Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 5 đến Tiết 9

 A. Mục đich và yêu cầu: C. Phương pháp giảng dạy :

 - Giúp học sinh hiểu cơ bản lịch sử truyền thống của QĐND và CANDVN - Giảng giải và nêu vấn đề

 - Có thái độ học tập tốt và hiểu đúng nội dung học .

 - Kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc.

 B. Địa điểm : Sân bóng rổ - Thời gian : 45 D. Dụng cụ: Còi , sách GDQP và A. N K10

doc10 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 5 đến Tiết 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. c) Củng cố : - Các nội dung chính đã học III. Kết thúc : 3’ 1.Nhận xét : 2. Bài tập về nhà : - Cẩu hỏi :Trình bầy quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam? 3. Xuống lớp: - Quan sát kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổû biến câu hỏi. Ngày nào là ngày truyền thống của QĐNDVN ? mời 1 học sinh trả lời câu hỏi - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm vữn các ý chính trong bài học. - Đánh giá kết quả học tập của lớp học. - Đọc câu hỏi. - Giáo viên cho lớp học nghỉ giải lao chuẩn bị tiết học TD - Lớp trưởng tập hơp, dóng hàng điểm số báo cáo. - Tự giác đưa tay phát biểu trả lời câu hỏi của giáo viên. - Học sinh ghi chép - Học sinh ghi chép. -1 học sinh tham gia phát biểu các nội dung chính của bài học. - Học sinh mạnh dạn cho ý kiến góp ý tiết dạy. - Học sinh ghi chép về nhà chuẩn bị tốt để kiểm tra miệng. - Lớp học giải tán. + Bổ sung : Tổ trưởng Giáo viên GIÁO ÁN GDQP VÀ A.N LỚP 10 LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG CỦA QĐ VÀ CAND VIỆT NAM Tuần : 6 - Lịch sử, truyền thống CANDVN TCT : 6 TPPCT : 6 Ngày soạn : 28/ 9/ 2008 A. Mục đich và yêu cầu: C. Phương pháp giảng dạy : - Giúp học sinh hiểu cơ bản lịch sử truyền thống của QĐND và CANDVN - Giảng giải và nêu vấn đề - Có thái độ học tập tốt và hiểu đúng nội dung học . - Kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc. B. Địa điểm : Sân bóng rổ - Thời gian : 45’ D. Dụng cụ: Còi , sách GDQP và A. N K10 Phần nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I Mở đâu: 3’ 1. Nhận lớp : 2. Phổ biến nội dung : A Lịch sử, truyền thống QĐNDVN II. Cơ bản : 40’ * Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. a) Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng. b) Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh , biết thắng. c) Gắn bó máu thịt với nhân dân. d) Nội bộ đoàn kết thống nhất , kỹ luật tự giác, nghiêm minh e) Độc lập tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước. f) Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thuỷ chung vcới bạn bè quốc tế Củng cố : - Các nội dung chính đã học III. Kết thúc : 2’ 1.Nhận xét : 2. Bài tập về nhà : - Câu hỏi : Hãy nêu truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam 3. Xuống lớp: - Quan sát kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổû biến mục đích ý nghĩa và yêu cầu . - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm vững các ý chính trong bài học. - Đánh giá kết quả học tập của lớp học. - Đọc câu hỏi. - Giáo viên cho lớp học nghỉ - Lớp trưởng tập hơp, dóng hàng điểm số báo cáo. - Tập trung nghe - Học sinh ghi chép - Học sinh ghi chép. - Học sinh ghi chép - Học sinh ghi chép. - Học sinh ghi chép. -1 học sinh tham gia phát biểu các nội dung chính của bài học. - Học sinh mạnh dạn cho ý kiến góp ý tiết dạy. - Học sinh ghi chép về nhà chuẩn bị tốt có thể kiểm tra miệng. - Lớp học giải tán. + Bổ sung : Tổ trưởng Giáo viên GIÁO ÁN GDQP VÀ A.N LỚP 10 LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG CỦA QĐ VÀ CAND VIỆT NAM Tuần : 7 - Lịch sử, truyền thống CANDVN TCT : 7 TPPCT : 7 Ngày soạn : 5/ 10/ 2008 A. Mục đich và yêu cầu: C. Phương pháp giảng dạy : - Giúp học sinh hiểu cơ bản lịch sử truyền thống CANDVN - Giảng giải và nêu vấn đề - Có thái độ học tập tốt và hiểu đúng nội dung học . - Kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc. B. Địa điểm : Sân bóng rổ - Thời gian : 45’ D. Dụng cụ: Còi , sách GDQP và A. N K10 Phần nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I Mở đâu: 3’ 1. Nhận lớp : 2. Phổ biến nội dung : A Lịch sử Công an nhân dân việt Nam II. Cơ bản : 37’ 1)Thời kỳ hình thành 2) Thời kỳ xây dựng và trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. a)Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1945 – 1954 ) b) Thời kỳ kháng chiến chống Đế quốc Mỹ ( 1954 – 1975 ) 3) Thời kỳ đất nước thống nhất cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội