Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1+2 - Nguyễn Bá Tuấn

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Kiến thức: Nắm được đ/tác 1 - 3 bài TD, nội dung mục tiêu chương trình môn học.

2. Kỹ năng: HS bước đầu nắm và thực hiện được đ/tác.

3. Thái độ: HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung bài học và hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động.

II. SÂN BẢI, THIẾT BỊ:

1. Sân bãi: Sân TD trường THPT Quan Sơn 2 đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh.

2. Thiết bị: Còi, thước dây, dây đích, giáo án, bàn đạp, sổ đầu bài, danh sách lớp.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1+2 - Nguyễn Bá Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Thể dục - mục tiêu nội dung môn học Ngày soạn: 08/08/2010 GV soạn: Nguyễn Bá Tuấn Ngày giảng: 10/08/2010 GV dạy: Nguyễn Bá Tuấn Tiết PPCT: 01 Tuần 01 I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Nắm được đ/tác 1 - 3 bài TD, nội dung mục tiêu chương trình môn học. 2. Kỹ năng: HS bước đầu nắm và thực hiện được đ/tác. 3. Thái độ: HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung bài học và hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động. II. Sân bải, thiết bị: 1. Sân bãi: Sân TD trường THPT Quan Sơn 2 đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh. 2. Thiết bị: Còi, thước dây, dây đích, giáo án, bàn đạp, sổ đầu bài, danh sách lớp. III. nội dung và phương pháp giảng dạy: Nội dung Đ.Lượng Phương pháp TG SL A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Tập trung lớp, ỗn định lớp, báo cáo sĩ số. Kiểm tra trang phục, sân bãi và tình hình sức khoẻ. 2. Phổ biến: Mục đích, yêu cầu, nội dung bài học, nội quy. 3. Khởi động: a. Khởi động chung: Thực hiện bài TD tay không 6 đ/tác. b. Khởi động chuyên môn: - Xoay các khớp; ép dây chằng. - Chạy tại chổ. - Bật tại cao chổ.(5Cái) B. Phần cơ bản: I. Mục tiêu, nD chương trình. 1. Mục tiêu: SGV 2. Nội dung: SGV Củng cố chuyển nội dung II. Thể dục. 1. Tập bước đi cơ bản: + Đ/tác giậm chân tại chỗ. + Đ/tác nhún duỗi di chuyển ngang. 2. Tập kỹ thuật đ/tác 1 - 3. - Tập đ/tác 1 bài TDNĐ. + Tập đ/tác chân. + Tập đ/tác tay. + Phối hợp cả tay và chân đ/tác. - Tập đ/tác 2 bài TDNĐ. + Tập đ/tác chân nhún duổi di chuyển ngang. + Tập đ/tác tay. + Phối hợp cả tay chân đ/tác. - Tập đ/tác 3 bài TDNĐ. + Tập đ/tác chân nhún duổi di chuyển ngang. + Tập đ/tác tay. + Phối hợp tay và chân đ/tác. Cũng cố kết thúc C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện đ/tác vươn thở kết hợp thả lỏng chân tay. - Tự đấm bóp đùi; hàng dưới đấm lưng cho hàng trên và ngược lại 2. Nhận xét: Đánh giá mức độ hoàn thành yêu cầu giờ học. 3. Bài tập: Tập luyện để thuộc các đ/tác của bài TDNĐ đã học. 4. Xuống lớp: 06P 34P 10P 22P 02P 05P 2x8 2x8 2L 2L 4L 4x8 4x8 4x8 2x8 2L Đội hình nhận lớp GV € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € Đội hình khởi động € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € €LT GV CS điều hành khởi động. GV Quan sát và sửa sai. Đội hình giới thiệu cục tiêu và nội dung chương trình GV € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € GV Thuyết trình ngắn gọn. HS tập trung lắngnghe tiếp thu. Đội hình tập luyện thể dục GV € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € GV làm mẫu và phân tích lần lượt từng đ/tác. HS tập đồng loạt cả lớp; chia thành từng