Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 25+26 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Bá Tuấn

I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

- Cầu lông: Phát cầu cao xa và luật phát cầu, di chuyển bước đệm và chéo, di chuyển lên 2 góc gần lưới, di chuyển lùi về 2 góc cuối sân kết hợp đánh cầu.

- Bóng chuyền (TTTC): KT chuyền và đệm bóng, bài tập phát triển thể lực.

2. Kỹ năng: Nắm cơ bản các kỹ thuật của hai nội dung và biết vận dụng để tập luyện.

3. Thái độ: Tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung bài học và hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động.

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1. Địa điểm: Sân trường THPT Quan Sơn 2, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh.

2. Thiết bị: Còi; cột và lưới, bóng, vợt, quả cầu, giáo án; sổ đầu bài; danh sách lớp.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 25+26 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Bá Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Cầu lông - bóng chuyền Ngày soạn: 07/11/2010 GV soạn: Nguyễn Bá Tuấn Ngày giảng: 09/11/2010 GV dạy: Nguyễn Bá Tuấn Tiết PPCT: 25 Tuần: 13 I. Mục tiêu - yêu cầu: 1. Kiến thức: - Cầu lông: Phát cầu cao xa và luật phát cầu, di chuyển bước đệm và chéo, di chuyển lên 2 góc gần lưới, di chuyển lùi về 2 góc cuối sân kết hợp đánh cầu. - Bóng chuyền (TTTC): KT chuyền và đệm bóng, bài tập phát triển thể lực. 2. Kỹ năng: Nắm cơ bản các kỹ thuật của hai nội dung và biết vận dụng để tập luyện. 3. Thái độ: Tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung bài học và hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động. II. Địa điểm phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường THPT Quan Sơn 2, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh. 2. Thiết bị: Còi; cột và lưới, bóng, vợt, quả cầu, giáo án; sổ đầu bài; danh sách lớp. III. nội dung và phương pháp giảng dạy: Nội dung Đ.Lượng Phương pháp TG SL A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Tập trung lớp, ỗn định lớp, báo cáo sĩ số; kiểm tra trang phục, sân bãi và tình hình sức khoẻ. 2. Phổ biến: Mục đích, yêu cầu, nội dung bài học, nội quy tập luyện 3. Khởi động: a. Khởi động chung: Thực hiện bài TD tay không 6 đ/tác. b. Khởi động chuyên môn: - Xoay các khớp; ép dây chằng. - Chạy tại chổ. - Bật tại cao chổ (5 cái). 4. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện đánh cầu thấp thuận và trái tay. B. Phần cơ bản: Chia lớp thành 2 nhóm: Nữ học Cầu lông; Nam học Bóng chuyền xong đổi nội dung và vị trí. I. Bóng chuyền. 1. Chuyền bóng và đệm bóng. - Kỹ thuật chuyền bóng (tay không và có bóng). - Kỹ thuật đệm bóng (tay không và có bóng). - Chuyền và đệm bóng qua lưới vào đúng ô. - Chuyền và đệm bóng qua lại trong nhóm. 2. Một số bài tập phát triển thể lực. - Chạy tốc độ tay chạm biên ngang. - Đẩy xe cút kít 15 m (nữ), 20m (nam). Cũng cố chuyển nội dung II. Cầu Lông: 1. Ôn kỹ thuật. - Di chuyển ngang bước đệm kết hợp đánh cầu thấp thuận và trái tay. - Di chuyển ngang bước chéo kết hợp đánh cầu thấp thuận và trái tay. - Di chuyển lên 2 góc gần lưới kết hợp đánh cầu thuận và trái tay. - Di chuyển lùi về 2 góc cuối sân kết hợp đánh cầu thuận và trái tay. 2. Kỹ thuật. - Phát cầu cao xa và luật phát cầu. 3. Luyện tập. - Từ đôi phát cầu cao xa - di chuyển lùi về 2 góc cuối sân kết hợp đánh cầu thuận và trái tay. Cũng cố kết thúc C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện đ/tác vươn thở kết hợp thả lỏng chân tay. - Tự đấm bóp đùi; hàng dưới đấm lưng cho hàng trên và ngược lại. 2. Nhận xét: Đánh giá mức độ hoàn thành yêu cầu giờ học. 3. Bài tập: - Tập luyện kỹ thuật Bóng chuyền và Cầu lông đã học. - Tập luyện phát triển thể lực. 4. Xuống lớp: 06P 02P 32P 14P 16P 02P 05P 2x8 2x8 2L 2L 4L 4L 10L 10L 1L 1L 10L 10L 10L 10L 10L 10L 2x8 2L Đội hình nhận lớp GV € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € Đội hình khởi động € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ €LT GV CS điều hành khởi động. GV Quan sát và sửa sai. * Giáo viên gọi 1 -2 HS lên thực hiện, GV nhận xét và cho điểm. - GV bồi dưỡng đội mẫu (cán sự). - GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Đội hình tập luyện bóng chuyền €€€€€€ €€€€€€ GV GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật. HS tập luyện theo nhóm. GV € € € € € € € € Đội