từ năm 1975 đến nay. Củng cố : - Các nội dung chính đã học III. Kết thúc : 2’ 1.Nhận xét : 2. Bài tập về nhà : - Câu hỏi : Trình bầy quá trình hình thành, xây dựng và trưởng trhành của Công an nhân dân Việt nam. 3. Xuống lớp: - Quan sát kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổû biến mục đích ý nghĩa và yêu cầu . - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm vững các ý chính trong bài học. - Đánh giá kết quả học tập của lớp học. - Đọc câu hỏi. - Giáo viên cho lớp học nghỉ - Lớp trưởng tập hơp, dóng hàng điểm số báo cáo. - Tập trung nghe - Học sinh ghi chép - Học sinh ghi chép. - Học sinh ghi chép - Học sinh ghi chép. - Học sinh ghi chép. -1 học sinh tham gia phát biểu các nội dung chính của bài học. - Học sinh mạnh dạn cho ý kiến góp ý tiết dạy. - Học sinh ghi chép về nhà chuẩn bị tốt có thể kiểm tra miệng. - Lớp học giải tán. + Bổ sung : Tổ trưởng Giáo viên GIÁO ÁN GDQP VÀ A.N LỚP 10 LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG CỦA QĐ VÀ CAND VIỆT NAM Tuần : 8 - Lịch sử, truyền thống CANDVN TCT : 8 TPPCT : 8 Ngày soạn : 12/ 10/ 2008 A. Mục đich và yêu cầu: C. Phương pháp giảng dạy : - Giúp học sinh hiểu cơ bản lịch sử truyền thống CANDVN - Giảng giải và nêu vấn đề - Có thái độ học tập tốt và hiểu đúng nội dung học . - Kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc. B. Địa điểm : Sân bóng rổ - Thời gian : 45’ D. Dụng cụ: Còi , sách GDQP và A. N K10 Phần nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I Mở đâu: 3’ 1. Nhận lớp : 2. Phổ biến nội dung : A Lịch sử Công an nhân dân việt Nam II. Cơ bản : 40’ 1)Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng 2) Vì nhân dân mà phục dựa vào dân làm việc và chiến đấu. 3) Độc lập tự chủ tự cường và tiếp thu vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm bảo vệ an ninh, trật tự và những thành tựu khoa học công nghệ phục vụ công tác và chiến đấu. 4) Tận tuỵ trong công việc, cãnh giác , bí mật, mưu trí, sáng tạo, dũng cãm kiên quyết, khôn khéo trong chiến đấu. 5) Quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng, thuỷ chung , nghĩa tình Củng cố : - Các nội dung chính đã học III. Kết thúc : 2’ 1.Nhận xét : 2. Bài tập về nhà : - Câu hỏi : Nêu truyền thống của Công an nhân dân. 3. Xuống lớp: - Quan sát kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổû biến mục đích ý nghĩa và yêu cầu . - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên giảng giải và phân tích. - Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm vững các ý chính trong bài học. - Đánh giá kết quả học tập của lớp học. - Đọc câu hỏi. - Giáo viên cho lớp học nghỉ - Lớp trưởng tập hơp, dóng hàng điểm số báo cáo. - Tập trung nghe - Học sinh ghi chép - Học sinh ghi chép. - Học sinh ghi chép - Học sinh ghi chép. - Học sinh ghi chép. -1 học sinh tham gia phát biểu các nội dung chính của bài học. - Học sinh mạnh dạn cho ý kiến góp ý tiết dạy. - Học sinh ghi chép về nhà chuẩn bị tốt có thể kiểm tra miệng. - Lớp học giải tán. + Bổ sung : Tổ trưởng Giáo viên GIÁO ÁN GDQP VÀ A.N LỚP 10 LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG CỦA QĐ VÀ CAND VIỆT NAM Tuần : 9 - Kiểm tra 1 tiết TCT : 9 TPPCT : 9 Ngày soạn : 19/ 10/ 2008 A. Mục đich và yêu cầu: C. Phương pháp giảng dạy : - Đánh giá quá trình học tập của học sinh - Kiểm tra lý thuyết - Có thái độ học tập tốt và hiểu đúng nội dung học . - Kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc. B. Địa điểm : Sân bóng rổ - Thời gian : 45’ D. Dụng cụ: Còi , sách GDQP và A. N K10 Phần nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I Mở đâu: 3’ 1. Nhận lớp : 2. Phổ biến nội dung : - Ra câu hỏi kiểm tra 1tiết “ Hãy nêu Truyền thống của công an nhân dân Việt Nam.” II. Cơ bản : 40’ - Làm bài nghiêm túc, không copy -Thu bài đúng giờ quy định. III. Kết thúc : 2’ 1.Nhận xét : 2. Bài tập về nhà : 3. Xuống lớp: - Quan sát kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổû biến mục đích ý nghĩa, yêu cầu bài kiểm tra. - Học sinh nắm vững các ý chính trong bài học. - Đánh giá kết quả học tập của lớp học. -Nghiên cứu một số động tác đã tập luyện ĐHĐN - Giáo viên cho lớp học nghỉ - Lớp trưởng tập hơp, dóng hàng điểm số báo cáo. - Tập trung nghe - Học sinh ghi chép - Tập trung nghe đánh giá quá trình làm bài. - Tập trung nghe đánh giá quá trình làm bài. - Lớp học giải tán. + Bổ sung : Tổ trưởng Giáo viên

File đính kèm:

  • docGiao an quoc phong 10.doc
Giáo án liên quan