Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 15

I. Mục đích.

 Giới thiệu cho HS những nội dung cơ bản thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản và chuyển hướng đội hình của tiểu đội , trung đội để vận dụng vào các hoạt độnh của nhà trường.

II. Yu cầu.

 - Biết hô khẩu lệnh và thứ tự thực hiện động tác của người chỉ huy , động tác của chiến sỹ khi tập hợp đội hình và chuyển hướng đôi hình

- Tích cực học tập theo sự hướng dẫn của giáo viên .

III. Nội dung.

 Đội hình tiểu đội

IV. Thời gian. 45 pht

V. Địa điểm: Sn tập

VI. Vật chất bảo đảm.

Phần II: QU TRÌNH GIẢNG DẠY

 

doc31 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 15, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
khoa học cơng nghệ vào nghiệp vụ cơng an. i. Bộ Tư lệnh cảnh vệ: - Là lực lượng bảo vệ cán bộ cao cấp, cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước và các đồn khách quốc tế, các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế, chuyên gia nước ngồi đến cơng tác tại Việt Nam. Ngồi ra, cịn cĩ các đơn vị như: - Văn phịng. - Thanh tra. Cục Quản lý trại giam Vụ Tài chính. Vụ pháp chế. Vụ hợp tác Quốc tế. Cơng an xã. 3. Cấp hiệu, phù hiệu, quân hiệu của Cơng an nhân dân Việt Nam a. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ: Hạ sĩ quan cĩ ba bậc. Sĩ quan cấp uý cĩ bốn bậc. Sĩ quan cấp tá cĩ bốn bậc. Sĩ quan cấp tướng cĩ bốn bậc. b. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên mơn kỹ thuật - Hạ sĩ quan cĩ ba bậc. - Sĩ quan cấp uý cĩ bốn bậc. - Sĩ quan cấp tá cĩ ba bậc. c. Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ cĩ thời hạn - Chiến sĩ cĩ hai bậc. - Hạ sĩ quan cĩ ba bậc. III. KẾT LUẬN BÀI IV. CÂU HỎI ƠN TẬP 1. Trình bày tổ chức và hệ thống tổ chức của Quân đội và Cơng an? 2. Hãy nêu hệ thống quân hàm của Quân đội, Cơng an? Tiết 11 Kiểm tra 45 phút ( lý Thuyết ) Tiết 12 Bài 4 : NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CƠNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Nắm được hệ thống các nhà trường trong Quân đội và Cơng an; hiểu rõ chế độ tuyển sinh đào tạo hàng năm vào các trường quân sự và cơng an. 2. Thái độ Xây dựng ý thức trách nhiệm, định hướng nghề nghiệp quân sự, cơng an. II. CẤU TRÚC NỘI DUNG, THỜI GIAN 1. Nội dung Nhà trường Quân đội và tuyển sinh quân sự. 3. Thời gian 45 Phút III. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Chuẩn bị nội dung giáo án, tài liệu liên quan. - Chuẩn bị máy chiếu, sơ đồ, tranh ảnh, đĩa VCD. 2. Học sinh: - Đọc trước bài. - Nắm vững các quy định. - Chuẩn bị sách giáo khoa, vở, bút ghi chép bài. THỰC HÀNH DẠY HỌC I. NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI VÀ TUYỂN SINH QUÂN SỰ 1.1. Nhà trường quân đội 1.1.1. Các học viện: - HVQP, HVLQ, HVCTQS, HVHC, HVKTQS, HVQY, HVKHQS, HVHQ, HVPK-KQ, HVBP 1.1.2. Các trường sĩ quan, trường đại học, cao đẳng: - SQLQ1, SQLQ2, SQCT, SQPB, SQCB, SQTT, SQT-TG, SQĐC, SQPH, ĐHVH-NTQĐ, CĐKTV-H-P. 1.1.3. Ngồi ra cịn cĩ các trường quân sự: QK, QĐ, tỉnh, thành phố, trờng trung cấp chuyên ngành, dạy nghề 1.2. Tuyển sinh đào tạo sĩ quan cấp phân đội bậc đại học trong các trường quân đội 1.2.1. Đối tượng: - Quân nhân tại ngũ. - Cơng nhân viên chức quốc phịng. - Nam thanh niên ngồi quân đội. - Nữ thanh niên ngồi quân đội và nữ quân nhân. 1.2.2. Tiêu chuẩn tuyển sinh: - Tự nguyện đăng ký dự thi. - Cĩ lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng. - Tốt nghiệp trung học phổ thơng, bổ túc trung học phổ thơng đủ điểm qui định vào trường dự thi. - Sức khỏe (theo qui định). 