Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 37

I. Mục tiêu:

1kiến thức: Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ.

2Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác

3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực

II. Địa điểm:Phuơng tiện: Sân trường THPT Cao Thắng

: Còi, giáo án, một số vận dung khác

III.Tổ chúc phuơng pháp- tổ chức giời thiệu theo lớp học

 Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng

 

IVTiến trình lên lớp:

 

doc90 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 37, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i, gót chạm mông. II. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: - Chạy tốc độ cao ở các đoạn ngắn (20-30m). - Chạy biến tốc 30m nhanh, 30m chậm, 30m nhanh. 2. Trò chơi: Người thừa thứ 3. 3. Cũng cố: - Kiểm tra kỹ thuật III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học: Xuống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe” 7-9’ 1-2’ 5-6’ 28-30’ 21-22’ 6-7’ 1-2’ 4-6’ 2-3’ 2-3’ 2x 8N 2x20m 2-3L 3L - Yêu cầu HS tập trung nhanh gọn, GV và HS làm thủ tục nhận lớp. - Nắm được số học sinh vắng của lớp. - Những HS không đảm bảo sức khỏe thì ghi nhận và cho các em kiến tập. -Yêu cầu HS khởi động tích cực, đúng biên độ động tác. -Yêu cầu HS khởi động tích cực -Yêu cầu: HS thực hiện đủ lượng vận động GV đề ra. - Nhằm củng cố và tăng cường sức khỏe cho người tập. - Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình. - Yêu cầu: HS thực hiện nghiêm túc. - HS thả lỏng tích cực. - Nhận xét ưu khuyết điểm, của buổi học. - Dặn dò HS về nhà tập. Tập trung 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ € -Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CSL: Điều khiển. HS thực hiện. GV quan sát sửa sai. -Đội hình tập luyện € € € € € € € € € € € € € € € € - GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên thực hiện - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay -Lớp dồn hàng lại Giáo án: Số 34 Tên bài: ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I (CHẠY NGẮN) I. Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện kỹ thuật động tác 2Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án,vợt bóng một số vận dung khác III.TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng IV. Tiến trình lên lớp: 5. Tiến trình lên lớp:Phần và nội dung Định LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức TG SL I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. 2. Phần khởi động: a. Khởi động chung: Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc, ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. II. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: - Chạy tốc độ cao ở các đoạn ngắn (20-30m). - Chạy xuất phát thấp cự ly 30 – 60m. - Kiểm tra thử 80m 2. Trò chơi: Chim sổ lồng. 3. Cũng cố: - Kiểm tra kỹ thuật III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học: Xuống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe” 7-9’ 1-2’ 5-6’ 28-30’ 21-22’ 6-7’ 1-2’ 4-6’ 2-3’ 2-3’ 2x 8N 2x20m 2-3L 2L 1L - Yêu cầu HS tập trung nhanh gọn, GV và HS làm thủ tục nhận lớp. - Nắm được số học sinh vắng của lớp. - Những HS không đảm bảo sức khỏe thì ghi nhận và cho các em kiến tập. -Yêu cầu HS khởi động tích cực, đúng biên độ động tác. -Yêu cầu HS khởi động tích cực -Yêu cầu: HS thực hiện đủ lượng vận động GV đề ra. - Nhằm củng cố và tăng cường sức khỏe cho người tập. - Y/cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình - Yêu cầu: HS thực hiện nghiêm túc. - HS thả lỏng tích cực. - Nhận xét ưu khuyết điểm, của buổi học. - Dặn dò HS về nhà tập luyện thường xuyên chuẩn bị thi học kỳ I. Tập trung 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ € -Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CSL: Điều khiển. HS thực hiện. - GV quan sát sửa sai. -Đội hình tập luyện € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên thực hiện - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay -Lớp dồn hàng lại. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ Giáo án: Số 35 Tên bài: ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I (CHẠY NGẮN) I. Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện kỹ thuật động tác 2Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án,vợt bóng một số vận dung khác III.TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng IV. Tiến trình lên lớp: Phần và nội dung Định LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức TG SL I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. 2. Phần khởi động: a. Khởi động chung: Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc, ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. II. