Giáo án Thể dục Khối 9 - Tuần 20

1. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

 1.1. Kiến thức : Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khoẻ, phòng tránh chấn thương, kĩ thuật cần thiết để rèn luyện thể lực chung, sức mạnh chân , nâng cao thành tích, và biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu.

 1.2. Kĩ năng : học sinh thực hiện đúng đều đẹp trong nhảy cao, biết thực hiện tương đối đúng , chính xác một số trò chơi, và bổ trợ kĩ thuật, trong cầu lông.

 1.3. Thái độ: Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể.

2 . PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

 - Tài liệu : Giáo án, tranh minh hoạ

 - Địa điểm : Tập trên sân tập của trườngTHCS Thống Nhất

 - Dụng cụ : Đệm, Cột nhảy cao,xà - lưới cầu lông, quả cầu, vợt cầu lông

3. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

 - Phương pháp : Thực hành

- Tổ chức : Thực hành theo cá nhân, tổ nhóm, tập thể.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

 4.1. Ổn định tổ chức

 - HS. Tập hợp báo cáo sĩ số

 4.2. kiểm tra bài cũ

 - Sau phần khởi động.

4.3. Nội dung bài mới

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 9 - Tuần 20, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: : ....../......./2009 Ngày giảng: ......./....../2009 : Lớp 9 Tuần:20 Tiết :39.3 Nhảy cao - TTTC Cầu lông- chạy bền 1. mục tiêu cần đạt 1.1. Kiến thức : Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khoẻ, phòng tránh chấn thương, kĩ thuật cần thiết để rèn luyện thể lực chung, sức mạnh chân , nâng cao thành tích, và biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu. 1.2. Kĩ năng : học sinh thực hiện đúng đều đẹp trong nhảy cao, biết thực hiện tương đối đúng , chính xác một số trò chơi, và bổ trợ kĩ thuật, trong cầu lông. 1.3. Thái độ: Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể. 2 . phương tiện dạy học - Tài liệu : Giáo án, tranh minh hoạ - Địa điểm : Tập trên sân tập của trườngTHCS Thống Nhất - Dụng cụ : Đệm, Cột nhảy cao,xà - lưới cầu lông, quả cầu, vợt cầu lông 3. cách thức tiến hành - Phương pháp : Thực hành - Tổ chức : Thực hành theo cá nhân, tổ nhóm, tập thể. 4. Tổ chức hoạt động dạy và học 4.1. ổn định tổ chức - HS. Tập hợp báo cáo sĩ số 4.2. kiểm tra bài cũ - Sau phần khởi động. 4.3. Nội dung bài mới Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức 4.3.1. Phần mở đầu a. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . b. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập trung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông c. Kiểm tra bài cũ. 4.3.2. Phần cơ bản a. Ôn nội dung bài trước - Nhảy cao + Ôn động tác đá lăng trước – sau + Đá lăng sang ngang + Đà một bước giậm nhảy - đá lăng - Giai đoạn chạy đà đo đà , chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy. - TTTC cầu lông + Kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước, kỹ thuật bỏ nhỏ + giới thiệu chiến thuật phát cầu trong đánh đôi + Ôn luyện bài tập 2 người đánh cầu qua, lại. - Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên 4.3.3. Phần kết thúc a. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. b. Hệ thống bài : Học sinh chú ý giai đoạn giậm nhảy trong nhảy cao. c. Nhận xét: Các em nắm được bài 8 -10 Phút 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 28-30 phút 5-7 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ - GV điều khiển lớp tập và sửa sai x x x x x x x x (3) x x x x x x x x ▲ - GV điều khiển lớp tập và sửa sai xxx xxx GN chân phải ▲ GN chân trái - GV điều khiển lớp tập và sửa sai xxxx x x x x xxxx xxxx ▲ - GV giới thiệu cho học sinh - GV điều khiển lớp tập