Giáo án môn Thể dục 11 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011

 I.Mục tiêu, yêu cầu:

TD: Ôn :+ Động tác 1-6 nam, động tác 1-2( nữ)

 Học : +Nam từ động tác 7-15. Nữ từ động tác 3

Chạy: Học; +Giới thiệu 2 cách trao nhận tín gậy.

 +Luyện tập cách trao nhận tín gậy ( 1 trong 2 cách)

*Về kiến thức :ở mức hiểu và biết

*Về kỹ năng :mức tương đối đúng và bước đầu thực hiện được .

*Về thái độ hành vi :tự giác tích cực,chủ động,tự quản.

II.Địa điểm, phương tiện:

Địa điểm : Nhà tập đa năng Trường THPT Yaly

Phương tiện : Tín gậy tập luyện 20 cái.

III.Tiến trình lên lớp:

 

doc15 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 11 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o HS tập , lúc đầu chậm sau nhanh dần. * Cán sự lớp hô và cùng tập, GV quan sát sửa sai - Gọi 4 HS lên thực hiện các động tác TD đã học và tại chỗ tay không nhận tín gậy 3/ Phần Kết Thỳc - Thả lỏng - Nhận xột tiết học - Dặn dũ và giao bài tập ở nhà 3-5’ - GV cho HS tại chỗ rũ chân rũ tay thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - Nhận xét ưu khuyết điểm buổi tập - Về ôn nội dung đã học Ngày soạn 19/08/2010 giáo án số 7 Tiết 7:Tuần 4 bài học :chạy tiếp sức+ bài tdnđ I/ Mục tiêu - chạy tiếp sức: - Ôn phối hợp của người trao- nhận tín gậy hoặc nội dung do GV chọn - bài TD học : học động tác 7 nữ. Ôn đt 1-6 nữ, 1-30 nam II/ Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : Nhà tập đa năng Trường THPT Yaly - Phương tiện : Tín gậy tập luyện 20 cái. III/ Tiến trình lên lớp Nội Dung Định Lượng Phương Phỏp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1/ Phần Mở Đầu - Nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến mục tiờu bài học - Khởi động: Xoay cỏc khớp cổ, tay, vai, hụng, gối, ép dây chăng,đt lườn, vặn mình. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau - Kiểm tra bài cũ: Bài TD 6 – 8’ 2 x 8 2x15m 2 - Nhận lớp theo 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV phổ biến ngắn gọn nội dung bài học. - Cán sự điều khiển lớp khởi động theo mụ hỡnh trờn - GV quan sỏt nhắc nhở chung 2/ Phần Cơ Bản a) chạy tiếp sức - Bài tập 4. Ôn phối hợp của người trao- nhận tín gậy - Bài tập 5. Trao nhận tín gậy theo nhóm 4 người. - Bài tập 6. Tập xuất phát thấp với tín gậy ở đầu đường vòng b) Bài TD: * Ôn động tác 1-6(nữ),động tác 1- 30( nam) * động tác 7( nữ): Bật nhảy co gối. c) Củng cố 30-32’ 15-17’ 13-14’ 2’ Chia nhóm quay vòng hoàn thiện. Các nhóm trưởng chỉ huy nhóm của mình *GV cho caực em xem tranh aỷnh - GV bao quát sửa sai - Nhóm 1 học chạy tiếp sức - Nhóm 2 tập TDND € € € € € € € € € € € € ‚ *GV làm mẫu nhanh , chậm *GV hô cho HS tập , lúc đầu chậm sau nhanh dần. * Cán sự lớp hô và cùng tập, GV quan sát sửa sai - Gọi 4 HS lên thực hiện các động tác TD đã học và tại chỗ tay không nhận tín gậy 3/ Phần Kết Thỳc - Thả lỏng - Nhận xột tiết học - Dặn dũ và giao bài tập ở nhà 3-5’ - GV cho HS tại chỗ rũ chân rũ tay thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - Nhận xét ưu khuyết điểm buổi tập - Về ôn nội dung đã học Ngày soạn 19/08/2010 giáo án số 8 Tiết 8:Tuần 4 bài học :chạy tiếp sức+ bài tdnđ I/ Mục tiêu - chạy tiếp sức: - Ôn phối hợp của người trao- nhận tín gậy hoặc nội dung do GV chọn - bài TD học : học động tác 8 nữ, động tác 31-40 nam. Ôn đt 1-7 nữ, 1-30 nam - Yêu cầu bước đầu học sinh nắm được các kĩ thuật động tác thể dục nhịp điệu và chạy tiếp sức. II/ Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : Nhà tập đa năng Trường THPT Yaly - Phương tiện : Tín gậy tập luyện 20 cái. III/ Tiến trình lên lớp Nội Dung Định Lượng Phương Phỏp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1/ Phần Mở Đầu - Nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến mục tiờu bài học - Khởi động: Xoay cỏc khớp cổ, tay, vai, hụng, gối, ép dây chăng. