Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1+2: Thể dục nhịp điệu - Chạy ngắn

I) MỤC ĐÍCH:

• Tiết 1:

• Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình lớp 10.

• TDNĐ:

 Học:động tác 1-3

• Tiết 2:

• TDNĐ:

 Ôn: động tác 1-3

• Chạy ngắn:

 Học:

 Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau

 Chạy tăng tốc độ 30-60m

II) YÊU CẦU:

Học sinh nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ dẫn của giáo viên

III) ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG

• Địa điểm: sân trường THPT Bàu Hàm

• Thời gian: 90 phút

• Đối tượng: học sinh lớp 10

IV) NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1+2: Thể dục nhịp điệu - Chạy ngắn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÀY SOẠN:18-08-2010 NGÀY DẠY:24-08-2010 Giáo án giảng dạy Tiết 1+2 THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU CHẠY NGẮN MỤC ĐÍCH: Tiết 1: Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình lớp 10. TDNĐ: Học:động tác 1-3 Tiết 2: TDNĐ: Ôn: động tác 1-3 Chạy ngắn: Học: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau Chạy tăng tốc độ 30-60m YÊU CẦU: Học sinh nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ dẫn của giáo viên ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG Địa điểm: sân trường THPT Bàu Hàm Thời gian: 90 phút Đối tượng: học sinh lớp 10 NỘI DUNG GIẢNG DẠY PHẦN NỘI DUNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN I: Mởi đầu: 1. Nhận lớp: thủ tục lên lớp 2. Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học 3. Khởi động chung: khởi động các khớp: xoay cổ tay, khủy tay, cánh tay, cổ tay cổ Chân thành các bài tập phát triển chung: tay ngực vặn mình lườn tay này chạm mũi chân kia đá lăng thu Chân thành ép dẻo ép dọc ép ngang chạy bước chéo 8-12 phút 1l x10s 2x8n 2x8n Tập hợp, điểm số, báo cáo theo nghi thức Đôi hình nhận lớp X XXXXXX XXXXXX XXXXXX Đội hình khởi động X XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX PHẦN II: CƠ BẢN I/ TDNĐ: Ôn: Động tác 1-3 Học: Động tác 1 Nam: Dậm chân tại chỗ (2x8 nhịp) Nữ: Dậm chân tại chỗ (4x8 nhịp) Động tác 2 Nam: Tay chân kết hợp với di chuyển (4x8 nhịp) Nữ: Di chuyển ngang kết hợp với cổ (4x8 nhịp) Động tác 3: Nam: Tay ngực di chuyển sang ngang (2x8 nhịp hoặc 4x8 nhịp) Nữ: Lườn (4x8 nhịp) II/ Chạy ngắn: Học: Chạy bước nhỏ Nâng cao đùi Đạp sau Chạy tăng tốc 30-60m 65 phút 25-30 phút 10 phút 15-20 phút 25-35 phút TTCB: Đứng thẳng hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng. + Nhịp 1: Co chân trái lên rồi hạ xuống chạm đất đồng thời tay phải đưa ra trước, gập cẳng tay, tay trái đưa sát thân sau, cẳng tay hơi thả lỏng, hai bàn tay nắm hờ, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. + Nhịp 2: Co chân phải lên rồi hạ xuống chạm đất đồng thời tay trái đưa ra trước, gập cẳng tay, tay phải đưa sát thân ra sau, cẳng tay hơi thả lỏng, hai bàn tay nắm hờ, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. + Nhịp 3,5,7: Như nhịp 1. Nhịp 4,6,8: Như nhịp 2, riêng nhịp 8 lần 2 về TTCB, hai tay gập trên vai. TTCB: Đứng thẳng hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng. + Nhịp 1: Dậm chân trái, đồng thời hai tay đưa trước ngực, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng. +Nhịp 2: Dậm chân phải, đồng thời hạ hai tay xuống. + Nhịp 3: Dậm chân trái, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sấp. + Nhịp 4: như nhịp 2. + Nhịp 5: như nhịp 1. + Nhịp 6: Dậm chân trái, đồng thời hai tay đưa lên cao lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 7: Như nhịp 3. Nhịp 8: Giậm chân phải, đồng thời hai tay hạ xuống. Nhịp 8 lần 4 đứng thẳng, hai tay chống hông, căng ngực, mắt nhìn thẳng. TTCB: Như tư thế kết thúc động tác 1. 