Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 33: Kiểm tra động tác đội ngũ không có súng - Lê Văn Thao

 A. Mục đich và yêu cầu: B. Phương pháp giảng dạy :

 - Đánh giá kết quả học tập và giảng dạy của thầy và trò. - Lần lượt và đồng loạt.

 - Có thái độ học tập tốt và hiểu đúng nội dung học . - Phương pháp trực quan .

 - Tích cực , tự giác học tập để vận dụng trong hoạt động nhà trường.

 B. Địa điểm : Sân bóng rổ C. Dụng cụ: Còi , sách GDQP và A. N

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 33: Kiểm tra động tác đội ngũ không có súng - Lê Văn Thao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN GDQP VÀ A.N LỚP 10 KIỂM TRA ĐỘNG TÁC ĐỘI NGŨ KHÔNG CÓ SÚNG - Tuần : 33 - TCT : 33 - TPPCT : 33 - Ngày soạn : 15/4/ 200 A. Mục đich và yêu cầu: B. Phương pháp giảng dạy : - Đánh giá kết quả học tập và giảng dạy của thầy và trò. - Lần lượt và đồng loạt. - Có thái độ học tập tốt và hiểu đúng nội dung học . - Phương pháp trực quan . - Tích cực , tự giác học tập để vận dụng trong hoạt động nhà trường. B. Địa điểm : Sân bóng rổ C. Dụng cụ: Còi , sách GDQP và A. N Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tổ chức thực hiện I. Mở Đầu : 1. Nhận lớp: 2. Phổ biến Nội dung: Kiểm tra : + Tiến : Dự lệnh –Động lệnh + Lùi : Dự lệnh – Động lệnh + Qua trái : Dự lệnh – Động lệnh + Qua phải : Dự lệnh – Động lệnh + Ngồi xuống: Động lệnh + Đứng dậy: Động lệnh + Giậm chân : Dự lệnh và động lệnh + Đứng lại : Dự lệnh và động lệnh + Đi đều : Dự lệnh và động lệnh + Nghiêm : Động lệnh + Nghỉ : Động lệnh + Quay tại chỗ có 3 hướng quay II. Cơ bản : Kiểm tra + Tiến : Dự lệnh –Động lệnh + Lùi : Dự lệnh – Động lệnh + Qua trái : Dự lệnh – Động lệnh + Qua phải : Dự lệnh – Động lệnh + Ngồi xuống: Động lệnh + Đứng dậy: Động lệnh + Nghiêm : Động lệnh + Nghỉ : Động lệnh + Quay tại chỗ có 3 hướng quay + Giậm chân : Dự lệnh và động lệnh + Đứng lại : Dự lệnh và động lệnh + Đi đều : Dự lệnh và động lệnh - Củng cố : Các nội dung kiểm tra III. Kết thúc: 1. Nhận xét: 2. Xuống lớp: 5’ 38’ 2’ - Quan sát kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung ôn tập để kiểm tra - Gọi danh sách theo tổ - Quan sát chấm điểm - Quan sát chấm điểm - Quan sát chấm điểm - Quan sát chấm điểm - Quan sát chấm điểm - Quan sát chấm điểm - Quan sát chấm điểm - Quan sát chấm điểm - Quan sát chấm điểm - Quan sát chấm điểm - Quan sát chấm điểm - Quan sát chấm điểm Nhận xét kết quả kiểm tra - Nhận xét lớp học và chuẩn bị phần thực hành tiết sau - GV cho lớp nghỉ - Lớp trưởng tập hợp báo cáo , chào hỏi. - Ngồi tại chổ nghe phổ biến . nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt Tổ trưởng điều khiển. nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt - Cả lớp đứng Nghiêm nghe nhận xét - Cả lớp đứng Nghiêm nghe nhận xét - Giải tán ĐH 1: 4 hang ngang , cự ly 1 khuỷu tay. ĐH 2: 4 hàng ngang,cự ly 1 cánh tay, ngồi xuống. nt nt ĐH 3 : 1tổ hàng ngang cự ly 1 cánh tay. nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt ĐH 4 : Như ĐH 2 ĐH 5 : Như ĐH 1 ĐH 6 : Như ĐH 1 Tổ ( Nhóm ) trưởng Giáo viên TD

File đính kèm:

  • docQP 10 tiet33.doc