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau Chạy tăng tốc 20-30m - Kiểm tra bài cũ: Bài TD 6 – 8’ 2 x 8 2x15m 2 - Nhận lớp theo 4 hàng ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV phổ biến ngắn gọn nội dung bài học. - Cán sự điều khiển lớp khởi động theo mụ hỡnh trờn - GV quan sỏt nhắc nhở chung 2/ Phần Cơ Bản a) chạy tiếp sức - Bài tập 7. Tập xuất phát cao có 3 điểm chống và quay mặt về phía sau. - Bài tập 8. xác định và điều chỉnh mốc báo hiệu cho người nhận tín gậy - Bài tập 9. Tập chạy kĩ thuật ở đường vòng b) Bài TD: * Ôn động tác 1-7(nữ),động tác 1- 30( nam) * động tác 8( nữ): Bật nhảy thẳng chân. * động tác 31-40 ( nam ): c) Củng cố 30-32’ 15-17’ 13-14’ 2’ Chia nhóm quay vòng hoàn thiện. Các nhóm trưởng chỉ huy nhóm của mình *GV cho các em xem tranh ỏnh - GV bao quát sửa sai - nhóm 1 nam: Ôn lại phần chạy tiếp sức. - nhóm 2 nữ: Ôn lại những động tác thể dục đã học và học mới động tác 8 bài TDNĐ. - Đội hình tập luyện € € € € € € € € € € €€ ‚ - Gọi 4 HS lên thực hiện các động tác TD đã học và tại chỗ tay không nhận tín gậy 3/ Phần Kết Thỳc - Thả lỏng - Nhận xột tiết học - Dặn dũ và giao bài tập ở nhà 3-5’ - GV cho HS tại chỗ rũ chân rũ tay thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - Nhận xét ưu khuyết điểm buổi tập - Về ôn TDNĐ và tập thể lực Ngày soạn 19/08/2010 giáo án số 9 Tiết 9:Tuần 5 bài học :chạy tiếp sức+ bài tdnđ I/ Mục tiêu - Học một số điểm trong luật điền kinh( phần chạy tiếp sức 4x100m) - nội dung do GV chọn - Bài thể dục: Ôn động tác 1-8( nữ), động tác 1-40 (nam) - Yêu cầu hs nắm được các kĩ thuật động tác thể dục nhịp điệu và nắm rõ luật để áp dụng vào tập luyện và thi đấu II/ Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : Nhà tập đa năng Trường THPT Yaly - Phương tiện : Tín gậy tập luyện 20 cái. III/ Tiến trình lên lớp Nội Dung Định Lượng Phương Phỏp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1/ Phần Mở Đầu - Nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến mục tiờu bài học - Khởi động: Xoay cỏc khớp cổ, tay, vai, hụng, gối, ép dây chăng. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau Chạy tăng tốc 20-30m - Kiểm tra bài cũ: Bài TD và cách trao nhận tín gậy 6 – 8’ 2 x 8 2x15m 2 - Nhận lớp theo 4 hàng ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV phổ biến ngắn gọn nội dung bài học. - Cán sự điều khiển lớp khởi động theo mụ hỡnh trờn - GV quan sỏt và cho điểm 2/ Phần Cơ Bản a) chạy tiếp sức - Một số điểm cơ bản trong luật điền kinh(phần chạy tiếp sức4x100m) + đường chạy + tín gậy + luật thi đấu + Phương pháp trọng tài chạy tiếp sức 4x100m - Bài tập 10. Phối hợp 4 thành viên trong một đội tiếp sức 4x40m - Bài tập 11. Hoàn thiện kĩ thuật chạy tiếp sức4x100m b) Bài TD: * Ôn động tác 1-8(nữ), động tác 1- 40( nam) * động tác 9( nữ): Kiễng gót từng chân. * động tác 41-50 ( nam ): c) Củng cố 30-32’ 15-17’ 13-14’ 2’ - GV dùng phương pháp thuyết trình - Đội hình nghe phổ biến luật € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ Chia nhóm quay vòng hoàn thiện. Các nhóm trưởng chỉ huy nhóm của mình *GV cho các em xem tranh ảnh - GV bao quát sửa sai - nhóm 1 nam: Ôn lại phần chạy tiếp sức. - nhóm 1 nam: Ôn lại phần chạy tiếp sức. - Nhóm 2 nữ học TDND € € € € € € € € € € € € ‚ - nhóm 2 nữ: Ôn lại những động tác thể dục đã học và học mới động tác 8 bài TDNĐ. - Đội hình tập