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: - Chạy tốc độ cao ở các đoạn ngắn (20-30m). - Chạy xuất phát thấp cự ly 30 – 60m. - Kiểm tra thử 100m. 2. Trò chơi: Giữ vững ngọn cờ. 3. Củng cố: - Kiểm tra kỹ thuật III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học: Xuống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe” 7-9’ 1-2’ 5-6’ 28-30’ 21-22’ 6-7’ 1-2’ 4-6’ 2-3’ 2-3’ 2x 8N 2x20m 2-3L 2L 1L - Yêu cầu HS tập trung nhanh gọn, GV và HS làm thủ tục nhận lớp. - Nắm được số học sinh vắng của lớp. - Những HS không đảm bảo sức khỏe thì ghi nhận và cho các em kiến tập. -Yêu cầu HS khởi động tích cực, đúng biên độ động tác. -Yêu cầu HS khởi động tích cực -Yêu cầu: HS thực hiện đủ lượng vận động GV đề ra. - Nhằm củng cố và tăng cường sức khỏe cho người tập. - Y/cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình - Yêu cầu: HS thực hiện nghiêm túc. - HS thả lỏng tích cực. - Nhận xét ưu khuyết điểm, của buổi học. - Dặn dò HS chuẩn bị thi học kỳ I. Tập trung 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ € -Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CSL: Điều khiển. HS thực hiện. - GV quan sát sửa sai. -Đội hình tập luyện € € € € € € € € € € € € € € € € - GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên thực hiện - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay -Lớp dồn hàng lại. Giáo án: Số 36 Tên bài: KIỂM TRA HỌC KỲ I (CHẠY NGẮN) I. Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện kỹ thuật động tác 2Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án,vợt bóng một số vận dung khác III.TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng IV. Tiến trình lên lớp: Phần và nội dung Định LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức TG SL I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. 2. Phần khởi động: a. Khởi động chung: Xoay các khớp: Cổ, cổ tay và cổ, khuỷu tay, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc. b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. Chạy đạp sau. II. Phần cơ bản: * Kiểm tra Chạy 100m * Thang điểm: * Công bố kết quả kiểm tra. III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học: Xuống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe” 7-9’ 1-2’ 5-6’ 28-30’ 4-6’ 2-3 2-3’ 2x 8N - Yêu cầu HS tập trung nhanh gọn, GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -Yêu cầu HS khởi động tích cực, đúng biên độ động tác. -Yêu cầu HS khởi động tích cực - Yêu cầu: HS thực hiện nghiêm túc. - Nam Điểm Nữ 16’’ 10 18’’ 16’’20 9 18’’20 16’’60 8 18’’60 17’00 7 19’’00 17’’20 6 19’’20 17’’40 5 19’’40 17’’60 4 19’’60 - HS thả lỏng tích cực. - Nhận xét ưu khuyết điểm, của buổi học. Tập trung 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ € -Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Đội hình kiểm tra. € € € € € € € € € € € € € € € € - 4 hàng ngang ( ngồi) nghe công bố kết quả. - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay -Lớp dồn hàng lại. Giáo án: Số 37 Tên bài: TẬP LUYỆN TDTT VÀ SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ THIÊN NHIÊN ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ I. Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện kỹ thuật động tác 2Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án,vợt bóng một số vận dung khác III.TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng IV. Tiến trình lên lớp: 5. Tiến trình lên lớp:Phần và nội dung Thời lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. II. Phần cơ bản: * Lý thuyết: 1. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập luyện và vệ sinh môi trường. 2. Củng cố: GV hệ thống bài lại cho HS nắm vững hơn III. Phần kết thúc: Nhận xét buổi học: Xuống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe” 2-3’ 34-38’ 2-3’ 2-3’ - Yêu cầuHS tập trung nhanh gọn, GV và HS làm thủ tục nhận lớp. a./ Vệ sinh cá nhân: Trang phục gọn gàng, sạch sẽ và giày thể thao. b./ Vệ sinh tập luyện. - Tránh dạy thể dục vào tiết 5 buổi sáng và tiết 1 buổi chiều. - Trời nắng cố gắng chọn nơi râm mát và khi trời lạnh thì chọn nơi nắng ấm cho HS tập luyện. Nơi tập phải bằng phằng sạch sẽkhông có gạch đá vụn . . . c./ Vệ sinh môi trường. Thường xuyên lao động vệ sinh trướng lớp môi trường xung quanh. - GV đặt một số câu hỏi -Nhận xét những ưu khuyết điểm của buổi tập, về nhà nhớ học bài và tập luyện thể lực. Tập trung 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € GV trình bày tóm tắt những nội dung trong bài, HS ghi những ý chính. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €

File đính kèm:

  • docGiao an the duc lop 10.doc