nhóm tập luyện; cá nhân tự nghiên cứu đ/tác. * GV gọi 1 - 2 HS để thực hiện, HS khác nhận xét GV kết luận. Đội hình thả lỏng ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ - GV: Hướng dẫn HS thả lỏng. - GV: Hô nghiêm; Lớp giải tán. - HS hô khoẻ. Đội hình xuống lớp € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € GV Duyệt của BGH Giáo án Thể dục - chạy ngắn Ngày soạn: 08/08/2010 GV soạn: Nguyễn Bá Tuấn Ngày giảng: 10/08/2010 GV dạy: Nguyễn Bá Tuấn Tiết PPCT: 02 Tuần 01 I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Nắm được KT đ/tác 1, 2, 3 bài TDNĐ; một số đ/tác bổ trợ chạy ngắn. 2. Kỹ năng: Bước đầu nắm và thực hiện được đ/tác. 3. Thái độ: Tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung bài học và hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động. II. Sân bải, thiết bị: 1. Sân bãi: Sân TD trường THPT Quan Sơn 2, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh. 2. Thiết bị: Còi; thước dây; dây đích; giáo án; bàn đạp; sổ đầu bài; danh sách lớp. III. nội dung và phương pháp giảng dạy: Nội dung Đ.Lượng Phương pháp TG SL I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Tập trung lớp, ỗn định lớp, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục, sân bãi và tình hình sức khoẻ. 2. Phổ biến: Mục đích, yêu cầu, nội dung bài học, nội quy. 3. Khởi động: a. Khởi động chung: Thực hiện bài TD tay không 6 đ/tác. b. Khởi động chuyên môn: - Xoay các khớp; ép dây chằng. - Chạy tại chổ. - Bật tại cao chổ (5 cái). 4. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện từ đ/tác 1 - 3 bài TDNĐ. B. Phần cơ bản: Chia lớp thành 2 nhóm: Nam học chạy ngắn. nữ học TD. Xong đổi nội dung và vị trí. I. Thể dục. Ôn kỹ thuật đ/tác 1 - 3. + Ôn đ/tác chân . + Ôn đ/tác tay. + Ôn phối hợp tay và chân. Cũng cố chuyển nội dung II. Chạy ngắn: 1.Chạy bước nhỏ (thực hiện tại chỗ và di chuyển chạy 20 m). 2. Chạy nâng cao đùi (thực hiện tại chỗ và di chuyển chạy 20 m). 3. Chạy đạp sau 30 m. 4. Chạy tăng tốc 40 m. Cũng cố kết thúc C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện đ/tác vươn thở kết hợp thả lỏng chân tay. - Tự đấm bóp đùi; hàng dưới đấm lưng cho hàng trên và ngược lại 2. Nhận xét: Đánh giá mức độ hoàn thành yêu cầu giờ học. 3. Bài tập: - Tập luyện để thuộc các động tác của bài TDNĐ đã học. - Luyện bài tập bổ trợ chạy ngắn. 4. Xuống lớp: 06P 02P 32P 14P 16P 02P 05P 2x8 2x8 2L 2L 4x8 2L 2L 2L 2L 2x8 2L Đội hình nhận lớp GV € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € Đội hình khởi động € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € €LT GV CS điều hành khởi động. GV Quan sát và sửa sai. * Giáo viên gọi 1 -2 HS lên thực hiện, nhận xét và cho điểm. - GV bồi dưỡng đội mẫu (cán sự). - GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Đội hình ôn và học thể dục GV € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € GV làm mẫu và phân tích từng đ/tác. HS tập đồng loạt cả lớp; chia thành từng nhóm tập luyện; cá nhân tự nghiên cứu đ/tác. Đội hình học chạy ngắn ƒƒƒ ƒƒƒ ƒƒƒ CS * GV gọi 1 - 2 HS để thực hiện, HS khác nhận xét GV kết luận. Đội hình thả lỏng ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ - GV: Hướng dẫn HS thả lỏng. - GV: Hô nghiêm; Lớp giải tán. - HS hô khoẻ. Đội hình xuống lớp € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € GV Duyệt của BGH

File đính kèm:

  • docGA 1+2.doc
Giáo án liên quan