Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 2 cột

I. MỤC TIÊU:

- Giới thiệu nội dung chương trình lớp 10. Yêu cầu nắm vững nội dung môn học.

- Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe. Yêu cầu vận dụng những hiểu biết để rèn luyện sức khỏe.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Sân trường THPT Hiếu Tử ( phòng học).

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

 

doc110 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 2 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ớp: Nắm sĩ số,phổ biến nhiệm vụ,yêu cầu. 2. Khởi động : Khởi động chung. Khởi dộng chuyên môn. II. CƠ BẢN: 1. Nội dung kiểm tra: Tâng cầu 1 nhịp và chuyền cầu bằng mu bàn chân. 2. Phương pháp kiểm tra: 3. Cách cho điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện tốt kĩ thuật, tâng và chuyền cầu bằng mu bàn chân chính xác ít nhất 2 lần. - Điểm 7-8: Thực hiện tốt kĩ thuật tâng và chuyền cầu bằng mu bằng mu bàn chân được 2 lần qua sân. - Điểm 5-6: Thực hiện tốt kĩ thuật tâng và chuyền cầu bằng mu bằng mu bàn chân được 1 lần qua sân. - Điểm 3-4: Còn sai sót trong thực hiện kĩ thuật tâng cầu hoặc chuyển cầu bằng mu bàn chân. - Điểm 1-2: Còn sai sót, không thực hiện được tâng và chuyền cầu bằng mu bàn chân. III. KẾT THÚC: - Đánh giá nhận xét. - Tuyên dương những HS đạt điểm 9-10. - Rút kinh nghiệm. - Công bố điểm. - Dặn dò, ra BTVN: 1/ Ôn chạy bền? 7’ 34’ 4’ - Lớp trưởng báo cáo. - GV phổ biến ngắn gọn,rỏ ràng. ĐH 4 hàng ngang. Khởi động tích cực: ƒ ƒ ƒ CS (ƒ) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ĐH 4 hàng ngang. - Mỗi đợt 4 HS ( 2 cặp). - Mỗi cặp 1 HS cần cầu tung qua lưới cho HS đối diện đỡ và tâng cầu nhịp 1 rồi tâng cầu trả lại cho người tung. Mỗi HS thực hiện 3 lần. Động viên tinh thần HS. - GV chấm điểm công bằng khách quan. GV hs1 hs2 hs3 hs4 Lưới ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Lớp trật tự nghiêm túc. - HS tự thả lỏng tích cực sau kiểm tra. - Đánh giá trung thực ĐH 4 hàng ngang. - Hướng dẫn HS cách tập luyện ở nhà. - Xuống lớ. - Giải tán,/. Tuần 29 TỰ CHỌN Tiết 57-58 I. NHIỆM VỤ: - TTTC: + Ôn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. + Ôn kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận – trái tay. + Luyện chạy bền. II. YÊU CẦU: Nắm vững các giai đọan, thực hiện tốt. Đảm bảo LVĐ. Phân phối sức hợp kí trên tòan bộ cự li chạy. III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường. Cọc xà ( nệm), dây thun. Cầu, vợt. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: Nắm sĩ số,phổ biến nhiệm vụ,yêu cầu. 2. Khởi động : Khởi động chung. Khởi dộng chuyên môn. II. CƠ BẢN: Nhảy cao. Ôn nội dung tiết 47 Ôn nội dung tiết 47 ( Nội dung và phương pháp xem tiết 47) III. KẾT THÚC: - Đánh giá nhận xét. - Tuyên dương những HS đạt điểm 9-10. - Rút kinh nghiệm. - Công bố điểm. - Dặn dò, ra BTVN: 1/ Ôn chạy bền? 7’ 34’ 4’ - Lớp trưởng báo cáo. - GV phổ biến ngắn gọn,rỏ ràng. ĐH 4 hàng ngang. Khởi động tích cực: ƒ ƒ ƒ CS (ƒ) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ - Giáo viên quan sát sữa sai cho học sinhvà tách những học sinh yếu ra tập luyện riêng, có sự quan sát và hướng dẫn của giáo viên. - Đánh giá trung thực ĐH 4 hàng