1.2.3. Tổ chức tuyển sinh quân sự: 1.2.3.1. Phương thức tiến hành tuyển sinh quân sự: - Hàng năm, cơng bố trên phương tiện thơng tin đại chúng. - Tất cả các thí sinh phải qua sơ tuyển 1.2.3.2. Mơn thi, nội dung và hình thức: Thơng tin trong cuốn: “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng” hàng năm. 1.2.3.3. Các mốc thời gian: Theo qui định chung của Nhà nước. 1.2.3.4. Chính sách ưu tiên: Theo qui định chung của Nhà nước. 1.2.3.5. Dự bị đại học: Đối với một số đối tượng được hưởng chính sách. Tiết 13 Bài 4 : NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CƠNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Nắm được hệ thống các nhà trường trong Quân đội và Cơng an; hiểu rõ chế độ tuyển sinh đào tạo hàng năm vào các trường quân sự và cơng an. 2. Thái độ Xây dựng ý thức trách nhiệm, định hướng nghề nghiệp quân sự, cơng an. II. CẤU TRÚC NỘI DUNG, THỜI GIAN 1. Nội dung Nhà trường cơng an và tuyển sinh đào tạo. 3. Thời gian 45 Phút III. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Chuẩn bị nội dung giáo án, tài liệu liên quan. - Chuẩn bị máy chiếu, sơ đồ, tranh ảnh, đĩa VCD. 2. Học sinh: - Đọc trước bài. - Nắm vững các quy định. - Chuẩn bị sách giáo khoa, vở, bút ghi chép bài. THỰC HÀNH DẠY HỌC II. NHÀ TRƯỜNG CƠNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO 2.1. Hệ thống nhà trường Cơng an 2.1.1. Các học viện: Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát, Học viện tình báo 2.1.2. Các trường đại học: Đại học Anh ninh, Đại học Cảnh sát, Đại học phịng cháy – chữa cháy. 2.1.3. Các trường khác: Trung cấp An ninh I và II; Trung cấp Cảnh sát I, II và III; Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Cơng an; Trung cấp cảnh sát vũ trang; Bồi dỡng nghiệp vụ hậu cần Cơng an; Trường Văn hĩa I, II, III. Ngồi ra cịn cĩ 3 trung tâm bồi dưỡng của các tổng cục; 64 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trực thuộc cơng an các tỉnh, thành phố. 2.2. Tuyển sinh và đào tạo đại học trong các trường cơng an nhân dân 2.2.1. Mục tiêu, nguyên tắc: - Đúng qui trình, đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn. Quy chế dân chủ. - Nguyên tắc: Bộ trưởng Bộ Cơng an phân bổ và hướng dẫn cụ thể. 2.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn: - Trung thành với Tổ quốc, lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, gơng mẫu, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe, trình độ học vấn, năng khiếu phù hợp, cĩ nguyện vọng phục vụ trong cơng an. - Cĩ qui định cụ thể đối tợng, tiêu chuẩn và điều kiện, với từng lực lượng, từng vùng, miền và thời kỳ cụ thể. * Lưu ý: - Tất cả các thí sinh dự thi đều phải qua sơ tuyển. - Về tuổi đời: Học sinh phổ thơng khơng quá 20 tuổi; học sinh cĩ cha hoặc mẹ là ngời dân tộc thiểu số khơng quá 22 tuổi. - Học sinh nữ do chỉ tiêu tuyển sinh qui định. - Thí sinh khơng trúng tuyển được tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khối dân sự. 2.3. Tuyển sinh và đào tạo đại học trong các trường cơng an nhân dân 2.3.1. Ưu tiên tuyển chọn: Sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc ở các trường dân sự cĩ đủ tiêu chuẩn vào Cơng an. Cơng dân là người dân tộc thiểu số hoặc cơng dân khác cĩ thời gian thường trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi 2.3.2. Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ cơng an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngồi cơng an. Bộ Cơng an cĩ qui định cụ thể về thủ tục. III. KẾT LUẬN BÀI IV. CÂU HỎI ƠN TẬP Hệ thống nhà trường Quân đội, Cơng an ? Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển sinh ? Suy nghĩ của bản thân khi trúng tuyển vào các trường Quân đội, Cơng an ? Tiết 14 Bài 5 : LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT CƠNG AN NHÂN DÂN MỤC TIÊU Về kiến thức Hiểu được những nội dung cơ bản của luật sĩ quan QĐNDVN. Về thái độ Xây dựng trách nhiệm gĩp phần thực hiện tốt luật sĩ Quan QĐNDVN II . NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN Nội dung : Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam Thời gian : 45 Phút CHUẨN BỊ Giáo viên : Chuẩn bị giáo án , tài liệu cĩ liên quan Chuẩn bị phương tiên dạy học Học sinh Đọc trước bài (trong sách GK) Chuẩn bị bút , tập vở IV . NỘI DUNG GIẢNG DẠY Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam Luật sĩ quan QĐNDVN số 16/1999/QH10 được Quốc Hội NCHXHCNVN khĩa X, kỳ họp thứ 6 thơng qua ngày 21/12/1999 và được sửa đổi , bổ sung tại kỳ họp thứ 3 Quốc Hội NCHXHCNVN khĩa XII ngày 3/6/2008. 