và sửa sai xxxx x x xxxx xxxx ▲ - GV điều khiển lớp luyện tập ▲ - GV quan sát HS trong quá trình tập luyện. - GV điều khiển lớp thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV nhận xét buổi học - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “nghiêm” – cả lớp đồng thanh hô “khoẻ” 4.4. Củng cố - GV nhắc lại những kiến thức cơ bản cho học sinh 4.5. Hướng dẫn về nhà Các em tự tập : Nhảy cao – cầu lông – chạy bền Bài Tập về nhà: -HS tự tập ngồi xuống đứng lên trong vòng 30 giây. 5. rút kinh nghiệm - Đảm bảo giờ dạy - Gìơ dạy an toàn - các em nắm được bài -----------------------------†------------------------------- Ngày soạn: : ....../......./2009 Ngày giảng: ......./....../2009 : Lớp 9 Tuần:20 Tiết : 40.4 Nhảy cao - TTTC Cầu lông 1. mục tiêu cần đạt 1.1. Kiến thức : Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khoẻ, phòng tránh chấn thương, kĩ thuật cần thiết để rèn luyện thể lực chung, sức mạnh chân , nâng cao thành tích, và biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu. 1.2. Kĩ năng : học sinh thực hiện đúng đều đẹp trong nhảy cao, biết thực hiện tương đối đúng , chính xác một số trò chơi, và bổ trợ kĩ thuật, trong cầu lông. 1.3. Thái độ: Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể. 2 . phương tiện dạy học - Tài liệu : Giáo án, tranh minh hoạ - Địa điểm : Tập trên sân tập của trườngTHCS Thống Nhất - Dụng cụ : Đệm, Cột nhảy cao,xà - lưới cầu lông, quả cầu, vợt cầu lông 3. cách thức tiến hành - Phương pháp : Thực hành - Tổ chức : Thực hành theo cá nhân, tổ nhóm, tập thể. 4. Tổ chức hoạt động dạy và học 4.1. ổn định tổ chức - HS. Tập hợp báo cáo sĩ số 4.2. kiểm tra bài cũ - Sau phần khởi động. 4.3. Nội dung bài mới Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức 4.3.1. Phần mở đầu a. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . b. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập trung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông c. Kiểm tra bài cũ. 4.3.2. Phần cơ bản a. Ôn nội dung bài trước - Nhảy cao + Ôn động tác đá lăng trước – sau + Đá lăng sang ngang + Đà một bước giậm nhảy - đá lăng - Giai đoạn chạy đà đo đà , chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy,giai đoạn giậm nhảy và tập phổi hợp chạy đà - giậm nhảy. - TTTC cầu lông + Luyện tập kỹ thuật đập cầu, đánh cầu cao trên đầu + giới thiệu một số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông + Thi đấu, thực tập trọng tài. 4.3.3. Phần kết thúc a. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. b. Hệ thống bài : Học sinh chú ý giai đoạn giậm nhảy trong nhảy cao. c. Nhận xét: Các em nắm được bài 8 -10 Phút 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 28-30 phút 5-7 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ - GV điều khiển lớp tập và sửa sai x x x x x x x x (3) x x x x x x x x ▲ - GV điều khiển lớp tập và sửa sai xxx xxx GN chân phải ▲ GN chân trá - GV điều khiển lớp tập và sửa sai xxxx x x x x x x x x xxxx xxxx ▲ - GV giới thiệu cho học sinh - GV cho học sinh theo đôi thi đấu , và tập làm trọng tài xxxx x x xxxx xxxx ▲ - GV điều khiển lớp thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV nhận xét buổi học - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “nghiêm” – cả lớp đồng thanh hô “khoẻ” 4.4. Củng cố - GV nhắc lại những kiến thức cơ bản cho học sinh 4.5. Hướng dẫn về nhà Các em tự tập : Nhảy cao – cầu lông – chạy bền Bài Tập về nhà: -HS tự tập tại chỗ bật nhảy 30 lần. 5. rút kinh nghiệm - Đảm bảo giờ dạy - Gìơ dạy an toàn - các em nắm được bài -----------------------------†-------------------------------

File đính kèm:

  • doctuan20 lop9.doc