Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 24:Thưởng thức phòng chống một số loại bom đạn và thiên tai - Lê Văn Thao

 A. Mục đich và yêu cầu: B. Phương pháp giảng dạy :

 - Giúp học sinh hiểu biết tác hại thiên tai có biện pháp phổ thông phòng, chống bảo lụt. - Phương pháp trực quan

 - Có thái độ học tập tốt và hiểu đúng nội dung học . - Lần lượt và đồng loạt.

 - Tích cực , tự giác học tập để vận dụng trong hoạt động nhà trường.

 

 B. Địa điểm : Sân bóng rổ C. Dụng cụ: Còi , sách GDQP và A. N

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 24:Thưởng thức phòng chống một số loại bom đạn và thiên tai - Lê Văn Thao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN GDQP VÀ A.N LỚP 10 THƯỜNG THỨC PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ LOẠI BOM ĐẠN VÀ THIÊN TAI - Tuần : 24 - Đặc điểm gây hại của một số thiên tai . - TCT : 24 - Một số biện pháp phổ thông phòng, chống bảo lụt. - TPPCT : 24 - Ngày soạn : 11/2/ 2007 A. Mục đich và yêu cầu: B. Phương pháp giảng dạy : - Giúp học sinh hiểu biết tác hại thiên tai có biện pháp phổ thông phòng, chống bảo lụt. - Phương pháp trực quan - Có thái độ học tập tốt và hiểu đúng nội dung học . - Lần lượt và đồng loạt. - Tích cực , tự giác học tập để vận dụng trong hoạt động nhà trường. B. Địa điểm : Sân bóng rổ C. Dụng cụ: Còi , sách GDQP và A. N Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tổ chức thực hiện I. Mở Đầu : 1. Nhận lớp: 2. Phổ biến Nội dung: -Đặc điểm gây hại của một số thiên tai - Một số biện pháp phổ thông phòng, chống bảo lụt. II. Cơ bản : - Đặc điểm gây hại của một số thiên tai + Bão + Aùp thấp nhiệt đới. + Động đất. - Một số biện pháp phổ thông phòng, chống bảo lụt. + Tích cực thực hiện việc bảo vệ đê. + Theo dõi các bản tin báo bảo, theo dõi mực nước ở các triền sông. + Tổ chức sơ tán người và tài sản ở khu vực trọng điểm - Củng cố : - Đặc điểm gây hại của một số thiên tai - Một số biện pháp phổ thông phòng, chống bảo lụt. III. Kết thúc: 1. Nhận xét: 2. Xuống lớp: 5’ 33’ 2’ - Quan sát kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung - Phổ biến nội dung - Trình bầy và phân tích trang 33 -> 34 trong sách giáo khoa. - Trình bầy và phân tích trang 34 -> 35 trong sách giáo khoa. - Tổng hợp ý kiến nêu vấn đề - Nhận xét lớp học và chuẩn bị phần lý thuyết tiết sau - GV cho lớp nghỉ - Lớp trưởng tập hợp báo cáo , chào hỏi. - Tập trung nghe - Tập trung nghe Đại diện Tổ 4 phát biểu. Đại diện Tổ 1 phát biểu. - Đại diện Tổ 2 phát biểu. - Cả lớp đứng Nghiêm nghe nhận xét. - Giải tán. ĐH 1: 4 hang ngang , cự ly 1 khuỷu tay. ĐH 2: 4 hàng ngang,cự ly 1 cánh tay, ngồi xuống. ĐH 3 : Như ĐH 2 ĐH 4 : Như ĐH 1 ĐH 5 : Như ĐH 1 Tổ ( Nhóm ) trưởng Giáo viên TD

File đính kèm:

  • docQP 10 tiet 24.doc
Giáo án liên quan