8 lần 1 và 3 : Di chuyển tiến. Nhịp 1: Bước chân trái lên một bước, tì bằng mũi chân, khụy gối, hai tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. + Nhịp 2: Thu chân trái về, trọng tâm dồn hai chân, hai tay gập ở khủy, các ngón tay đặt lên vai. + Nhịp 3: Như nhịp 1, như đổi chân. + Nhịp 4: Như nhịp 2. +Nhịp 5: Khụy gối phải, trọng tâm dồn chân phải, đồng thời đưa chân trái sang trái và tay trái giơ ngang, bàn tay sấp, gập bàn tay phải trước ngực, bàn tay sấp. Nhịp 6: Thu chân trái và hạ tay về tư thế đứng cơ bản. Nhịp 7: Như nhịp 5, nhưng đổi chân và tay. Nhịp 8: Như nhịp 6 8 nhịp lần 2 và 4: di chuyển lùi. TTCB: Như nhịp kết thúc động tác 1. 8 nhịp lần 1 và 3 di chuyển sang trái. + nhịp 1: Nhún-duỗi gối, đồng thời bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay đưa song song trước ngực, bàn tay sấp cúi đầu. + Nhịp 2: Nhún-duỗi gối, đồng thời thu chân phải về với chân trái, hai tay chống hông, ngửa đầu ra sau. + Nhịp 3: Nhún duỗi gối đồng thời bước chân trái sang ngang, tay trái đưa sang ngang, bàn tay sấp, tay phải chống hông, nghiêng đầu sang trái. + Nhịp 4: như nhịp 2 nhưng nhìn thẳng. + Nhịp 5,6,7,8: Như nhịp 1,2,3,4. 8 nhịp lần 2 và 4: Di chuyển sang phải. TTCB: Đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên. 8 nhịp lần 1 và lần 3: Bước chân trái. Nhịp 1: Nhún gối, hai tay thả tự nhiên. Nhịp 2: Bước chân trái sang trái rộng bằng vai, hai tay đưa từ dưới-ra trước-lên cao, bàn tay hướng trước. Nhịp 3: Nhún gối, tay giữ như nhịp 2. Nhịp 4: Thu chân trái về đứng thẳng, hai khủy tay co trước ngực. Nhịp 5: Nhún gối, hai khủy tay co trước ngực. Nhịp 6: Bước chân trái sang trái rộng bằng vai người đứng thẳng, đồng thời vỗ ta trước ngực. Nhịp 7: Nhún gối, tay giữ như nhịp 6. Nhịp 8: Thu chân trái về đứng thẳng, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sấp 8 nhịp lần 2 và 4: Bước chân phải. TTCB: Đứng thẳng hai tay chống hông. 8 nhịp lần 1: Di chuyển sang trái. Nhịp 1,2: Nhún-duỗi gối, đồng thời bước chân trái sang trái rộng bằng vai, hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 3,4: Chân phải đưa ra sau chân trái, mũi chân phải chạm đất, tay trái chống hông, tay phải duỗi thẳng, áp nhẹ vào tai, nghiêng lườn sang trái. Nhịp 5,6: Bước chân trái sang trái rộng hơn vai, hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 7,8: Thu chân phải về với chân trái đồng thời hai tay buông tự nhiên. 8 nhịp lần 2. Nhịp 1,2: Khụy gối phải, trọng tâm dồn lên chân phải, đồng thời chân trái đưa sang ngang thẳng gối, nghiêng lườn sang trái, tay trái chống hông, tay phải giơ cao, duỗi thẳng, áp nhẹ vào tai. Nhịp 3,4: Thu chân trái về với chân phải, đồng thời hạ tay thành tư thế đứng thẳng, hai tay chống hông. Nhịp 5,6: Như nhịp 1,2 như đổi bên. Nhịp 7,8: Như nhịp 3,4 như thu chân phải về, hai tay buông tự nhiên. 