luyện € € € € € € € € € € €€ ‚ - GV thị phạm động tác từ chậm đến nhanh. - Nhóm trưởng chỉ huy các bạn nhóm mình - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS - Gọi 4 HS lên thực hiện các động tác TD đã học và tại chỗ tay không nhận tín gậy 3/ Phần Kết Thỳc - Thả lỏng - Nhận xột tiết học - Dặn dũ và giao bài tập ở nhà 3-5’ - GV cho HS tại chỗ rũ chân rũ tay thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - Nhận xét ưu khuyết điểm buổi tập - Về ôn TDNĐ và tập thể lực để chuẩn bị kiểm tra Ngày 12/08/2010 GIáO áN số 1 Tuần 1 tiết1 Bài học : giới thiệu nội dung chương trình 11 – thể dục nhịp điệu I.Mục tiêu, yêu cầu: Thể dục: +Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 11. +Nam :Từ động tác 1-6 (TDTH). + Nữ: Từ động tác 1-2 (TDND). *Về kiến thức :mức biết . *Về kỹ năng :bước đầu thực hiện được . *Về thái độ, hành vi :tự giác, tích cực, chủ động II.Địa điểm, phương tiện: Địa điểm: Nhà tập đa năng Trường THPT Yaly Phương tiện : ghế GV, tranh ảnh , giáo án III.Tiến trình lên lớp: Nội Dung Định Lượng Phương Phỏp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1/ Phần Mở Đầu 1.Nhận lớp : +Lớp trưởng tập hợp lớp ,báo cáo sĩ số. +GV nhận lớp ,phổ biến nội dung ,yêu cầu giờ học . 2.Khởi động : *Khởi động chung: Bài tập 6 động tác . .Tay, Lườn, Vặn mình , Gập bụng , Đá chân, Toàn thân. *Khởi động chuyện môn: Xoay các khớp ,ép dây chằng. 6 – 8 2 x 8 - nhận lớp theo 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV núi ngắn gọn nội dung bài học. - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động theo mụ hỡnh trờn - GV quan sỏt nhắc nhở chung 2/ Phần Cơ Bản a/ Giới thiệu muc tiêu,nội dung chương trình TD 11 - Mục tiêu - Nội dung chương trình TD 11: 1.Lí thuyết chung; 2. Thể dục nhịp điệu; 3. Chạy tiếp sức; 4. chạy bền; 5. Nhảy xa;6. Nhảy cao; 7. Đá cầu; 8. Cầu lông; 9. Môn thể thao tự chọn( Bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, bơi, đẩy tạ,); 10. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì I, cuối năm. kiểm tra tiêu chuẩn RLT. b/ TDNĐ. - Động tỏc 1: Đánh hông( nữ) - Động tỏc 2: Phối hợp Động tác 1- 6( nam) 30-32’ 20’ 2 x 8 2 x 8 2 x 8 10’ - GV giới thiệu mục tiêu và chương trình TD 10. Học sinh ngồi theo 4 hàng ngang GV làm mẫu qua 3 bước : -Làm nhanh . -Làm chậm ,phân tích . -Làm tổng hợp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ v GV chia lớp thành 2 – 4 nhúm tập TDNĐ nhúm trưởng điều khiểu riờng. - GV quan sỏt nhắc nhở và sửa sai chung. => HS tham gia tập luyện tớch cực theo sự điều khiển của GV hoặc CS 3/ Phần Kết Thỳc - Hồi tĩnh - Nhận xột tiết học - Dặn dũ và giao bài tập ở nhà 5’ 2 x 8n - Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng theo mụ hỡnh 4 hàng ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - Lớp tham gia tớch cực - GV cho cả lớp dồn hàng lai ngồi xuụng đồng thời GV nhận xột tiết học và chỉ ra những sai sút mà HS mắc phải nhiều Ngày 12/08/2010 GIáO áN số 2 Tuần 1 tiết 2: Bài học : thể dục nhịp điệu (nam, nữ)- chạy tiếp sức I.Mục tiêu, yêu cầu: TD: Ôn :+ động tác 1-6 nam, động tác 1-2( nữ) Học : +Nam từ động tác 7-15. Nữ từ động tác 3 Chạy: Học; +Giới thiệu 2 cách trao nhận tín gậy. +Luyện tập cách trao nhận tín gậy ( 1 trong 2 cách) *Về kiến thức :ở mức hiểu và biết *Về kỹ năng :mức tương đối đúng và bước đầu thực hiện được . *Về thái độ hành vi :tự giác tích cực,chủ động,tự quản... II.Địa điểm, phương tiện: Địa điểm : Nhà tập đa năng Trường THPT Yaly Phương tiện : Tín gậy tập luyện 20 cái. III.Tiến trình lên lớp:

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 11(1).doc