ngang. - Hướng dẫn HS cách tập luyện ở nhà. - Xuống lớ. - Giải tán,/. Tuần 30 TỰ CHỌN Tiết 59 - 60 I. NHIỆM VỤ: - TTTC: + Ôn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. + Ôn kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận – trái tay. + Luyện chạy bền. II. YÊU CẦU: Nắm vững các giai đọan, thực hiện tốt. Đảm bảo LVĐ. Phân phối sức hợp kí trên tòan bộ cự li chạy. III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường. Cọc xà ( nệm), dây thun. Cầu, vợt. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: Nắm sĩ số,phổ biến nhiệm vụ,yêu cầu. 2. Khởi động : Khởi động chung. Khởi dộng chuyên môn. II. CƠ BẢN: (Ôn nội dung tiết 57- 58) III. KẾT THÚC: - Đánh giá nhận xét. - Tuyên dương những HS đạt điểm 9-10. - Rút kinh nghiệm. - Công bố điểm. - Dặn dò, ra BTVN: 1/ Ôn chạy bền? 7’ 34’ 4’ - Lớp trưởng báo cáo. - GV phổ biến ngắn gọn,rỏ ràng. ĐH 4 hàng ngang. Khởi động tích cực: ƒ ƒ ƒ CS (ƒ) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ - Hoàn thiện kỷ thuật nâng cao thành tích. - Đánh giá trung thực ĐH 4 hàng ngang. - Hướng dẫn HS cách tập luyện ở nhà. - Xuống lớ. - Giải tán,/. Tuần 31 TỰ CHỌN Tiết 61-62 I. NHIỆM VỤ: - TTTC: + Ôn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. + Ôn kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận – trái tay. + Luyện chạy bền. II. YÊU CẦU: Nắm vững các giai đọan, thực hiện tốt. Đảm bảo LVĐ. Phân phối sức hợp kí trên tòan bộ cự li chạy. III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường. Cọc xà ( nệm), dây thun. Cầu, vợt. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: Nắm sĩ số,phổ biến nhiệm vụ,yêu cầu. 2. Khởi động : Khởi động chung. Khởi dộng chuyên môn. II. CƠ BẢN: Ôn nội dung tiết 59-60 III. KẾT THÚC: - Đánh giá nhận xét. - Tuyên dương những HS đạt điểm 9-10. - Rút kinh nghiệm. - Công bố điểm. - Dặn dò, ra BTVN: 1/ Ôn chạy bền? 7’ 34’ 4’ - Lớp trưởng báo cáo. - GV phổ biến ngắn gọn,rỏ ràng. ĐH 4 hàng ngang. Khởi động tích cực: ƒ ƒ ƒ CS (ƒ) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV quan sát nhắc nhở HS và sữa sai cho học sinh. Hướng dẫn những HS còn yếu để các em hoàn thiện kỷ thuật. - Đánh giá trung thực ĐH 4 hàng ngang. - Hướng dẫn HS cách tập luyện ở nhà. - Xuống lớ. - Giải tán,/. Tuần 32 TỰ CHỌN Tiết 63-64 I. NHIỆM VỤ: - TTTC: + Ôn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. + Ôn kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận – trái tay. + Luyện chạy bền. II. YÊU CẦU: Nắm vững các giai đọan, thực hiện tốt. Đảm bảo LVĐ. Phân phối sức hợp kí trên tòan bộ cự li chạy. III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường. Cọc xà ( nệm), dây thun. Cầu, vợt. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: Nắm sĩ số,phổ biến nhiệm vụ,yêu cầu. 2. Khởi động : Khởi động chung. Khởi dộng chuyên môn. II. CƠ BẢN: Ôn kỷ thuật nhảy cao nằm nghiên. - Ôn nhựng nội dung HS còn yếu. Cầu lông. - Ôn những nội dung HS còn yếu. III. KẾT THÚC: - Đánh giá nhận xét. - Tuyên dương những HS đạt điểm 9-10. - Rút kinh nghiệm. - Công bố điểm. - Dặn dò, ra BTVN: 1/ Ôn chạy bền? 7’ 34’ 4’ - Lớp trưởng báo cáo. - GV phổ biến ngắn gọn,rỏ ràng. ĐH 4 hàng ngang. Khởi động tích cực: ƒ ƒ ƒ CS (ƒ) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Cho lớp ôn theo nhóm tổ. GV quan sát và sữa sai cho HS. - Đánh giá trung thực ĐH 4 hàng ngang. - Hướng dẫn HS cách tập luyện ở nhà. - Xuống lớ. - Giải tán,/. Tuần 33 TỰ CHỌN Tiết -65 I. NHIỆM VỤ: TTTC: + Ôn kĩ thuật cầu lông. + Ôn đá cầu. - Chạy bền: Luyện chạy bền. II. YÊU CẦU: Nắm vững các giai đọan, thực hiện tốt. Đảm bảo LVĐ. Phân phối sức hợp kí trên tòan bộ cự li chạy. III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường. Cầu, vợt. Cầu đá. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: ( Nội dung phương pháp xem các tiết 38-55 ) Tuần 33 KIỂM TRA Tiết 66 I. NHIỆM VỤ: - Kiểm tra: Chạy bền: 1000m (nam), 500m ( nữ). II. YÊU CẦU: Phân phối sức hợp lí trên tòan bộ cự li chạy. Lớp trật tự, nghiêm túc. III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường. Ghế GV, đồng hồ bấm giây. IV. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: Nắm sĩ số,phổ biến nhiệm vụ,yêu cầu. 2. Khởi động : Khởi động chung. Khởi dộng chuyên môn. II. CƠ BẢN: 1. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra chạy bền: 1000m nam, 500m nữ. 2. Phương pháp kiểm tra: 3. Cách cho điểm: Nam 1000m(s) Nữ 500m(s) Điểm 4’40” 2’20” 1 4’35” 2’16” 2 4’30” 2’14” 3 4’25” 2’12” 4 4’20” 2’10” 5 4’15” 2’08” 6 4’10” 2’06” 7 4’02” 2’03” 8 3’55” 2’00” 9 3’45” 1’50” 10 III. KẾT THÚC: - Đánh gia,ù nhận xét giờ kiểm tra. - Tuyên dương những HS đạt điểm 9-10. - Dặn dò ra BTVN. - Công bó điểm. 7’ 34’ 5hs/L 5’ - Lớp trưởng báo cáo. - GV phổ biến ngắn gọn,rỏ ràng. ĐH 4 hàng ngang. Khởi động tích cực: ƒ ƒ ƒ CS (ƒ) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ - GV nhắc nhở 1 số yêu cầu cơ bản, HS nắm rỏ vận dụng. - GV tì hiểu sức khỏe HS. - Kiểm tra theo nhóm 5 HS/ 1 lần. - Nam nữ riêng. - Lớp trật tự nghiêm túc. - GV động viên tinh thần HS. - GV chấm điểm công bằng, trung thực. ĐH kiểm tra: Chạy vòng sân trường ( ngược chiều kim đồng hồ ). GV quan sát tình hình sức khỏe HS. Cùng cán sự lớp xác định thứ tự và ghi thành tích. HS thực hiện xong tự đi lại thả lỏng tích cực. Tránh ngồi ngay sau khi chạy. - Đánh giá trung thực ( ĐH 4 hàng ngang) - Ôn cầu lông về nhà. - Xuống lớp. - Giải tán,/. ----------------------------------------------------- Tuần 34 ÔN TẬP CUỐI NĂM Tiết 67-68 I. NHIỆM VỤ: - Ôn kĩ thuật cầu lông ( chú trọng vào nội dung kiểm tra). II. YÊU CẦU: Nắm vững kĩ thuật động tác, thực hiện tốt. Đảm bảo LVĐ. III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường. Cầu, vợt. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: ( Nội dung và phương pháp xem tiết 38-45) ------------------------------------------------------------- Tuần 35 KIỂM TRA CUỐI NĂM Tiết 69-70 I. NHIỆM VỤ: - Kiểm tra Cầu lông: kĩ huật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận-trái tay. II. YÊU CẦU: Phối hợp tốt kĩ thuật động tác, nâng cao thành tích. Lớp trật tự, nghiêm túc. III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường. Ghế GV, Cầu, vợt, vẽ sân. IV. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA: - Nội dung kiểm tra: Kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu hấp thuận tay – trái tay. - Phương pháp cách cho điểm xem tiết 48.

File đính kèm:

  • docGIAO AN 10 MOI_1.doc