1.Vị trí , chức năng của sĩ quan QĐNDVN a/ Những hiểu biết chung: Là cán bộ của Đảng và nhà nước Việt Vam Hoạt động trong lĩnh vực quân sự. Được nhà nướcphong quân hàm cấp úy, cấp ta, cấp tướng b/ Vị trí chức năng của sĩ quan Là lực lượng nịng cốt của quân đội , thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội , đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo , chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác. 2 Tiêu chuẩn của sĩ quan ; lảnh đạo chỉ huy quản lý sĩ quan , điều kiện tuyển chọn , đào tạo sĩ quan , nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ: a. Tiêu chuẩn của sĩ quan : Cĩ bản lỉnh chính trị vững vàng ,tuyệt đối trung thành . Cĩ phẩm chất đạo đức, gương mẩu chấp hành đường lối cính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, phát huy dân chủ , giữ nguyên kỹ luật , đồn kết với nhân dân, với đồng đội . Cĩ trình độ và khả năng sang tạo . Cĩ lý lịch rõ ràng , tuổi đời và sức khỏe phù hợp . b. Lãnh đạo chỉ huy quản lý sĩ quan Đội ngũ sĩ quan đặt dưới sự lảnh đạo của Đảng , thống lỉnh của chủ tịch nước, quản lý thống nhất của chính phủ, chỉ huy , quản lý trực tiếp của bộ trưởng bộ Quốc phịng. c. Điều kiện tuyển chọn , đào tạo sĩ quan ; Cơng dân Việt Nam cĩ đủ tiêu chuẩn về chính trị , đạo đức , học vấn sức khỏe và tuổi đời , cĩ nguyện vọng và khả năng hoạt động trong lỉnh vực quân sự . d. Nguồn bổ sung xĩ quan tại ngũ 3.Nhĩm ngành, cấp bậc , chức vụ của sĩ quan; a. Nhĩm ngành sĩ quan : - sĩ quan chỉ huy tham mưu. - Sĩ quan chính trị . - Sĩ quan hậu cần. - Sĩ quan kỹ thuật . - Sĩ quan chuyên mơn khác. b. Hệ thống cấp bậc của sĩ quan : - Cấp úy : Thiếu , trung , thượng , đại . - Cấp tá: Thiếu , trung , thượng , đại . - Cấp tướng : Thiếu , trung , thượng , đại. c. Hệ thống chức vụ cơ bản của sĩ quan . 4. Nghĩa vụ , trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan a. Nghĩa vụ của sĩ quan. b.Trách nhiện của sĩ quan. c. Quyền lợi của sĩ quan. Tiết 15 Bài 5 : LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT CƠNG AN NHÂN DÂN MỤC TIÊU Về kiến thức Hiểu được những nội dung cơ bản của luật sĩ quan QĐNDVN. Về thái độ Xây dựng trách nhiệm gĩp phần thực hiện tốt luật sĩ Quan QĐNDVN II . NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN Nội dung : Luật cơng an nhân dân Thời gian : 45 Phút CHUẨN BỊ Giáo viên : Chuẩn bị giáo án , tài liệu cĩ liên quan Chuẩn bị phương tiên dạy học Học sinh Đọc trước bài (trong sách GK) Chuẩn bị bút , tập vở IV . NỘI DUNG GIẢNG DẠY Luật cơng an nhân dân Luật cơng an nhân dân Việt Nam , số 54/2005/QH 11 được quốc hội nước cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khĩ XI , kỳ họp thứ 8 thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 Vị trí, chức năng , nguyên tắc tổ chức và hoạt động cua Cơng an nhân dân những hiểu biết chung : Sĩ quan , hạ sĩ quan nghiệp vụ Sĩ quan , hạ sĩ quan chuyên mơn kỹ thuật. Hạ sĩ quan , chiến xĩ phục vụ cĩ thời hạn . Cơng nhân viên chức. Vị trí, chức năng , nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cơng an nhân dân: Vị trí của CAND Chức năng của CAND. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của CAND. Tổ chức của CAND Hệ thống tổ chức của cơng an nhân dân. Chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của CAND. Chỉ huy trong CAND Tuyển chọn cơng dân vào cơng an nhân dân.

File đính kèm:

  • docGiao an Quan Su 12 tron bo.doc