hình tập luyện cầu lông ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ GV GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật. HS tập luyện theo cặp. * GV gọi 1 - 2 HS thực hiện, gọi HS khác nhận xét, GV kết luận. Đội hình thả lỏng ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ - GV: Hướng dẫn HS thả lỏng. - GV: Hô nghiêm; Lớp giải tán. - HS hô khoẻ. Đội hình xuống lớp € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € GV Duyệt của BGH Giáo án Cầu lông - bóng chuyền Ngày soạn: 07/11/2010 GV soạn: Nguyễn Bá Tuấn Ngày giảng: 09/11/2010 GV dạy: Nguyễn Bá Tuấn Tiết PPCT: 26 Tuần: 13 I. Mục tiêu - yêu cầu: 1. Kiến thức: - Cầu lông: Phát cầu cao xa, di chuyển bước đệm và chéo, di chuyển lên 2 góc gần lưới, di chuyển lùi về 2 góc cuối sân kết hợp đánh cầu cao và thấp thuận và trái tay. - Bóng chuyền (TTTC): KT chuyền và đệm bóng, bài tập phát triển thể lực. 2. Kỹ năng: Nắm cơ bản các kỹ thuật của hai nội dung và biết vận dụng để tập luyện. 3. Thái độ: Tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung bài học và hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động. II. Địa điểm phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường THPT Quan Sơn 2, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh. 2. Thiết bị: Còi; cột và lưới, bóng, vợt, quả cầu, giáo án; sổ đầu bài; danh sách lớp. III. nội dung và phương pháp giảng dạy: Nội dung Đ.Lượng Phương pháp TG SL A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Tập trung lớp, ỗn định lớp, báo cáo sĩ số; kiểm tra trang phục, sân bãi và tình hình sức khoẻ. 2. Phổ biến: Mục đích, yêu cầu, nội dung bài học, nội quy tập luyện 3. Khởi động: a. Khởi động chung: Thực hiện bài TD tay không 6 đ/tác. b. Khởi động chuyên môn: - Xoay các khớp; ép dây chằng. - Chạy tại chổ. - Bật tại cao chổ (5 cái). 4. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện đánh cầu thấp thuận và trái tay. B. Phần cơ bản: Chia lớp thành 2 nhóm: Nữ học Cầu lông; Nam học Bóng chuyền xong đổi nội dung và vị trí. I. Bóng chuyền. 1. Chuyền bóng và đệm bóng. - Kỹ thuật chuyền bóng (tay không và có bóng). - KT đệm bóng (tay không và có bóng). - Chuyền và đệm bóng qua lưới vào đúng ô. - Chuyền và đệm bóng theo nhóm. 2. Một số bài tập phát triển thể lực. - Chạy tốc độ tay chạm biên ngang. - Đẩy xe cút kít 15 m (nữ), 20m (nam). Cũng cố chuyển nội dung II. Cầu Lông: 1. Ôn kỹ thuật. - Di chuyển ngang bước đệm kết hợp đánh cầu thấp thuận và trái tay. - Di chuyển ngang bước chéo kết hợp đánh cầu thấp thuận và trái tay. - Di chuyển lên 2 góc gần lưới kết hợp đánh cầu thấp thuận và trái tay. - Di chuyển lên 2 góc gần lưới kết hợp đánh cầu cao thuận và trái tay. 2. Kỹ thuật. - Di chuyển lùi về 2 góc cuối sân. 3. Luyện tập. - Di chuyển lùi về 2 góc cuối sân kết hợp đánh cầu thấp thuận và trái tay. - Di chuyển lùi về 2 góc cuối sân kết hợp đánh cầu cao thuận và trái tay. Cũng cố kết thúc C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện đ/tác vươn thở kết hợp thả lỏng chân tay. - Tự đấm bóp đùi; hàng dưới đấm lưng cho hàng trên và ngược lại. 2. Nhận xét: Đánh giá mức độ hoàn thành yêu cầu giờ học. 3. Bài tập: - Tập luyện kỹ thuật Bóng chuyền và Cầu lông đã học. - Tập luyện phát triển thể lực. 4. Xuống lớp: 06P 02P 32P 14P 16P 02P 05P 2x8 2x8 2L 2L 10L 10L 10L 10L 1L 1L 10L 10L 10L 10L 10L 10L 10L 10L 2x8 2L Đội hình nhận lớp GV € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € Đội hình khởi động € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ €LT GV CS điều hành khởi động. GV Quan sát và sửa sai. * Giáo viên gọi 1 -2 HS lên thực hiện, GV nhận xét và cho điểm. - GV bồi dưỡng đội mẫu (cán sự). - GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Đội hình tập luyện bóng chuyền €€€€€€ €€€€€€ GV GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật. HS tập luyện theo nhóm. GV € € € € € € € € Đội hình tập luyện cầu lông ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ GV GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật. HS tập luyện theo cặp. * GV gọi 1 - 2 HS thực hiện, gọi HS khác nhận xét, GV kết luận. Đội hình thả lỏng ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ - GV: Hướng dẫn HS thả lỏng. - GV: Hô nghiêm; Lớp giải tán. - HS hô khoẻ. Đội hình xuống lớp € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € GV Duyệt của BGH

File đính kèm:

  • docGA 25+26.doc