8 nhịp lần 3: như 8 nhịp lần 1, nhưng di chuyển sang phải. 8 nhịp lần 4: Như 8 nhịp lần 2. Bài tập 1: Chạy bước nhỏ Mục đích: Tăng tầng số bước chạy, phối hợp động tác toàn than nhịp nhàng. Động tác: Di chuyển mỗi bước dài ½ bàn chân, tăng dần tầng số cho tới khi khong thể tăng được nữa. Nên tập theo tín hiệu của giáo viên (vỗ tay nhanh dần). Động tác ở các khớp gối và cổ chân phải linh hoạt, mềm mại nhất là khớp cô chân; góc giữa bàn chân và cẳng chân phải thay đổi liên tục, nhịp nhàng. Hai tay để thả lỏng, vung vẩy tự nhiên (hai vai cũng thả lỏng). Khi tập phối hợp với chân, có thể dung tầng số động tác tay để điều chình tầng số bước chân. Khi chưa thuần thục, chưa yêu cầu làm nhanh và nên tập tại chỗ. Khi tương đối nhịp nhàng mới yêu cầu di chuyển. thường cho chạy bước nhỏ 25-30m, sau đó chuyển thành chạy thường. Bài tập 2: Chạy nâng cao đùi Mục đích: Tăng tầng số bước chạy và giúp các cơ đùi tham gia tích cực vào động tác nâng cao đùi khi đưa về trước. Động tác: Đứng thẳng, trên nửa trước hai bàn chân, hai tay co ở khớp khủy (hoặc để hai bàn tay ở phía trước làm chuẩn sao cho nâng đùi chạm long bàn tay thì đùi song song với mắt đường). Luân phiên đứng trên 1 chân, khi chân đó duỗi các khớp cổ chân, gối và hông (đùi và than trên) thì đùi của chân kia ( gập ở gối) được đưa lên cao nhất (trên hoặc song song với mặt đường). Mỗi lần thực hiện trên cự li 15-20m về cuối ngả người về trước, bước dài dần và chuyển thành chạy nhanh-quá trình chuyển này không được đột ngột. trong qua trình chạy nâng cao đùi, không để hạ thấp trọng tâm. Khi tập chạy bước nhỏ và chạy nâng cao đùi, việc hoàn thành cự li phải do tăng tần số bước, không phải là tăng độ dài bước. Bài tập 3: Chạy đạp sau Mục đích: Tăng hiệu quả đội tác đạp sau, phối hợp dung sức hợp lí giữa các bộ phận của cơ thể khi chạy. Động tác: Chạy đạp sau của từng chân (duỗi hết khớp hông, khớp gối và cổ chân) góc độ nhỏ, đồng thời nâng đùi của chân phía trước lên song song với mặt đất. Trong từng bước có giai đoạn bay trên không ở tư thế kết thúc đạp sau. Cuối giai đoạn bay, phải chủ động hạ bàn chân trước xuống dưới-về sau để chuyển qua đạp sau tiếp, đồng thời tích cực rút chân sau đưa đùi chân đó về trước-lên trên. Hai tay đánh rộng , mạnh, so le với chân; về cuối chuyển thành chạy một số bước. Chú ý: Phương hướng dùng sức của chân và tay để cơ thể di chuyển trên một đường thẳng. Các bước chạy đều phải dài hơn mức bình thường (do đạp sau tích cực hơn và thời gian bay trên không dài hơn). Bài tập 4: Chạy tăng tốc 30m Đội hình tập thể dục nhịp điệu X XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX Thực hiện chia nhóm nam riêng nữ riêng Đội hình tập luyện chạy ngắn xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx chia lớp thành các nhóm một nhóm thực hiện các nhóm còn lại ngồi quan sát PHẦN III: KẾT THÚC 1. Một số động tác thả lỏng 2. Giáo viên nhận xét lớp: Đánh giá buổi học rút kinh nghiệm cho buổi học sau 3. Cho bài tập về nhà: Ôn 7động tác TDNĐ 10-15 phút Đội hình thả lỏng X XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX Đôi hình nhận xét X XXXXXX XXXXXX XXXXXX IV/ RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • doc1+2.doc
Giáo án liên quan