả lại cho người phục vụ có chính xác hay không. Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV E. RÚT KINH NGHIỆM ..

File đính kèm:

  • docTD 11 Ky II vuchiphi.doc